středa 29. března 2017

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (246-250)

246.     Jak upravit styl videa?

Pokud máte v prezentaci video vložené ze souboru, je velice snadné změnit styl vloženého videa. Již se nebude jednat o obyčejný pravoúhlý objekt s videem, ale je možné rychle změnit jeho ohraničení, pozici apod. Stačí, když klepnete na vybrané video a na kartě Formát si ve skupině Styly videa vyberete požadovanou změnu stylu.
 

247.     Jak změnit tvar ohraničení videa?

Pokud chcete změnit jenom tvar ohraničení videa, je to možné provést (po označení videa) pomocí příkazu Tvar videa ve skupině Styly videa na kartě Formát. Video tak dostane mnohem zajímavější vzhled, protože v nabídce jsou desítky různých tvarů, které můžete využít.
 

248.     Jak přidat záložku do videa?

Na kartě Přehrávání se ve skupině Záložky nachází možnost vytvořit v rámci vašeho videa v určité stopáži záložku. Ta může například oddělovat jednotlivé části videa, rozčlenit video do kapitol dle obsahu apod. V samotném přehrávání je pak velice jednoduché pouze klepnout na vybranou záložku a video se začne přehrávat od této záložky. Je to mnohem rychlejší a profesionálnější, než když začnete před publikem hledat tu správnou část videa.
Postup je následovný:
1. Klepněte na objekt videa a pomocí posuvníku pod objektem videa najeďte na požadované místo ve videu a klepněte na tlačítko Přidat záložku.
2. Na časové ose pod objektem se vytvoří kolečko, které značí umístěnou záložku.
3. V režimu editace i spuštěné prezentaci je možné jednoduchým klepnutím přejít v přehrávání videa na vybranou záložku.

249.     Jak odebrat záložku z videa?

Odebrání záložky je také velice jednoduchý proces, stačí na vybranou záložku na časové ose videa klepnout a ve skupině Záložky na kartě Přehrávání ji pomocí tlačítka Odebrat záložku odstranit.

250.     Jak provést střih videa?

Podstatnou funkcí od PowerPointu 2010 je možnost střihu videa. Již není nutné používat externí programy pro editaci videa a v nich nejprve vše připravit. Toto vše již PowerPoint umí. Je nutné si ale uvědomit, že střih videa je možný pouze u videa vloženého ze souboru a že není možné stříhat videa vložená např. ze serveru YouTube.
Pro střih videa postupujte takto:
1. Klepněte na vybraný objekt videa.
2. Na kartě Přehrávání klepněte na položku Střih videa.
3. PowerPoint otevře nové okno Střih videa, ve kterém máte možnost video jednoduše upravit.

4. Pomocí zeleného posuvníku můžete oříznout video na začátku, tj. jeho posunutím se video začne přehrávat až od stanovené chvíle. Pomocí červeného posuvníku naopak máte možnost video oříznout od konce, tj. video skončí dříve, než mělo. Nebo můžete samozřejmě využít posuvníky oba a z videa si vybrat pouze určitou část uvnitř. Hodnoty času spuštění a ukončení videa je také možno nastavovat přesně na tisíciny sekundy v políčkách pod časovou osou. Všimněte si, že i v tomto okně jsou vidět značky záložek. Po skončení úprav klikněte na tlačítko OK a video se od této chvíle bude přehrávat dle nastaveného střihu.

pondělí 27. března 2017

333 tipů pro Windows 10 (246-250)

246.     Jak obnovit data?


Na začátku jsme si ujasnili, jaká data je potřeba zálohovat pro to, abyste měli zpět vše v tom stavu, v jakém to bylo před nějakým problémem, havárií disku apod.
Již víte, že pro obnovu online uživatelského účtu nemusíte dělat nic jiného, než se na počítači s tímto účtem přihlásit. Jakmile jste již v systému Windows přihlášeni, je možné připojit externí jednotku, která byla využita pro zálohování přes nástroj Historie souborů, poté v tomto nástroji klepnout vlevo na položku Obnovit osobní soubory.
Po klepnutí na tento příkaz se zobrazí všechny dostupné časové momenty, ve kterých byly zálohy vytvářeny, v rámci těchto záloh pak vidíte jednotlivé složky, podsložky a soubory, které byly zálohovány. Stačí tedy vybrat, který chcete obnovit, a pak klepnout na zelené tlačítko v dolní části okna a soubory se automaticky obnoví do původní lokace. Kromě toho je možné na danou položku klepnout pravým tlačítkem myši, zde pak máte na výběr zobrazit náhled dané položky, obnovit do původního umístění či obnovit do umístění nového.

