pondělí 11. listopadu 2013

Reportáž z roadshow Vzděláváme pro budoucnost

Tak jako každý rok i letos pro vás společnosti Microsoft připravila zajímavou a informacemi nabitou akademickou roadshow, při které jsme vám v šesti městech po celé ČR představili novinky z oblasti IT, vzdělávacích aplikací a trendů, se kterými se během následujících let potkáte. Letošní roadshow byla připravena ve spolupráci se společnostmi AT Computers, Acer, HP, Lenovo, Intel a ITveSkole.cz.

Tato akce byla výjimečná v míře interaktivity, protože jsme chtěli, aby posluchači byli v co největší míře zapojeni do celého dne. A tak jsme jim doporučili si s sebou vzít notebook nebo tablet. Součástí registrace totiž bylo vytvoření uživatelských účtů v prostředí Office 365 a partnerském řešení iTřída. Posluchači tak několikrát během dne hlasovali na položené otázky a dávali nám zpětnou vazbu.

Po krátkém úvodu, který vysvětlil přidanou hodnotu současného trendu výuky 1:1 z pohledu pedagoga a vedení školy, jsme se vrhli rovnou na výuku. Jako první byla na řadě matematika s využitím tabletů a vhodného softwarového vybavení.

Následovalo malé technické okénko, ve kterém jsme představili účastníkům obecně cloudová řešení a hlavně službu Office 365, díky níž získávají školy email s doménou školy, webové aplikace Office, hlasové a videokonferenční služby, prostorné úložiště a mnohem víc. To vše prostřednictvím plánu A2 pro školy kompletně zdarma. V duchu střídání technických a netechnických příspěvků následovalo povídání o ICT plánu školy s informacemi o tom, jak by měl ideálně vypadat a jak školám může takový dokument pomoci při vlastním plánování a rozvoji. Jako vždy bylo mnoho dotazů k licencování produktů. Velkou změnou v licencování produktů je postupný přechod škol od trvalého nákupu licencí k formě jejich pronájmu a to např. v programech EES nebo OVS-ES. Velice zajímavým benefitem pro školy využívající tyto programy je možnost instalace vždy nejnovější verze produktu či možnost využívání na domácích počítačích učitelů. Velkým plusem je nově i rozšíření tohoto benefitu u sady Microsoft Office na soukromé počítače studentů.

Během přestávek mohli účastníci v předsálí komunikovat s partnery akce, vyzkoušet si nejnovější Windows 8 tablety a dotyková zařízení určená do škol či si mezi sebou vyměňovat informace a zkušenosti z využívání IT ve školách.

Se stále větším rozšiřováním tabletů mezi studenty i do škol zcela jistě přišla vhod přednáška o scénářích výuky 1:1 včetně konceptu BYOD (Bring Your Own Device), při kterém si studenti mohou vzít do školy své vlastní zařízení a zde ho také pro výuku využívat. Toto řešení klade určité požadavky na infrastrukturu školy a i o tom byla v rámci přednášky řeč. Následovala krátká přednáška o novinkách v systému Windows 8.1, ale především byl představen katalog aplikací Windows Store a velké množství vzdělávacích aplikací, které mohou učitelé ihned zdarma využívat ve svých hodinách.


Po obědové pauze následovala odpolední část, ve které jsme se společně podívali na internetové informační zdroje pro výuku. Byly také připomenuty aktivity společnosti Microsoft v rámci programu Partneři ve vzdělávání, především možnost školení pro pedagogy a vedení škol na téma využití moderních technologií pro výuku a to buď úplně zdarma anebo z prostředků DVPP. Po celé ČR je rozmístěno 18 vzdělávacích center Microsoft, které nabízí kurzy se zaměřením na pestrou škálu témat a softwarových produktů. Jedním z programů společnosti Microsoft je i Studentské trenérské centrum, které dává šanci talentovaným studentům středních škol. A právě tyto studenty jsme si pozvali, aby publiku představili svoje názory na moderní výuku a možnosti inovativního vyučování. Studentský pohled přinesl další novou perspektivu, kdy např. studenti dávali účastníkům potěžkat svou aktovku plnou učebnic pro jeden den výuky – jako motivátor k digitalizaci výuky.


Ačkoliv se někomu může zdát, že problematika bezpečnosti je všeobecně známá, není tomu tak a každý rok se objevují nové a nové hrozby. Proto byla téměř na konec akce zahrnuta přednáška o internetových hrozbách a jak se jim bránit a také možnost získat ocenění školy v oblasti bezpečnosti, tzv. eSafety Label.

Závěrečná přednáška se pak nesla v duchu otázky, zda již tedy nadešel čas na výuku 1:1 v našich školách a bylo na tvářích posluchačů vidět, že jsou na konci akce této formě výuky nakloněni, ale hlavně už ví, o čem to celé je.


