středa 28. prosince 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (181-185)

181.     Jak změnit orientaci textu v buňce?

                V buňce je možné v případě zápisu textové hodnoty změnit i orientaci zapsaného textu. Stačí klepnout na vybranou buňku pravým tlačítkem myši a ze zobrazené nabídky vybrat příkaz Formát buněk a přepnout se na záložku Zarovnání. K nastavení orientace slouží pravá horní část okna nazvaná Orientace. Zde je možné nastavit sklon textu buď pomocí myši, a to klepnutím do půlkruhovitého výřezu, nebo lze sklon přesně nastavit pomocí stupňů v dialogu – viz obrázek. Taktéž je zde možné nastavit psaní textu po jednotlivých znacích pod sebe.

182.     Jak zobrazit hodnotu ve formátu měny?

Pokud potřebujete v buňce za daným číslem nebo výsledkem zobrazit také symbol měny, např. Kč, v žádném případě jej nedopisujte ručně. Excel by od té chvíle totiž nepovažoval danou buňku za číselnou, ale textovou a nebylo by s ní dále možné běžným způsobem pracovat. K těmto nastavením se používá formát buněk. Označte si buňku nebo oblast, kterou chcete zobrazovat i s názvem měny, a klepněte na ni pravým tlačítkem. Ze zobrazené nabídky si vyberte příkaz Formát buněk a přepněte se na záložku Číslo. Ze zobrazeného seznamu zvolte položku Měna, vyberte si typ měny a počet desetinných míst a volbu potvrďte tlačítkem OK.

183.     Jak vložit do buňky minigraf?

Zajímavou novinkou od Excelu verze 2010 jsou tzv. minigrafy. Pomocí těchto minigrafů máte možnost jednoduše a rychle zobrazit graficky vývoj nějaké datové řady. Oproti standardnímu grafu je kromě velikosti a rychlosti také rozdíl v tom, že minigrafy nejsou vytvořeny v listu jako objekt, ale jsou součástí vybrané buňky.
Pro vytvoření minigrafu postupujte takto:
1. Vytvořte si tabulku s číselnými hodnotami.
Zajímal by nás rychlý grafický nástin vývoje tržeb, proto klepněte do buňky, kde chcete mít vložený minigraf, a na kartě Vložení ve skupině Minigrafy např. na typ Spojnicový.
2. V dialogovém okně vyberte oblast, z níž se mají čerpat data, v případě našeho příkazu to budou buňky B2:M2. Je zde také možnost nastavit, do jaké buňky se minigraf vloží. Pokud před vložením minigrafu jste byli na správně buňce, není nutné zde znovu adresu buňky zadávat, Excel minigraf vloží automaticky do aktivní buňky.
3. Po klepnutí na tlačítko OK se minigraf vloží do buňky, a tak má uživatel možnost jednoduše vidět graficky vývoj hodnot.
1.       Po vytvoření minigrafu se objeví nová kontextová karta Návrh, v níž je možné dále minigraf upravovat. Je možné změnit typ minigrafu, upravit oblast zdrojových dat, změnit styl a barvu minigrafu a samotný minigraf i vymazat.


184.     Jak označit nesouvislou oblast buněk?


Excel umožňuje označit současně několik bloků buněk a pracovat s nimi jako s jedním celkem (například naformátovat všechny najednou, smazat, zkopírovat apod.) Jak tedy vytvořit více bloků?
1. Běžným způsobem vytvořte první blok.
2. Stiskněte a držte klávesu Ctrl.
3. Začněte označovat druhý blok. Přitom stále držte klávesu Ctrl. Již při označování si všimněte, že první označený blok je stále na svém místě a zůstává označen.
4. Po označení druhého bloku můžete se stále stisknutou klávesou Ctrl začít označovat třetí a další blok. Počet celkově označených bloků není nijak omezen.
5. Uvolněte klávesu Ctrl.
 
6. Po označení všech potřebných bloků je možné s nimi začít pracovat stejně jako s jediným blokem, např. je hromadně naformátovat.