247.     Jak obnovit celý počítač?


Co když nám ale nejde o obnovu dat, ale systému jako takového? V tom případě máte k dispozici tyto možnosti:
·         Zachovat moje soubory
·         Odebrat všechno
·         Obnovit tovární nastavení
Všechny uvedené způsoby najdete je v Nastavení - ve skupině Aktualizace a zabezpečení pod položkou Obnovení. Zde se nachází tlačítko spustit, které vám dá vybrat z výše uvedených možností, přičemž poslední – Obnovit tovární nastavení nemusí být dostupná na všech počítačích.
 

248.     Jak funguje „Zachovat moje soubory“?


Tato možnost znovu nainstaluje Windows 10, ale zachová vaše osobní soubory a aplikace dodané s počítačem.
Odebere:
Změny, které jste udělali v nastavení
Aplikace a ovladače, které jste nainstalovali

249.     Jak funguje „Odebrat všechno“?

               
Tato možnost znovu nainstaluje Windows 10 a všechny aplikace dodané s počítačem.
Odebere:
·         Osobní soubory
·         Změny, které jste udělali v nastavení
·         Aplikace a ovladače, které jste nainstalovali
·         Pokud máte v úmyslu počítač darovat, recyklovat nebo prodat, použijte tuto možnost a zvolte úplné vyčištění jednotky. Může to sice trvat jednu nebo dvě hodiny, ale znesnadníte jiným lidem obnovení souborů, které jste odebrali.

250.     Jak funguje „Obnovit tovární nastavení“?

Tato možnost znovu nainstaluje verzi Windows dodanou s počítačem a všechny aplikace, které v něm byly.
Odebere:
·         Osobní soubory
·         Změny, které jste udělali v nastavení
·         Aplikace a ovladače, které jste nainstalovali

·         Tato možnost není dostupná u všech počítačů.

středa 22. března 2017

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (241-245)

241.     Jak odebrat pozadí u obrázku?


Tato funkce je novinkou od verze 2010 a umožňuje jednoduchým způsobem odebrat z obrázku pozadí, ponechaný objekt je pak možné dále využít v prezentaci. Postup pro odebrání je velice jednoduchý:
1. Vložte na libovolný snímek obrázek, u kterého chcete odebrat pozadí, a klepněte na něj myší.
2. Klepněte na kartě Formát na ikonu Odebrat pozadí, PowerPoint vloží na obrázek fialové zabarvení a obdélník s 8 úchopnými body. Pomocí těchto bodů co nejpřesněji označte část obrázku, kterou si chcete ponechat.
3. Klepněte na pozměněné kartě Formát na tlačítko Zachovat změny.
4. Pozadí je odebráno a na snímku zůstal pouze požadovaný objekt.

242.     Jak vložit číslo snímku?

PowerPoint disponuje funkcí, která umí vložit do snímku číslo snímku tak, aby se zobrazovalo na každém snímku prezentace, a to v zápatí snímku. Pozor, znáte-li funkci záhlaví a zápatí například z textového editoru Word, je nutné podotknout, že PowerPoint má tuto funkci velmi omezenou. Prakticky se jedná pouze o možnost vložit datum a čas, jednoduchý textový řetězec nebo číslo snímku. Vložit do zápatí například nějakou grafiku nebo jiné objekty není v PowerPointu možné. Ani editaci zápatí nelze provést přímo poklepáním myší jako například u zmíněného Wordu, ale pouze přes k tomu určený příkaz.
Postup při vkládání údajů do zápatí je následující:
1. V pásu karet na kartě Vložení ve skupině Text klepněte na ikonu Číslo snímku.
Okno Záhlaví a zápatí (jmenuje se tak i přesto, že lze nastavit pouze zápatí) obsahuje dvě záložky. Pro zobrazení stejné informace na všech snímcích je třeba zvolit záložku Snímek. Zde lze za pomoci jednotlivých prvků umístit do zápatí Datum a čas, Číslo snímku a libovolný vepsaný text.
 
Po nastavení všech parametrů můžete klepnout buď na tlačítko Použít, nebo Použít u všech. Vzhledem k tomu, že zápatí se většinou používá proto, aby se stejná informace zobrazila na všech snímcích, klepněte na tlačítko Použít u všech. Ještě před potvrzením okna můžete zatrhnout rovněž položku Nezobrazovat na úvodním snímku, jenž způsobí, že zápatí nebude zobrazováno na prvním snímku, který bývá obvykle úvodní, a kde by mohlo zobrazení číslo snímku graficky „rušit“.

