středa 29. června 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (51-55)

51.     Jaké jsou možnosti formátování písma?

Po napsání běžného textu je nejčastější úpravou, kterou uživatelé s textem dělají, právě formátování písma. Tím se myslí změna vzhledu. Jelikož se jedná o nejčastější úpravu, naleznete příkazy pro formátování hned na první kartě na pásu karet – Domů ve skupině Písmo.


1. Slouží pro nastavení typu písma
2. Umožňuje nastavit velikost písma
3. Zvětší velikost písma
4. Zmenší velikost písma
5. Slouží pro nastavení velikosti písmen
6. Vymaže veškeré formátování a ponechá pouze holý text v základním formátu
7. Nastaví řez tučné písmo
8. Nastaví řez kurzívy
9. Nastaví podtržené písmo
10. Přeškrtne vybraný text
11. Nastaví dolní index
12. Nastaví horní index
13. Aplikuje jeden z vybraných textových efektů
14. Nastaví barvu zvýraznění textu
15. Nastaví barvu textu

52.     Jaké jsou možnosti formátování odstavce?

Hned vedle skupiny příkazů Písmo se nachází skupina Odstavec, kde naleznete příkazy pro formátování odstavce.
 

1. Tvorba odrážek
2. Číslování textu
3. Víceúrovňové číslování
4. Snížení úrovně textu
5. Zvýšení úrovně textu
6. Řazení textu
7. Zobrazení netisknutelných znaků
8. Zarovnání vlevo
9. Zarovnání na střed
10. Zarovnání vpravo
11. Zarovnání do bloku
12. Řádkování a vzdálenost odstavců
13. Stínování
14. Ohraničení odstavce

53.     Jaká je minimální a maximální velikost písma?


Velikost písma je udávána v bodech. Nejsou to tedy žádné centimetry, milimetry,
palce anebo jiné jednotky. Minimální velikost písma je 1, maximální 1638 bodů. Z toho vyplývá, že nabídka zobrazená při formátování písma zobrazuje pouze vybrané hodnoty od velikosti 8 do velikosti 72, ale že skutečný rozsah je mnohem větší.

54.     Jak napsat ve Wordu chemický vzorec?

Chemický vzorec se z hlediska běžného psaní ve Wordu liší dolním indexem udávajícím počet atomů daného prvku. Pomocí funkce dolního indexu, kterou najdete na kartě Domů ve skupině Písmo, stačí označit čísla, která se mají stát dolním indexem, a klepnout na danou ikonu.

  

55.     Jaké jsou možnosti označování textu?

Jedno slovo
Na slovo dvakrát klikněte levým tlačítkem myši.
Dvě a více slov
Jednou levým tlačítkem myši klikněte na první slovo, které si přejete označit, držte tlačítko stisknuté a táhněte směrem k dalšímu slovu vpravo nebo vlevo. Tímto způsobem je možné označit i rozsáhlý blok.
Celá věta
Stiskněte Ctrl a klepněte kamkoliv do věty.
Celý odstavec
Kdekoliv v odstavci třikrát klikněte levým tlačítkem myši.
Celý řádek
Nastavte kurzor myši za levý okraj dokumentu tak, aby se šipka myši zobrazila zrcadlově překlopená, a klikněte levým tlačítkem myši. Řádek, u kterého byla myš nastavena, bude označen.
Celý dokument
Někdy je třeba provést změnu v celém dokumentu. Označovat celý soubor některým z uvedených způsobů může být v případě desítek stran nepříjemné. Pro označení celého dokumentu do bloku nastavte myš za levý okraj dokumentu tak, aby se šipka zrcadlově překlopila. Poté klikněte třikrát za sebou levým tlačítkem myši. Označit celý dokument lze také pomocí klávesové zkratky Ctrl + A
Klávesami
Blok lze označit i prostřednictvím klávesnice. Nastavte se na začátek budoucího bloku a stiskněte klávesu Shift. Za současného držení klávesy Shift stiskněte a držte některou z kurzorových kláves (šipek). Blok se začne označovat.


pondělí 27. června 2016

333 tipů pro Windows 10 (51-55)

51.     Jak automaticky zarovnávat ikony na ploše?


Pokud chcete, aby vaše ikony na pracovní ploše byly vždy v řádku a sloupci a nebyly rozházené dle toho, jak jste zástupce umístili, je možné v systému Windows 10 nastavit, aby byly ikony umístěny vždy v pomyslné matici řádků a sloupců. Stačí, když na pracovní ploše kliknete pravým tlačítkem myši a v nabídce Zobrazit vyberete volbu Zarovnat ikony k mřížce.  Ikony již od této chvíle nebude možné umísťovat na ploše libovolně, ale vždy jen do polí, tvořených právě sloupci nebo řádky.