185.     Jak označit celý sešit?

Poměrně snadno lze označit do celý list. U takového bloku je zaručeno, že bude obsahovat skutečně vše, co se na daném listě nachází. Ruční označení je v tomto případě skoro nemožné, protože byste museli označit všechny buňky v 1 048 576 řádcích a 16 384 sloupcích (od A až po sloupec označený XFD).
Celou tabulku označíte do bloku tak, že klepnete jednou levým tlačítkem myši do prostoru (se šedivým trojúhelníkem) nad čísla, která označují řádky, a vlevo od písmen označujících sloupce. Tento prostor naleznete v levém horním rohu oblasti buněk. Jedná se o jedinou prázdnou oblast bez písmena či čísla, kde se protínají popisky sloupců a řádků.

Celý sešit do bloku lze také označit pomocí klávesové zkratky Ctrl+A.

pondělí 26. prosince 2016

333 tipů pro Windows 10 (181-185)

181.     Jak zobrazit zdrojový kód webové stránky?


V případě, že byste potřebovali z nějakých důvodů zobrazit zdrojový kód webové stránky, je možné v prohlížeči Microsoft Edge kliknout kdekoliv na prázdném místě na stránce pravým tlačítkem myši a vybrat příkaz Zobrazit zdroj. Zobrazí se okno, ve kterém je vidět stránka tak jak byla napsána a naprogramována v jazyku HTML.
 

182.     Jak si udělat z počítače bezdrátový router?


Jednou z interních funkcí systému Windows 10 je i funkcionalita nazvaná Virtual Wi-Fi. Umožňuje vám mimo jiné si z počítače disponující bezdrátovou kartou vytvořit bezdrátový router, který může distribuovat přes tu samou Wi-Fi kartu Internet dalším zájemců. Jedním z častých využití této funkce jsou například hotely nebo letiště, kdy jeden člověk disponující připojením k Internetu může toto připojení nasdílet i ostatním bez dalších poplatků.
Možností, jak toto provést je několik, ukážeme si možnost s i bez využití nástrojů třetích stran.
První možností je využít nástroje operačního systému Windows, překvapivě bude stačit pouze příkazová řádka.
1.       Spusťte si příkazovou řádku s administrátorským oprávněním – v nabídce Start napište příkaz cmd a na nalezeném výsledku klikněte pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte příkaz Spustit jako správce.
2.       Zadejte následující příkaz a potvrďte jej stisknutím klávesy Enter:
3.       V případě správného zadání se zobrazí informace o povolení režimu hostované sítě, nastavení SSID identifikátoru (názvu sítě) a nastavení hesla pro připojení. Vytvořená síť je v tomto případě šifrovaná pomocí WPA2-PSK klíče.
4.       Nyní je nutné zadat příkaz pro spuštění a aktivaci nastavené wifi sítě.
                                                                                                         
5.       Nyní by měla být vytvořená síť aktivní a v Ovládacích panelechCentru síťových připojení a sdílení by se měl objevit nový adaptér nazvaný Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
6.       Nyní stačí kliknout pravým tlačítkem na tento adaptér, vybrat příkaz Vlastnosti a na záložce Sdílení povolit sdílení tohoto připojení i pro ostatní uživatele.
Druhou možností, pro většinu uživatelů snadnější je využití nástrojů, které provedou to samé jako výše uvedený postup, ale disponují grafickým rozhraním a správa a vytvoření takové sítě je mnohem jednoduší. Navíc má uživatel přehled o tom, kteří uživatelé jsou k jeho virtuální Wi-Fi síti připojení. Nejpoužívanějším nástroj pro toto řešení je zcela jistě nástroj Connectify, který je dostupný ke stažení zcela zdarma na adrese http://www.connectify.me/. Po jeho instalaci se v oznamovací oblasti zobrazí ikona, po kliknutí na ní se zobrazí jednoduché okno, ve kterém nastavíte vše potřebné, poté stačí jen kliknout v dolní části na tlačítko Start Hotspot a vše je hotovo.
V souvislosti s touto technologií je důležité vědět, že ne zcela každá bezdrátová karta v počítači nebo notebooku je pro tuto funkci vhodná. Seznam podporovaných adaptérů naleznete například na stránce produktu Connectify, popř. po instalaci se v případě nekompatibilního adaptéru zobrazí v horní části text No AP Mode Supported.