243.     Jak vložit do prezentace video ze souboru?

Součástí prezentace může být například část filmové ukázky, nahrávka z videokamery, mobilního telefonu, určitý klip na internetu a podobně. Přitom video se vzhledem k PowerPointu chová jako jakýkoliv jiný objekt. To znamená, že podobně jako třeba obrázek může být video umístěno na kterémkoliv snímku, okno s videem může mít jakoukoliv pozici v rámci snímku a libovolnou velikost nebo je mu možné přiřadit efekt animace. Práce s multimediálními prvky, zejména s videem, byla ve verzi PowerPoint 2010 výrazně rozšířena a patřila mezi nejvýraznější novinky této verze. Co všechno je možné s videem v PowerPointu provést, se dozvíte na následujících řádcích.
Aby bylo možné s videem v PowerPointu vůbec pracovat, je nutné video nejprve do prezentace vložit.
Video vložíte do prezentace následujícím způsobem:
1.       Na pásu karet na kartě Vložení ve skupině Multimédia klepněte na šipku dolů u ikony Video. V otevřené podnabídce máte na výběr dvě možnosti – Online video a Video v mém počítači.
 
1. Po klepnutí na možnost Video v mém počítači zobrazí okno pro procházení stromovou strukturou disku vašeho počítače.
2. Nalezněte tedy soubor videa, který chcete do prezentace vložit, klepněte na něj a následně klepněte na OK.
3. Video bude vloženo do prezentace jako objekt, který je možné přetažením pomocí levého tlačítka myši umístit na požadované místo ve snímku.
Do prezentace je možné vložit pouze video v takovém formátu souboru, který PowerPoint podporuje. PowerPoint ve verzi 2016 podporuje práci s videosoubory ve formátech AVI, Windows Media, QuickTime, MPEG s příponami souborů AVI, ASF, MPG, MP4, M4V, SWF, MPEG, MOV a WMV, což je naprostá většina všech videosouborů a tak byste s vložením vlastního videa a jeho přehráváním neměli mít žádný problém.

244.     Jak vložit do prezentace video z YouTube?

Tato funkce umožňuje vložit „aktivní odkaz“ na video uložené na webových serverech typu YouTube a podobně. Stačí v nabídce z předchozího tipu vybrat volbu Online video.
1.       Po klepnutí na tuto položku se otevře okno s různými zdroji pro online videa jako jsou:
·         Hledání videa Bingem – prohledá celý internet nezávisle na zdroji videa
·         OneDrive – umožňuje vložit video z vašeho úložiště OneDrive
·         YouTube - umožňuje vložit video z nejpopulárnějšího videoportálu YouTube. Oproti předchozí verzi PowerPointu zde bylo zapracováno na zjednodušení celého procesu, viz další řádky
·         Z kódu pro vložení vida – slouží pro vložení videa z libovolného webu, který umožňuje vygenerovat odkaz pro vložení (tzv. embed kód)
·         Facebook - umožňuje vložit video z Facebooku.
Asi nejčastější volbou bude možnost využití portálu YouTube. Stačí tedy v příslušném řádku zadat název tématu (klíčové slovo) toho, co hledáte a ihned se vám ve formě miniatur zobrazí nalezené výsledky. Po najetí kurzorem myši na náhled je vidět v dolním levém rohu okna název, délka a autor videa a klepnutím na ikonu lupy v dolním pravém rohu miniatury je možné se na video ještě před jeho vložením podívat. Jakmile jste s výběrem spokojeni, stačí klepnout na tlačítko Vložit.
 
Po vložení se vytvoří v prezentaci nový objekt – video a při spuštění prezentace je možné jej přehrát. Uvědomte si však, že se jedná pouze o odkaz na toto video, v žádném případě se video nestává součástí prezentace jako takové. To znamená, že pokud někdo změní adresu videa nebo video smaže, přehrávání videa ve vaší prezentaci se stane nefunkčním. Stejně tak se nebude video přehrávat, pokud nebudete mít při prezentování funkční připojení k síti internet. Na druhou stranu nedochází k téměř žádnému navýšení velikosti prezentace a také z pohledu autorského zákona je vše v pořádku, protože video není součástí vaší prezentace, ale na video je vytvořen (i když aktivní) odkaz.

245.     Jak vložit úvodní snímek videa?


Úvodním snímkem videa se myslí takový obrázek, který se zobrazí při prezentování posluchačům ještě před spuštěním samotného videa na snímku. Standardně je totiž objekt videa reprezentován pomocí černého obdélníku, což nevypadá příliš esteticky. Proto je možné po klepnutí na vložené video ze souboru využít příkaz Úvodní snímek, který se nachází na kartě Formát ve skupině Upravit. Je možné vložit buď snímek ze samostatného souboru, nebo obraz z určité stopáže vloženého videa (nelze u online videa).

pondělí 20. března 2017

333 tipů pro Windows 10 (241-245)