52.     Jak zobrazit na ploše ikonu Počítač?


Při standardním nastavení systému se na po čisté instalaci na pracovní ploše nenachází nic, kromě ikony Koš. Zejména ikona a funkce příkazu Počítač, by mohla na pracovní ploše některým uživatelům chybět. Řešení je naštěstí velice snadné. Stačí, když klepnete pravým tlačítkem myši kdekoliv na ploše a zvolíte příkaz Přizpůsobit. V nově zobrazeném okně pak vlevo vyberte příkaz Motivy a v zobrazeném okně klepněte na položku Nastavení ikon na ploše. Následně jen zaškrtněte položku Počítač (případně další dle potřeby) a klepněte na OK.
 


53.     Jak změnit ikonu Počítače?

Ve stejném okně jako v předchozím tipu máte možnost i změnit ikonu, která reprezentuje funkci Počítač. Stačí danou ikonu vybrat a kliknout na tlačítko Změnit ikonu. Systém zobrazí seznam několika desítek ikon, které můžete použít namísto standardní ikony.

54.     Jak skrýt na ploše ikonu Koš?


Pokud Koš nepoužíváte nebo z nějakých důvodů nechcete, aby se na pracovní ploše tato ikona zobrazovala, je možné ji skrýt a to následujícím postupem. Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoliv na ploše a vyberte příkaz Přizpůsobit. Následně v levé části okna klepněte na příkaz Motivy a Nastavení ikon na ploše. V nově otevřeném okně odškrtněte položku Koš a klepněte na OK. Od této chvíle ikona Koše na ploše nebude, 

55.     Jak změnit ikonu Koše?Naprosto stejným způsobem jako změna ikony Počítač probíhá i změna ikony Koše. Taktéž máte na výběr desítky ikon, které můžete použít. Pokud se vám nově nastavené ikony nelíbí a chcete je vrátit do původního originálního stavu, stačí kliknout na tlačítko Obnovit výchozí.

středa 22. června 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (46-50)

46.     Jak změnit úroveň přiblížení?

V závislosti na nastaveném rozlišení obrazovky, velikosti pásu karet, velikosti písma v dokumentu a mnoha dalších parametrech se může zdát pohled na zobrazený papír na obrazovce příliš velký, nebo malý. Procentuální náhled na papír lze změnit v pravé dolní části aplikace. Počet procent je možné buď nastavit posuvníkem, nebo kliknutím na číselné vyjádření a nastavit hodnotu přesně. Zvětšení nebo zmenšení lze nastavovat s přesností na jedno procento.
 

47.     Jak odeslat soubor emailem?

Pokud chcete otevřený soubor poslat jako přílohu emailu, není nutné jej ukládat, otevírat emailového klienta a vkládat tento soubor jako přílohu. Stačí v aplikaci klepnout na tlačítko Soubor – Sdílet – E-mail – Odeslat jako přílohu. Daná aplikace automaticky otevře výchozí poštovní program (např. Outlook), vytvoří novou zprávu a vloží do ní otevřený soubor jako přílohu.
 

48.     Jaké jsou novinky v aplikaci Word 2016?

Ve Wordu jakožto hlavní aplikaci celého kancelářského balíku bylo provedeno poměrně velké množství příjemných a práci usnadňujících vylepšení. Mezi nejvýznamnější novinky aplikace Word 2016 patří tyto:
·         Nový, čistší designový vzhled aplikací.
·         Mobilní verze aplikací
·         Vkládání rukopisných rovnic
·         Snadné sdílení dokumentů
·         Snadná spolupráce více osob na jednom dokumentu
·         Vylepšená historie verzí dokumentů
·         Inteligentní vyhledávání
·         Funkce Řekněte mi…

49.     Jak můžu spustit Word?

Po instalaci balíku Microsoft Office 2016 se zástupci všech nainstalovaných programů umístí do nabídky Start, kde je můžete kliknutím na příslušnou ikonu spustit.
Druhou možností je v nabídce Start zadat příkaz winword a potvrdit jej stiskem klávesy Enter. Tento postup je také vhodný v případě, že nemůžete ani na pracovní ploše počítače, ani v nabídce Start zástupce pro spuštění této aplikace najít.