183.     Jak nastavit proxy server?


V případě konfigurace síťového připojení můžete někdy být požádáni poskytovatelem pro zajištění funkčnosti připojení k Internetu k nastavení proxy serveru ve vašem internetovém prohlížeči. Jedná se o velice snadný úkon, nicméně v každém typu prohlížeče se nastavuje na jiném místě. Proto si popíšeme nastavení proxy serveru pro tři nejrozšířenější prohlížeče, tj. Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome.
Internet Explorer: NástrojeMožnosti Internetu – karta PřipojeníNastavení místní sítěServer proxy
Mozilla FirefoxMožnostiRozšířené – karta SíťNastavení připojení
Google Chrome – ikona Přizpůsobení - NastaveníZobrazit rozšířená nastaveníZměna nastavení proxy.

184.     Jak nastavit probuzení počítače po síťové kartě?


Většina síťových karet podporuje speciální funkci nazvanou WakeOnLan (WoL), která umožňuje za pomocí speciálního příkazu z jiného počítače v síti počítač nastartovat. Je to možné díky tomu, že počítač je i po svém vypnutí neustále připojen do napájení a zároveň je do síťové karty přiveden síťový kabel. V nastavení příslušné síťové karty lze poté nastavit, zda má na speciální příkaz pro probuzení (někdy také nazývaný jako magic packet) reagovat. Najdete je v Ovládacích panelechSystémSprávce zařízení. Zde rozbalte strom Síťové adaptéry, najděte příslušnou síťovou kartu, klikněte na ní pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vlastnosti. Na poslední kartě Řízení spotřeby naleznete dvě zaškrtávací pole, týkající se probouzení počítače po síti. Povolit zařízení probouzet počítač – povolí funkci WoL pro všechny typy „probouzecích“ příkazů.
Povolit probuzení počítače pouze paketem Magic – povolí probuzení počítače pouze magic paketem. Ačkoliv se jedná o nejrozšířenější způsob, jak probudit počítač, kromě magic paketu existují i jiné příkazy, pomocí kterých lze počítač probudit, ale ty jsou využívány v běžném prostředí naprosto minimálně.

185.     Co je to služba OneDrive?

Služba OneDrive je datové úložiště společnosti Microsoft, které nabízí uživatelům možnost uložení jejich vlastních dat do datových center společnosti Microsoft, které jsou bezpečnější a jistější, než nějaké neznámé služby. Nicméně se zdaleka už nejedná pouze o úložiště dat pro uživatele, ale Microsoft jej s příchodem Windows 8 využívá i jako datové úložiště pro mnoho dalších služeb a nástrojů. Přes OneDrive se tak synchronizuje nastavení online uživatelského účtu Microsoft nebo se zde ukládají obnovovací klíče šifrovací technologie BitLocker. I když byste se rozhodli z nějakého důvodu nevyužívat pro přihlášení do Windows 10 online účet Microsoft, i tak si můžete přístup ke službě OneDrive pochopitelně zřídit a vřele vám to doporučuji.

středa 21. prosince 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (176-180)


176.     Jak přejmenovat list v sešitu?

Excel standardně pojmenovává listy List1, List2, List3 atd. Každý list ale můžete pojmenovat vlastním názvem, který lépe vystihuje obsah listu.
1. Nastavte se na list, který si přejete přejmenovat.
2. Poklepejte na záložku tohoto listu tak, aby se název listu označil do černého bloku.
3. Nyní můžete začít psát nový název. Starý název se smaže ihned po napsání prvního písmene.
4. Po napsání názvu stiskněte klávesu Enter. List bude přejmenován.
Druhou možností je klepnutí pravým tlačítkem myši na list a výběr příkazu Přejmenovat.

177.     Jak změnit pořadí listů v sešitu?

Pořadí listů v takovém sledu, jak jdou za sebou, není neměnné. Listy lze vzájemně jakkoliv přeuspořádat, resp. změnit jejich pořadí.
1. Nastavte se myší na záložku listu, kterou si přejete přesunout mezi jiné dva listy.
2. Na této záložce stiskněte a držte levé tlačítko myši.
3. Táhněte směrem mezi záložky, kde má být nová pozice tažené záložky. Malá šipka nad listy ukazuje, kam bude list umístěn.
4. Uvolněte levé tlačítko myši a záložka bude přemístěna.

