středa 31. srpna 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (96-100)

96.     Jak vytvořit ohraničení stránky?

Word umí ohraničit celou stránku, a to i různými speciálními symboly.
Ohraničení celé stránky je nutné provést pomocí okna Ohraničení a stínování a to následovně:
1. Na kartě Návrh ve skupině Pozadí stránky klikněte na příkaz Ohraničení stránky.
2. Word zobrazí okno Ohraničení a stínování s aktivní záložkou Ohraničení stránky. V levé části okna je pět způsobů ohraničení stránky. Co který typ ohraničení provádí, je snadné zjistit již z jejich názvu.
3. Uprostřed okna lze nastavit styl čáry, pod ním pak barvu a její šířku.
4. Rozevírací nabídka Efekt dovoluje použít jako okraj i speciální symboly. Symboly u běžného dokumentu asi nepoužijete, ale mohou se hodit například u různých návrhů plakátů, oznámení, pozvánek na ples apod. Pokud vyberete některý z efektů, nastavení čar bude ignorováno.
5. V pravé dolní části okna je ještě nutné pomocí rozevírací nabídky Použít na: zvolit, zda bude ohraničení použito na celý dokument, na celý aktivní oddíl, na první stránku oddílu nebo na vše kromě první stránky oddílu.
6. Klikněte na tlačítko OK – ohraničení se okamžitě projeví.

97.     Jak vytvořit automatický obsah dokumentu?

Základním předpokladem pro správné vygenerování obsahu je dobře upravený dokument. Jedná se zejména o použití stylů v dokumentu – Word totiž generuje obsah podle stylů.
Princip generování obsahu je takový, že Word projde celý dokument, zjistí, které texty jsou naformátovány styly Nadpis1 až Nadpis 9 nebo styly na nich založenými, na které stránce se nacházejí, a podle toho vygeneruje obsah. U složitějších dokumentů se používání stylů předpokládá, nicméně pokud jste styly nepoužívali, můžete je aplikovat dodatečně.
Postup při generování obsahu z dokumentu tedy předpokládá, že máte nadpisy a podnadpisy kapitol naformátovány pomocí stylů, a je následující:
1. Nastavte kurzor tam, kde bude obsah začínat. Většinou je to na začátku nebo na konci publikace a obvykle je obsahu vyčleněna samostatná stránka.
2. Na pásu karet klikněte na kartu Reference a ve skupině Obsah na příkaz Obsah.
3. Záložka Obsah (stejnojmenného okna) nabízí několik šablon obsahu. Znovu připomínám, že obsah bude vygenerován podle stylů. Lze tedy kliknout přímo na jednu ze zobrazených šablon a Word podle ní automaticky vytvoří obsah celého dokumentu.

98.     Jak vložit poznámku pod čarou?

Poznámku pod čarou vložíte k požadovanému slovu tak, že dané slovo označíte do bloku a na kartě Reference klepnete ve skupině Poznámky pod čarou na tlačítko Vložit poznámku pod čarou. Word automaticky k danému slovu přiřadí číslo ve formátu horního indexu a v zápatí stránky vytvoří místo pro vložení samotné poznámky. Číslování případných dalších poznámek pod čarou probíhá automaticky a to jak v případě jejich přidání, tak i odebírání.

99.     Co je hromadná korespondence?

Dejme tomu, že budete chtít jeden dopis se stejným textem poslat padesáti různým adresátům. Možná si řeknete, že stačí jeden dopis vytisknout padesátkrát, vložit do obálek a odeslat na padesát adres. Aby to ale nebylo tak jednoduché, budete chtít, aby na příslušném místě každého dopisu (kam se obvykle píše adresa příjemce) byla jiná adresa. Vznikne tak padesát dopisů se stejným textem, ale jinou adresou v hlavičce. Jak na to?
Právě pro tyto a podobné účely existuje velmi užitečná funkce – Hromadná korespondence.
Jejím prostřednictvím je možné tisknout například hromadné dopisy pokaždé s jinou adresou příjemce, dopisní obálky s odlišnou adresou, adresní štítky podle zadaného vzoru ad. Toto se využívá například při pozvánkách na různé společenské akce, reklamních nabídkách apod. Určitě znáte situaci, kdy všem vašim sousedům v ulici přišel stejný reklamní dopis jako vám, jen v něm byla jiná adresa. V žádném případě sekretářka dotyčné společnosti nepsala tolik dopisů, kolik máte sousedů, ale napsala jeden jediný a pomocí hromadné korespondence jej propojila s databází adres a vytiskla.
Co je potřeba pro to, aby mohla být použita hromadná korespondence:
• Hlavní část dopisu nebo dokumentu musí být pro všechny adresáty stejná.
• Databázi adres osob musíte mít k dispozici v elektronické podobě, nejlépe v Excelu, v tabulce Wordu, v databázi Accessu nebo v jiném databázovém souboru. Využít lze i kontakty z aplikace Outlook. Ve firmách se nejčastěji používají zmiňované databáze aplikace Access nebo Outlook.
Pokud máte obě výše uvedené podmínky splněny, je možné postupovat dále takto:
1. Vytvoření zdroje dat. Zdrojem dat se rozumí například databáze adres. Možností je např. vytvořit tuto databázi v prostředí Wordu, a to formou běžné tabulky.
2. Vytvoření vzorového dopisu, štítku nebo jiného vzorového dokumentu. Vzorový dopis je běžný dokument jako každý jiný. V dokumentu se předpokládá vynechané místo pro údaje načtené posléze z databáze.
3. Nastavení vstupních údajů ze zdroje dat do vzorového dopisu. Pokud je vytvořen vzorový dopis a zároveň již existuje databáze, pak již zpravidla víme, jaké položky z databáze budou v dopise použity, například zda to bude jméno, příjmení, nebo i adresa atd. Tyto údaje (nebo spíše názvy těchto položek) se speciálním postupem umístí do dokumentu.
4. Sloučení dat. Sloučení dat je poslední operace v procesu hromadné korespondence. Dojde k spárování vzorového dopisu a údajů z databáze.

