čtvrtek 27. února 2014

Používáme OneDrive - 1. díl

Úvod

Se stále větší popularitou a rozšířením služeb internetu dochází také ke změnám ve způsobu práce a ukládání souborů a složek. Již dávno jsou minulostí diskety a disketové mechaniky a také CD a DVD mají svoje nejlepší doby již za sebou. V současnosti se zájem uživatelů přesouvá na dvě základní technologie – externí paměťová zařízení a internetová úložiště. V případě externích úložišť se pak nejčastěji používají USB flash disky nebo externí pevné disky, nabídka internetových úložišť je také poměrně pestrá. Pojďme se společně podívat na to, jak se používání jednotlivých úložišť vyvíjelo a co vedlo/vede k jejich zániku.

Datová úložiště

Diskety – jejich největší nevýhodou byla malá kapacita a poměrně velká náchylnost na mechanické nebo magnetické poškození. Kromě nejrozšířenějších 5,25palcových a zejména 3,5palcových disket s kapacitou 1,44 MB existovaly i další varianty této technologie, např. LS120 nebo LS240, které ale nebyly zpětně kompatibilní se stávajícími mechanikami, a proto nebyly tak rozšířené. Pokud bych měl nalézt alespoň jednu podobnou technologii, která se klasickým disketám stala částečnou konkurencí, určitě by to pak byly ZIP disky s kapacitou 100 MB, 250 MB a 750 MB. I u nich bylo zapotřebí řešit využívání přes novou mechaniku, která se však dodávala i v externí variantě a byla relativně rozšířená, protože stávající kapacity klasických disket začaly být silně nedostačující, a jejich jasný nástupce byl v nedohlednu.

CD/DVD/Blu-ray – technologie CD byla vyvinuta společností Sony v roce 1981 a přinesla na poměrně dlouhou dobu řešení pro uživatele hledající relativně odolné médium s vysokou kapacitou a rychlým čtením dat. Do té doby téměř neuvěřitelných 650MB (resp. 700MB) postačovalo téměř každému a dlouho to nevypadalo, že se bude hledat nástupce. Nicméně po čase přišla doba digitálního videa o vysoké kvalitě, tudíž i větší velikosti souborů. Najednou se stávalo, že uživatelé měli na výběr mezi nižší kvalitou filmu na jednom CD nebo vyšší kvalitou na větším počtu nosičů, což nebylo zcela ideální. To měl vyřešit DVD disk, který se svou standardní kapacitou 4,7 GB plně vyhovoval. A to existují i oboustranné a dvouvrstvé varianty, které možnou záznamovou kapacitu několikanásobně zvyšují. U těchto optických médií se postupem času stávala nevýhodou jejich větší fyzická velikost či ne pro každého uživatele zrovna snadný způsob zápisu dat. Podobně jako si velká část uživatelů myslela, že kapacita CD a později i DVD bude stačit, příchod FullHD televizorů, monitorů, a tím i FullHD filmů a počítačových her, velmi rychle ukázal, že tomu tak být nemusí. Bohužel zde přechod na novou technologii nebyl tak jasný a hladký, jako tomu bylo u CD a DVD. 

Producenti záznamových médií se rozdělili na dvě skupiny, kdy každá z nich preferovala a podporovala svůj standard: HD-DVD a Blu-ray. Po několika měsících poměrně zbytečných dohadů a průtahů se nakonec oficiálním nástupcem DVD stal Blu-ray disk s kapacitou 25 GB, resp. 50 GB. Protože ale pro většinu PC uživatelů jsou takové kapacity z hlediska využití zbytečné, zaměřil se na Blu-ray zejména filmový průmysl, který ho dokázal díky celovečerním FullHD filmům využít. Nicméně už v tomto momentě byla poměrně dlouho ve vzduchu otázka: „Kam dál?“ Bude nutné za pár let vymýšlet další nové médium? A proto se pozornost čím dál více zaměřovala na internet, který je z hlediska kapacity neomezený a jeho výhodou je okamžitý přenos dat k uživateli bez nutnosti zakoupení fyzického média.