V rámci podzimní roadshow jsme navštívili 6 měst a přijelo si nás poslechnout více než 600 ředitelů, učitelů a správců IT. Díky vyplněným dotazníkům a zpětné vazbě víme, že se naprosté většině akce líbila a že témata byla aktuální a přínosná. Všem účstníkům děkujeme za jejich čas a přejeme hodně zdaru se zaváděním moderních technologií do výuky.

sobota 9. listopadu 2013

Podzimní novinky v Office Web Apps

Office Web Apps jsou webové verze aplikací Word, Excel, PowerPoint a OneNote, které znáte z klasického desktopového balíčku Microsoft Office. Mezi výhody těchto webových aplikací patří zejména možnost spuštění na jakémkoliv počítači s připojením k internetu a najdete je např. i jako součást úložiště SkyDrive či služby Office365 a jsou dostupné zcela zdarma. V porovnání s desktopovými verzemi sice nenabízí stejnou funkcionalitu, ale velice rychle se k ní přibližují. Velkou měrou i právě díky proběhlé aktualizace těchto verzí, která je díky webovému prostředí dostupná všem a okamžitě. Jaké novinky tedy můžete začít využívat?

Tou největší je bezesporu možnost spolupráce s ostatními a to online. Po otevření dokumentu ve webové aplikaci Word Web App, Excel Web App nebo PowerPoint Web App jste ihned informováni o tom, zda na dokumentu pracuje také někdo jiný a pokud ano, tak kdo. Zároveň vidíte, na jaké části dokumentu ostatní uživatelé pracují a tak se nemůže stát, že byste si omylem např. vzájemně upravovali pod rukama stejný odstavec textu. Navíc ale vidíte, jaké úpravy a změnu formátování druhý uživatel provádí, a tak je pro změnu spolupráce např. na stejné stránce mnohem snazší.

Druhou novinkou, se kterou se setkáte napříč aplikacemi Office Web Apps je možnost přejmenování právě otevřeného dokumentu a to v jeho horní liště.


Novinky v aplikaci Word Web App

Jednou z hlavních nových funkcí je Auto-Save, které se postará (jak již z názvu vyplývá) o automatické ukládání rozepsaného dokumentu po provedení změn, takže již nemusíte myslet na to, že byste měli soubor po dokončení uložit.

Jednou z důležitých částí dokumentů bývají záhlaví a zápatí, které doposud ve Word Web App chyběly. A jak již asi tušíte, jejich přidání je další z novinek této podzimní aktualizace. Kromě jejich vytváření a úprav máte ale také možnost do nich rovnou vkládat číslování stránek. 


Další výraznou změnou je přidání podpory pro styly tabulek, takže se již nemusíte po vytvoření zabývat jejich následnou grafickou úpravou, ale stačí si vybrat některý z nabízených stylů. 


Práce s dokumentem jako celkem bude snazší po přidání další důležité funkce – Najít a nahradit, kterou zcela jistě znáte z desktopové aplikace Word a která slouží pro nalezení a nahrazování slov a vět v dokumentu. A s prací s dokumentem jako celkem vám pomůže další novinka a tou je možnost přidání konce stránek – již žádné zbytečné Entery.Novinky v aplikaci Excel Web App

Jedním z nejčastějších požadavků uživatelů Excel Web App byla podpora funkcí pro ochranu dokumentu. Je to z toho důvodu, že se velice často Excel Web App využívá pro vyplňování tabulek apod. Proto již v červnové aktualizaci byla přidána funkce pro ukotvení řádků. Nyní byla navíc přidána podpora pro funkce ochrany sešitu (dříve Excel Web App takové soubory ani neuměl otevřít), takže je možné určit, do kterých buněk budou moci uživatelé zasahovat nebo které budou moci označovat, což z Excel Web App dělá skvělé řešení např. pro tvorbu online výpočtových formulářů.

Také jste si v klasické verzi Excelu oblíbili funkci stavového řádku, který vám ihned po označení buněk zobrazuje výsledky nejběžnějších matematických operací (SUMA, PRŮMĚR, POČET). Tak přesně takovou funkcionalitu naleznete nyní i ve webové verzi Excelu. 


Další z přidaných funkcí je možnost změny pořadí listů. A podobně jako v klasické verzi i zde máte dvě možnosti, jak toto provést. Buď přes kontextovou nabídku listu a funkci Změnit uspořádání nebo prostým přetažením záložky listu na její nové umístění. 


Poslední novinou v této aktualizaci, ale zcela jistě ne z hlediska důležitosti, možnost přetahování buněk v rámci sešitu a to stejným způsobem jako v klasickém Excelu – označením hraniční čáry buňky.Všechny novinky v aplikaci Excel Web App si můžete vyzkoušet v tomto souboru.

Novinky v aplikaci PowerPoint Web App

Aplikace PowerPoint se v tomto podzimním vydání novinek dočkala pouze jedné a to možnosti ořezávání obrázků.