178.     Jak zkopírovat sešit?

Každý list je možné zkopírovat pod jiným jménem. Kopie listu je užitečná v případě, že potřebujete dvě téměř totožné tabulky s rozdílem pouze v některých buňkách.
1. Stiskněte a držte levé tlačítko myši na listu, který si přejete zkopírovat.
2. Stiskněte a držte klávesu Ctrl.
3. Se stisknutou klávesou Ctrl táhněte listem ve vodorovném směru. Malá šipka nad listy ukazuje, kam bude kopie listu umístěna.
4. Uvolněte nejprve levé tlačítko myši a následně klávesu Ctrl. List bude překopírován s původním názvem a s číslovkou v závorce.

179.     Jak změnit barvu karty listu?

V Excelu je možné obarvit karty jednotlivých listů různými barvami. Tato funkce slouží k usnadnění orientace při práci s větším množstvím listů. V rozsáhlém projektu například víte, že zelené listy jsou datové podklady, červenou barvou si můžete zvýraznit listy s výsledky a jinou barvou například listy s pomocnými vzorci.
Barvu listu nastavíte tak, že na list klepnete jednou pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce zvolíte položku Barva karty. Po najetí kurzorem myši na tento příkaz se zobrazí barevná paleta s možností nastavení barvy. Klepnutím na příslušnou barvu vyberte novou barvu záložky listu.

180.     Jak ukotvit první řádek tabulky?

Tabulku lze v sešitu rozdělit tak, aby bylo stále vidět záhlaví sloupců, případně řádků. Pokud totiž u dlouhých tabulek budete pracovat s údaji, které se nacházejí například na řádku 820, pak již možná nebudete přesně vědět, jaký byl nadpis a význam sloupce, s kterým právě pracujete. Proto je možné v tabulce tzv. ukotvit příčky. Příčka rozdělí tabulku na dvě části, přičemž v jedné části bude stabilně zobrazeno např. záhlaví sloupců a ve druhé části bude možné libovolně pracovat s tabulkou.
Rozdělení tabulky pomocí příček proveďte následujícím způsobem:
1. Na pásu karet klepněte na kartu Zobrazení a ve skupině Okno na příkaz Ukotvit příčky.
2. V zobrazené nabídce zvolte příkaz Ukotvit příčky a ze zobrazené nabídky zvolte příkaz Ukotvit horní řádek.
Tímto okamžikem je horní řádek ukotven. Poznáte to tak, že je v délce celého řádku tenká plná čára.

pondělí 19. prosince 2016

333 tipů pro Windows 10 (176-180)

176.     Jak zapnout bránu firewall?


Brána firewall je funkce systému, která má zabránit útočníkům v proniknutí do vašeho počítače a naopak, aby z vašeho počítače neodcházela cenná data do Internetu bez vašeho vědomí. Proto je brána firewall naprosto zásadním a základním bezpečnostním prvkem, který nesmí chybět na žádném počítači. Operační systém Windows 10 má v sobě bránu firewall implementovánu, stejně tak se ale můžete setkat s firewallem třetích stran, nejčastěji jako součást balíčku pro komplexní řešení internetové bezpečnosti. Nastavení a konfigurace brány firewall se provádí v Ovládacích panelech v panelu Brána Windows Firewall. Zde je možné podrobně konfigurovat nastavení brány, pro většinu domácích uživatelů ale je nejvýhodnější ponechat výchozí nastavení. Zda je brána firewall zapnuta můžete zjistit po kliknutí na příkaz Zapnout nebo vypnout bránu Windows Firewall, který se nachází v levé části okna. Nicméně o vypnuté bráně firewall by vás systém pravděpodobně informoval i pomocí zpráv z Centra akcí.
 