USB flash disky – tato paměťová zařízení si od počátku získávala velkou popularitu a stala se nepsaným nástupcem klasických disket, avšak oproštěného od všech jejich neduhů. USB flash disk dnes připojíte ke všem počítačům a notebookům, ke všem novějším televizorům, dokonce i k projektorům. Jejich poměrně vysoká přenosová rychlost a stále vzrůstající kapacita a snižující se cena za GB prostoru z nich udělaly velice populární médium, které má dnes téměř každý uživatel. Zejména menší kapacita byla důvodem, proč někteří uživatelé dávali při archivaci a zálohování dat přednost externím diskům, ale dnes, kdy je možné si pořídit flash disk o kapacitě několika stovek GB dat, je toto rozhodování téměř bezpředmětné. Sice jsou při stejné velikosti pevné disky o něco levnější, ale vzhledem k jejich rozměrům, k mechanickým vlastnostem a možnosti fyzického zničení jsou téměř všechny trumfy na straně flash disků.

Shrnu-li vše do jedné věty: záznamová média se postupně vyvinula tak, že uživatelé pro své lokální zálohy používají nejčastěji USB flash disky a nově i služby internetových úložišť. Jedním z nejpopulárnějších je právě služba OneDrive. Jedná se o nový název populární služby SkyDrive. Společnost Microsoft totiž z důvodu určitých licenčních sporů byla nucena službu SkyDrive přejmenovat. Stalo se tak v únoru roku 2014, kdy došlo k přejmenování služby a zároveň představení několika novinek. OneDrive již několik let nabízí zcela zdarma pro většinu uživatelů dostačující kapacitu 7 GB prostoru a využívají ji stovky milionů uživatelů po celém světě. Dalo by se říci, že OneDrive je váš flash disk připojený do internetu s možností čtení a zápisu dat z jakéhokoliv počítače připojeného na internet. OneDrive můžete používat nejenom jako úložiště pro přenos dat z jednoho počítače do druhého, ale také jako svoje osobní úložiště pro zálohování a archivaci dat či tvorbu fotogalerií.

Historie služby OneDrive

Historie služby OneDrive (resp. z pohledu názvu jejího předchůdce) sahá do roku 2007, kdy byla služba představena širší veřejnosti. Během své historie se úložná kapacita služby několikrát zvětšila až na současných 7 GB. Postupem času také dostávala nové a nové funkce, mezi ty nejužitečnější patří zejména Office Online nebo synchronizační aplikace. Velkou výhodou takového online úložiště je bezesporu fakt, že jakmile je do úložiště naprogramována nějaká nová funkce nebo vlastnost, je ihned dostupná desítkám milionů uživatelů služby OneDrive bez nutnosti jakékoliv lokální aktualizace nebo instalace.
Práce v prostředí OneDrive

Pro využívání služby OneDrive (a obecně jakýchkoliv služeb od společnosti Microsoft) je zapotřebí mít účet Microsoft. Pokud např. používáte zdarma dostupné emailové řešení Outlook, přihlašujete se do Windows 8 pomocí online účtu apod., tak již tento účet Microsoft máte. Nicméně jestliže jej nemáte, je možné si jej vytvořit během pár minut, a to zcela zdarma. Výchozí stránkou pro službu OneDrive je www.OneDrive.com, kde se v pravé části stránky můžete do služby se svým existujícím Microsoft účtem přihlásit.


Nachází se zde ale také možnost vytvoření a zaregistrování nového účtu. Během klasického registračního procesu máte možnost si Microsoft účet vytvořit a získat tak účet pro všechny služby společnosti Microsoft. Po vytvoření účtu se vám ihned zobrazí pracovní prostředí služby OneDrive.

Ať se přihlásíte se svým existujícím Microsoft účtem nebo jste si právě vytvořili nový, po prvním přihlášení do služby OneDrive jsou ve výchozím stavu připraveny čtyři položky: Soubory, Nedávné, Všechny fotky a Sdílené. Jak již název napovídá, první tři jsou určeny pro vaše soubory, čtvrtá poté pro soubory, které chcete sdílet s ostatními. Velkou výhodou složek ve OneDrive je fakt, že každá z nich může mít nastaven zcela jiný způsob oprávnění a přístupů. V rámci svého prostoru tak můžete mít zcela oddělená svoje soukromá a veřejná (sdílená) data. Také výchozí počet složek není pochopitelně neměnný.

Složky


Vytvoření nové složky

Jestliže budete potřebovat vytvořit novou složku, můžete tak učinit pomocí odkazu Vytvořit - Nová složka v horní části obrazovky. Zobrazí se dialogové okno, do kterého stačí zadat název složky a název potvrdit stiskem klávesy Enter.