50.     Jak využívat šablony ve Wordu?

Tvůrci Wordu vytvořili pro nejpoužívanější typy dokumentů tzv. šablony. Šablona je prázdný formulář, například fax, životopis apod., který stačí pouze doplnit potřebnými údaji. Šablona tak velmi usnadňuje práci a čas – není nutné zabývat se tvorbou grafické úpravy dokumentu, stačí pouze údaje doplňovat. Zatímco ve verzi 2003 a starších verzích nebyl na šablony ještě kladen takový důraz, od verze 2007 jsou šablony důležitou součástí aplikace Word. Díky neustále rostoucímu množství šablon na webu Office.com a možnosti přístupu k těmto šablonám přímo z aplikace Word jejich důležitost nabrala na významu. V rámci zpracovaných šablon na vás čekají stovky typů šablon pro nejčastější použití (brožury, dárkové poukazy, faktury, kalendáře, rozpisy, štítky, smlouvy, vizitky a další). Jejich využití velice doporučuji, dokáží opravdu ušetřit spoustu drahocenného času. Navíc se nově nyní zobrazují rovnou po spuštění aplikace.
Postup při použití šablony je následující:


1. Klikněte na tlačítko Soubor.
2. V otevřené podnabídce vyberte položku Nový, podobně jako u vytvoření nového dokumentu.
3. Word v zobrazení Backstage zobrazí možnost otevření šablon, a to jak lokálně nainstalovaných (těch je minimálně), tak zejména těch uložených na webu Office.com, kterých je většina.
4. Klikněte na požadovanou šablonu a zobrazí její náhled. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit nebo po dvojkliku na miniaturu šablony se šablona stáhne a otevře v aplikaci Word.
5. Nyní stačí jen do šablony doplnit vlastní údaje.


pondělí 20. června 2016

333 tipů pro Windows 10 (46-50)

46.     Jak změnit motiv systému Windows 10?


Motivy systému Windows se objevily poprvé ve Windows 98. Jedná se o soubor, který obsahuje několik typů pozadí, barevné nastavení pracovního prostředí, někdy i zvuky, kurzory myši apod. Změnou motivu si tak můžete během několika vteřin zcela změnit pracovní prostředí dle vašeho přání. Pro změnu motivu klikněte na pracovní ploše pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte příkaz Přizpůsobit a v levé části příkaz Motivy. V zobrazeném okně máte kromě výchozího motivu nazvaného Windows k dispozici i další motivy. Změnu a aktivaci nového motivu provedete tak, že jednoduše kliknete na motiv, který chcete použít.
 

47.     Jak si stáhnout nové motivy pro Windows 10?


Ve standardní instalaci systému Windows 10 je kromě základního motivu k dispozici i několik dalších. Největším zdrojem motivů je ale samozřejmě Internet, kde naleznete desítky a stovky motivů rozdělených do různých kategorií.
Pro stažení nového motivu je nutné kliknout pravým tlačítkem myši na pracovní ploše počítače a z nabídky vybrat příkaz Přizpůsobit a Motivy. Windows zobrazí okno pro změnu vizuálních prvků a zobrazí dostupné motivy. Pouhým kliknutím na jeden z nabízených si můžete změnit grafické prostředí systému. Nicméně důležitý v tomto okně je odkaz Získat další motivy online. Po kliknutí na tento odkaz se otevře internetová stránka společnosti Microsoft, na které se nachází desítky motivů, které si můžete stáhnout a okamžitě začít používat.
 

48.     Jak odinstalovat motiv systému?

Pokud si do systému stáhnete nové motivy, je možné je v případě potřeby i odinstalovat. Například pokud se vám již nelíbí nebo je nepotřebujete a nechcete, aby vám zabíraly místo na disku. Stačí, když na nainstalovaný motiv kliknete pravým tlačítkem a vyberete příkaz Odstranit motiv. Odstranit motiv lze pouze u doinstalovaných motivů a ten, který chcete odstranit, nesmí být aktivní.

49.     Jak nastavit pozadí pracovní plochy?


Na pozadí pracovní plochy je možné mít libovolný obrázek. Změna obrázku na pozadí pracovní plochy je jednoduchá a lze ji provést těmito dvěma způsoby:
1. Klikněte v Průzkumníkovi na požadovaný obrázek pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce klikněte na položku Nastavit jako pozadí plochy.
2. Klikněte na pracovní ploše pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce klikněte na položku Přizpůsobit.  Zde si můžete zvolit jeden z předpřipravených obrázků nebo přes tlačítko Procházet zvolit svůj vlastní.


