středa 21. května 2014

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 (16.díl)

76.     Jak uložit obrázek z dokumentu? 

Pro velkou část uživatelů bylo při práci s dokumentem, který obsahuje obrázky, velkou překážkou nemožnost uložení obrázku do samostatného souboru. To je od Wordu 2010 minulostí. Stačí klepnout na vybraný obrázek pravým tlačítkem myši a ze zobrazené nabídky vybrat příkaz Uložit jako obrázek. Word zobrazí klasické dialogové okno pro uložení souboru, stačí tedy vybrat název, umístění a formát souboru, klepnout na tlačítko Uložit a obrázek je uložen.  


77.     Jak najít obrázek či jiný objekt?

V rámci prohledávání a navigace v dokumentu je možné vyhledávat v dokumentu i obrázky. Stačí, když stisknete klávesovou zkratku Ctrl + F a v horní části podokna, kam zadáváte hledaný výraz, klepnete na šipku dolů. V části Najít zobrazí Word podrobnější možnosti vyhledávání. Stačí tedy klepnout na položku Grafiku a Word se bude nyní (za pomoci stisku šipek nahoru/dolů v okně navigace) přepínat po grafických objektech v dokumentu.


78.     Jak do Wordu vložit video?

S příchodem Wordu 2013 se objevila také jedna zajímavá funkce, kterou si asi většina uživatelů nedokázala ve Wordu dlouho představit a jak již z nadpisu tušíte, jedná se o možnost vkládat do dokumentu aplikace Word objekt online videa. Takovou funkci už nabídnul PowerPoint 2010, nyní se ve své vylepšené podobě dostává i do Wordu. A platí pro ní i podobná pravidla, tj. že se nevkládá video jako takové, ale pouze aktivní odkaz-okno, ve kterém je možné video přehrát. Jednak je to z důvodu ochrany autorských práv, jednak z důvodu, aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování velikosti dokumentu. A jak tedy takové video do dokumentu vložit?
1.       Klepněte na kartu Vložení a ve skupině Multimédia na položku Online video.
2.       Zobrazí se okno podobné tomu při vkládání obrázků. Na výběr tyto zdroje:
a.       Vyhledání pomocí Bing – slouží pro vyhledání videa v rámci celého Internetu
b.      YouTube – prohledává portál YouTube, je zapotřebí být připojen do sady Office přes účet Microsoft a mít službu YouTube nastavenou jako jednu ze zdrojů
c.      

Pomocí tzv. embed kódu, který je možné vygenerovat na mnoha dalších tuzemských i zahraničních videoportálech.
3.       Vyhledávání probíhá v prvních dvou případech pomocí klíčových slov, po nalezení výsledků stačí na náhled videa poklepat myší nebo jej označit a v dolní části klepnout na tlačítko Vložit. Užitečné je, že se na video ještě před vložením můžete podívat (pomocí ikony lupy) a zároveň v levém dolním rohu vidíte celkovou délku videa, autora a zdroj, což je zase přínosné pro správnou citaci.

Po vložení videa stačí najet kurzorem myši na tento objekt a klepnout uprostřed náhledu na ikonu pro přehrání.

Vložené video není součástí dokumentu jako takového, jedná se pouze o odkaz na skutečné umístění videa na Internetu, proto po vložení nedochází k žádnému výraznému nárůstu velikosti souboru. Na druhou stranu, a to je pochopitelné, je nutné být pro přehrání videa připojen na Internet.