177.     Jak vypnout blokování automaticky otevíraných oken?


Na internetu jsou velice neoblíbenou vlastností některých webových stránek tzv. vyskakovací, často reklamní okna. Pokud chcete tyto okna zakázat a znemožnit jejich zobrazení, stačí např. v prohlížeči Microsoft Edge kliknout na nabídku Další akce – Nastavení, klepnout v levé části na tlačítko Zobrazit upřesňující nastavení a zde zkontrolovat volbu Blokovat automaticky otevíraná okna. Zde máte možnost tuto funkci kompletně vypnout nebo vybrat, u kterých webů chcete tato okna povolit. Některé weby s registračními formuláři totiž tyto okna používají a byla by tak omezena jejich funkcionalita.
 

178.     Prohlížení internetu bez důkazu

Součástí instalace systému Windows 10 je i internetový prohlížeč Microsoft Edge. Jednou z jeho funkcí je i InPrivate, která nezanechá po vašem surfování žádné stopy. Během standardního prohlížení internetu se ukládají různé informace typu dočasných souborů, obrázků uložených do cache paměti, cookies apod. Toto se ale nemusí každému líbit, obzvláště pokud surfuje na internetu na cizím nebo veřejném počítači. Díky této funkci se žádná taková informace neukládá a vaše prohlížení internetu zůstane zcela beze stop.
Abyste tuto funkci aktivovali, stačí si spustit Microsoft Edge a v horní liště klepnout na ikonu Další akce (tři tečky)Nové okno InPrivate.
 

179.     Jak změnit velikost textu na webové stránce?


Velikost textu lze v internetovém prohlížeči změnit rychle za pomocí stisku klávesy Ctrl + posuvu kolečka na myši.

180.     Jak rychle otevřít webovou stránku?
Většina uživatelů v případě, že chce otevřít webovou stránku, postupuje tím způsobem, že spustí internetový prohlížeč a do jeho adresního řádku zadá adresu webu, který chce navštívit. Nicméně ve Windows 10 lze i tento způsob částečně urychlit. Stačí, když otevřete nabídku Start a rovnou začnete psát adresu webu, který chcete navštívit. Po napsání celé adresy stiskněte klávesu Enter a zadaná webová stránka se otevře ve výchozím internetovém prohlížeči.

středa 14. prosince 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (171-175)


171.     Jak zamknout buňky?


Excel disponuje funkcí, která umí zamknout vybrané buňky tak, aby s nimi nebylo možné do jejich odemknutí nijak manipulovat.
Zamykat je možné i pod heslem, což je někdy docela užitečné. Pokud například chcete někomu poslat tabulku, aby do ní vyplnil pouze některé buňky, pak zamknete celou tabulku kromě právě těchto buněk. Uživatel tak nebude moci zapsat údaje nikam jinam než do odemknutých buněk a vy budete mít jistotu, že žádná jiná data (a buňky) nejsou změněna.
U zamknutých buněk není možné:
• měnit jejich obsah;
• přepisovat je, mazat;
• přemísťovat je;
• měnit jakkoliv jejich formát (tzn. velikost, typ a barvu písma, barvu pozadí apod.), stejně tak není možné měnit formát číselných zamknutých buněk (např. z formátu měna na procenta apod.).
Zamknutí probíhá tak, že se uzamkne celý list, a pouze ty buňky, které předtím byly označeny jako odemčené, bude možné vyplnit.
Buňky mohou mít vzhledem k zámku dva stavy – zamčeno / odemčeno. Dokud ale nebude zamknutý celý list, případně sešit, je úplně jedno, v jakém stavu se nacházejí. Teprve po zamknutí listu není možné se zamknutými buňkami pracovat.
Buňky lze zamknout nebo odemknout následujícím způsobem:
1. Nastavte se na buňku, u které chcete nastavit její zamknutí nebo odemknutí. Pokud označíte do bloku více buněk, pak se nastavení bude vztahovat na všechny buňky v bloku.
2. Na pásu karet klepněte na kartu Domů a ve skupině Buňky na položku Formát.
3. V zobrazené nabídce klepněte na položku Uzamknout buňku.
Poznámka: Ve výchozím stavu jsou všechny buňky v sešitu uzamčeny.