100.     Jak nastavit jazyk kontroly pravopisu?

Je logické, že pro každý jazyk musí mít Word vlastní slovník – databázi slov, podle kterých je pravopis kontrolován. Podle toho, který slovník (resp. která databáze) je právě aktivován, jsou slova podtrhávána.
Ve Wordu lze slovníky nastavovat, a dokonce je možné, aby pro každou část textu v dokumentu platil jiný slovník (například pro případ, že by jeden odstavec v českém dokumentu byl citátem anglické knihy apod.).
1. Na stavovém řádku v dolní části aplikace klikněte na název jazyka.
2. Zobrazí se okno Jazyk se seznamem všech možných slovníků. Po instalaci je standardně nastaven výchozí jazyk na češtinu.

3. Změnu provedete pouhým výběrem jazyka (tedy např. Angličtina) a kliknutím na tlačítko OK.

pondělí 29. srpna 2016

333 tipů pro Windows 10 (96-100)

96.     Jak vytvořit klávesovou zkratku pro spuštění aplikace?


Někteří uživatelé často na svých počítačích spouštějí pouze několik aplikací neustále dokola. I pro spuštění aplikace lze vytvořit klávesovou zkratku, po jejímž stisknutí se aplikace spustí. Stačí využít tento postup:
1.       Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce aplikace a vyberte příkaz Vlastnosti.
2.       Na kartě Zástupce klikněte do pole Klávesová zkratka.
3.       Stiskněte požadovanou klávesovou zkratku. Je nutné využít předvolbu klávesové zkratky v podobě Ctrl + Alt + vaše písmeno. Například pro aplikaci Word to může být Ctrl + Alt +W. Po zadání klávesové zkratky a stisknutí tlačítka OK je klávesová zkratka aktivní a můžete ji ihned využívat.
 

97.     Jak nastavit spouštění aplikace jedním kliknutím myši?


Standardní chování operačního systému Windows je nastaveno tak, že pro spuštění programu nebo otevření souboru je nutné na daného zástupce dvakrát za sebou kliknout levým tlačítkem myši. Některým, zejména začínajícím a starším uživatelům toto nastavení může činit při spouštění zástupce problém. Proto je možné nastavit chování systému tak, že stačí na zástupce kliknout pouze jednou.
Otevřete si v nabídce Start panel Možnosti Průzkumníka souborů a na kartě Obecné v prostřední části Kliknutí a dvojité kliknutí přepněte nastavení na první položku – Otevřít položku kliknutím. Po potvrzení tlačítkem OK bude nyní stačit pro otevření souboru nebo spuštění aplikace pouze jedno kliknutí.


98.     Jak otevřít jeden program vícekrát?


U některých desktopových aplikací lze otevřít více instancí najednou, tj. je možné mít otevřený jeden program vícekrát.  Lze to provést poměrně jednoduše prostým znovuspuštěním již otevřené aplikace nebo kliknutím pravého tlačítka myši na ikoně již spuštěné aplikace na hlavním panelu. Ze zobrazené nabídky poté vyberte třetí položku odspoda, která zobrazuje název dané aplikace. Nicméně ne všechny aplikace lze takto spustit, např. Windows Media Player lze mít spuštěn pouze jednou.

99.     Jak nastavit výchozí aplikace?

V operačním systému Windows má každý typ souboru svojí vlastní výchozí aplikaci, stejně tak jako je pro každou běžnou aktivitu (prohlížení webu, psaní emailu apod.) nastavena výchozí aplikace. Pokud si chcete toto nastavení prohlédnout nebo změnit, stačí v Ovládacích panelech kliknout na položku Výchozí programy. V otevřeném okně máte možnost nastavit:
·         Jaké typy souborů se budou v dané aplikaci otvírat
·         Jakými aplikacemi bude daný typ souborů otvírán
·         Jakým způsobem bude řešeno automatické přehrávání při vložení disku do počítače
·         Přístup k určitým programům a obnovení výchozích hodnot
 

100.     Jak zapnout spuštění aplikace po startu?Pokud chcete, aby se nějaký nástroj nebo aplikace automaticky spustily pro startu systému, stačí zástupce tohoto programu přidat do složky Po spuštění. Tu zobrazíte tak, že v Průzkumníkovi zadáte do adresního řádku příkaz shell:startup. Otevře se tato složka a do ní si můžete přidat podle potřeby zástupce na aplikace, které chcete automaticky spouštět.  

neděle 28. srpna 2016

Snadná tvorba testů pro žáky je tady!