241.     Jak šifrovat data?


Velice důležitou součástí bezpečnosti dnešních počítačů je šifrování dat na pevném disku. Hesla sice mají svou nezastupitelnou funkci, ale pokud vám někdo ukradne počítač a vyndá z něj pevný disk a dá do svého nebo zcizí USB flash disk, k datům má poměrně snadný a neomezený přístup. Proto se poprvé ve Windows Vista objevila šifrovací funkce BitLocker, která byla ve Windows 7 obohacena o šifrování externích médií BitLocker To Go. Důvod byl prostý – většina uživatelů si sice třeba zašifrovala svůj pevný disk v počítači nebo notebooku, ale pro případ havárie disku si udělala kopii/zálohu na USB flash disk, který už šifrovaný nebyl. Tato ochrana disku počítače pak víceméně ztratila smysl.
Nicméně ve Windows Vista i Windows 7 bylo šifrování BitLocker součástí pouze edic Enterprise a Ultimate, a tudíž pro běžného uživatele či malou společnost téměř nedostupné. To se s příchodem Windows 10 změnilo.
Šifrovací nástroj BitLocker je součástí i edice Windows 10 Pro, tudíž k dispozici i pro pokročilé uživatele, kteří tuto a další vlastnosti edice Pro využijí. Nástroj BitLocker se spravuje a aktivuje v Ovládacích panelech ve skupině Systém a zabezpečení, kde se nachází položka Nástroj BitLocker Drive Encryption.

242.     Jaké jsou požadavky na funkci BitLocker?


Kromě nutnosti edice Windows 10 Pro nebo Enterprise šifrování pomocí funkce BitLocker vyžaduje přítomnost tzv. čipu TPM (Trusted Platform Module), a to ve verzi 1.2 a vyšší. Většina novějších počítačů a notebooků tímto čipem disponuje, pokud si nejste jisti, zda je tomu opravdu tak, můžete se podívat do dokumentace ke svému počítači. Druhou možností je zkusit zapnout šifrování BitLocker, nicméně toto ověření nemusí být vždy stoprocentní, protože TPM čip může být deaktivován v BIOSu počítače a stačilo by jej jen zapnout.


243.     Jaké jsou novinky v zálohování ve Windows 10 ?


Zálohování a obnova systému je další z řady funkcí, jež byla ve Windows 10 podstatně přepracována, a to nejen kvůli novým nástrojům, ale hlavně díky přepracované filozofii zálohování a obnovy počítače.
Ve Windows 7 jste mohli využít nástroje Zálohování a Obnovení systému, ty už ve Windows 10 nejsou tím hlavním, které pro zálohování a obnovu je vhodné používat. Nicméně tyto nástroje zde najdete, a to z důvodu zpětné kompatibility. To je také příčina, proč se v Ovládacích panelech nachází položka Zálohování a obnovení (Windows7). Nejedná se tedy o překlep, ale o nástroj, pomocí kterého můžete obnovovat zálohy vytvořené ve Windows 7, případně i nadále vytvářet bitovou kopii systému apod.

Nevýhodou takového řešení je fakt, že v případě bitové kopie systému máte možnost si tak maximálně zvolit, jaký chcete zálohovat diskový oddíl, a to je vše. Žádné další upřesňující možnosti, žádné vyloučení složek ze zálohy apod.


244.     Jak správně zálohovat ve Windows 10?Jaké je tedy to „správné“ zálohování ve Windows 10? Nejprve je nutné si uvědomit, z jakých částí se systém skládá a co je tedy potřeba zazálohovat. Aby bylo možné systém vrátit v případě nějakých problémů do původního stavu, je nutné zálohovat (a následně obnovit) tři skupiny dat:
• Systém jako takový
• Nastavení systému
• Uživatelská data
Ve Windows 10 jsou integrovány nástroje (viz další část), které vám, kromě případu havárie pevného disku, dovolí obnovit systém do stavu čisté instalace během několika minut, což řeší obnovu instalace (a nastavení systému). Co se týče samotného nastavení systému, tak nezapomeňte, že Microsoft ve Windows 10 podporuje a doporučuje používání online účtů, ve kterých jsou právě uložena a synchronizována nastavení a vlastnosti daného uživatelského účtu. A pro samotná data je doporučeno používat nástroj Historie souborů. Ten vám umožňuje na externí nebo síťovou jednotku ukládat vybraná data, ve vybraných intervalech s dalšími pokročilými možnostmi zálohování. Pokud chcete, je případně možné pro zálohování využívat i službu OneDrive, u které máte tu výhodu, že zálohy jsou uloženy mimo váš domov, tj. jsou přístupné odkudkoliv.

245.     Jak využít funkci Historie souborů?


Pokud tedy chcete Historii souborů využít, připojte k počítači nějakou externí jednotku (USB flash disk, externí disk) a otevřete si tento nástroj. Zobrazí se stav služby, jednotky, které lze pro zálohování využít, a informace o tom, co všechno se bude na externí jednotku zálohovat (knihovny, plocha, kontakty, oblíbené položky a třeba i služba OneDrive). Zároveň jste také informováni např. o tom, že máte šifrovaný pevný disk pomocí technologie BitLocker, ale tuto externí jednotku (na kterou se data z disku budou zálohovat) nikoliv. Pak totiž takové šifrování ztrácí skoro smysl, protože data jsou na externí disk ukládána ve formě obyčejných a snadno čitelných souborů. Po klepnutí na tlačítko Zapnout proběhne prvotní kopírování dat a o nic více se téměř starat nemusíte.