172.     Jak zamknout list?

Teprve zamknutý list skutečně zamyká u buňky s atributem Uzamknout. List zamknete následovně:
1. Klepněte na list, který chcete zamknout.
2. Na pásu karet klepněte na kartu Revize a ve skupině Změny na tlačítko Zamknout list.
3. Excel zobrazí okno Uzamknout list. V horní části je dialog pro zadání hesla a v dolní části pak celá řada zatržítek. Zatržítka zastupují funkce, na které se zamknutí bude vztahovat. Funkce těch zatržítek, která budou aktivní (zatržena), budou povolena všem uživatelům i bez potřeby znát heslo. Pokud ovšem nechcete, heslo psát nemusíte.
4. Klepněte na tlačítko OK a list bude uzamčen.
Po uzamknutí listu můžete zkusit editovat zamknuté buňky. Určitě se vám to nepodaří. Bude možné pracovat pouze s těmi buňkami, které byly předtím označeny jako neuzamčené.

173.     Jak zamknout sešit?

Podobně jako jeden list je možné zamknout i celý sešit. Zamknutí sešitu se používá hlavně pro „zmrazení“ listů jako takových, tj. struktury sešitu (aby nikdo nemohl manipulovat s listy jako celkem).
Pozor, tato funkce nemá stejný význam jako zamknutí listu. Zamknutím sešitu nezajistíte, aby nebylo možné editovat buňky uvnitř listů! Toto umí jen uzamknutí listu.
1. Otevřete si sešit aplikace Excel, který si přejete zamknout.
2. Na pásu karet klepněte na kartu Revize a ve skupině Změny na tlačítko Zamknout sešit.
3. Excel zobrazí okno se dvěma zatržítky. Pokud označíte zatržítko Struktura, bude zajištěno, že nikdo nebude moci pracovat s listy uvnitř sešitu, tzn. přeuspořádávat je, přejmenovávat, vytvářet nové, mazat apod. Označíte-li zatržítko Okna, nebude možné měnit dokonce ani velikost okna sešitu. Přejete-li si uzamknout sešit pod heslem, napište heslo do dialogu Heslo. To je vhodné, když nechcete, aby vám mohl někdo uzamčené oblasti změnit.
 
5. Klepněte na tlačítko OK a celý sešit bude uzamčen.

174.     Jak nastavit barvu písma v buňce?

Barvu textu nebo čísla v buňce lze obarvit velice snadno a to následujícím způsobem:
1. Označte do bloku buňky, na které se barva textu bude vztahovat. Pokud to bude pouze jedna buňka, nastavte se na ni.
2. Na kartě Domů ve skupině Písmo klepněte na malou šipku směřující dolů u ikony velkého podtrženého písmene. Otevře se paleta barev, které jsou k dispozici pro „obarvení“ textu.
3. Vyberte požadovanou barvu a klepněte na ni. Barva textu označených buněk bude nastavena.

175.     Jak přidat do sešitu nový list?

Nový list do sešitu vložíte následujícím jednoduchým způsobem:
1. Na konci řady záložek listů klepněte ikonu se symbolem + 
2. List bude vložen do sešitu.
 


pondělí 12. prosince 2016

333 tipů pro Windows 10 (171-175)

171.     Jak přidat sdílenou tiskárnu?

V předchozím tipu bylo popsáno, jak tiskárnu nasdílet. Nyní je ale důležité také vědět, jak tuto tiskárnu na ostatních počítačích nainstalovat.
1.       Ovládacích panelech zobrazte panel Zařízení a tiskárny.
2.       Klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu a v zobrazeném okně vyberte druhou možnost.
3.       Systém se pokusí najít nasdílené tiskárny v síti, pokud žádné nenajde, je možné umístění tiskárny zadat i např. pomocí IP adresy apod.
4.       Po nainstalování tiskárny je možné s tiskárnou pracovat, jako by byla nainstalována na daném počítači. Zejména v domácím prostředí se většinou ale nejedná o síťové tiskárny v pravém slova smyslu (nemají síťový konektor), ale jedná se o USB tiskárny připojené k jinému PC. Aby bylo možné na takové tiskárně tisknout, je nutné, aby daný počítač, ke kterému je tiskárna fyzicky připojena a na kterém je sdílena, byl zapnut.172.     Jak sdílet připojení k internetu i pro ostatní počítače?


