úterý 14. května 2019

Videa vládnou světu. Ovládněte střih videa ve Windows 10.

Úvod

Škola v přírodě, projektový týden, exkurze do zajímavého místa – to vše jsou zážitky, které se patří zachovat v co nejhezčí podobě a jednou z nich je určitě forma videa. Ale vytvořit video, které bude splňovat reportážní účely z akce a bude zároveň působivé, dynamické a poutavé, to není nic snadného. A obzvláště pro někoho, kdo s tím nemá moc zkušeností. Proto existují nástroje – video editory, které s tím uživatelům pomáhají. Jedním z hodně populárních a ve škole využívaných byl Windows Movie Maker, jak již název napovídá, od Microsoftu. Měl poměrně často svou nezastupitelnou roli i při výuce předmětů jako jsou Informatika nebo Mediální výchova či další. Windows Movie Maker tu s námi byl již od roku 2000. Ano, čtete správně, tedy více jak 18 let. A i když za tu dobu dostal mnoho nových funkcí a vlastností, přišel čas ho nahradit. A to ve stylu Král je mrtev, ať žije král.

Od velké podzimní aktualizace z roku 2017 systému Windows 10 nazvané jako Fall Creators Update je součástí aplikace Fotky i video editor, jehož vlastnosti v mnohém pochopitelně předčí svého předchůdce tak, jak se sluší a patří. Přitom si ale zachovává snadné a přehledné ovládání, které bylo uzpůsobeno i pro ovládání dotykové, které je dnes ve světě tabletů velice používané.
Pokud má totiž být nástroj určen pro běžnou veřejnost, musí být snadný pro používání, nabízet všechny základní funkce, které při tvorbě videa takový běžný uživatel využije a ideálně k tomu přihodit nějaké třešničky na dortu. A to editor v aplikaci Fotky splňuje na výbornou.

Možná někoho může překvapit fakt, že se jedná o vestavěnou funkci v aplikaci Fotky a ne o samostatnou aplikaci. Ono je to poměrně dost často o stylu práce, jak s fotkami a videem pracujete. Ve výsledku je totiž z pohledu kroků jedno, jestli si pustím aplikaci na tvorbu videa a do ní vložím fotky anebo si pustím aplikaci s fotkami a z nich udělám video.

Aplikace Fotky jako taková je velice mocným nástroj pro organizaci, prohlížení a editaci fotek včetně automatického rozpoznávání osob, časové osy a dalších pokročilých funkcí, tento článek se však těmto funkcím věnovat nebude a zaměří se pouze tvorbu videa.

Začínáme


A tím se tedy dostáváme k prvnímu kroku, který je potřeba udělat a tím je samozřejmě spuštění aplikace. To můžete provést dvěma způsoby:
 • Otevřít si aplikaci Fotky a v ní v horním pravém rohu klepnout na tlačítko Vytvořit.
 • V nabídce Start systému Windows 10 si najít zástupce z názvem Editor videa (stačí napsat prvních pár písmen tohoto slovního spojení) a systém Windows Vás rovnou přepne do funkce editoru videa v rámci aplikace Fotky.
Z výše uvedených bodů vidíte, že bylo myšleno na uživatele obou preferovaných typů spuštění aplikace a kterou z nich si zvolíte je jen na vás, obě jsou rovnocenné.


Po klepnutí na tlačítko Vytvořit se Vám v nabídce zobrazí tři možnosti, jak můžete se svými fotkami a videem naložit.
 • Automatické video s hudbou – pokud nechcete ztrácet čas skládáním fotek a videí za sebe, vkládáním hudby, titulků a dalších objektů, můžete vše nechat na této aplikaci a ona na základě analýzy fotek a videí zvolí nejvhodnější styl efektů a hudby
 • Vlastní video s hudbou – tato volba vám dává největší kontrolu nad výsledným videm z pohledu toho, že si opravdu každý prvek a každou vlastnost videa, která jde v aplikaci nastavit, můžete upravit dle vlastních potřeb
 • Album – vytvoří z vybraných fotek album (složku), kde si lze prohlížet či nechat automaticky promítat pouze vybrané fotky.

Automatické video

Nejprve je tedy potřeba mít vybrané alespoň základní fotky, ze kterých chcete video vytvořit. Nemusíte se bát, že na nějakou zapomenete a ta už nepůjde do videa přidat. I po otevření samotného editoru máte pochopitelně možnost další fotky a videa do projektu přidat.