Pro to, aby bylo možné ve školním prostředí vytvořit snadné a účinné elektronické testování je zapotřebí splnit dvě podmínky.
 • Mít nástroj, ve kterém test (nejčastěji online) vytvořím
 • Mít prostředí, ve kterém je možné test efektivně provést.

Co se týče nástrojů pro tvorbu testů, těch je pro školní prostředí dostupných mnoho. Pro školy využívající služby Office 365 to mohou být například Průzkumy v aplikaci Excel Online nebo relativně nová služba Microsoft Forms, která je aktuálně ve fázi Preview, ale která toho pro školní prostředí nabízí opravdu mnoho. Práce s takovými nástroji je velice snadná a není předmětem tohoto článku.

V něm se chci zaměřit právě na část druhou – na zajištění prostředí pro efektivní prostředí. Pokud totiž učitel vytvoří online test, při kterém se ale žáci mohou podívat do Wikipedie či jiných online zdrojů, mohou si kopírovat otázky do schránky apod., tak mi zcela jistě dáte za pravdu, že takovéto testování nemá smysl.

A právě v této oblasti se ve výroční aktualizaci ve Windows 10 objevila velká novinka a tou je dedikovaný účet pro efektivní testování, resp. aplikace Take a test, která toto vše řeší. Co konkrétně?
 • Student vidí pouze prostředí testu, žádné součásti operačního systému nebo aplikace
 • Student nemůže pracovat se schránkou operačního systému
 • Student nemůže v prohlížeči navštěvovat jiné webové stránky
 • Student nemůže spouštět jiné aplikace
 • Student nemůže snímat snímky obrazovky nebo ji nahrávat
 • Student nemůže používat rozšíření zobrazení na více monitorech či vidět nová oznámeníJak aplikace Take a test funguje? 

Nastavení Take a test pro využití na jednom počítači

Vytvoření účtu pro provádění testů

 1. Přihlaste se do počítače s operačním systémem Windows 10 ve verzi 1607 (výroční aktualizace)
 2. Přejděte do NastaveníÚčtyPřístup do práce nebo do školy a klepněte na tlačítko Nastavit účet pro provádění testů
 3. Vyberte účet pro provádění testů. Pokud takový účet ještě nemáte, přejděte do NastaveníÚčtyRodina a jiní uživateléPřidat do tohoto počítače někoho dalšího a v zobrazeném okně klepněte na Nemám přihlašovací údaje této osoby a následně na Přidat uživatele bez účtu Microsoft. Tím bude na počítači vytvořen lokální účet, který můžete ihned využít.
 4. Zadejte odkaz na stránku s testem.
 5. Klikněte na Uložit.
 6. Pro zobrazení a provedení testu stačí, když se kdokoliv přihlásí na tento účet.

Pozn.: Ukončení testovacího prostředí provedete stisknutím kláves Ctrl + Alt +Del.

Vytvoření odkazu na test

Druhou možností je vytvoření speciálního odkazu na stránku, který následně budete jakýmkoliv způsobem (sdílený OneNote, email, sociální síť, Skype, …) distribuovat svým studentům.

Odkaz je zapotřebí vytvořit ve speciálním formátu, kdy před URL adresou musí být text ms-edu-secureassessment: a za adresou pak !enforceLockdown

Takový odkaz pak může vypadat například takto:

ms-edu-secureassessment:www.microsoft.cz/skolstvi!enforceLockdown

Nastavení Take a test pro využití na více počítačích

Ve většině případů bude zřejmě ale zapotřebí takto nastavit více počítačů najednou, protože chcete realizovat testování pro více studentů. I na to se samozřejmě při vývoji této funkce myslelo a pro vytvoření takového účtu na více počítačů máte tyto možnosti:
 • Mobile Device Management nebo System Center Configuration Manager
 • Zřizovací balíček vytvořený pro Windows 10 v aplikaci Windows Imaging and Configuration Designer (ICD
 • Skupinová politika, která spouští Powershell skript

 Nastavení pomocí MDM nebo SCCM

 1. Spusťte si správcovskou konzoli
 2. Vytvořte politiku pro nastavení kioskového módu s následujícími hodnotami:

Uživatelské jméno může být zadáno v jednom z následujících formátů


 Vytvořte politiku pro nastavení odkazu na zadaný test a to s těmito parametry:

 • Custom OMA-DM URI = ./Vendor/MSFT/SecureAssessment/LaunchURI 
 • String value = URL adresa

Vytvořte politiku, která spáruje vybraný uživatelský účet a zadanou URL adresu a to takto:
 • Custom OMA-DM URI = ./Vendor/MSFT/SecureAssessment/TesterAccount 
 • String value = zadejte nazev uživatelského uctu ve stejnem formatu jako v prvním kroku.

Nastavení pomocí zřizovacího balíčku

Nejprve je zapotřebí si stáhnout Windows ADK pro Windows 10, verzi 1607 a nainstalovat Windows Imaging and Configuration Designer (ICD).