Dnes je naprosto běžné, že v jedné domácnosti je více zařízení, které se můžou připojit k internetu.
Ať už se jedná o počítače, notebooky, telefony a další zařízení, většina z nich je bez připojení k internetu téměř bezcenná. Poskytované připojení k internetu můžete ve své domácnosti nasdílet těmito způsoby:
1.       Bezdrátový router od poskytovatele internetu, který šíří signál po celém vašem bytě (a i za jeho zdi, proto je nutné tuto síť zabezpečit). Jedná se o nejčastější a nejvýhodnější způsob.
2.       Pomocí bezdrátového routeru, který připojíte ke kabelovému modemu od vašeho poskytovatele.
3.       Pomocí switche, od kterého jdou kabely do jednotlivých počítačů a notebooků. Nevýhodou je prostorové omezení a nemožnost připojení např. telefonu.
4.       Pomocí počítače, který se chová jako router a může poskytovat připojení k Internetu jak drátovým, tak bezdrátovým způsobem. Nevýhodou je, že tento počítač musí být neustále zapnutý.

173.     Jak připojit sdílenou složku jako síťovou jednotku?


Ve Windows 10 lze velice snadno připojit sdílenou složku z jiného počítače v síti jako síťovou jednotku. Se soubory a adresáři v ní uložených pak můžete pracovat jako s jednotkou místní. Samozřejmě je nejdříve nutné mít na danou sdílenou složku oprávnění. Pak jen stačí kliknout pravým tlačítkem na položku PočítačPrůzkumníkovi a z nabídky vybrat Připojit síťovou jednotku. Otevře se jednoduchý průvodce, ve kterém vyberete písmeno nové jednotky a hlavně zadáte umístění, a to ve tvaru \\nazev_pc\nazev_slozky nebo \\IPadresaPC\nazev_slozky . V případě zabezpečeného přístupu bude ještě nutné zadat jméno a heslo, které vás opravňuje k přístupu do této složky a máte možnost si vybrat, zda se daná složka připojí jako pevný disk i při dalším spuštění počítače, tj. bude vytvořena trvale.

174.     Jak připojit FTP jako síťovou jednotku?


Pokud pracujete s webovými stránkami, vytváříte je, upravujete apod., nahrávání nových verzí, souborů apod. nejčastěji probíhá přes FTP protokol pomocí nějakého klienta. Ve Windows 10 je ale možné i FTP adresář namapovat jako síťovou jednotku a poté můžete například webové stránky upravovat v reálném čase bez nutnosti ručního nahrávání nové verze na FTP server. Stačí, když kliknete pravým tlačítkem na položku Počítač v nabídce Start a z nabídky vyberete možnost Připojit síťovou jednotku. V prvním okně průvodce klikněte v dolní části na položku Připojit k webovému serveru, na který lze ukládat dokumenty a obrázky a pomocí průvodce zadejte cestu k FTP serveru a uživatelské jméno a heslo. Po dokončení průvodce bude toto FTP umístění zobrazeno v okně Počítač a můžete se soubory na tomto FTP serveru standardně pracovat. Adresu FTP adresáře je nutné zadávat ve tvaru ftp://ftp.server.cz/nazev_slozky.

175.     Jak ochránit počítač před viry a jinou havětí?


Windows Defender je název staronového a komplexního bezpečnostního nástroje, se kterým se uživatelé setkají ve Windows 10. Název to není úplně nový, protože se tento produkt nacházel již ve Windows 7 a Windows Vista, ale v těchto systémech se jednalo o „pouhé“ antimalwarové a antispywarové řešení. Chyběla ta poměrně důležitá část, která by řešila i antivirovou kontrolu, a ačkoliv měl Microsoft připraveno řešení v podobě zdarma dostupného antivirového programu Microsoft Security Essentials, bylo nutné jej do systému doinstalovat, což byl (pro někoho zbytečný a pro někoho obtížný) krok navíc. Vývoj těchto bezpečnostních produktů by se dal tedy shrnout do následující rovnice:
Windows Defender ve Windows 10 = Windows Defender ve starších verzích (Windows 7 a starší) + Microsoft Security Essentials
Uživatelé tak v ceně licence systému Windows 10 získávají i antivirový, antimalwarový a antispywarový program. Navíc program, který je velice kladně hodnocen a který uživatele zbytečně neobtěžuje častými hláškami a o svůj běh a aktualizace se stará víceméně sám. Mnoho uživatelů Windows 10 o něm ani vůbec neví (pochopitelně kromě upozornění na nějaký bezpečnostní problém) a dle názorů mnoha IT odborníků to tak má být.