Pokud zvolíte první volbu, tj. Automatické video z hudbou, budete dotázáni na název videa a po klepnutí na tlačítko OK se začne video automaticky vytvářet.Protože se jedná o zcela automatický proces vytvoření videa, jako první Vás asi bude zajímat výsledný výtvor, proto jste to přeci nechali na samotné aplikaci. A zcela logicky se ihned po automatickém vytvoření videa začne toto video přehrávat.


Nutno podotknout, že poměrně často se jedná o velice zdařilé výtvory na tzv. první dobrou a mnoho uživatelů s takto vytvořeným videem již nemusí dělat žádné úpravy, protože je s výsledkem spokojeno.

V rámci zobrazeného výsledku máte možnost video rovnou exportovat do videosouboru, který si uložíte do počítače. Na výběr máte ze tří různých kvalit, které jsou označeny stejně jako velikosti oblečeníJakmile kliknete na jednu z nabízených možností, video se začne tzv. renderovat a po dokončení tvorby jste informováni o tom, kam se video uložilo. Zároveň máte možnost si zvolit další tři akce, které s vytvořeným videem máte možnost udělat.Co dělají první dvě je zřejmé z jejich názvu, pozastavíme se u té třetí. Poměrně často se samozřejmě chcete s takto vytvořeným videem pochlubit a sdílet ho s přáteli nebo kolegy. Po kliknutí na třetí položku tak máte možnost sdílet video se svými přáteli a to například posláním jako přílohou emailu přes aplikaci Pošta, uložení do sešitu v rámci aplikace OneNote nebo posláním přes Skype. Z pohledu sociálních sítí můžete samozřejmě využít asi nejčastější dvě, tj. Facebook a Twitter. Pokud tyto volby v nabídce nemáte zobrazeny, je zapotřebí si stáhnout příslušné aplikace z katalogu aplikací Microsoft Store.Video máme vytvořeno, je poměrně pěkné a efektní, ale s tím se po čase asi většina uživatelů nespokojí a bude chtít více či méně ovlivnit finální podobu videa.

Možná jste si všimli, že i u již automaticky vytvořeného videa máte možnost po jeho dokončení jej exportovat nebo sdílet, ale že se pod touto volbou nachází také tlačítko Upravit.

Tím se otevře editor videa a máte tak poprvé možnost si ho prohlédnout v celé své kráse. Na první pohled vidíte, že je svým rozvržením velice podobný Windows Movie Makeru, takže práce v něm bude pro většinu uživatelů intuitivní.Nicméně my se teď nezaměříme na tvorbu již aplikací Fotky vytvořeného automatického videa, ale zaměříme se na popis tvorby videa zcela od začátku, bez jakékoliv pomoci aplikace. Co se totiž naučíte při tvorbě videa od začátku můžete pak kdykoliv použít i pro editaci automaticky vytvořeného snímku. 


Tvorba videa od začátku

Vytvoření nového videa je na začátku velice obdobné, jako v předchozím případě. Vyberete v aplikaci Fotky pár fotek a videí, ze kterých chcete video vytvořit a v nabídce Vytvořit vyberete položku Vlastní video z hudbou.

Je možné jít ale i druhou cestou – nejprve kliknout na položku Vlastní video z hudbou a aplikace Fotky Vám pak zobrazí fotky a videa ve vaší galerii, ze které si vyberete ty, které chcete do projektu použít.

Zobrazí se Vám již známé prostředí editoru videa a dokonce z vybraných fotek se Vám základ videa již vytvoří. Proč? Protože jste již ručně fotky a videa, které chcete v projektu mít, vybrali a tak je logické, že je Vám aplikace již přidala do projektu.Okno aplikace je rozděleno na tři části.

 • Knihovna projektů – nachází se v levé horní části a zobrazuje všechny Vámi vybrané fotky a videa, které jste chtěli v projektu použít. Jak jsem již psal, do knihovny projektů je možné i později přidat fotky a videa a to přes stejnojmenné tlačítko se symbolem +. Knihovnu projektů je možné kliknutím na symbol šipky minimalizovat k levému okraji a ponechat tak větší část obrazovky pro náhled videa.