Přejmenování, přesunutí a odstranění složky

V případě, že budete kdykoliv v budoucnu potřebovat změnit název složky, je tak možné učinit dvěma způsoby. Prvním z nich je klepnutí pomocí pravého tlačítka myši na název složky, kde si ze zobrazené nabídky vyberete potřebný příkaz Přejmenovat. Druhým způsobem je výběr zaškrtávacího pole před složkou (případně v pravém horním rohu složky – záleží na způsobu nastavení zobrazení) a vybrání příkazu Správa – Přejmenovat ze zobrazené nabídky v horní části obrazovky. Kromě přejmenování můžete složky přesunout na jiné místo v rámci svojí adresářové struktury, případně ji i odstranit. Práce s více složkami

Pokud označíte postupem z minulého odstavce více složek, nabídka možných operací se zúží, což je vzhledem k povaze ostatních, nyní již skrytých příkazů, pochopitelné.


Sdílení složek

Někteří uživatelé využívají OneDrive pouze jako své osobní úložiště a archiv dat. Nicméně je mnoho těch, kteří OneDrive používají i pro sdílení dat s vybranými přáteli nebo se širokou veřejností. Právě pro ně je pak určena možnost sdílení. Nastavení sdílení složky můžete provést buď opět přes nabídku po stisknutí pravého tlačítka myši, nebo v pravé části okna po výběru složky pomocí zaškrtávacího pole. V nově zobrazené nabídce máte několik možností, jak složku sdílet.Pozvat lidi - pomocí této funkce máte možnost odeslat zadanému příjemci odkaz na složku, kterou chcete sdílet. Zpřístupnění této složky je možné pouze pro čtení nebo i pro zápis. Pokud chcete tyto vlastnosti upřesnit, klepněte na položku Příjemci můžou jenom zobrazit obsah v dolní části okna, aby příjemce mohl složku upravovat, zaškrtněte volbu Příjemci mohou upravovat. Taktéž je možné nastavit, aby se před prohlížením nebo úpravou složky museli uživatelé přihlásit

Získat odkaz – další možnosti sdílení složky nabízí funkce pro získání odkazů na danou složku. S těmito odkazy si pak můžete dělat, co chcete, resp. je předat příjemcům jakýmkoliv komunikačním kanálem, který používáte, např. Skype a další. Tato varianta sdílení nabízí uživatelům tři možnosti, jaký odkaz lze vygenerovat. První vygenerovaný odkaz slouží pouze pro zobrazení obsahu složky, druhý pro zobrazení a možnosti úprav a třetí umožní všem uživatelům vidět, jaká data sdílíte. Po nastavení sdílení je možné zkontrolovat a nastavit přidělená oprávnění v pravé části okna v nabídce Sdílet. Zde je možné kromě prohlédnutí seznamu oprávněných osob a vygenerovaných odkazů pomocí tlačítka Odebrat odkaz daná oprávnění a vygenerované platné odkazy odebrat. A pokud máte nasdílenou složku pro konkrétního uživatele, je možné v rozbalovací nabídce změnit úroveň jeho oprávnění pro vámi sdílenou složku. Primárně vygenerované odkazy jsou poměrně dlouhé a nepříliš vhodné pro publikování do příspěvků blogů, komentářů apod. Proto je možné je za pomoci tlačítka Zkrátit odkaz upravit do přijatelnější podoby.


Použití odkazu na složku

Aby bylo možné dát v případě potřeby veřejnosti přístup na sdílené složky v rámci vaší služby OneDrive, je vhodné si vygenerovat odkaz v takovém stylu, který je možné vložit do HTML kódu webové stránky. Pak je takový odkaz na stránce reprezentován symbolem složky a po klepnutí na něj uživatelé uvidí obsah této složky, přičemž platí, že soubory v dané složce mají nastavena stejná oprávnění jako složka, v níž se nacházejí. To je možné provést za pomoci příkazu Vložit a následného klepnutí na tlačítko Generovat.

Stažení složky do počítače

Jedním z příkazů, který je možné po klepnutí pravým tlačítkem na složku využít, je příkaz Stáhnout. Ten vám umožňuje stáhnout si celou složku ve formátu ZIP na váš lokální počítač. To je výhodné v případě, že potřebujete mít kopii celé složky u sebe a složka obsahuje více souborů. Tímto příkazem tak stáhnete celou složku, ať obsahuje jeden nebo 100 souborů. V případě, že je složka prázdná, se pochopitelně tento příkaz v kontextové nabídce nezobrazuje.

