pondělí 28. listopadu 2016

333 tipů pro Windows 10 (161-165)

161.     Jak se připojit k neviditelné síti? (SSID)


Bezdrátové sítě jsou v dnešní době naprosto běžnou součástí firemního a často i domácího prostředí. Protože jejich signál nekončí u zdí domova/firmy, je nutné sítě ochránit před možným útokem. Možností zabezpečení je několik: silné heslo, silné šifrování, ověřování MAC adres apod. Nicméně existuje ještě jeden typ zabezpečení, který je naopak tak jednoduchý, že málokoho napadne. Jak zjistíte, že je ve vašem dosahu k dispozici nějaká bezdrátová síť? Díky tomu, že vás na ní systém nebo jiné zařízení upozorní a zobrazí vám její název. A to je právě ono. Proč si nenastavit síť tak, aby svůj název, tzv. SSID vůbec nevysílala. Pro případného útočníka je pak složitější zjistit, že vůbec nějaká síť v dosahu je a navíc by musel zjistit i její název. Proto je možné, aby bezdrátové routery SSID nevysílaly. Správce sítě vám pak jen řekne, že ve firmě je k dispozici po celé budově síť s názvem Firma123, typem zabezpečení WPA2, šifrováním AES a heslem BezpecneH3sl0, ale že je nastavena jako neviditelná. Jak se ale k takové síti připojit? To vám ukáže následující tip.

Otevřete si Ovládací panely – panel Centrum síťových připojení a sdílení a klikněte na příkaz Nastavit nové připojení nebo síť. Zde klikněte na možnost Ručně připojit k bezdrátové síti a spustí se průvodce pro vytvoření tohoto připojení. V dalším okně stačí zadat obdržené informace o bezdrátové síti (název, typ zabezpečení a šifrování a klíč-heslo) a kliknout na tlačítko Další. Profil je vytvořen a vy se můžete k síti připojit.

162.     Jak zjistit MAC adresu bezdrátového adaptéru?


MAC adresa je jedinečný identifikátor bezdrátové síťové karty a každá karta má svůj vlastní. Nenaleznete na světě dvě bezdrátové síťové karty, které mají stejnou MAC adresu, tj. i když si půjdete koupit do obchodu dvě stejné karty, každá bude mít MAC adresu jinou. Tento údaj je nastavený již od výrobce a je nezměnitelný (ale lze jej podvrhnout či naklonovat). Důvodem předchozích řádků je fakt, že se MAC adresa používá jako jeden ze způsobů zabezpečení bezdrátových sítí, kdy na bezdrátovém routeru nastavíte, že pouze vybraná zařízení s touto MAC adresou se mohou k síti připojit. Samozřejmostí je i nadále chránit síť bezpečným heslem apod., ale i toto omezení na MAC adresu zvyšuje bezpečnost sítě. Nejedná se ale v žádném případě o řešení neprůstřelné a jako skoro každé bezpečnostní řešení lze jistými způsoby obejít. Pokud tedy po vás váš správce sítě nebo někdo jiný, kdo vám poskytuje připojení k Internetu, bude chtít MAC adresu, zde jsou možnosti, jak ji zjistit:
·         Na samostatných adaptérech je většinou nálepka, kde je MAC adresa napsána
·         Na noteboocích a značkových počítačích je v případě přítomnosti bezdrátové karty taktéž na zadní straně nálepka, která MAC adresu zobrazuje
·         Pokud na kartě či zařízení nálepka není, lze zjistit MAC adresu v systému Windows a to takto:
o   Pomocí zadání příkazu ipconfig /all, který slouží k výpisu síťových karet včetně podrobných údajů. Jedním ze zobrazených údajů je právě MAC adresa, která je ve výstupu příkazu označena jako Fyzická adresa.

·         NastaveníSíť a internetWiFi a zde klepněte na položku Upřesnit možnosti.

163.     Jak zjistit, zda je počítač připojen k síti Internet?


Kromě klasického způsobu, že zkusíte otevřít oblíbenou webovou stránku, je také možné zjistit stav připojení k Internetu v Ovládacích panelech v panelu Centrum síťových připojení a sdílení. Zde se nachází položka Druh přístupu, ve které jste informováni, zda jste připojeni i do sítě Internet či nikoliv.
Ono totiž prosté vyzkoušení pomocí internetového prohlížeče není stoprocentní, protože počítač k Internetu být připojen může, ale internetový prohlížeč bude mít chybně nastavenou konfiguraci připojení (proxy server apod.). Také se může jednat o napadení počítače škodlivým virem apod. Proto je výše uvedený způsob v případě problému spolehlivější a proces ověřování (který probíhá na pozadí systému) a následného vyhodnocení mnohem komplexnější, než pouhé otevření webové stránky.

V případě kabelového připojení k síti lze také ověřit v oznamovací oblasti hlavního panelu. Pokud je ikona síťového připojení reprezentována monitorem s kabelem, počítač je připojen. U bezdrátového připojení je úspěšné připojení k Internetu reprezentováno sílou signálu, v případě chyby v přístupu na Internet je navíc u této ikonky zobrazen žlutý trojúhelník.