 • Náhled videa – je umístěn v pravé horní části a ukazuje aktuální podobu projektu. V náhledu je možné se rychle posouvat pomocí kolečka či si jej zobrazit přes celou obrazovku pomocí ikony úhlopříčné dvojšipky.

 • Scénář – nachází se v dolní části obrazovky, ve které máte možnost si uspořádat fotky a videa dle vlastních potřeb a dále upravovat jejich vlastnosti.


Základní myšlenka je tedy taková, že z Knihovny projektů přesouváte a umisťujete dle potřeby fotky a videa do scénáře. Pořadí umístěných objektů ve scénáři není pochopitelně neměnné, pokud uznáte za vhodné, že je potřeba změnit pořadí nějakého objektu, stačí ho chytnout a přesunout na nové místo.

V horní části okna se nachází několik tlačítek, které se Vám při tvorbě videa budou zcela jistě hodit a některé z nich je vhodné si představit již teď, před začátkem tvorby videa. Zbytek si pak popíšeme v průběhu článku.
 • Název projektu – ten je možné pomocí ikony tužky kdykoliv libovolně měnit
 • Zpět a znovu – známé funkce, pomocí kterých máte možnost vrátit zpět nebo zopakovat poslední provedenou funkci
 • Motivy – funkce srovnatelná s tvorbou automatického videa, zajistí sladění obrázků a videí v projektu s filtry, hudbou a stylem textů tak, aby tvořily jeden kompaktní celek.
 • Orientace – zde je možné si zvolit orientaci celého videa a poměr stran. V některých případech je potřeba mít video natočené na výšku a zde je to místo, kde takovou změnu můžete udělat.

Práce s objekty


Měnit vlastnosti vložených objektů ve scénáři je možné dvěma základními způsoby:
 • Klepnutím pravého tlačítka myši na objekt a vybráním požadované položky ze zobrazené nabídky.
 • Vybráním jednoho z objektů ve scénáři a následným klepnutím na jednu z položek nad objekty ve scénáři.
A co je možné tedy s jednotlivými objekty dělat?
 • Doba trvání – naprosto zásadní volba, která určuje, jak dlouho se bude ve výsledném videu fotka zobrazovat. Na výběr je z 1,2,3,5 nebo 7 vteřin a pochopitelně si máte možnost zvolit i délku takovou, která vyhovuje přesně vám.
 • Střih – střih je obdobou doby trvání, jen se samozřejmě nabízí u objektů typu video. Pokud tedy ve scénáři klepnete na objekt videa, zobrazí se tlačítko Střih a po klepnutí na něj máte možnost video sestříhat dle vašich potřeb. Pomocí posuvníků v dolní části okna je možné upravit začátek i konec videa tak, aby zůstalo jen to nejpodstatnější.


Změna velikosti – tato volba souvisí s tím, že videa jsou standardně tvořena v poměru stran 16:9, ale fotky takový poměr stran nemají. To je možné vyřešit třemi způsoby:
 1. Změnit formát výsledného videa na poměr stran 4:3, to ale v praxi není často používaná volba
 2. Ponechat na fotce černé okraje tak, aby vyplnily neexistující místo
 3. Oříznout fotku o černé okraje a část obrázku

Nedá se říct, která s těchto voleb je nejlepší, vždy záleží na to, co se Vám například u varianty 3 ořízne. Jak takové oříznutí vypadá, si pak můžete prohlédnout na následujících obrázcích.

Vám z nějakého důvodu aplikovaný filtr nelíbí, je možné se kdykoliv vrátit k původní podobě fotky a to přes první filtr v nabídce s názvem Původní.

Filtry

Zde už se dostáváme k mnohem více zábavnějším a kreativnějším nastavením. Téměř žádná dnešní aplikace pro úpravy fotek se neobejde bez filtrů. Ty umožňují dát fotce zcela jiný nádech. Na výběr jich je opravdu mnoho a pochopitelně je možné si zvolit pro každý obrázek jiný filtr. Ale pozor, ať to s tou kombinací filtrů nepřeženete a z Vašeho videa se nestane přehlídka filtrů. 

Důležitý je především obsah. Pokud klepnete na libovolný filtr v nabídce, ihned vidíte jeho aplikaci na náhledu obrázku či videa, následně jen stačí klepnout na tlačítko Hotovo v horní části okna a aplikace filtru je potvrzena. Pokud se budete chtít kdykoliv vrátit k původní verzi obrázku, využijte k tomu opět první filtr v nabídce s názvem Původní.