50.     Jak si rychle zobrazit kalendář?V případě, že rychle potřebujete vědět, jaký den v týdnu byl nebo bude určité datum nebo prostě jen se chcete podívat na elektronický kalendář, stačí, když na hlavním panelu kliknete na zobrazené hodiny. Windows zobrazí kalendář nastavený na aktuální datum, nicméně je možné se kliknutím na název měsíce přepnout o úroveň výše. Dalším kliknutím se dostanete na výběr roku a dalším na výběr
desetiletí. Přehledný kalendář je vám tedy vždy velice rychle k dispozici.

středa 15. června 2016

Šest skvělých novinek na portálu Microsoft Educator Community.Společnost Microsoft má pro učitele jedinečnou globální stránku, na které je zaregistrováno více jak 100 000 učitelů z celého světa. Je to místo, kde můžete najít kolegy na spolupráci, náměty a inspiraci pro vzdělávací materiály nebo kde můžete realizovat aktivity Skype in the Classroom, které obohatí vaši výuku cizího jazyka nebo zeměpisu. Mimo to se zde nachází i několik desítek výukových kurzů na aplikace a služby jako jsou Windows 10, Office 2016, Office 365, OneNote, vzdělávání ve 21. století a mnoho dalších. Všechny toto funkce najdete na adrese education.microsoft.com

A právě tento portál nyní dostává šest nových funkcí, které jeho využívání ještě více zjednodušuje a přináší nové možnosti využití. Tady jsou:

1. Snadnější registrace do portálu

Nově je registrační proces značně zjednodušen, je zapotřebí provést méně kroku pro vytvoření účtu na tomto portál. A navíc, automaticky, díky přihlášení s účtem Microsoft, Office 365, Skype, Facebook nebo Twitter se doplní co největší možný počet údajů tak, aby na samotném uživateli jich bylo co nejméně.


2. Snadnější opětovné přihlášení

Tato novinka je určena pro uživatele, kteří již účet na webu education.microsoft.com mají. Automaticky se zobrazí možnost přihlášení se s typem účtu, který již uživatel použil při registraci. Ty ostatní jsou pak skryty tak, aby zbytečně nenarušovaly pozornost uživatele při přihlašování.


3. Nový, vylepšený odznak MIE Certified

Jeden z nejpopulárnějších odznaků, které mohou učitelé na portálu Microsoft Educator Community získat, byl odznak "MIE". Ten je nyní graficky vylepšen, označen jako "MIE Certified" a učitelé ho mohou získat za nasbírání 1000 bodů za aktivity na portále. 


4. Rychlé informace o bodech

Za aktivity na portále získáváte body. Nově máte rychlý přístup k informacím o tom, kolik bodů máte ihned na vaší profilové stránce a především hned vidíte, za co jste tyto body získali. 

5. Nové a přepracované menu

Celé hlavní menu portálu bylo graficky zjednodušeno a rozděleno do části tak, aby bylo přehlednější.


6. 16 nových odznaků k dispozici

Získávání odznaků za aktivity je jedna z nejzábavnějších a přitom nejpřínosnějších aktivit, protože se při ní učitelé vzdělávají v práci s nejnovějšími technologiemi. Nově přibylo do seznamu odznaků 16 nových, které se týkají např. Office Mix, Sway nebo OneNote. Hodně štěstí, při jejich získávání. 

EducCommunity6a.jpg (381×227)
EducCommunity6b.jpg (377×228)

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (41-45)

41.     Co to jsou kontextové karty?

V každé aplikaci sady Microsoft Office jsou dostupné základní karty na pásu karet, které jsou zobrazeny vždy. Navíc však v každé aplikaci existují tzv. kontextové karty, které se zobrazí teprve po klepnutí a označení určitého objektu, např. obrázku, videa, grafu apod. Výhodou je, že tyto karty nezabírají místo na pásu karet a zobrazí se teprve těm uživatelům, kteří s daným objektem pracují.  Pokud tedy například nikdy v životě nebudete používat tabulky ve Wordu, je zbytečné, aby vám karta s příkazy pro práci s tabulkou zabírala cenné místo na pásu karet.