 1. Otevřete si Windows ICD (ve výchozím nastavení, %windir%\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Imaging and Configuration Designer\x86\ICD.exe).
 2. Vyberte Advanced provisioning.
 3. Pojmenujte projekt a klepněte na Next.
 4. Vyberte All Windows desktop editions a klepněte na Next.
 5. Klepněte na Finish.
 6. Přejděte na Runtime settings > AssignedAccess > AssignedAccessSettings.
 7. Zadejte {"Account":"domena\uzivatelske jmeno","AUMID":”Microsoft.Windows.SecureAssessmentBrowser_cw5n1h2txyewy!App "},
 8. Přejděte na Runtime settings > TakeATest.
 9. Do LaunchURI zadejte požadovanou adresu.
 10. V položce TesterAccount zadejte účet nastavený v sedmém kroku . V nabídce File klepněte na Save.
 11. V nabídce Export vyberte Provisioning package.
 12. Změňte položku Owner na IT Admin a klepněte na Next.
 13. Volitelně si můžete zvolit, zda chcete balíček zašifrovat. 
 14. Klikněte na Next a vyberte výstupní adresář. 
 15. Klikněte na Next.
 16. Pro zahájení tvorby balíčku klikněte na Build.
 17. Po úspěšném dokončení je balíček vytvořen a vy jej ihned můžete nasadit pomocí dvojkliku. 
Více informací o tom, jak nasadit zřizovací balíček v režimu auditu nebo v zobrazení prvního spuštění počítače (OOBE).

Nastavení účtu pro provádění testů pomocí skupinových politik

Nejprve je zapotřebí vytvořit Powershellový skript a následně vytvořit naplánovanou úlohu, která tento skript spustí. 

Vytvoření Powershellového skriptu

 • URL adresa se nastavuje pomocí $obj.LaunchURI 
 • Testovací účet se vytváří pomocí $obj.TesterAccount 
 • Propojení se vytváří pomocí -UserName

Jak takový skript může vypadat se můžete podívat na příkladu níže
$obj = get-wmiobject -namespace root/cimv2/mdm/dmmap -class MDM_SecureAssessment -filter "InstanceID='SecureAssessment' AND ParentID='./Vendor/MSFT'"; 
$obj.LaunchURI='http://www.adresa.cz'; 
$obj.TesterAccount='TestovaciUcet'; 
$obj.put()
Set-AssignedAccess -AppUserModelId Microsoft.Windows.SecureAssessmentBrowser_cw5n1h2txyewy!App -UzivatelskeJmeno TestAccount

Následně jen stačí např. na Windows Serveru vytvořit naplánovanou úlohu, která takový skript spustí. 

pátek 26. srpna 2016

Windows aplikace (nejen) pro školství - 29. díl

Fluid Math

Odkaz ke stažení
Cena: zdarma

Jedna z nejpopulárnějších aplikací pro výuku matematiky, která je dostupná jako desktopová verze nebo i jako doplněk do sady Office, má nyní i vlastní moderní verzi aplikace, která je uzpůsobena pro dotykové ovládání. Snadné zadávání matematických výrazů, ještě snazší vykreslení grafů nebo ve formě animací zpracované výsledky zadaných úloh jsou jen některé z mnoha předností této skvělé aplikace.Solar System - The Planets 3D

Odkaz ke stažení
Cena: zdarma

Výborná aplikace na výuku solární soustavy, která je plně zpracovaná ve 3D, takže si žáci ihned mohou skutečně představit, jak sluneční soustava vypadá a to včetně oběhů jednotlivých planet. Samozřejmostí jsou detailní informace o každé planetě a několik různých způsobů zobrazení celé soustavy.

Pohádky

Odkaz ke stažení
Cena. zdarma

Aplikace od společnosti Seznam.cz nabízí snadnou a rychlou možnost se podívat na různé pohádky. Velkou výhodou je pestrý výběr a především možnost stažení do počítače, takže ani v případě nedostupnosti připojení k internetu nejste o příběhy svých oblíbených hrdinů ochuzeni.Continent and Countries

Cena: zdarma

Další zeměpisná aplikace, ve které přehledně naleznete informace o všech 7 kontinentech a pochopitelně i jednotlivých zemích včetně hlavních měst.
středa 24. srpna 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (91-95)

91.     Jak nastavit orientaci papíru?

Ve stejném umístění jako v předchozím tipu naleznete i možnost nastavení orientace papíru. V nabídce jsou formáty Na výšku a Na šířku. Pokud byste potřebovali, aby pouze část dokumentu nebo jen jedna stránka (např. s širokou tabulku) byla na šířku, je nutné dokument rozdělit do oddílů a příslušný oddíl naformátovat na šířku (nezávisle na zbytku dokumentu).

92.     Jak nastavit velikost papíru?

Velikost papíru se nastavuje ve stejné skupině jako v předchozích dvou tipech, výchozím nastavením je formát A4 (21cm x 29,7cm). Pozor na záměnu s formátem Letter, který se používá například v USA, ale má mírné odlišné rozměry.
 