79.     Jak vytvořit aktivní odkaz na webovou stránku?

Ve výchozí konfiguraci je textový editor Word nastaven tak, že při psaní internetové adresy nebo e-mailové adresy „pochopí“, že se jedná o hypertextový odkaz na Internet, změní typ a barvu písma u adresy a „vyrobí“ z ní hypertextový odkaz.
Zkuste kdekoliv v textu napsat jakoukoliv internetovou adresu. Podmínkou je, aby adresa začínala tak, jak má, tzn. buď http://, nebo www. Jakmile adresu dopíšete, Word ji okamžitě změní na internetový (resp. hypertextový) odkaz. Text bude modrý, podtržený, a pokud na text nastavíte šipku myši, změní se na symbol „ručičky“, kterou jistě znáte z prohlížeče. Příklad: http://www.computermedia.cz.
Naprosto stejným způsobem lze vytvořit hypertextový odkaz na e-mailovou adresu. Opět stačí e-mailovou adresu napsat kamkoliv do dokumentu. Po jejím dopsání ji Word změní na hypertextový odkaz. Příklad: info@iskola.cz.

80.     Jak vložit záhlaví a zápatí?


Záhlaví a zápatí tvoří velmi důležité prvky dokumentu. Všechno, co bude umístěno v záhlaví nebo v zápatí, se bude objevovat na každé stránce dokumentu. Do záhlaví či zápatí se proto nejčastěji vkládají údaje o stránkování dokumentu, datu vytvoření, názvu firmy, dále hlavička, logo apod. Záhlaví a zápatí však může být na sobě nezávislé, a dokonce je možné nastavit odlišné záhlaví u sudých a lichých stránekOblast záhlaví a zápatí je za normálních okolností pro editaci nepřístupná. Aby bylo možné záhlaví nebo zápatí změnit, je nutné se do této oblasti dostat poklepáním levého tlačítka myši na tuto oblast (většinou 2,5cm od horního a dolního okraje).


Word se přepne do režimu editace záhlaví a zápatí a text v normální části dokumentu zešedne. Do záhlaví a zápatí je teď možné napsat libovolný text nebo vložit obrázek a pak jej běžně naformátovat a upravit. Pro ukončení režimu editace stačí opět poklepat na běžnou část dokumentu.

pondělí 19. května 2014

Příručka pro OneDrive

Služba OneDrive prošla v posledních měsících velkými změnami a přinesla mnoho novinek. Proto mám pro Vás připravenou praktickou příručku, která vám umožní blíže poznat funkce a vlastnosti této služby a zároveň může posloužit jako výukový materiál.

http://1drv.ms/1o31JzX

středa 14. května 2014

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 (15.díl)

71.     Jak změnit velikost obrázku?

Změnu velikosti každého objektu můžete provést pomocí některého z úchopných bodů. Úchopný bod je malý tvar na okrajích grafického objektu nebo po jeho stranách. Pokud na grafický objekt kliknete jednou levým tlačítkem myši, zobrazí se všechny úchopné body daného objektu. Například obrázek bude mít v každém rohu jeden úchopný bod a uprostřed každé strany další.
1. Klikněte na obrázek jednou levým tlačítkem myši (aby se zobrazily úchopné body).
2. Nastavte se myší nad některý úchopný bod tak, aby se tvar myši změnil na tvar oboustranné šipky.
3. Stiskněte a držte levé tlačítko myši.
4. Táhněte směrem dovnitř obrázku – obrázek se bude zmenšovat (pokud byste táhli směrem ven z obrázku, obrázek by se zvětšoval).
5. Po dosažení požadované velikosti uvolněte levé tlačítko myši – obrázek bude mít novou velikost.
V případě potřeby změny obrázku na přesnou velikost je tak možné učinit po klepnutí na obrázek na kartě Formát ve skupině Velikost.
 72.     Jak oříznout obrázek?

V případě, že potřebujete oříznout obrázek na požadovanou velikost, stačí jej do Wordu vložit, klepnout na něj a na kontextové kartě Formát v poslední skupině příkazů Velikost klepnout na položku Oříznout. Na výběr máte mezi oříznutím pomocí myši nebo oříznutím do tvaru obrazce. 