42.     Jak rychle najít funkci v aplikaci?

Aplikace sady Office obsahují stovky a tisíce funkcí. Některé z nich jsou zobrazeny na pásu karet, některé jsou schovány hlouběji v nabídce aplikace. A o některých z nich ani uživatelé často neví. Jednou z největších novinek a usnadnění zejména pro začínající uživatele je funkce Řekněte mi.
Nemusíte vědět, jak se funkce nazývá ani kde v nabídce a pásech karet se nachází, protože nově za poslední kartou je dialogové pole pro zadání popisu toho, co chcete právě udělat. Pokud tedy např. chcete text rozdělit do dvou sloupců a nevíte, zda to Word umí nebo nevíte, kde se tato funkce nachází,  stačí do tohoto pole zadat slovo „sloupce“. Výsledek vidíte na obrázku a jak je vidět, rovnou ze zobrazené nabídky je možné danou funkci spustit. Zdlouhavé hledání funkcí a jejich názvů je minulostí. Vše co daná aplikace umí, najdete pomocí funkce Řekněte mi.
 43.     Jak ochránit dokument heslem?

Aplikace sady Microsoft Office disponují prostředky, pomocí kterých je možné dokument uzamknout pod heslem tak, aby ten, kdo heslo nezná, nemohl s dokumentem pracovat anebo mohl pracovat pouze omezeně. Funkci využijete například tehdy, sdílíte-li jeden počítač s ostatními uživateli a nechcete, aby se dostali právě do tohoto dokumentu. Pak jej můžete tímto způsobem zabezpečit.

1. Otevřete dokument, který si přejete ochránit heslem.
2. Klikněte na tlačítko Soubor a v nabídce zvolte příkaz Uložit jako, vyberte typ úložiště a klepněte na Procházet.
3. V zobrazeném okně klikněte v dolní části na tlačítko Nástroje a z nabídky vyberte Obecné možnosti pro zobrazení okna pro zaheslování.
4. V horní části okna Obecné možnosti se nacházejí dva dialogy pro zadání hesla – Heslo pro otevření a Heslo pro zápis. Do těchto dialogů je možné doplnit heslo. Není nutné doplnit obě hesla, stačí pouze jedno z nich:
a) Heslo pro otevření – toto heslo zabezpečí, že již při otvírání dokumentu bude uživatel požádán o heslo. Pokud je nezadá správně, do dokumentu se ani nedostane.
b) Heslo pro zápis – toto heslo zabezpečí, že dokument nikdo bez znalosti hesla neuloží. Pokud bude zadáno pouze toto heslo, uživatel se do dokumentu sice dostane, ale nebude ho moci změnit a uložit.
Obě hesla mohou být rozdílná, takže jiné heslo může být nastaveno pro čtení a jiné pro zápis. Pokud chcete mít zabezpečeno, že si dokument bez znalosti hesla nikdo ani nepřečte, stačí nastavit Heslo pro otevření.
5. Klikněte na tlačítko OK.
6. Aplikace zobrazí kontrolní dialog, kde je nutné ještě jednou, pro kontrolu, zadat to samé heslo. Klikněte opět na OK, aplikace se vrátí do okna Uložit jako a zde je nutné kliknout na tlačítko Uložit. Teprve teď je dokument uložen s ochranou pomocí hesla a celý proces zaheslování je hotov.
Nyní můžete zkusit dokument zavřít a znovu otevřít a uvidíte, že aplikace bude vyžadovat, abyste před otevřením zadali heslo, pochopitelně pouze pokud jste zvolili Heslo pro otevření.

44.     Jak odstranit ochranu heslem?

Odstranění hesla provedete stejným způsobem jako v předchozím tipu, jen s tím rozdílem, že při nastavování hesla stávající heslo reprezentované pomocí černých koleček smažete a dokument (tentokrát již bez hesla) znovu uložíte.

45.     Jak vrátit zpět nepovedenou operaci?Prostřednictvím funkce Zpět je možné vrátit nejen poslední provedenou operaci, ale i několik operací nazpět, což je obrovská výhoda. Tlačítko Zpět (standardně jej najdete v horním levém rohu aplikací v panelu nástrojů Rychlý přístup nad tlačítkem Soubor) je rozděleno na dvě oblasti – na „zakroucenou“ modrou šipku a rozevírací nabídku. Každým kliknutím na modrou šipku budete vráceni o jeden krok zpět. Pokud chcete vrátit práci zpět o několik kroků, klikněte na malou šipku dolů u tlačítka Zpět. Zobrazí se nabídka se seznamem posledních prováděných operací. Pouhým kliknutím myši na některý z řádků vrátí Word všechny předcházející operace zpět – nebudete tak muset mnohokrát po sobě klikat na šipku tlačítka Zpět.