164.     Jak propojit počítače v síti?


Pokud chcete propojit mezi sebou počítače v síti, je nutné (v případě běžné domácí sítě), aby byly počítače zapojeny ideálně do stejné sítě a jejich síťové karty měly nastavené IP adresy ze stejného rozsahu (např. PC1 : 192.168.1.2 a PC2: 192.168.1.3). Samozřejmě, že se počítače dají propojit i v rámci velmi vzdálených sítí a IP adres, ale konfigurace takových sítí přesahuje zaměření této knihy.
Naštěstí v dnešní době, kdy se téměř běžnou součástí domácností stává i (bezdrátový) router je možné ruční zadávání IP adres vynechat a nechat vše na routeru, který počítačům sám přidělí IP adresu pomocí protokolu DHCP. Problém však může nastat, pokud chcete propojit mezi sebou počítače s různými operačními systémy Windows. Proto jsou popsány dvě následující nejběžnější situace:
1.       Všechny počítače v síti mají operační systém Windows 7 a novější – toto je nejideálnější stav, protože pro správnou komunikaci mezi sebou, pro sdílení dat a tiskáren apod. stačí vytvořit Domácí skupinu, což je novinka v systému od Windows 7 a která velice usnadňuje vytvoření domácí sítě i pro běžné uživatele.
2.       Počítače v síti mají operační systém Windows 10, Windows 7, Vista i XP – v tomto případě je nutné nastavit všem počítačům stejnou skupinu (Ovládací panelySystém – sekce Název počítačeZměnit nastavení – karta Název počítače – tlačítko Změnit). Poté by i tyto počítače měly být schopny se mezi sebou domluvit a komunikovat spolu, nicméně veškeré sdílené složky, tiskárny apod. bude nutné vytvářet a připojovat ručně.

165.     Jak vytvořit Domácí skupinu?


Asi brzo zjistíte, že pokud máte vytvořenou síť a do ní připojena různá zařízení, je mít je jen ve stejné síti bez dalšího užitku, možnosti komunikace a sdílení, je dost neefektivní. Pokud jsou tato zařízení se systémem Windows 7 a novější, máte o dost ulehčenou práci s nastavováním takového sdílení. Už ve Windows 7 totiž byla představena funkce Domácí skupina, která podstatným způsobem zjednodušuje konfigurace sdílení dat mezi více počítači, a to tak, že ji bez problémů zvládne i laik.
Celý proces funguje tak, že na jednom počítači v síti takovou domácí skupinu vytvoříte a všechny ostatní se k ní připojí. Pojďme se tedy podívat na to, jak se taková síť tvoří:
1. V Ovládacích panelech si otevřete ve skupině Síť a Internet položku Domácí skupina.
2. Stiskněte tlačítko Vytvořit domácí skupinu a v nově otevřeném okně klepněte na Další.
3. U přednastavených složek pro sdílení (Obrázky, Videa, Hudba, Dokumenty a Tiskárny a zařízení) zkontrolujte a případně upravte, jakým způsobem mají být sdíleny, a klepněte na Další.
4. Po chvíli konfigurace je vám zobrazeno bezpečnostní heslo, které bude nutné zadat u všech ostatních počítačů, které se budou snažit o připojení do skupiny. Nechte si heslo stále zobrazené nebo si jej zapište a klepněte na Dokončit.
5. Na jiném počítači, který chcete do domácí skupiny zapojit, si stejným způsobem jako v bodě 1 otevřete nastavení domácí skupiny. Na rozdíl ale od něj je v tuto chvíli již skupina vytvořena a vy nemáte možnost takovou skupinu vytvořit, ale pouze se do ní zapojit tlačítkem Připojit se. Opět klepněte na tlačítko Další, opět vyberte, co a jakým způsobem budete z tohoto druhého počítače s ostatními sdílet, a klepněte na Další.
6. Zadejte heslo pro připojení do domácí skupiny a klepněte na Další. Během chvíle je vše nastaveno a vaše domácí skupina aktivní a funkční.
Využití domácí skupiny a její správné fungování je nejsnazší ukázat v Průzkumníkovi, kde se v levé navigační části nachází položka Domácí skupina. Postupným procházením položek a podpoložek v rámci tohoto stromu se můžete dostat ke všem souborům, které byly na daném počítači nasdíleny pro další členy skupiny.
Pokud potřebujete i po připojení do skupiny změnit sdílené položky či další pokročilé nastavení sdílení, je to možné provést opět v Ovládacích panelech v Domácí skupině, kde nyní není ani možnost vytvoření, ani připojení do skupiny, ale právě možnosti týkající se pokročilého nastavení. To uskutečníte pomocí příkazů Změnit položky sdílené s domácí skupinou nebo Změnit rozšířená nastavení sdílení.

Pochopitelně můžete v případě potřeby kdykoliv členství v domácí skupině ukončit příkazem Opustit domácí skupinu.

Žádné komentáře:

Okomentovat