Text

Bez textu se neobejde skoro žádné video. Není potřeba sepisovat romány, ale minimálně úvodní nadpis sluší každému videu. Po klepnutí na tlačítko Text se v pravé části stránky objeví panel, ve kterém máte možnost zadat text, který chcete do videa vložit a především máte možnost zvolit graficky styl tohoto textu a jeho Rozložení.


Jak vidíte z obrázků, možnosti nadpisů mohou být opravdu pestré a kombinací je k dispozici velice mnoho.

Pohyb

Videa, která vytváříte by měla být dynamická, aby nenudila a měla spád. Pokud však máte v rámci projektu většinu fotek, poměrně snadno se může stát, že se z videa stane jen tzv. „slideshow“ fotek, kdy se bude střídat jedna za druhou. V tom případě zvažte (ale i pro zpestření již dynamického videa), zda fotky v projektu nerozhýbat. Možná se ptáte, jak je možné rozhýbat statické obrázky a funkce Pohyb v editoru videa aplikace Fotky je odpovědí.

Tato funkce provede to, že se zaměří na vybranou oblast v rámci fotky a pomalým přiblížením nebo oddálením se na ní/od ní přesune. Tím vznikne efekt pohybu fotky a i když budete mít v projektu několik fotek najednou, díky tomu, že se budou „pohybovat“, nebude výsledné video vypadat tak stroze.


3D efekty

Jak již bylo napsáno v úvodu tohoto článku, tento editor videa obsahuje i některé jedinečné funkce a 3D efekty jsou jednou z nich.

Umožňují Vám vložit do fotky a dokonce i do videa jeden z předpřipravených 3D efektů, které dají Vaší tvorbě profesionální nádech.

Od blesků, bublinek, kouzelného světla přes lístky růží a odlesků až po lasery, jiskření či sněhové vločky. To vše je možné do obrázků a videa vložit. Následně je možné se v dolní části pomocí posuvníku podívat, jak taková animace 3D objektu vypadá a ve které části se objeví. A protože se jedná o skutečný 3D objekt, po klepnutí na něj máte možnost jej otáčet pomocí všech tří os přesně dle vašich potřeb.3D efekty je možné kombinovat, takže jich v rámci jedné fotky nebo videa můžete mít více, opět ale platí to samé co u filtrů, nepřežeňte to s nimi.

V rámci 3D filtrů se nabízí ještě jedna speciální funkce a tou je možnost vložení nejenom předpřipravených 3D efektů, ale vložení téměř jakéhokoliv 3D objektu. Záložka 3D knihovna totiž obsahuje tisíce modelů, které jsou uloženy na portálu Remix3D. To je portál pro 3D objekty, kde najdete jak ty profesionální, tak i ty, které stvořili sami uživatelé v rámci komunity. 

Je to ten samý portál pro 3D objekty, který můžete využívat např. i v aplikacích Malování 3D nebo PowerPoint. Takže pokud si chcete vložit do videa vlastní 3D objekt, není nic jednoduššího, že si jej v Malování 3D vytvořit, nahrát na portál Remix3D a zde v editoru videa si jej pak do videa vložit. A i tyto objekty můžete po vložení do videa následně natáčet či dokonce animovat.


Díky možnosti vkládání 3D efektů a 3D objektů dostává práce s videem zcela nový rozměr a pokud v rámci výuky zkombinujete toto téma společně třeba s právě již jmenovaným Malováním 3D, máte o kreativní a působivé výtvory Vašich žáků a studentů postaráno.

ZvukProjekt, komentář a hudba

Jaké by to však bylo video, kdyby bylo celé potichu. Pokud máte vložené do projektu nějaká videa, zobrazí se v náhledu ve scénáři ikonka reproduktoru, pomocí které máte možnost ovlivnit hlasitost audiostopy u tohoto jednoho vybraného objektu.Pokud je tedy natočené video moc hlasité jako takové nebo i v porovnání s ostatními videi v projektu, je možné jeho hlasitost upravit právě tímto způsobem.

Naprostá většina uživatelů by ráda měla ve videu nějakou pěknou hudbu. To však není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Pokud si chcete vložit do videa hudbu např. od svého oblíbeného interpreta, ve většině případů není možné takto vytvořené video sdílet. Pokud byste takové video chtěli pak někam nahrát, mnoho služeb má v sobě implementovánu kontrolu na ochranu audiovizuálních děl, resp. práv k nim.