Microsoft Classroom se představuje

V poslední době do zdarma dostupné služby Office 365 pro školy přibylo mnoho nových funkcí. Mezi tu nejvýraznější patří bezpochyby Microsoft Classroom – snadné a efektivní řešení toho, jakým způsobem zajistit komunikaci se žáky, práci se soubory, zadávání úkolů, jejich hodnocení či správu školních akcí.


Microsoft Classroom toto vše spojuje v jeden funkční a provázaný celek, který je snadno využitelný a dostupný v hlavní nabídce aplikací a služeb v Office 365. Tuto nabídku po přihlášení do Office 365 zobrazíte klepnutím na tlačítko v levém horním rohu.


Jako první krok je pochopitelně nutné vytvořit novou třídu a to klepnutím na tlačítko New Class.Následně se v pravé části okna zobrazí panel, ve kterém je zapotřebí zadat název nové třídy, automaticky dochází ke kontrole, zda již třída s takovým názvem není vytvořena.

Jakmile je třída vytvořena, je potřeba do ní přidat nové studenty, případně i učitele. Studenty přidáte pomocí tlačítka Add student


Studenty můžete vyhledávat na základě jména, příjmení nebo emailové adresy a po přidání se pochopitelně zobrazí v seznamu studentů. Dle potřeby tento postup opakujte, aby seznam studentů ve třídě odpovídat skutečnosti. V tu chvíli je třída vytvořena a připravena pro aktivaci. Tu provedete pomocí tlačítka Activate.
Zřejmě nejčastější operací bude zadávání nových úkolů, což provedete na kartě Assignment pomocí tlačítka New assignment. Stačí vyplnit termín splnění, detailnější popis a všimněte si, že úkol může být zadán i více třídám najednou.


Opět dle potřeby zadejte úkolů kolik potřebujete, všechny se budou přehledně zobrazovat v seznamu a to jak ty aktivní (pod záložkou In Progress), tak i ty dokončené (pod záložkou Completed). Všimněte si, že kromě úkolů můžete přidávat i rychlá oznámení a to v pravé části okna.


Další vlastností, kterou určitě oceníte, je možnost ohodnocení odevzdaného úkolu a to v jeho detailech. Hodnocení probíhá pomocí stupnice 0-100


Součástí třídy ale samozřejmě nejsou jen zadané úkoly, ale také konverzace, kalendář aktivit, sdílené soubory nebo sdílený poznámkový blok a to ve formátu záložek, jak je vidět na obrázku.


V kalendáři jsou automaticky vidět zadané úkoly, případně dle potřeby je možné přidat další události. 


A podobné je to i s dokumenty.


Prostředí Microsoft Classroom je snadné a efektivní pro práci, na jednom místě vidíte aktuální zadané úkoly i napříč třídami (v levé horní části položka Assignments) ze které máte přístup jak přímo k hodnocení, zadávání rychlých oznámení, kalendářům, konverzacím, sdíleným poznámkovým blokům nebo souborům.

pondělí 13. června 2016

333 tipů pro Windows 10 (41-45)

41.     Setřeste je


Zajímavou funkcí, která je součástí pracovní plochy ve Windows 10 je funkce nazvaná Shake. Umožňuje vám v případě více otevřených oken setřást (minimalizovat) všechny okna na hlavní panel a ponechat si otevřené pouze jediné. Stačí, když okno aplikace, které si přejete ponechat, chytnete za horní lištu a rychlými pohyby myši s ním zatřesete doleva a doprava.

42.     Jak vypnout funkci Shake?


Funkce Shake slouží k „setřesení“ všech otevřených oken kromě aktivního na hlavní panel. Pokud vám tato funkce vadí a často ji aktivujete nevědomky, je možné ji pomocí úpravy registru vypnout:
1.       Spusťte si Editor registru (Start – regedit).
2.       Otevřete si následující umístění:
3.       Klikněte pravým tlačítkem na položku Windows a vyberte příkaz Nový – Klíč a pojmenujte jej Explorer.
4.       Nyní klikněte na položku Explorer a přes příkaz Nový vytvořte novou DWORD hodnotu (32-bit) a pojmenujte ji NoWindowMinimizingShortcuts a nastavte její hodnotu na 1. Po odhlášení a přihlášení již funkce Shake nebude aktivní.