73.     Jak získat přístup k velké galerii obrázků?

Po instalaci balíku Microsoft Office 2013 se současně nainstaluje i sada obrázků, které vytvořili tvůrci Wordu. Každý takový obrázek se nazývá klipart a je možné jej kdykoliv vložit do dokumentu. Se vzrůstající významností Internetu se většina klipartů přemístila právě sem, konkrétně na web Office.com. Výhodou je, že Word umí přímo z tohoto webu kliparty zobrazovat a vkládat do dokumentu. Pro využití stovek a tisíců klipartů je samozřejmě nutné mít aktivní připojení k síti Internet.
1. Nastavte se na místo v dokumentu, kam má být klipart vložen.
2. V pásu karet klikněte na kartu Vložení.
3. Klikněte na ikonu příkazu Online obrázky, která se nachází ve skupině Ilustrace.
4. V zobrazeném okně zadejte do prvního pole název hledaného obrázku (klíčové slovo).
6. Vyberte si z výsledku vyhledávání obrázek. Poklepáním levým tlačítkem myši na něj se obrázek vloží do dokumentu.
74.     Jak vložit snímek obrazovky?Jednou z novinek v grafické oblasti aplikace Word 2010 byla možnost vložení snímku obrazovky do dokumentu. Snímkem obrazovky se myslí obrázek, na kterém je zobrazeno to, co přesně uživatel vidí v určitém okamžiku na svém monitoru. Využití této funkce je velice různorodé, přes psaní manuálů a návodů k aplikacím až po vkládání obrázků do Wordu v případě, že uživatele trápí na počítači nějaká chyba a chce IT odborníkovi předat informace o tom, jak se daná chyba projevuje nebo zobrazuje. Snímek obrazovky je samozřejmě rastrového typu, takže se zvětšováním velikosti se snižuje kvalita obrázku.

Postup pro vložení snímku obrazovky:
1. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit snímek obrazovky.
2. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klikněte na poslední položku – Snímek obrazovky.
3. Zobrazí se nabídka miniatur všech právě otevřených oken a aplikací na daném počítači.
4. Po kliknutí na některou z nich se vloží snímek do dokumentu a je možné s ním dále pracovat a upravovat jej jako běžný obrázek.

75.     Jak vložit titulek obrázku?

Titulkování obrázků je vhodné především u obsáhlejších dokumentů, v nichž se na jednom místě nachází více obrázků. Obrázky se titulkují proto, aby bylo snazší se na ně odkazovat v textu. Jistě je přesnější napsat „...tak, jak to vidíte na obr. č. 18...“ než „...tak, jak to vidíte na obrázku vpravo dole“. Na druhou stranu se ale číslování do některých dokumentů nehodí a jinde by zabralo příliš cenného místa.


Princip číslování obrázků spočívá v jejich označení takzvaným Titulkem. Titulek se skládá z textu a čísla obrázku, například Obrázek 1. Pod nebo nad obrázek je možné titulek umístit následujícím způsobem:
1. Klikněte pravým tlačítkem myši přímo na obrázek.
2. Z kontextové nabídky vložte příkaz Vložit titulek.
3. Word zobrazí okno Titulek. Zde máte prostřednictvím rozevírací nabídky Titulek možnost vybrat text popisku obrázku. Rovněž si všimněte, že číslo za zvoleným popiskem se v titulku zobrazuje automaticky – číslo se zvýší s každým vloženým titulkem v pořadí.
4. Do dialogu za text titulku můžete dopsat jakýkoliv text pro zpřesnění popisu obrázku.

5. Klikněte na tlačítko OK – titulek bude vložen pod nebo nad obrázek.

středa 7. května 2014

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 (14.díl)

66.     Jak je to s licencí obrázků?

Čím dál více se při vytváření a publikování materiálů hlídá a ověřuje, zda máte pro použití obrázků a dalších audiovizuálních děl oprávnění pro jejich využití a např. i následné sdílení. Pokud vkládáte obrázky z vašeho počítače, víte sami nejlépe, z jakého zdroje obrázek pochází. Jestliže ale vkládáte obrázek z online zdroje, je to již složitější.