Podrobné informace o složce

Ve službě OneDrive je možné také na jednom místě nalézt kompletní informace o vybrané složce. Stačí, když si zobrazíte podokno podrobností a to klepnutím na poslední ikonu možností zobrazení v pravé horní části okna.

V tu chvíli se v pravé části stránky zobrazí podrobné informace o složce, jako jsou např. datum poslední změny, kdo ji vytvořil, velikost a typ složky. Zejména typ složky stojí za vaši pozornost, protože se jedná o údaj, který je možné změnit. Ve službě OneDrive se totiž obecně pracuje se dvěma typy složek – Dokumenty a Obrázky

Někdy se totiž může stát, že vámi přidaná složka obsahuje kromě fotek i datové soubory a pak se přiřadí do jiné skupiny, než potřebujete. Právě proto je možné zvolením typu složky rozhodnout, zda bude složka zařazena do Dokumentů nebo Obrázků.

Zobrazení složek

Soubory a složky uložené na OneDrive je možné si nechat zobrazit dvěma způsoby. Tím prvním je tzv. zobrazení podrobností, ve kterém vidíte seznam složek, datum její poslední změny, stav sdílení a velikost. Druhým typem je pak zobrazení miniatur, ve kterém jsou adresáře vidět jako dlaždice a pokud se v některé složce nachází nějaký obrázek, uvidíte jej jako miniaturu složky. Navíc se tyto obrázky dynamicky mění. Zajímavostí je, že zobrazení náhledu funguje např. i na dokumenty sady Office, takže aniž byste otevřeli nějaký dokument vytvořený např. ve Wordu, na náhledu vidíte alespoň jeho hrubý obsah.

středa 26. února 2014

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 (5.díl)

21.     Poběží mi Office 2013 i na netbooku?

Netbooky (notebooky malých rozměrů) a ultrabooky jsou stále více populární zařízení, ikdyž jsou postupně vytlačovány tablety. Z hlediska HW požadavků jsou téměř všechny dnes prodávané netbooky z hlediska HW dostačující, a to i v oblasti rozlišení displeje, protože Office 2013 jsou podporovány už od rozlišení 1024x576 bodů.

22.     Jak nainstalovat Microsoft Office 2013 na PC bez DVD mechaniky?

Toto bývá častý problém zejména majitelů netbooků, kde žádná CD/DVD mechanika není. V tom případě máte možnost si stáhnout instalátor Microsoft Office přímo z Internetu nebo si jej na jiném počítači zkopírovat z instalačního DVD na USB flash disk. Navíc, většina pořizovaných licencí Office 2013 je elektronických, tj. že si vlastně zakoupíte pouze instalační klíč a instalační soubor jako takový si stáhnete dle pokynů přímo z webu.

23.     Jak si vyzkoušet Office 2013?

U Microsoft Office 2013 máte možnost si stáhnout zkušební verzi, která je po instalaci plně funkční jeden měsíc, nebo si vyzkoušet odlehčené webové verze pod názvem Office Web Apps. Zkušební verzi ke stažení naleznete na stránce http://office.com

24.     Lze převést zkušební verzi na plnou?

Pokud se během používaní zkušební sady Microsoft Office 2013 rozhodnete pro její zakoupení, máte možnost po získání produktového klíče jej zadat do systému a celý kancelářský balík tak bez nutnosti reinstalace povýšit na plnou verzi. Tato možnost se provádí v instalátoru ve volbě Zadat produktový klíč.

25.     Jak změnit barevné schéma aplikací?


Již od verze 2007 lze u aplikací sady Microsoft Office změnit barevné schéma. Na výběr je modré, stříbrné a černé. Zatímco u verze 2007 se Microsoft rozhodl využít jako výchozí schéma modré, ve verzi 2010 byla výchozí barvou stříbrná, tak ve verzi 2013 je standardní barvou bílá. V případě potřeby je možné toto nastavení změnit v nabídce Soubor – Možnosti – Obecné.


úterý 25. února 2014

Vydán Microsoft Office 2013 Service Pack 1

Poměrně v tichosti byl dnes vydán první servisní balíček pro kancelářský balík Microsoft Office 2013. Kromě toho, že obsahuje veškeré doposud vydané aktualizace navíc přináší i některé novinky pro aplikace Outlook a PowerPoint 2013, které se týkají zejména podpory aplikací třetích stran.