Nicméně službu Historie souborů lze i podrobněji konfigurovat pomocí těchto odkazů v levé části panelu:
• Obnovit osobní soubory – viz další část.
• Vybrat jednotku – pokud máte k počítači připojeno více externích jednotek, můžete zde vybrat, kterou chcete pro zálohování využít.
• Vyloučit složky – tato služba zálohuje data ze všech výše uvedených složek. Pokud některou z těchto složek nechcete zálohovat, je možné ji zde do vyloučených přidat.
• Upřesnit nastavení – v tomto okně máte možnost konfigurovat, jak často se budou kopie vytvářet, jaká bude velikost offline mezipaměti a jak dlouho se budou zálohy uchovávat. Také je zde možné na základě stáří uložených verzí zálohy promazat. Pokud máte svůj počítač připojen do domácí skupiny, je možné o tomto externím úložišti pro zálohování dát vědět i ostatním členům skupiny, kteří jej pak budou moci využít také.

Nyní už tedy víme, že uživatelský účet se „zálohuje“ sám a že data je možné zálohovat pomocí služby OneDrive či nástroje Historie souborů. Podívejme se teď na možnosti obnovy takových záloh, ačkoliv vám přeji, abyste takovou situaci nemuseli nikdy podstupovat.

neděle 19. března 2017

Surface Mouse - první česká recenze a unboxing

Minul měsíc jsem psal a zajímavém příslušenství, Surface Dial, které patří do rodiny produktů, které Microsoft vytvořil jako doplněk pro (nejen) zařízení Surface. Celkem už jsou 4 - Surface Dial, Surface Keyboard, Surface Natural Keyboard a Surface Mouse, o které bude tento článek.

Tak jako každé zařízení Surface, i balení této myši dodržuje jednotný grafický vzhled a tak jej v obchodu poznáte velice snadno.Pojďme se ale podívat na specifikace:

Technologie: BlueTrack
Snímání obrazu: 4000x za sekundu
Rozlišení snímání: 1000 bodů na palec čtvereční
Rychlost snímání: do 30 palců (762mm) za sekundu
Přenos: Bluetooth 4.0, 2,4GHz
Podporovaný OS: Windows 8 a vyšší, Android 4.4.2 a vyšší, MacOS 10.0.5 a vyšší
Plastové tělo, kovové kolečko
Baterie 2x AAA (přiloženy v balení)
Výdrž: až 12 měsíců
Hmotnost: 90,9 g s bateriemi.

Výše uvedené informace dávají tušit, že práce s myší bude opravdu bezproblémová.

Ihned po rozbalení může někomu myš připomínat podobnou, kterou má Microsoft v nabídce - Designer Bluetooth Mouse. Svým designem z ní určitě vychází, ale je o poznání vyšší, čímž se mnohem lépe drží a rozdílem je i uvedené kovové kolečko. Povrch myši je z šedivého matného plastu, dodržuje se tedy i na samotném výrobku barevné provedení všech Surface příslušenství.
Myš se příjemně drží, neklouže, díky technologii BlueTrack pracuje přesně bez problémů na všech površích, nefunguje z pochopitelných důvodů jen na zrcadle.

Na horní straně je zmiňované kovové kolečko, které má krokování, nenajdete u něj naklápění do stran. Díky vyššímu profilu myši oproti Designer Bluetooth Mouse se dají tlačítka lépe stisknout a kliknutí je o něco jistější.


Ve spodní části myši se nachází tlačítko pro zahájení spárování (dlouhý stisk) a vypnutí (krátký stisk). Poslední součástí spodní strany je pak magnetický výklopný kryt, pod kterým se nachází dvě AAA baterie.

Pro náruživého hráče asi tato myš nebude tím pravým, ostatně to ani není cílová skupina produktu, je téměř povinností pro všechny majitele zařízení Surface a pak pro všechny, kteří chtějí pěkně vypadající, precizně zpracovanou a přesně fungující myš bez zbytečných tlačítek, protože při práci s ní ani myš v ruce skoro nevnímáte. O mé hlavní mobilní myši je rozhodnuto!
středa 15. března 2017

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (236-240)

236.     Jak vytvořit fotoalbum?

Jednou z možností vkládání grafických prvků je v PowerPointu možnost vytvoření tzv. Fotoalba. Představte si, že chcete pomocí PowerPointu ukázat přátelům třeba padesát fotek z dovolené. Jelikož chcete, aby na snímcích bylo něco vidět, bylo by vhodné dát každou fotku na samostatný snímek. Uvědomte si však, že postup, kdy musíte vytvořit nový snímek, na něj vložit fotku a upravit její velikost tak, aby zabírala celý snímek, byste museli provádět padesátkrát za sebou.
PowerPoint vám to usnadní. Jednoduché fotoalbum můžete vytvořit takto:
1. Vytvořte novou prázdnou prezentaci s jedním snímkem, např. prostřednictvím tlačítka Soubor nebo za pomoci klávesové kombinace Ctrl+N.
2. Na pásu karet na kartě Vložení ve skupině Obrázky klepněte na ikonu Fotoalbum. V případě klepnutí na dolní část ikony vyberte položku Nové fotoalbum.
 