Klipart z Office.com – z tohoto zdroje můžete obrázky v dokumentu použít i pro komerční účely, s výjimkou toho, kdy by obrázek tvořil primární obsah dokumentu.

Hledání obrázků Bingem – v tomto případě se prohledává celý Internet a jak již sami asi tušíte, zde nastává trochu problém. Naštěstí ale Microsoft v tomto ohledu vymyslel sofistikované řešení a to takové, že se jako první hledají obrázky dostupné pod licencí Creative Commons, která ve většině případů umožňuje při správném citování (zdroje a autora), obrázek použít. V případě, že by vyhledávání obrázků pod licencí Creative Commons nenašlo požadovaný obrázek nebo se vám žádný nelíbil, je možné toto filtrování vypnout a  to klepnutím na tlačítko Zobrazit všechny výsledky hledání na webu. V tom případě se nehledí na původ obrázku a je následně jen na vás, jak s daným materiálem následně naložíte. Obecně by se ale takový materiál neměl používat pro komerční účely a neměl by se dále sdílet.

67.     Jak si přiblížit obrázek?

Kromě klasického přiblížení zobrazení pomocí lupy v pravém dolním rohu aplikace, moc možností (v klasickém rozložení) nemáte. Nicméně v režimu pro čtení je integrována další novinka a tou je právě možnost přiblížit si libovolný grafický objekt. Stačí na něj dvakrát poklikat a obrázek se zvětší. Pokud by vám i takové zvětšení bylo málo, je možné u něj ještě v pravém horním rohu klepnout na ikonu lupy a přiblížit si jej ještě více.

68.     Jak změnit styl vloženého obrázku?

Word umožňuje provádět na vloženém obrázku mnoho úprav. Jednou z nich je i změna stylu obrázku. Stylem obrázku se rozumí jeho oříznutí, ohraničení, stínování a přidání efektů. Abyste nemuseli všechny tyto operace dělat ručně, Word má připraveno mnoho stylů pro rychlé použití. Tato funkce je ve Wordu často využívána a dokáže s obrázkem provést úpravy téměř profesionálního vzhledu.


Postup při změně stylu je následující:
1. Označte obrázek – klikněte na něj levým tlačítkem myši.
2. Na kontextové kartě Formát ve skupině Styly obrázků klikněte na rozevírací šipku.
3. Z nabídky stylů si jeden vyberte a klikněte na něj.
4. Styl je aplikován. 

69.     Jak otočit obrázek?     

Obrázky, tvary, WordArt a další objekty vložené do dokumentu lze i otáčet. Postup je velmi jednoduchý.
1. Klikněte na objekt, který chcete pootočit.
2. Klikněte na kolečko nad obrázkem a tlačítko myši držte stisknuté.
3. Pohybujte myší ve směru požadovaného otočení.
4. Pusťte tlačítko myši.

70.     Jak nastavit obtékání textu okolo obrázku?

Obtékání grafických objektů je naprostou nutností u každého textového editoru. Asi těžko si lze představit na stránce plné textu obrázek, který by nebyl obtékán. Word nabízí poměrně širokou škálu různých způsobů obtékání textu, včetně toho, kdy text může být buď nad, nebo pod grafickým objektem.
Word nedělá rozdíl mezi obtékáním obrazce nebo obrázku. Vše, co je grafickým objektem, je možné nechat obtékat, a to několika způsoby.

1. Klikněte na grafický objekt, který má být obtékán.
2. Na kontextové kartě Formát ve skupině Uspořádat si pomocí příkazu Zalamovat text vyberte požadovaný způsob obtékání.  Případně můžete klepnout pravým tlačítkem myši na vybraný obrázek a z kontextové nabídky vybrat příkaz Zalamovat text, kde se vám následně zobrazí stejný seznam možných zalomení. Posledním způsobem je označení obrázku a klepnutí na zobrazenou ikonu u pravého horního rohu obrázku.