Stahovat můžete zde, připravte se na stažení 670 MB, resp. 805 MB velkého souboru:
Aktualizace Service Pack 1 pro Microsoft Office 2013 (KB2817430) 32bitová edice

Jak využívat Office 365 ve škole?

Tisíce škol po celém světě využívají cloudové řešení Office 365, které jim řeší problematiku zajištění emailové komunikace, online seminářů, intranetového řešení a webové prezentace, ukládání dat a mnohé další. Pokud jste ještě o tomto řešení, které je pro školy zcela zdarma, neslyšeli, podívejte se na hlavní stránku této služby - http://office365proskoly.cz/.

Mnoho škol ale Office 365 po nasazení používají "pouze" jako IT řešení, přičemž Office 365 má obrovský potenciál se zapojit do denního chodu školy i celého vzdělávacího procesu. Proto vznikla elektronická příručka Office 365 Education in the Classroom, ve které si můžete prohlédnout a nechat se inspirovat desítkami scénářů pro možné využití Office 365 ve škole.


pondělí 24. února 2014

Ukázkové skripty pro Office 365

Prostředí služby Office 365 má (co se funkcí grafického rozhraní týče) poměrně bohaté možnosti nastavení. Téměř vše, co se dá u serverů stojících za touto službou (Exchange, SharePoint, Lync) se dá spravovat ale i pomocí skriptů v prostředí PowerShell. Zejména u hromadných operací je pak prostředí powershellových skriptů jedinou možností, jak některé úkony provést. Výběr často používaných skriptů, které můžete využít ve svém prostředí nebo použít pro seznámení s ovládáním Office 365 pomocí PowerShellu bylo vydáno v Download Centru. Stahovat a blíže prozkoumávat je můžete na tomto odkaze:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41953

sobota 22. února 2014

Aktualizace aplikace OneNote

Ve Windows Store najdete aktualizovanou verzi oblíbené aplikace OneNote, kterou miliony studentů po celém světě používají jako svůj elektronický sešit. Mezi největší novinky patří podpora pro úložiště OneDrive, vylepšená podpora pro rozpoznávání psaného textu, zobrazení posledních poznámek a čtení poznámek.
http://bit.ly/1e3uTvE

čtvrtek 20. února 2014

Příchází OneDrive

O tom, že se populární internetové úložiště SkyDrive bude přejmenovávat na OneDrive jste už asi někde četli. Je tomu pár dní, co se tak stalo a přesně včera se OneDrive dostal ke všem uživatelům z celého světa. Jak už to u takových transformací bývá, nezůstalo to pouze u prostého přejmenování, ale OneDrive nabízí vše, co služba SkyDrive a navíc přináší i poměrně velké množství novinek.

OneDrive je webový prostor pro vaše dokumenty, fotky či jakákoliv další data. Mimo to nabízí i webové verze aplikací Word, Excel, PowerPoint a OneNote s možností vytváření online formulářů a dotazníků, spolupráce více osob na jednom dokumentu a mnoho dalšího.

Při nové registrací získáváte zdarma prostor o kapacitě 7 GB, který je ale možné různými způsoby navýšit. Jedním z nich je, že dáte o službě OneDrive vědět svým přátelům. A pokud se některý z nich na základě vaše doporučení a odkazu zaregistruje, oba dva získáváte 500 MB dalšího prostoru navíc. Váš odkaz může tímto způsobem až 10 přátel a vy tak můžete získat až 5 GB prostoru navíc. Další možností je využít funkcí aplikace OneDrive pro mobilní zařízení na platformách Windows Phone, iOS a Android. Pokud si v této mobilní aplikaci povolíte automatické zálohování fotek na OneDrive, ihned získáváte další 3 GB prostoru zdarma.