93.     Jak vytvořit sloupce?


V dokumentu je možné používat tzv. sloupce, které znáte např. z novin. Často jsou sloupce (podobně jako tabulky) ve Wordu obávaným tématem, ale z následujících řádků uvidíte, že neoprávněně. Bez ohledu na to, jaký formát stránky je nastaven nebo jak je stránka orientována, je možné, aby na určitém úseku textu byly použity sloupce. Přitom počet sloupců, jejich šířku, čáru uprostřed a případné další parametry lze poměrně detailně nastavovat.
Při vytváření sloupců lze postupovat dvěma způsoby. Buď budou sloupce vytvořeny ještě předtím, než je napsán text. Ten bude do sloupců při psaní textu „natékat“. Anebo je možné vytvořit sloupce až poté, co již text existuje, a text do nich pouze „vložit“. Kterou z variant budete používat, záleží výhradně na zvyku, častější je ale vytvářet sloupce až po napsání textu.
Také v následujícím postupu bude zohledněna varianta vytváření sloupců, která předpokládá, že text je již napsán a pouze jej do sloupců „nalijeme“.
Při vytváření sloupců postupujte takto:
1. Označte do bloku text, který bude rozdělen do sloupců.
2. Na pásu karet klikněte na kartu Rozložení.
3. Ve skupině Vzhled stránky klikněte na Sloupce a v rozevírací nabídce vyberte požadovaný počet sloupců.
4. Text je rozdělen do sloupců.

94.     Jak vložit do dokumentu vodoznak?

V běžném životě nastanou určitě situace, kdy potřebujete označit celý dokument výrazným způsobem, ovšem text v dokumentu musí být stále čitelný. Může se například jednat o označení, že je dokument tajný, že se jedná pouze o kopii nebo že nesmí být kopírován. Je zřejmé, že přidat tyto informace někam do záhlaví a do zápatí nestačí a je potřeba je vložit přes celou stránku. Právě k tomuto účelu slouží vodoznak.

Při vkládání vodoznaku postupujte takto:
1. Na pásu karet klikněte na kartu Návrh.
2. Ve skupině Pozadí stránky klikněte na Vodoznak.
3. V nabídce klikněte na jeden z nabízených vodoznaků, případně klikněte na položku Vlastní vodoznak.
4. Word otevře okno Tištěný vodoznak, v něm nastavte potřebné údaje a klikněte na OK.
5. Vodoznak je vložen na každou stránku dokumentu.

95.     Jak nastavit barvu pozadí stránky?       


Nastavení barevného pozadí není často využívanou funkcí aplikace Word, nicméně v případě, že budete potřebovat jej nastavit, je nutné klepnout na kartě Návrh ve skupině Pozadí stránky na příkaz Barva stránky a zde si vybrat požadovanou barvu nebo další efekty výplní. 

úterý 23. srpna 2016

Zvu Vás na akci Hack the Classroom

Akce Hack the Classroom je jedinečná, celosvětová událost, která se zaměřuje na aktuální trendy ve výuce. Připojte se k tisícům dalších učitelů, kteří se této akci také zúčastní.
Pro letošní rok jsme na 24. 9. 2016 připravili kromě možnosti sledovat akci online i speciální akci, která bude probíhat přímo v pobočce společnosti Microsoft. Přijďte sledovat tuto akci společně s dalšími učiteli, pozvěte kolegy z Vaší školy, podívejte se do prostor společnosti Microsoft (který bude v sobotu jen Váš J), během akce je pro Vás připravena večeře, možnost technických a dalších konzultací nebo možnost aktivního vyžití na střeše Microsoftu. Na prezenční akci se registruje ZDE

pondělí 22. srpna 2016

333 tipů pro Windows 10 (91-95)

91.     Jak nainstalovat Windows Store aplikace?


Již od verze Windows 8 je možné se setkat v systému Windows s katalogem aplikací Store. Co to tedy je a k čemu slouží? Ve všech předchozích verzích Windows (Windows 7 a starší) bylo vždy nutné, pokud uživatel chtěl nějakou další aplikaci, si sehnat instalační soubor dané aplikace, a to od přátel, z nějakého CD či v poslední době nejčastěji stáhnout z webu. Řekněte ale nějakému méně zkušenému uživateli, že si má stáhnout a nainstalovat např. Skype, WinRAR a další aplikace. Většinou to probíhá tak, že uživatel musel na stránky výrobce, zde najít odkaz ke stažení (na anglických stránkách navíc hledat název Download), soubor stáhnout, najít, kam se stáhl, spustit a projít instalačním procesem. V případě, že chtěl aktualizovat verzi aplikace, často musel tento proces projít znovu. A protože konkurenční systémy (Linux, iOS a další) již nějaký čas takové katalogy aplikací mají, bylo jen otázkou času, kdy se něco podobného objeví i v systému Windows.
Po spuštění aplikace Store se zobrazí nabídky aktuálně propagovaných aplikací. Všechny aplikace ve Store jsou rozdělené do kategorií a každá taková kategorie je ještě rozdělena na další podkategorie Stačí tedy klepnout na položku Kategorie aplikací, vybrat si libovolnou z nich a okamžitě se vám zobrazí aplikace, které vývojáři umístili do Store a do této příslušné kategorie. Většinou se vám zobrazí velký seznam aplikací, ale můžete se orientovat podle hodnocení a ceny. Po klepnutí na dlaždici aplikace se zobrazí její podrobné informace a možnost instalace, nákupu nebo vyzkoušení. Zároveň vidíte i náhledy obrazovek, takže i víte, jak aplikace vypadá. Po klepnutí na tlačítko s cenou (u placených aplikací) nebo na tlačítko s textem Zdarma (u zdarma dostupných aplikací) začne instalace a poté její dlaždici naleznete v nabídce Start.
Další výhodou je, že Store automaticky hlídá, jaké verze aplikací máte nainstalovány, a pokud nalezne ve svém katalogu novější verzi, ihned to zjistíte pomocí informace v pravém horním rohu, kde je uveden počet aplikací s možností aktualizace. Po klepnutí na toto tlačítko máte zobrazeny aplikace, u kterých je možné provést aktualizaci včetně možnosti provedení hromadné aktualizace všech najednou.
 