3. V otevřeném dialogovém okně Fotoalbum klepněte na tlačítko Soubor či disk. Otevře se klasické dialogové okno pro vložení obrázků.
4. V horní nebo levé části okna Vložit nové obrázky se přepněte do složky, v níž máte fotografie uloženy, a vyberte ty obrázky, které chcete mít ve fotoalbu. Poté klepněte na tlačítko Vložit.
5. PowerPoint se opět přepne do předchozího dialogového okna Fotoalbum, tentokrát již s vloženými obrázky a aktivovanými možnostmi úprav. Ve střední části okna Fotoalbum můžete měnit pořadí fotek, popř. nějakou odebrat. Zároveň pomocí tlačítek pod obrázkem můžete obrázky otáčet, měnit jim jas nebo kontrast. Také je možné nastavit celé prezentaci jeden z motivů, které jsou v aplikaci PowerPoint k dispozici, a to přes tlačítko Procházet u položky Motiv. Pokud jste s nastavením fotoalba spokojeni, klepněte na tlačítko Vytvořit.
6. Fotoalbum je vytvořeno, vytvoří se tolik snímků, kolik jste vložili fotek, plus jeden úvodní pro název a autora fotoalba.

237.     Co je to zobrazení prezentujícího?

Mnoho prezentátorů, lektorů a učitelů zdaleka nevyužívá všechny možnosti a výhody, které jim PowerPoint při prezentování dává. Jednou z nich je i zobrazení prezentujícího. Bývá naprosto běžné, že si prezentující zobrazí obraz na monitoru počítače a plátně projektoru jako duplikaci, tj. že vidí naprosto stejný obraz – prezentaci přes celou plochu. Jenže jako prezentátor by měl mít nad prezentací větší kontrolu, vidět více informací apod. Proto je v PowerPointu 2016 režim prezentujícího, který takové možnosti nabízí. Oproti prostému duplikování tak prezentátor vidí nejenom obraz toho, co vidí posluchači, ale např. i jaký následuje snímek, jak dlouho už povídá, kolik je hodin, poznámky k jednotlivým snímkům či má mnoho možností, jak zasáhnout do prezentace (perem, virtuálním laserovým ukazovátkem apod.). Zobrazení prezentujícího se aktivuje na kartě Prezentace ve skupině Monitory a vypadá tak, jak vidíte na obrázku.

238.     Jak vytvářet širokoúhlé prezentace?

Dalo by se skoro napsat, že nijak, resp. že toto PowerPoint již vyřešil za vás a to tím, že předpřipravené šablony prezentací jsou již do širokoúhlého formátu převedeny a to včetně nové prázdné. Pokud ale máte např. starší prezentaci ve formátu 4:3 a chcete ji převést do formátu 16:9, můžete tak učinit na kartě Návrh ve skupině Přizpůsobit, kde se nachází příslušné tlačítko nazvané Velikost snímku.

239.     Jak si zvolit přesnou barvu objektu?

Do snímku můžete vkládat mnoho různých grafických objektů a ty následně barevně formátovat. Co když ale chcete nastavit barvu stejnou, jako má již jiný objekt/obrázek na snímku, ale nevíte přesně, o jakou barvu se jedná? Pak právě pro vás je určena funkce kapátka. Stačí kliknout na objekt, který chcete přebarvit (např. SmartArt) a na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na příkaz Výplň obrazce. Zde pak jen stačí vybrat příkaz Kapátko a klepnout přesně (pomůže vám v tom zobrazená lupa) na barvu, kterou chcete označený objekt přebarvit. Kapátko samozřejmě můžete použít i jinde, např. na ohraničení obrazce, barvu písma apod.

240.     Jak si vytvořit vlastní obrazec?

Stalo se vám někdy, že jste potřebovali do snímku v PowerPointu vložit obrazec, jehož tvar ale v nabídce nebyl? A zároveň jste si ale dokázali představit, jak by se dal složit z více nabízených obrazců? Pak zcela jistě využijete tuto novou funkci nazvanou Sloučit obrazce. Stačí, když si vložíte dva obrazce do snímku, oba dva je označíte (např. klávesou Ctrl) a na kartě Formát ve skupině Vložit obrazce klepněte na příkaz Sloučit obrazce. Z následné nabídky pak stačí jen vybrat, kterou „matematickou“ operaci chcete s objekty provést.

