čtvrtek 25. února 2021

Jak v Teamsech na schvalování čehokoliv?

To, že Microsoft Teams nejsou jen nástrojem pro online výuku, to už asi víte a zmíněno to bylo nespočetněkrát. To, že Teamsy nejsou pouze pro vzdálenou výuku, ale mají svá opodstatnění i při prezenční výuce, na to už stovky škol přišlo také. Další silná stránka je ale v integraci aplikací, doplňků i nástrojů třetích stran tak, aby se Teamsy staly opravdu centrálním bodem pro téměř vše, co ve škole potřebujete. A jednou z těch aktivit, kterou zcela jistě děláte, je schvalování. Ať se jedná o školní výlet, cesťák, účtenku nebo návrh programu akce, každý z nás asi někdy ve škole podobnou situaci řešil. V některých případech stačí schválení ústně, v některých je potřeba to mít písemně/elektronicky a s možností zpětného dohledání. A právě tato funkce nyní do Teamsů přibyla, a to díky aplikaci Schválení. Tu si přidáte do aplikace Teams jako takové, nikoliv do nějakého týmu nebo kanálu a to následovně:

1. V levém vertikálním menu klepněte na tři tečky, v zobrazené nabídce najděte aplikaci Schválení, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Připnout


2. Po klepnutí na tuto aplikaci se zobrazí prázdná plocha s tlačítkem Nová žádost o schválení. Když na něj klepnete, v novém okně stačí zadat požadované údaje, tj. název žádosti, kdo má být schvalovatelem (může jich být i více), text žádosti a případnou přílohu. Pak jen stačí klepnout na tlačítko Odeslat3. Následně se schvalovateli (v tomto případě vedení školy) zobrazí upozornění, že mu byla odeslána žádost o schválení, a to i v případě, když s touto aplikací nikdy nepracoval a nemá ji připnutou. Jednak vyskočí okno upozornění a jednak je tato informace zobrazena i v položce Aktivita. Schvalovatel si žádost prohlédne, může napsat svůj komentář a žádost schválit nebo odmítnout. 

4. Jakmile tak učiní, opět tomu, kdo žádá, přijde notifikace a nová položka do aktivit, že došlo ke změně stavu žádosti. Následně si pak můžete detailně prohlédnout schválenou/odmítnutou žádost. Výhodou je, že se vám samozřejmě veškeré vaše žádosti včetně jejich stavu zobrazují v přehledu aktivit. A naopak i vedení vidí, kdo žádal a o co bylo požádáno a vidí přehledně stav žádostí. V části Odesláno jsou totiž žádosti, které jste na schválení poslali vy a naopak v části Přijato jsou ty žádosti, které na schválení poslal někdo vám.
Jak vidíte, schvalovací proces a někdy zdlouhavé mailové kolečko vůbec nemusí být tak časově náročné, jak se může na první pohled zdát a jak je v některých školách běžné. Na tyto aktivity se opravdu e-mail nehodí a obzvláště v této době mít možnost elektronického schvalování se může náramně hodit. 

Tak ať jsou všechny vaše (oprávněné) žádosti rychle a kladně schválené!

A pokud byste chtěli se raději podívat na video, jak aplikace Schválení funguje, máte možnost, a to konkrétně v čase 36:36.pátek 5. února 2021

Bezpečné hodiny v Teamsech jednou pro vždy

Zcela jednoznačně byl v minulém roce nejčastější dotaz na zajištění bezpečné online výuky a toho, jak zabránit studentům, aby se navzájem (v lepším případě) z hodin vyhazovali. Těch věci, na které byste ale měli myslet, je trochu více, tak se na ně pojďme podívat: 

1.  Odkazy na hodiny

Po vytvoření online schůzky je možné v detailech události získat jedinečný odkaz na danou hodinu. Tento odkaz by neměl být (pokud k tomu nejsou speciální důvody) veřejně sdílen, aby se nikdo, kdo ve vaší hodině nemá co dělat, nemohl na danou hodinu zkoušet připojit. V jiných případech tento odkaz naopak sdílet potřebujete, např. pro online rodičovské schůzky, webináře pro externí účastníky nebo dny otevřených dveří. A jak jej získat? Stačí klepnout pravým tlačítkem v kalendáři Teams na vybranou schůzku a zvolit příkaz Upravit. V nově otevřeném okně pak v dolní části máte odkaz nazvaný Kliknutím sem se připojíte ke schůzce, což je právě ten jedinečný odkaz na hodinu. Ten již pak vhodným způsobem (skrze matriční systém, webové stránky školy apod.) dáte k dispozici.