Jak po chvíli práce ve Store zjistíte, nabízených aplikací je opravdu mnoho, a tak je možné v každé kategorii dále filtrovat, a to podle typu (Placené, Zdarma a na vyzkoušení, Zdarma) či je řadit dle zajímavosti, hodnocení či ceny. U aplikací, které jste již někdy v minulosti měly nainstalované, se zobrazuje tlačítko s textem Nainstalovat.

92.     Jak vyhledávat ve Store?

Co když ale už předem víte název aplikace a potřebujete ji rychle najít? Pak stačí do horního pravého pole pro vyhledávání zadat název hledané aplikace a potvrdit stiskem klávesy Enter.

93.     Jak spustit aplikaci v režimu kompatibility?


Pokud i po instalaci Windows 10 zjistíte, že některá aplikace se nechce spustit a má tedy problémy s kompatibilitou, můžete zkusit následující postup.
Najděte si spustitelný soubor aplikace, která vám nefunguje (případně stačí i zástupce na tento soubor), klepněte na něj pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte Vlastnosti a přepněte se na kartu Kompatibilita.
Zde máte možnost ručně konfigurovat ty nejčastější položky, které způsobují problémy s kompatibilitou. Nejrychlejší pro vyzkoušení je zaškrtnout položku Tento program spustit v režimu kompatibility pro a vybrat, v jakém režimu se má aplikace spustit. Po nastavení staršího operačního systému, ve kterém vám aplikace ještě běžela, můžete zkusit aplikaci spustit znovu. Odteď si aplikace „bude myslet“, že je ve starším systému. Bohužel funkčnost tohoto řešení nelze dopředu odhadnout, záleží vždy na daném typu aplikace.
Dále můžete zkusit na stejné kartě klepnout na tlačítko Spustit poradce při potížích s kompatibilitou, který sám otestuje danou aplikaci a sám upraví některá doporučená nastavení. Můžete tedy po spuštění klepnout na Zkusit doporučená nastavení, kde se vám následně zobrazí, jak byly parametry upraveny a nastaveny a přes tlačítko Otestovat program můžete zkusit, zda s tímto nastavením aplikace běhá. Pokud vše funguje, klepněte na Další a vyberte si, zda chcete zvolená nastavení pro tento program uložit či chcete zkusit problém vyřešit znovu, tentokrát s jiným nastavením.
Druhou volbou hned po spuštění tohoto poradce je možnost ručně nastavit, kde je problém. Po spuštění tedy vyberte druhou volbu Odstranit potíže s programem. Následně zvolte, k jakým potížím dochází, případně upřesněte daný problém. Aplikace na základě otázek a odpovědí nakonfiguruje kompatibilní nastavení a opět můžete otestovat, zda to „zabralo“.

94.     Jak správně odinstalovat nepotřebnou desktop aplikaci?


Většina aplikací, které v počítači využíváte, musela být do něj nainstalována. Existují sice programy, které lze spustit bez instalace, ale těch je menšina. Při instalaci se ale kromě standardního kopírování souborů do instalační složky také vytvářejí zástupci, vytvářejí se nové hodnoty a klíče v registru systému apod. Proto je důležité v případě nepotřebnosti aplikaci odinstalovat správným způsobem a postupem. Někteří uživatelé totiž prostě jen smažou instalační složky, ale neuvědomí si, že instalace aplikace zanechala v systému mnohem více stop. Proto je nutné nainstalované aplikace odinstalovat přes panel Programy a funkce, který naleznete v Ovládacích panelech. V zobrazeném seznamu je možné položky řadit i podle data posledního použití, takže si můžete nechat zobrazit i aplikace, které už jste dlouho nepoužívali. Také je možné je řadit dle velikosti instalace, to se zase hodí v případě, že potřebujete uvolnit místo na disku a nevíte, která aplikace vám zabírá nejvíce místa.

95.     Jak správně odinstalovat nepotřebnou Windows Store aplikaci?Odinstalace se provádí v nabídce Start, kde si každá aplikaci instalovaná ze Store vytvoří svou dlaždici. Stačí tedy na tuto dlaždici klepnout pravým tlačítkem myši a z nabídky vybrat volbu Odinstalovat. Všimněte si, že odinstalovat jde i většina aplikací, které sice byly po instalaci součástí systému, ale chovají se a dá se s nimi pracovat jako s běžnou aplikací ze Store doinstalovanou.

středa 17. srpna 2016

Jaké jsou novinky ve výroční aktualizaci Windows 10 pro telefony?