Druhou možností je sehnat si na internetu hudbu, která není svázána takovýmto omezením, nicméně v tomto případě je výběr dost strohý, délka nalezené hudby neodpovídá plánované délce vide a o stylu hudby ani nemluvě.

Tím se dostáváme k další zásadní funkci tohoto nástroje, který Vám výše uvedený problém s hudbou pomůže vyřešit. Editor videa v aplikaci Fotky v sobě obsahuje generátor hudby mnoha stylů. Co to znamená? Že si pro Váš projekt můžete vybrat styl hudby, který se k němu hodí nejvíce a že délka fotek a videí může být upravena tak, aby přesně odpovídala stylu hudby.

Stačí tedy kliknout v horní části aplikace na tlačítko Hudba a zobrazí se nabídka hudebních stylů, ve kterých je možné vygenerovat hudbu na pozadí vašeho videa. Výhodou je, že je možné si styl hudby ihned přehrát pomocí ikony šipky před názvem stylu.

V tom samém okně máte možnost v dolní části povolit synchronizaci délky objektů ve scénáři se stylem hudby. To se může hodit, když nelpíte na přesné délce videa a fotek v projektu a je pro Vás důležitější, aby tyto fotky a videa byly zobrazovány v souladu se stylem hudby. Zároveň je zde možné si zvolit i úroveň takto vložené hudby.

Samozřejmě se ale nezapomnělo i na možnost vložení vlastní hudby, tato funkce v tomto editoru pochopitelně je, stačí se jen v tomto okně přepnout na druhou záložku s názvem Vaše hudba. Podporovány jsou všechny běžné hudební formáty jako aac, adts, mp3, m4a, wav a wma.
Projekt

Pokud jste si nastavili délku videa a obrázků, přidali hudbu, 3D objekty, filtry a nápisy, prostě pokud je vše, jak má být, je možné projekt vyexportovat do videa. To se dělá přes tlačítko Exportovat nebo sdílet a následný postup je naprosto stejný, jako u automaticky vytvořeného videa, který bylo popisováno na začátku tohoto článku. Stačí jen vybrat kvalitu, ve které chcete mít výsledné video a po vytvoření videa je možné jej sdílet různými způsoby od e-mailové aplikace až po sociální sítě.
Další zajímavou funkcí celé aplikace, která se týká práce s projektem jako takovým je možnost uložení projektu na Vaše úložiště OneDrive. To s sebou přináší několik výhod, mezi ty dvě nejdůležitější patří:
 • Záloha rozdělaného projektu, pokud byste z nějakých důvodů přišli o počítač, na kterém jste projekt dělali, máte možnost si jej stáhnout zpět z OneDrivu
 • Pokud studenti a žáci ve škole začnou tvorbu videa z nějaké školní akce, většinou jim k tomu nebude 45 minut stačit. Tímto způsobem si mohou práci uložit do cloudu a až přijdou domů, tak si projekt z OneDrive otevřít a pokračovat přesně tam, kde skončili ve škole.
Tento dlouhý příspěvek si můžete stáhnout i ve formě praktické příručky na adrese aka.ms/prirucky

úterý 7. května 2019

10 + 10 novinek v jarní Windows 10 May 2019 aktualizaci

Tato aktualizace je již dostupná pro předplatitele služby MSDN a zanedlouho se dočkají u běžní uživatelé a uživatelé s přístupem do VLSC portálu. Je na čase se tedy podívat na to, co Vás v této aktualizaci čeká za nové funkce.


Aktualizace aktualizací

Paradoxně největší novinkou jarní aktualizace jsou právě aktualizace a jejich nové možnosti nastavení. Uživatelé nad nimi získávají ještě větší možnost kontroly a to zejména u těch „velkých“ aktualizací, které vycházejí 2x ročně. Pokud je instalovat nechcete, nemusíte a to tak dlouho, dokud je podporována stávající verze z pohledu bezpečnostních aktualizací, tj. 18 měsíců.
Pro uživatele verzí Home přichází další možnost, kterou měli doposud jen uživatelé verzí Professional – pozastavení aktualizací a to na dobu až 35 dní.


Menší Start

Pokud budete provádět čistou instalaci, této změny si všimnete téměř ihned. Nabídka Start je nyní přehlednější, užší a nezasahuje do více jak tří sloupců.