43.     Doleva i doprava - Snap


Zatímco někteří uživatelé považují předchozí funkci spíše za úsměvný, druhá funkce nazvaná Snap je velice přínosná a zejména v dnešní době větších LCD monitorů si uživatelé říkají, jak bez této funkce mohli dříve pracovat. Běžnou praxí v dnešní době je, že na jedné straně obrazovky máte otevřenu jednu aplikaci, na druhé polovině druhou. Dříve jste toto rozložení museli pracně dělat ručně, bylo nutné okno chytit, přesunout ke kraji a změnit mu šířku a výšku tak, aby zabíralo alespoň orientačně požadovanou půlku obrazovky. Nicméně díky funkci Snap stačí okno aplikace chytnout za horní lištu a zcela přesunout k pravému nebo levému okraji. Po puštění okna se velikost okna automaticky přizpůsobí přesně jedné polovině obrazovky.

Ve Windows 10 byla tato funkce ještě více vylepšena a využívá všech čtyřech rohů obrazovky jako příchytných bodů pro jednotlivé kvadranty. Pokud tedy přesunete aplikaci do jednoho ze čtyřech rohů, aplikace se sama umístí do příslušného kvadrantu.

44.     Jak vypnout funkci Snap?


Další funkcí na ploše je Snap, která umožňuje rychle přichytit otevřené okna k levé nebo pravé okraji polovině obrazovky (po chycení okna kurzorem myši a přesunu k jednomu z okrajů), případně jej maximalizovat (po přesunu k hornímu okraji). Pokud ale tuto funkci chcete vypnout, postupujte takto:
1.       Ovládacích panelech si otevřete položku Centrum usnadnění přístupu a v zobrazeném okně klikněte na položku Usnadnit používání myši.
2.       V nově otevřeném okně zaškrtněte v dolní části položku Zabránit automatickému uspořádávání oken při přesunutí na okraj obrazovky a klikněte na OK.

45.     Minimalizace a maximalizace oken


Pro změnu velikosti oken a jejich minimalizaci a maximalizaci lze použít první dvě ikony ze známé trojice ikon v pravém horním rohu desktopových aplikací. Kromě tohoto způsobu lze okno také maximalizovat tak, že jej chytnete za horní lištu a přesunete k hornímu okraji obrazovky.
Pro uživatele preferující klávesové zkratky přijdou jistě vhod zkratky pro minimalizaci a maximalizaci otevřených oken.
Win + šipka nahoru – maximalizuje aktuální okno

Win + šipka dolů – minimalizuje aktuální okno

Minecraft Education Edition je zde!Skvělá zpráva pro všechny žáky, studenty a učitele. Populární hra Minecraft, kterou znají a hrají miliony uživatelů po celém světě dostala novou verzi, která je určena primárně pro školství. Minecraft Education Edition je otevřený svět zaměřený na podporu kreativity, spolupráce a dovednosti při řešení problémů. Je to svět, kde jediným limitem je vaše představivost.
Pro učitele je Minecraft nástrojem a platformou pro vzdělávání zcela novým způsobem. Způsobem, který žáci a studenti znají a který je jim blízký. Způsobem, který je zábavný a efektivní.

Navíc, Minecraft Education Edition je pro všechny žáky, studenty a učitele dostupný do září 2016 zcela zdarma!

A co najdete v Minecraft Education Edition speciálního pro oblast školství? Zde je přehled nejdůležitějších funkcí:

  • Zabezpečené přihlášení pomocí účtu Office 365
  • Funkce kamery a portfolia, díky kterým si studenti mohou dělat záznamy o svých projektech a sledovat svůj vzdělávací pokrok
  • Funkce pro správu třídy, které umožní studentům udržet zájem o danou aktivitu
  • Sada speciálních bloků určených pro vzdělávání, jako jsou nové značky pro sdílení souborů, určení směru, školní tabule, odkazy na webové stránky apod.
  • Vylepšený multiplayer, díky kterému může až 30 studentů spolupracovat v Minecraft světě bez nutnosti samostatného serveru


Minecraft Education Edition je možné spustit na počítačích s operačním systémem Windows 10 a OS X 10.11 (El Capitan). Pro přihlášení do Minecraft Education Edition je zapotřebí účet Office 365. 

V případě, že jej vaše škola nemá, je možné si jej zřídit na adrese office365proskoly.cz.
Pokud si chcete Minecraft Education Edition nainstalovat, přejděte na adresu http://education.minecraft.net/getstarted, zadejte svůj účet Office 365 a následně si ze zobrazené stránky stáhněte verzi pro Váš operační systém. 
Po stáhnutí komprimovaného souboru jej rozbalte, přečtěte si instalační informace v souboru Installation Instructions.txt a aplikaci nainstalujte.