Dnes byla vydána výroční aktualizace pro Windows 10 i pro mobilní telefony. Novinek je opravdu hodně, proto je pro Vás připraven tento detailní seznam.
Start a Notifikační centrum
Živé dlaždice se již neaktualizují postupně při změně obsahu, ale všechny najednou na úvodní obrazovce
Živé dlaždice nyní mohou najednou aktualizovat znaky i obsah
Aplikace se nyní při příchozích živých dlaždicích spouštějí rychleji
Ikona aplikace v Notifikačním centru se již neopakuje a je místo toho zobrazována pouze v hlavičce
Seznam všech aplikací nyní podporuje funkci Zvětšit text
Hlavičky všech aplikací jsou nyní menší, což uvolňuje větší prostor notifikacím
Notifikace nyní mohou mít hero images
Vzhled notifikací v obou lištách a Notifikačním centru nyní vychází z nastavení Škálování textu
Pro vypnutí notifikací pro danou aplikaci je můžete přidržet nebo jít do nastavení notifikací
Velikost notifikačních ikon se zmenšila z 64x64 na 48x48
Vzhled názvů aplikací v živých dlaždicích nyní vychází z Nastavení škálování v sekci Usnadnění přístupu
Byla změněna výchozí tapeta pro nová zařízení
Při odstranění více notifikací najednou pozadí mezi nimi nezčerná
Pokud Rychlé akce vypnou nebo zapnou určitou funkci (Bluetooth, Baterie), zobrazí po krátký časový úsek zprávu Vypnuto/Zapnuto

Cortana a vyhledávání
Cortana je nyní dostupná ve španělštině (Mexiko), portugalštině (Brazílie) a francouzštině (Kanada)
Cortana nyní bude v horní části obrazovky zobrazovat tlačítko pro vyhledávání hudby
Cortana nyní nabízí navigaci krok za krokem s novou aplikací Map
Cortanu lze nyní synchronizovat napříč zařízeními
Nyní dostanete upozornění pokaždé, když vašemu mobilnímu zařízení začne docházet baterie
Cortana nyní podporuje funkci Najdi můj telefon/Prozvoň můj telefon
Nyní můžete sdílet mapy a trasy napříč svými zařízeními
Cortana může nyní zobrazit notifikace v Centru notifikací
Cortana vám nyní může automaticky vybrat požadovanou řeč
Cortana nyní může podávat návrhy na upomínky
Nyní můžete změnit jazyk, kterým Cortana mluví
Nastavení Cortany bylo přesunuto mimo Zápisník
Nyní můžete vytvářet upomínky s fotografiemi nebo se sdílenými informacemi z aplikací
Vylepšení uživatelského prostředí pro upomínky
Cortana nyní může vyhledávat ve vašem Office 365 účtu
Nyní můžete pomocí Cortany posílat obrázky z vašeho telefonu do vašeho počítače
Notifikace na vašem telefonu nyní budou díky Cortaně synchronizovány s vaším PC
U Cortany byla aktualizována animace poslouchání
Spolehlivější poslouchání po stisknutí tlačítka s mikrofonem
Domácí obrazovka Cortany už neukazuje karty, ale tipy a tlačítko pro zobrazení karet

Uživatelské prostředí
Tlačítko Zpět je nyní na zamčené obrazovce nahrazeno Fotoaparátem
Zamčená obrazovka nyní zobrazuje ovladače médií přímo v uživatelském prostředí
Logo Bingu na zamčené obrazovce bylo aktualizováno, je menší a již neobsahuje text "Bing"
Proces migrace dat nyní používá větší velikost písma
Zpráva "Nashledanou" nyní zůstane viditelná, dokud se zařízení úplně nevypne
Rychlý přehled nyní vychází z Nastavení škálování v sekci Usnadnění přístupu

Microsoft Edge
Edge byl aktualizován z verze 25.10586 na 38.14393
Můžete jít zpět nebo vpřed pouhým přejetím po obrazovce
Tlačítko pro zavírání záložek je nyní větší
Adresní řádek v Edge nyní podporuje ;Word Flow
Ikona Anonymního prohlížecího okna je nyní umístěna vedle tlačítka "Nová záložka"
Můžete nyní požadovat, aby se výzva ke stahování objevila před tím, než stahování začne 
Otevře-li aplikace nové okno, můžete ho zavřít stisknutím tlačítka Zpět
Při psaní do textového pole budete moci využít tlačítko pro vložení textu umístěné nad klávesnicí
Upozornění o stahování v Edge nyní zahrnují název souboru, stav stahování a název domény na oddělených řádcích
EdgeHTML bylo aktualizováno z verze 13.10586 na 14.14393
Byl aktualizován User Agent String
Byly přidány následující vlajky
Byl implementován základ pro webové notifikace (ještě není funkční)
Nyní můžete nastavit vlajku pro "Compose scrollbar thumbs independently"
Nyní můžete nastavit vlajku pro DirectX nastavení "Použít Windows.UI.Composition"
Vlajka pro WebRTC 1.0 je dostupná, není však funkční a v pozdější verzi bude odebrána
Nyní můžete nastavit vlajku pro spuštění podpory VP9
Symboly ES6 Regex
Webové platby
TCP Rychlé spuštění je ve výchozím nastavení zakázáno, může však být povoleno
Byla přidána vlajka povolující API Standardní celé obrazovky