Odlehčené téma

Součástí této aktualizace je i nový, odlehčený, světlý barevný motiv

Vyhledávání od A-Z

Pokud jste dříve chtěli prohledávat a vyhledávat soubory na vašem počítači skrze nabídku Start, bylo to možné. Ale prohledávaly se jen základní složky jako jsou Obrázky, Dokumenty, Plocha nebo Stažené soubory. Toto omezení je nyní minulostí a je možné si nyní v Nastavení Hledání Hledání ve Windows zapnout volbu Rozšířené, která bude prohledávat celý počítač.

Pískoviště

Rádi si hrajete, testujete nebo pracujete se soubory a aplikace z ne příliš důvěryhodných zdrojů? Nebo si jen chcete něco otestovat a nechcete tím ohrozit funkčnost stávající instalace? Pro Vás je tu tzv. Sandbox. Virtualizované prostředí, ve kterém můžete spouštět neznámé aplikace a otevírat třeba i podezřelé soubory. Sandbox je potřeba doinstalovat skrze Ovládací panely, kde v položce Přidat nebo odebrat součásti Windows se nachází právě i Sandbox pro Windows. Po jeho instalaci jej stačí spustit skrze nabídku Start a vaše vlastní pískoviště je Vám ihned k dispozici.

Rychlý a rychlejší

Možná si někteří z Vás pamatujete, jak nechvalně známá chyba Spectre v procesorech, resp. její řešení, mohlo ovlivnit výkon, zejména starších počítačů. V této aktualizaci se ještě více zapracovalo na eliminace výkonových dopadů opravy této chyby.

Větší kontrola nad aplikacemi

Další součást systému, kterou dostává uživatel pod svou větší kontrolu je možnost odinstalace vestavěných aplikací, které v systému nechce. Některé systémové aplikace bylo možné odinstalovat již dříve, seznam těchto odinstalovatelných aplikací se nyní navíc rozrostl o aplikace jako jsou Pošta, Kalendář, Kalkulačka, Malování 3D a některé další.

Udělejte si místo

Někteří uživatelé si s volným místem v počítači nedělají velké starosti a jedou téměř „na doraz“. To však může mít negativní vliv na instalaci nových aktualizací a to jak z pohledu rychlosti instalace, tak samotného úspěšného dokončení. Proto je od této aktualizace vyhrazeno na pevném disku počítače zhruba 7 GB prostoru právě pro tyto účely. Záměrně zde píšu zhruba, protože se nejedná o přesnou velikost. Ta závisí na dalších faktorech jako jsou nainstalované volitelné součásti systému nebo jazykové balíčky. Ale nemusíte se bát, že byste automaticky přišli o 7 GB prostoru na disku. Tento prostor je průběžně efektivně využíván jako dočasné úložiště pro ostatní aplikace a teprve pokud tento prostor systém potřebuje, dočasné soubory smaže.

Desktop a VR

Funkce, která možná lehce předběhla dobu, ale pro tzv. early adopters a vlastníky headsetů Windows Mixed Reality to zajímavá funkce je. Ve Windows Mixed Reality prostředí bylo možné doposud spouštět pouze univerzální/moderní (UWP) aplikace a to se nyní mění. Od této aktualizace si můžete v tomto virtuálním prostředí spustit i standardní desktopové aplikace

Snazší řešení problémů

Mnoho u uživatelů při řešení problému s počítačem „sáhne“ po svých kamarádech a příbuzných, přitom jak se říká, pod pokličkou je největší tma a součástí systému Windows je Pomocník pro řešení problémů. Pokud jste ho již nějakou dobu nepoužili, budete se možná hodně divit, co nyní všechno dokáže a s čím Vám umí pomoci. Některé základní problémy nyní tento pomocník může řešit i zcela automaticky.No a aby toho nebylo málo, tak jako bonus přidávám dalších 10 „menších“ novinek, které v jarní aktualizaci najdete:

 • Nastavení v položce Datum a čas je nyní tlačítko Synchronizovat pro ruční vyvolání synchronizace času
 • Správce úloh umožňuje nastavit výchozí záložku, která se po jeho spuštění zobrazí
 • Zrcadlení obsahu z Android telefonů
 • Konzistentní nastavení podsvícení při připojení nabíjecího adaptéru
 • Nativní podpora pro RAW formát
 • Snazší nastavení podsvícení pomocí posuvníku v Centru akcí
 • Správce úloh umí zobrazit Rozpoznání nastavení DPI obrazu ke každé aplikaci
 • Mikrofon dostal novou ikonu v systémové oblasti a nové možnosti nastavení
 • Nastavení je nyní možné konfigurovat nastavení IP adres síťového připojení, což dříve šlo pouze v Ovládacích panelech
 • A samozřejmě, jako v každé aktualizaci, i zde přibyla podpora pro nové smajlíky – emotikony 😊

pondělí 6. května 2019

Microsoft Forms - písemky, co se nově vytváří samy

O Microsoft Forms jsem Vám psal na tomto blogu několikrát, naposledy i ve formě praktické příručky - návodu, který si můžete stáhnout na tomto odkazu.

Od té doby Microsoft Forms prošly několika aktualizacemi, které přinesly mnoho nových a zajímavých funkcí, jako jsou například větvení, možnost zamknutí vybraných otázek při jejich náhodném pořadí, oddíly, nové typy otázek a mnoho dalších. V příručce jsem Vám popsal, že součástí Microsoft Forms jsou i nástroje na automatické opravování kvízů, takže po jejich zadání celé třídě (například prostřednictvím vestavěné podpory pro QR kódy), nemáte žádnou práci s jejich opravováním.

Nicméně Microsoft Forms jdou ještě dál a nyní obsahují i nástroje pro usnadnění vytváření testů a to například v rámci zeměpisu nebo matematiky.

Příklad č. 1


Budete mít v kvízu otázku, ve které chcete zjistit, jaké je hlavní město USA. Vyberete si tedy otázku typu "Volba", zadáte její znění a začnete psát první možnou odpověď - tou bude asi nějaké americké město. Jakmile chcete psát novou, další odpověď, všimněte si, že Microsoft Forms poznají, že se jedná o zeměpisné údaje - konkrétně města v USA a začne Vám automaticky navrhovat sám další možné odpovědi.


Tyto možnosti můžete využít samozřejmě jak u klasických textových odpovědí nebo klidně i u otázek typu "Poznej město na obrázku" a další.


Z pohledu zeměpisných údajů se nemusí jednat pouze o města v USA, ale Microsoft Forms Vám pomohou například i se státy a městy po celém světě.


Příklad č. 2

Chcete v rámci hodiny matematiky pro studenty připravit online cvičení, opět tedy vyberete otázku typu Volba a pod třemi tečkami v pravém dolním rohu otázky vyberete možnost Matematika. Otázka se přepne do režimu matematického zadávání, např. rovnice. Jakmile takovou rovnici zadáte, Microsoft Forms ji automaticky spočítají (ano, čtete správně), označí správnou odpověď a zároveň navrhnou další (špatné) odpovědi. Pomocí tlačítka "Přidat všechny" tak máte rychlou možnost přidat správnou i špatnou odpověď k otázce a celá otázka je tak kompletně vytvořena doslova za pár vteřin .


Příklad č. 3

Ještě chvíli zůstaneme u matematiky. Kdo si někdy zkusil v rámci tohoto předmětu vytvářet nějaké testy a písemky, zcela jistě ví, že vymýšlet možné odpovědi pro rovnice je poměrně zdlouhavé a nezáživné. Jak z toho ven jsem Vám ukázal v minulém příkladu. Ale Microsoft Forms jdou ještě dále - pomohou Vám přímo i s vymýšlením nových matematických příkladů!

Jakmile vytvoříte první kompletní matematickou otázku v rámci kvízu a kliknete na tlačítko Přidat nový, Microsoft Forms Vám automaticky vygenerují nové matematické příklady na základě toho předchozího. Takže pokud procvičujete lineární rovnice, navrhne Vám jako další příklady rovnice lineární a stejně je to např. i s kvadratickými. A jak už asi správně tušíte, automaticky je za Vás vyřeší a nabídne i další odpovědi. Vytvoření takového matematického testu je pak opravdu hračka. Stačí si jen vybrat jeden nebo více navržených otázek a rychle je do kvízu vložit.A nezapomeňte, Microsoft Forms jsou součástí zdarma dostupné služby Office 365 pro školy, ale přístup k nim má i kdokoliv další prostřednictvím soukromého účtu Microsoft.