 

2.  Předsálí

Jednou z bezpečnostních funkcí online schůzek v Teams je možnost nastavit tzv. předsálí schůzky. To funguje tak, že do schůzky jste automaticky vpuštěni pouze vy a všechny ostatní účastníky schůzky musíte po jednom nebo najednou povolit.  Máte tak zajištěno, že ve vašich schůzkách nebude nikdo nepovolaný. Stačí v rámci vytvořené schůzky otevřít její vlastnosti (viz předchozí příklad) a kliknout na tlačítko Možnosti schůzky, které se nachází jak v horní části, tak dolní části okna. V nově otevřeném okně pak máte možnost nastavit, kdo bude muset čekat v předsálí a kdo může rovnou do online hodiny.


3.  Přístup do hodiny pouze s účtem školy

V rámci nastavení služby Teams pro celou školu je možné upřesnit, že se do hodin nemůže připojit někdo, kdo nemá váš školní účet. Tím máte zajištěno, že se budou do hodin připojovat opravdu pouze učitelé a žáci vaší školy. Pozor, někdy je ale vhodné mít toto nastavení povolené – zejména když chcete zvát do hodin externí odborníky, pořádat dny otevřených dveří, online zápisy nebo rodičovské schůzky. Toto nastavení může upravit správce Office 365 ve správcovském centru Teams v části Schůzky Zásady schůzek.

 

4.  Záznamy hodin

Pokud v rámci svých hodin výuku nahráváte, zvažte, zda je zapotřebí ji ukládat dokonce i třeba na veřejné videoservery (a to i se skrytým odkazem) nebo zda stačí, že ji máte uloženou v rámci školní služby Office 365, kde navíc můžete určit, kdo přesně může mít k nahrávce přístup. 


5.  Učitel a žák

V rámci online schůzek jsou dostupné tři základní skupiny uživatelů – organizátor, prezentující a účastník. Kdo bude organizátorem, je zřejmé – ten co vytváří danou online hodinu. Ale kdo bude prezentujícím je možné určit, a to již při vytváření schůzky nebo i během schůzky již probíhající.

Jestliže chcete toto nastavit před zahájením schůzky, je možné tak opět učinit v Možnostech schůzky.

A pokud to chcete nastavit již pro probíhající schůzku, stačí klepnout v aplikaci Teams na tři tečky a vybrat položku Možnosti schůzky.

6.  Jednou a pro vždy

Téměř všechna výše doporučená omezení a nastavení lze konfigurovat hromadně v rámci správcovského centra Teams. Pokud tedy chcete mít zajištěno že např. u každé online hodiny ve škole budou žáci automaticky v roli účastníka a jen učitel může prezentovat a nechcete toto nastavení vytvářet u každé schůzky ručně, stačí se obrátit na vašeho školního správce Teams, resp. Office 365.

Žáky i pedagogy lze přiřazovat do skupin a těmto skupinám pak přiřazovat zásady schůzek, chatu, volaní a dalších aktivit v rámci Teams aby přesně odpovídaly vašim potřebám.


A pokud byste chtěli tyto informace všechny pohromadě, je pro vás připravena takováto infografika, kterou si ZDE můžete stáhnout i ve formátu PDF.


Únorové novinky v Microsoft Teams

 Je tu další měsíc a s ním i pár novinek, které na vás v Teamsech čekají. Jaké to jsou?

Tabule v týmu

Mnoho pedagogů zjistilo, že samotná online hodina a webkamera k předání sdělované informace nestačí. A že stará dobrá tabule má své nezastupitelné místo. A proto je součástí Office 365 i nástroj Whiteboard, což je právě ta školní online tabule, kterou můžete využít ve formě webové služby, aplikace ve Windows 10 (ta má více možností) či je možnost ji sdílet rovnou při online hodině. Tou novou možností, která nyní do Teams přibyla, je možnost připnout tabuli Whiteboard jako novou kartu v kanálu týmu. Jak na to?

1. Klepněte na konci seznamu karet v kanálu týmu na ikonu +

2. Ze zobrazené nabídky vyberte aplikaci Whiteboard, potvrďte a zadejte název karty

3. Nyní už kdykoliv (nejen při online schůzce) můžete žákům na tuto tabuli cokoliv napsat. A při otevření tabule si můžete vybrat, zda má být pro žáky pouze v režimu pro čtení, nebo zda na ni mohou i kreslit. Nebojte, dá se to případně změnit i později.Chat v rámci schůzky

Poměrně častým požadavkem od pedagogů bylo přidání možnosti zrušit chat v rámci online schůzky, případně ho omezit pouze na dobu, kdy daná schůzka probíhá. I tato funkce je již nyní v Teamsech implementována a tak si můžete při plánování schůzky v Možnostech schůzky zvolit, jak to s tím chatem vlastně bude.