Nastavení
Nové panely, nastavení a možnosti
Můžete si nastavit aplikace, jejichž upozornění jsou pro vás nejdůležitější
Můžete zvolit, kolik upozornění může v notifikačním centru zobrazit jedna aplikace
Můžete sami rozhodnout, které aplikace budou běžet na pozadí, nebo tuto funkci přenechat Windows
Windows Update vám nyní umožní nastavit dobu, kdy jste nejvíce aktivní, aby v daném čase nedocházelo k aktualizacím
Nyní můžete spravovat pořadí všech Rychlých akcí v Notifikačním centru
Nyní můžete změnit hranici nabití baterie, při které se zapíná Spořič baterie
Nyní je možné skrýt ty Rychlé akce, které nepoužíváte
Nově je tu přepínač pro tlačítko VPN Rychlé akce
Nyní můžete anulovat Aktivní hodiny Nastavením restartu
Notifikace Aktualizací Windows vás po nainstalování aktualizace přesměruje do historie aktualizací vašeho zařízení
Nastavení navigační lišty má nyní vlastní stránku v Nastavení
Nyní se můžete rozhodnout používat pouze 3G
Zařízení s Dual SIM nyní podporují Vizuální hlasovou schránku
Můžete nyní spravovat svá Insider nastavení z aplikace Nastavení
Můžete nyní nastavit dobu, po které bude Windows Hello vyždovat opětovné přihlášení
Aplikace pro webové stránky jsou nyní umístěny pod záložkou Systém
Sdílení sítě s vašimi kontakty pomocí Wi-Fi Sense již není možné
"Při nabíjení vždy ukazovat Rychlý přehled" je nyní výchozím nastavením pro Rychlý přehled
Mobilní hotspot nyní podává jasnější chybová hlášení v případě, že vytváření hotspotu selže kvůli nedostatkům připojované SIM
Míra využití mobilních dat se nyní aktualizuje mnohem rychleji
Aktivní hodiny nyní mohou být nastaveny v rozmezí až 12 hodin, oproti původním 10
Od buildu 14361 budou vaše DPI nastavení zálohována v cloudu a po obnovení vašeho zařízení se znovu načtou
Dětský koutek již není dostupný
Vizuální updaty a další
Automatické přizpůsobení jasu obrazovky je nyní součástí výchozího nastavení
Každá stránka v Nastavení má nyní vlastní ikonu
Rychlý přehled byl přesunut ze sekce Ostatní do Přizpůsobení
Lepší výkon při spuštění Nastavení > Aktualizace a zapezpečení > Pro vývojáře
Pozadí přehledu kategorií a podkategorií je nyní černé, nikoli tmavě šedé 
Nadpisy stránek jsou nyní větší
Ikonky Aktualizace a zabezpečení byly změněny, aby více odpovídaly významu dané sekce
Lepší výkon při načítání seznamu aplikací v Nastavení uložišť

Systém
Continuum nyní podporuje USB Ethernet
Bluetooth AVRCP profil byl aktualizován na verzi 1.5
Windows nyní podporuje klávesnici pro jednu ruku s japonskou kanou
Nyní můžete mít na pozadí spuštěno až 16 aplikací
Větší výkonnost během získávání aktualizovaných GPS souřadnic při řízení
Spolehlivější spouštění aplikací
Vylepšená logika aktualizace živých dlaždic na úvodní obrazovce
Větší spolehlivost u klávesnic s rozsáhlejšími slovníky
Logika náhledů byla pozměněna, aby vznikl malý náhled po vytvoření fotografie a větší pro její uložení
Během závěrečných příprav Windows projde pouze migrační kroky 8 až 10
Klávesnice Word Flow má nyní vylepšené rozpoznávání delších slov
Nově lze zrušit autokorekci poklepáním na tučně zvýrazněné slovo
Lišta s probíhajícím hovorem se nyní zobrazuje nad notifikacemi, pro ukončení hovoru již tedy není třeba vymazat notifikace
Sada emotikon byla kompletně změněna
Emotikony již nejsou přednastaveny na šedou, ale žlutou barvu 
I pětipalcová zařízení jako Lumia 640 a 830 nyní mohou používat klávesnici pro jednu ruku
Větší spolehlivost při používání Bluetooth v autě
Formát zálohování byl pozměněn, takže zálohy zabírají méně prostoru na uložišti OneDrive, nejsou však kompatibilní se staršími verzemi Windows 10 Mobile
Lepší výkon baterie pro ty, kteří často zapínají obrazovku jen pro kontrolu Zamčené obrazovky

Aplikace
Ve Zprávách nyní stačí pouze přejet konverzaci pro její odstranění
Aplikace Telefon nyní zobrazuje zmeškané hovory a hlasové zprávy
Nyní můžete neomezeně procházet stránkami v mobilní aplikaci
Možnost použít Fotoaparát pro pořízení fotky a následné odeslání skrze Skype
Budík nyní bude při použití vaší hudby rychleji zvyšovat hlasitost
FM Rádio již není nainstalováno jako výchozí aplikace
Větší spolehlivost při pohybu mezi Fotografiemi a aplikací Fotoaparát
Funkce Insider Hub a Zpětná vazba byly sloučeny do Hubu pro zpětnou vazbu
Nyní můžete v Hubu pro zpětnou vazbu reagovat i na příspěvky ostatních uživatelů
Hub pro zpětnou vazbu vám nyní po napsání zpětné vazby navrhuje kategorii
Z Hubu pro zpětnou vazbu byla odstraněna stránka "Upozornění"

A dále
Windows se nyní identifikuje jako verze 1607