 

úterý 14. března 2017

Skutečná revoluce v PowerPointu je zde!

"Tak si otevřete PowerPoint a vytvořte prezentaci na téma Winston Churchill, máte na to 45 minut". Přesně tak by mohla vypadat a v mnohých školách vypadá výuka PowerPointu. Nemluvě o tom, že z těch 45 minut minimálně polovinu času studenti budou rozmýšlet o osnově prezentace.Neříkám, že je to špatně nebo dobře a pravděpodobně i já jsem takhle někdy učil, ale spíš se teď chci zaměřit na to, jak taková práce probíhá.

Ať se nám to líbí nebo ne, pro většinu studentů je dnes zdrojem informací pochopitelně internet a na něm Wikipedia. Takže celá tvorba prezentace o panu Churchillovi se omezí na Ctrl+C z Wikipedie a Ctrl+V v PowerPointu, čímž studenti stráví klidně těch 45 minut, ale výuka zde neprobíhá téměř žádná. Nic nového se studenti tímto postupem nenaučí. Nebylo by lepší tyto opakované a nic nepřinášející postupy nechat ideálně na programu samotném a věnovat se něčemu smysluplnějšímu? Vždyť je to podobná situace jako s Office 365 - proč správce IT má řešit lokální HW, zálohy, konfigurace serveru, aktualizace, UPS apod., když může mít toto celé prostředí v cloudu a věnovat se něčemu smysluplnějšímu, třeba osobnímu rozvoji.

A právě proto je tu nová funkce PowerPointu - QuickStarter.


Funkce, který všechny výše uvedené postupy provede za Vás a studenti se tak mohou věnovat opravdu něčemu přínosnějšímu - třeba samotné práci s objekty v PowerPointu, úpravě vložených textů apod., ale odpadá to obvyklé počáteční vytvoření osnovy, hledání obrázků a někdy i textů.

Jak to funguje

Funkce je dostupná pro uživatele Office 365 ProPlus a najdete ji hned na první stránce po spuštění PowerPointu jako jednu ze šablon. Na první pohled možná není vidět, ale když se podíváte pořádně, vidíte zde prezentaci nazvanou "Rychlý automat".


Po klepnutí na tuto šablonu se otevře nové okno, ve kterém můžete zadat název tématu, které hledáte - můžete zkusit název země, města, osoby apod. Klikněte na tlačítko Hledat a zobrazí se nalezené výsledky a stačí si jen vybrat, který se Vám líbí nejvíce.V dalším okně je pak zobrazen přehled podtémat pro danou prezentaci a vy si výběrem můžete zvolit, které z nich chcete mít jako součást prezentace a které ne.


Jakmile klepnete na tlačítko Další, dostanete se do posledního okna tohoto průvodce, ve kterém je možné vybrat grafický vzhled prezentace. A to je vše, klepněte na tlačítko Vytvořit a nechte se překvapit...

Výsledkem je graficky velice povedená a obsahově tematicky rozdělená prezentace, která navíc hned na prvních dvou snímcích zobrazuje základní informace o tématu - v mém případě datum narození a úmrtí, výška, rodinní příslušníci a další údaje. Na druhém snímku jsou pak příbuzná témata, které souvisí s Winstonem Churchillem. Pak již začíná samotná prezentace - úvodní snímek, obsah a jednotlivá témata, která jste si vybrali v rámci Průvodce.
Velice zajímavou funkci je i vložený informací do poznámek k vybraným snímkům, vidíte tam nápady a náměty na to, o čem u daného snímku mluvit nebo seznam citátů Winstona Churchilla.Vytvoření celé této prezentace tak zabralo asi 30 vteřin.A jako třešnička na dortu - všechny obrázky ve vytvořené prezentaci jsou pod licencí public domain nebo Creative Commons.

Poznámka: Tato funkce je dostupná ve verzi PowerPointu 1703 v rámci Office 365 Fast a Slow Insider. V non-insider buildu bude dostupná během následujících týdnů.

pondělí 13. března 2017

333 tipů pro Windows 10 (236-240)

236.     Jak naplánovat optimalizaci?

Pokud nechcete na pravidelnou optimalizaci myslet a rádi byste tento proces automatizovali, je možné nastavit plán optimalizace. To provedete ve stejném okně jako v předchozím tipu, pouze klikněte na tlačítko Změnit nastavení. V zobrazeném okně poté máte možnost nastavit, jak často, kdy a jaké disky se budou automaticky optimalizovat.
 