Po prvním spuštění se přihlaste do Minecraftu se svým Office 365 účtem a ihned můžete začít vytvářet Váš první vzdělávací Minecraft svět.


Pokud jste ale v Minecraftu nováčkem, doporučuji si stáhnout z tohoto odkazu tutorial, který Vás provede základem světa Minecraftu i speciálními vzdělávacími funkcemi Minecraftu Education Edition. Tento soubor následně stačí v hlavním menu Minecraftu naimportovat a hned ho začít využívat.

A naopak, jestliže jste v Minecraftu kovaní a chcete nějaké další tipy a triky pro využití Minecraftu ve výuce, podívejte se na adresu http://education.minecraft.net/resources/, kde najdete další vytvořené světy nebo mnoho metodických plánů hodin pro využití Minecraftu ve škole. 


středa 8. června 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (36-40)

36.     Jak vytvořit novou kartu?

Zajímavou funkcí je možnost vytvoření vlastní karty na pásu. Pokud totiž z každé karty využíváte např. jeden až dva příkazy, je poměrně obtěžující neustálé přepínání karet nebo hledání vybraného příkazu. Proto je zde možnost vytvořit si kartu vlastní, pojmenovat si ji vlastním názvem a umístit na ni libovolné příkazy z celé aplikace. Postup pro vytvoření nové karty a přidání vlastních příkazů je následující:
1. Klikněte na nabídku Soubor – Možnosti a v nabídce zvolte kategorii Přizpůsobit pás karet.  
2. V otevřeném okně klikněte v pravé dolní části na tlačítko Nová karta. V hierarchii karet se vytvoří nová karta včetně jedné prázdné skupiny příkazů. Kliknutím na tlačítko Přejmenovat v dolní části okna máte možnost si přejmenovat kartu i skupinu příkazů.
3. Pro přidání příkazů si v levém sloupci vyberte požadovaný příkaz a kliknutím na tlačítko Přidat mezi sloupci si přidejte příkaz přímo do zvolené skupiny. Všimněte si, že v horní části levého sloupce si můžete vybrat kategorii příkazů, pro zobrazení úplně všech příkazů dané aplikace zvolte možnost Všechny příkazy.
4. Po vložení požadovaných příkazů, přejmenování apod. stačí kliknout na tlačítko OK, nová karta bude vytvořena a zařazena mezi stávající karty na pás karet.


37.     Jak si přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup?

Panel nástrojů Rychlý přístup slouží v sadě Microsoft Office k zobrazení nejčastěji používaných prvků, funkcí a nabídek a najdete ho standardně v levém horním okraji aplikace nad tlačítkem Soubor.
Protože každému uživateli vyhovuje jiné uspořádání příkazů, můžete tento panel plně přizpůsobit svým požadavkům. Po kliknutí na šipku na konci panelu na výběr máte buď nejběžnější příkazy (Nový, Otevřít...), které aktivujete kliknutím na jejich název, nebo si můžete kliknutím na příkaz Další příkazy vybrat ze všech příkazů dané aplikace.


38.     Jak zobrazit podrobné vlastnosti dokumentu?

U každého dokumentu, který v systému Microsoft Office vytváříte, se ukládají určité vlastnosti dokumentu, které si můžete prohlédnout v nabídce Soubor – Informace. Najdete zde takové informace, jako jsou např. velikost, celková doba úprav, autor, datum vytvoření souboru apod.


39.     Jak uložit soubor na web?

Všechny aplikace ve verzi 2016 podporují ukládání na webové úložiště společnosti Microsoft s názvem OneDrive. Pro využití této služby stačí mít zdarma dostupný účet Microsoft a můžete začít tuto službu na adrese www.OneDrive.cz využívat. Ve webovém prostředí úložiště si můžete vytvářet složky a podsložky a z aplikací sady Microsoft Office pak pomocí nabídky Soubor – Uložit vaše dokumenty rovnou na OneDrive uložit.


40.     Jak zobrazit nápovědu systému Microsoft Office 2016?Podrobnou nápovědu pro každou aplikaci zobrazíte v nabídce Soubor – Nápověda nebo po stisku klávesy F1. Nápověda v systému Microsoft Office 2016 je velice úzce propojena s internetem a portálem Office.com. Výhodou tohoto řešení je zejména aktuálnost zobrazovaného obsahu.