Mezi další možnosti navýšení kapacity patří různé promoakce např. pro uživatele telefonů Lumia apod. Mimo to je pak možné navýšit kapacitu prostým zakoupením rozšiřujícího balíčku v hodnotách 50 GB, 100 GB a 200 GB.Přejmenování služby na OneDrive dává ještě více vyniknout komplexní nabídce této služby, protože nejenom, že toto úložiště můžete využít na jakémkoliv zařízení, které má přístup na internet, ale existují i nativní aplikace OneDrive pro Windows Phone, iOS, Android, MacOS nebo Xbox 360 či Xbox One. Je prostě jedno, na jakém zařízení zrovna pracujete, protože svůj jediný cloudový disk – OneDrive – máte vždy s sebou.Síla služby OneDrive je mimo jiné i v práci s fotografiemi a je poměrně logické, že se programátoři zaměřili na tuto oblast, protože fotky jsou často to nejcennější, co na svých počítačích máme. Proto je možné nahrané fotky zobrazovat ve formě webových galerií, spouštět ve formě prezentace i v samotném prohlížeči.

Další důležitou funkcí pro práci s fotkami je možnost automatického zálohování vámi pořízených fotek na mobilních zařízeních. Cokoliv, co vyfotíte mobilem nebo tabletem se může okamžitě automaticky zálohovat na úložiště OneDrive. A jak bylo již zmíněno, dostanete za to navíc 3 GB prostoru, tak proč to nevyužít?
Přepracován byl i způsob práce se sdílenými soubory, nově je možné snadno a přehledně vidět, kdo co s vámi sdílí a naopak co vy sdílíte s ostatními. A novinky budou pochopitelně přibývat, máte se na co těšit!

středa 19. února 2014

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 (4.díl)

16.     Jak uložit soubor ve starší verzi?

Pokud víte, že příjemce vámi vytvářeného souboru má pouze starší verzi Microsoft Office a měl by problémy s otevřením nového formátu souborů, je možné v nabídce Soubor – Exportovat (nebo přes Soubor – Uložit jako) uložit vytvářený dokument ve formátu starší verze. S takto uloženým souborem již příjemce nebude mít z hlediska otevření žádný problém, ale některé funkce nemusí fungovat zcela stejně jako na vašem počítači ve vyšší verzi (např. objekty SmartArt).


17.     Jak otevřít soubor z novější verze?

Pokud jste naopak vlastníky starší verze Microsoft Office, např. 2003, a chcete otevírat bez problémů i nové formáty souborů, je možné pořídit si zdarma dostupný doplněk nazvaný Compatibility Pack, který slouží jako převodník novějších formátů do starších a umožní vám tyto nové soubory ve starších verzích aplikací otevřít. Je nutné ale počítat s možnými problémy z hlediska zobrazení pokročilých objektů.

18.     Lze prohlížet dokumenty Office i bez jejich instalace?

Pokud na svém počítači nemáte nainstalovaný kancelářský balík Microsoft Office nebo si jej z nějakých důvodů nechcete pořizovat, i tak je možné soubory Office na vašem počítači prohlížet, a to těmito způsoby:
·         Pomocí webových verzí aplikací pod názvem Office Web Apps.
·         Pomocí zdarma dostupných prohlížečů těchto souborů nazvaných WordViewer, ExcelViewer a PowerPoint Viewer. Najdete je ke stažení na stránkách společnosti Microsoft.
·         Instalací některých z dalších dostupných kancelářských balíků, např. OpenOffice.

19.     Existují i jiné kancelářské programy?

Microsoft Office je sice celosvětově nejrozšířenějším balíkem kancelářských aplikací, ale podobně jako i u jiných produktů existují i v této oblasti konkurenční produkty. Mezi ty nejznámější patří např. OpenOffice (dostupný zdarma), Corel WordPerfect Office nebo Lotus Symphony. Ve světě produktů Apple je pak známý balík iWork.

20.     Jaké jsou požadavky pro běh Microsoft Office 2013?

Oficiální HW a SW požadavky pro běh systému Microsoft Office 2013 jsou obdobné, jako pro běh předchozí verze 2010. Dalo by se tedy říct, že pokud vám na počítači běží Microsoft Office 2010, nebo 2007, poběží vám i Microsoft Office 2013.

Procesor: 1GHz
RAM: 1GB (32bitová verze), 2GB (64bitová verze)
Rozlišení obrazovky: minimálně 1024x576
Volné místo na pevném disku: 3 GB

Operační systém: Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8

středa 12. února 2014

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 (3.díl)

11.     Kde najdu důležité informace o Microsoft Office?

Veškeré důležité informace o produktu Microsoft Office naleznete na webové stránce http://office.com, zde kromě základních informací o produktech naleznete ke stažení a prohlédnutí také tisíce obrázků, šablon nebo výukových lekcí.