237.     Jak zobrazit neaktivní diskové jednotky


Se stále většími možnostmi využití paměťových karet (digitální fotoaparáty, mobilní telefony apod.) se také stále častěji stává součásti vybavení počítače čtečka karet. Vedlejším efektem u některých čteček je ale situace, kdy v zobrazení diskových jednotek v okně Počítač se zobrazují všechny sloty čtečky jako další disk počítače, čímž se toto okno stává velice nepřehledným. Pomocí zaškrtávacího tlačítka Skrýt prázdné jednotky ve složce Počítač, které se nachází v Ovládacích panelechMožnosti složky, karta Zobrazení lze toto chování vypnout a disk se v okně Počítač zobrazí teprve po vložení karty do čtečky. Naštěstí je u Windows 10 toto nastavení ve výchozím stavu zapnuto a oddíly bez vložené karty nezobrazuje.

238.     Jak  a jakou nastavit velikost virtuální paměti?


Virtuální paměť je speciální typ paměti, která vzniká a využívá se, pokud je operační paměť počítače již zcela zaplněna. Ve skutečnosti se jedná o stránkovací soubor s názvem pagefile.sys, který naleznete v kořenovém adresáři disku C. V případě potřeby tedy systém zapíše (odloží) část dat do stránkovacího souboru, aby uvolnil místo v operační paměti. Protože je však čtení a zápis na pevný disk několikanásobně pomalejší, než přímo z operační paměti, jedná se pouze o jakési řešení v nouzi. Proto je vždy vhodné mít dostatečnou kapacitu operační paměti. V dnešní době se stává standardem kapacita okolo 4 GB operační paměti. V případě zvažovaného rozšíření pozor na to, jakou edici systému (32 nebo 64bitovou) máte. Pouze 64 bitová dokáže využít 4GB a více. Dostatek operační paměti je velice důležitý také u notebooků, kde jsou pevné disky většinou pomalejší, než v klasických počítačích a pomalost stránkovacího souboru se zde projevuje ještě více. Velikost virtuální paměti můžete nastavit v Ovládacích panelechSystémUpřesnit nastavení systému – záložka Upřesnit – skupina Výkon – tlačítko Nastavení – záložka Upřesnit – tlačítko Změnit. Doporučení a rady, jaké jsou nejvhodnější hodnoty pro velikost virtuální paměti, jsou různorodé. Pro běžné použití doporučuji nechat systém, aby automaticky spravoval velikost virtuální paměti. V případě pomalého systému je totiž nejlepším řešením právě zvýšení velikosti operační paměti jako takové. Pokud máte v počítači 6-8 GB a více operační paměti, můžete zkusit vypnout virtuální paměť úplně. V tomto případě (pokud nepoužíváte programy velice náročné na operační paměť – 3D modelování apod.) by mělo být zrychlení systému znatelné, protože veškeré operace s daty budou probíhat pouze v rychlé operační paměti.
 239.     Jak vypálit ISO obraz ve Windows 10?


Soubor s příponou ISO je tzv. obraz CD nebo DVD disku, který slouží například jako záloha a lze jej kdykoliv v případě potřeby vypálit na CD/DVD. Častým trendem také bývá to, že společnosti poskytující software namísto fyzického zasílání CD/DVD umožní si stáhnout ISO obraz tohoto CD/DVD. Aby jej bylo možné použít pro instalaci daného software, je nutné jej na optické médium následně vypálit. Dříve k tomu bylo zapotřebí nástrojů třetích stran a uživatelé, kteří neměli zkušenosti s vypalováním dat, si často nedokázali poradit. Protože i samozřejmě společnost Microsoft je jednou z těch, která preferuje elektronickou distribuci dat, je přímo ve Windows 10 integrovaný nástroj pro vypalování ISO souboru. Díky jeho jednoduchosti zvládne ISO obraz vypálit opravdu každý – stačí totiž např. v Průzkumníkovi kliknout na stažený ISO soubor, otevře se dialogové okno, kde vyberete, na jaké CD/DVD vypalovací mechanice chcete soubor vypálit a klikněte na tlačítko OK. Jednodušší už to být nemůže.

240.     Jak připojit ISO obraz jako pevný disk počítače?


Vypalování ISO souboru na CD/DVD se nejčastěji používá například při instalaci operačního systému apod. Tam běžný uživatel jinou možnost než jej nainstalovat z CD/DVD, popř. z flash disku nemá. Nicméně u běžného aplikačního software, který se instaluje už do systému Windows, je poměrně zbytečné jej pokaždé vypalovat na CD/DVD. Proto existují nástroje, které umožňují vytvořit další, virtuální mechaniku ve vašem počítači a tento ISO soubor do ní načíst. Systém si pak myslí, že je v počítači opravdu další fyzická optická mechanika a v ní vloženo CD/DVD s instalací daného software.

Ve Windows 10 se můžete setkat s velice příjemnou novinkou a tou je fakt, že Průzkumník tohoto systému umí namapovat ISO (VHD) obrazy jako disk počítače. Stačí na vybraný soubor klepnout pravým tlačítkem myši a vybrat příkaz Připojit