12.     Co jsou to Office WebApps?

Office WebApps jsou webovou odlehčenou verzí aplikací Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Umožňují vytvářet dokumenty Office i bez nainstalované a zakoupené licence na jakémkoliv počítači připojeném k Internetu. Nevýhodou je omezená funkčnost a nutnost připojení k síti Internet v okamžiku práce s dokumenty. Office Web Apps jsou například součástí zdarma dostupné služby SkyDrive, kterou si jakožto internetové úložiště můžete zřídit na www.skydrive.cz.13.     Co je to Office 365?

S příchodem Office 2013 se do povědomí uživatelů začal dostávat i další produkt společnosti Microsoft a to Office 365. Nejedná se o nějakou novou verzi aplikací Office, ale o službu předplatného aplikací Office (vždy té nejnovější verze) doplněné o benefity v podobě většího prostoru úložiště SkyDrive, volných minut pro volání přes Skype apod. Záleží jen na uživateli, zda je pro něj lepší platit jednorázově a mít k dispozici vždy jen tu verzi, kterou si zakoupil nebo si platit Office formou pronájmu a mít k dispozici vždy nejnovější verzi, kterou Microsoft uvede na trh. U firemních zákazníků je pak Office 365 synonymem pro komplexní komunikační řešení v podobě produktů SharePoint Online, Exchange Online, Lync Online, SkyDrive Pro, desktopové aplikace Office apod.

14.     Jak se dostat ke svým dokumentům odkudkoliv?

Pokud chcete mít ke svým dokumentům, tabulkám či prezentacím přístup z jakéhokoliv počítače připojeného na Internet, využijte webové úložiště SkyDrive od společnosti Microsoft. K veškerým souborům, které do tohoto úložiště umístíte, pak máte přístup odkudkoliv. Služba je dostupná zdarma na adrese www.skydrive.cz a na toto úložiště lze ukládat/otevírat soubory přímo z aplikací sady Microsoft Office 2013 a to dokonce v podobě primární místa pro práci se soubory.


15.     Proč vznikly a jak poznám nové formáty souborů?


Již od verze Microsoft Office 2007 se můžete setkat s novými formáty souborů, které přinesly nové možnosti a funkce. Mezi ty nejvýznamnější patří menší velikost souborů, založení na jazyku XML, možnost využití diagramů SmartArt apod. Nové formáty souborů poznáte podle písmene x na konci přípony souboru (doc-docx, xls-xlsx, ppt-pptx). Novější typy souborů (Office 2007/2010/2013) ale nelze ve starších verzích aplikací (2003 a starší) standardně otevírat, proto vám zajisté přijdou vhod následující dva tipy.

sobota 8. února 2014

Windows 8 aplikace (nejen) pro školství – 5.díl

Rozvrh školních hodin

Ačkoliv se nejedná přímo o vzdělávací aplikaci, mnoha školákům (a možná i učitelům) jistě přijde vhod. Jak již z názvu vyplývá, sloučí pro správu školního rozvrhu. Po prvním spuštění jste vyzváni k zadání vašeho rozvrhu. Program umí pracovat např. i s nultými hodinami nebo sudým a lichým týdnem, takže by neměl být problém do něj zadat jakýkoliv rozvrh. Výhodou je, že při zápisu informací do jednotlivých políček má uživatel naprostou volnost a tak kromě názvu předmětu, učebny či vyučujícího si zde může umístit i další položky.sCool math

Aplikace od českých tvůrců, která umožňuje zábavnou formou procvičovat matematiku. Na začátku si můžete vybrat, jaké matematické operace chcete procvičovat, v jakém rozsahu a v jaké formě zadávání a následně jen stačí odpovídat. Výhodou je poměrně podrobné statistické zpracování výsledků a tak máte přehled o tom, jak jste byli který den úspěšní a jaké příklady jste v daném dnu procvičovali.Vynásobte svět

Další z řady matematických aplikací, která ale nabízí něco více, než prosté zadávání výsledku příkladu. Aplikace zobrazí příklad a možné odpovědi ve formě matice různých výsledků. Úkolem žáka je pak pochopitelně najít správný výsledek. Mimo to se ale postupně odkrývá obrázek na pozadí, na kterém jsou zobrazena různá místa z celého světa, proto také ten na první pohled netradiční název Vynásobte svět. 


Anatomy Atlas

Anatomy atlas nabízí ve formě aplikace obsah webové stránky www.anatomic.us. Naleznete zde možnost se podívat na jakoukoliv část lidského těla počínaje svalovou soustavou, kostrou, nervovým systémem apod. Obsah aplikace je v angličtině, ale vzhledem ke kvalitně provedeným ilustracím si své místo najde i v nejedné české škole.


World National Flags

Zejména při výuce zeměpisu se bude hodit tato aplikace, která vám v přehledné formě nabízí přehled všech států světa. Jednotlivé země včetně vlajky jsou doplněné o informaci o hlavním městě. Častým problémem ale bývá, že si žáci nedokáži zařadit, kde přesně se daný stát nachází, proto je výhodou fakt, že aplikace nabízí i možnost zobrazení státu na mapě. A aby bylo procvičování získaných vědomostí zábavnější, součástí aplikace je i soutěžní kvíz, ve kterém si můžete zkusit, jak si jednotlivé vlajky pamatujete.
Plakáty pro IT specialisty

Jestliže sháníte nějakou stylovou výzdobu vašeho IT kabinetu nebo učebny, můžete zkusit tyto nově vydané plakáty, které představují některé funkce ve Windows Serveru 2012 R2.

středa 5. února 2014

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 (2.díl)

5.     Jaké jsou možnosti pořízení Office?

Protože většina firemních a multilicenčních zákazníků má svoje IT specialisty, kteří se zabývají nákupem SW, v tomto tipu se zaměřím na zákazníky domácí. Pro ně je asi nejvýhodnější možnost pořídit si sadu Microsoft Office 2013 Pro domácnosti, která obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Podmínkou pořízení této verze je její využívání výhradně pro nekomerční potřeby.

6.     Co která aplikace umí?

Ačkoliv kancelářský balík Microsoft Office zná téměř každý uživatel počítače, některé sady obsahují produkty, s nimiž jste se možná ještě nesetkali, proto se vám bude zřejmě hodit následující rychlý přehled všech aplikací:

Word – nejpoužívanější textový editor na světě, slouží k psaní dopisů, zpráv, referátů, seminárních a jiných školních prací, životopisů apod.
Excel – tabulkový kalkulátor, který umožňuje snadným způsobem zpracovávat data v přehledných tabulkách s možností tvorby působivých grafů
PowerPoint – prezentační manažer sloužící k tvorbě efektních prezentací
Outlook – emailový klient pro práci s elektronickou poštou, pro správu kontaktů, plánování času a úkolů
OneNote – pokročily elektronický sešit pro ukládání a psaní poznámek v přehledné formě
Publisher – jednoduchý grafický SW pro tvorbu publikací, letáků, diplomů, brožurek, pozvánek apod.
Access – databázový SW pro zpracování velkého množství dat za pomoci relačních databází
InfoPath – SW pro tvorbu a distribuci elektronických formulářů
Visio – aplikace pro tvorbu diagramů, nákresů budov, rozvodů instalací, plánků prostor apod.
Project – nástroj pro profesionální projektový management, sledování stavu projektů, jejich plánování apod.

7.     Lze mít více verzí Office na jednom počítači?

V případě, že potřebujete mít z nějakých důvodů na jednom počítači nainstalováno více verzí kancelářského balíčku Microsoft Office (např. 2007 a 2010 nebo 2003 a 2010), je nutné při instalaci sady Microsoft Office 2013 zvolit tzv. Vlastní instalaci a zde vybrat možnost ponechat předchozí verze produktu. Není ale možné mít nainstalovanou jednu verzi v 32-bitové podobě a druhou v 64-bitové.

8.     Jak odinstalovat Office z počítače?

Pokud chcete Microsoft Office ze svého počítače odinstalovat, je nutné tak učinit v Ovládacích panelech v panelu Přidat nebo odebrat programy (Windows XP), resp. Programy a funkce (Windows Vista, Windows 7 a Windows 8).

9.     Jak doinstalovat další aplikace nebo funkce?

Je možné, že při práci s Microsoft Office zjistíte, že vám chybí některý volitelný doplněk, který je možné pomocí instalátoru doplnit. Spusťte tedy znovu instalaci Office a v nabídce vyberte možnost Přidat či odebrat součásti.

10.     Jak opravit instalaci Microsoft Office?Stejným způsobem jako v předchozím tipu je možnost volby opravy instalace Microsoft Office 2013, např. v případě, že máte podezření na chybnou či poškozenou instalaci.