Windows Defender je tedy samostatná bezpečností aplikace, kterou si ale v případě potřeby můžete kdykoliv spustit a provést ruční kontrolu, změnit nastavení mnoha parametrů apod.

středa 7. prosince 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (166-170)

166.     Jak zobrazit z tabulky pouze určitá data?

V Excelu můžete pracovat s tzv. filtry. Filtrem se rozumí podmínka, kterou je testován každý řádek v tabulce. Vyhoví-li podmínce, zůstane zobrazen. Pokud podmínce nevyhoví, jeví se jako skrytý, což ovšem neznamená, že bude smazán.
Filtr má význam u rozsáhlejších tabulek, kde v daném okamžiku pracujete pouze s daty, která vyhovují určitému kritériu.
Dejme tomu, že máte seznam několika stovek lidí, u nichž znáte jméno, příjmení, věk a pohlaví. Pro další práci s tabulkou je třeba vybrat pouze ženy.
K řešení tohoto problému se nabízí použití filtru:
1. Klepněte levým tlačítkem myši kamkoliv do oblasti s daty.
2. Na pásu karet klepněte na kartu Data a ve skupině Seřadit a filtrovat na příkaz Filtr.
3. Pokud jste postupovali správně, pak se u záhlaví buněk objeví šipky směřující dolů.
4. U záhlaví sloupce, na který má být aplikován filtr, klepněte na šipku.
5. Excel zobrazí nabídku se seznamem položek, které jsou stejné jako obsah buněk ve sloupci. Pouhým vybráním jedné položky se již definuje filtr. To znamená, že vyberete-li položku žena, zobrazí se v tabulce pouze řádky obsahující ve sloupci pohlaví žena.

167.     Jak odstranit z tabulky duplicitní údaje?

Pokud máte velkou tabulku s daty a chcete zjistit, zda se v tabulce nenacházejí některé stejné údaje (tzv. duplicity), a jestliže tomu tak je, pak je chcete odstranit, slouží k tomu v Excelu funkce Odebrat duplicity. Stačí, když klepnete do tabulky s hodnotami a na kartě Data ve skupině Datové nástroje klepnete na tlačítko Odebrat duplicity. Následně jen stačí vybrat sloupce, ve kterých se mají duplicity hledat a odstranit.
 

168.     Jak omezit možnosti vkládání dat do buňky?

Dejme tomu, že třídní učitel si bude chtít vytvořit elektronický klasifikační list své třídy, do kterého bude zadávat známky jednotlivým žákům. Vytvoří si proto tabulku se jmény žáků. Protože se chce ale vyhnout problémům například s možností překlepů, se zadáním nesprávných hodnot a dalším chybám, požádá svého kolegu, který učí výpočetní techniku, aby mu tento problém pomohl vyřešit.
 
Pro takové případy existuje funkce, která se nazývá Ověření. Má za úkol hlídat vstupní údaj, jenž je do buňky vepisován, a ověřit, zda vyhovuje nastaveným kritériím. Pokud vyhovuje, může být obsah buňky potvrzen klávesou Enter. Pokud ale údaj nevyhovuje, pak Excel vypíše varovné hlášení a údaj prostě nebude možné do buňky vložit. Pokud by tedy například někdo chtěl do buňky se známkou napsat číslo -2, zobrazilo by se chybové hlášení, protože v ověření by bylo nastaveno, že v buňce může být jedině celé číslo, a to od jedné do pěti.
Ověření můžete nastavit na celou řadu parametrů. Můžete kontrolovat, zda je zadáno celé číslo, zda se číslo pohybuje v intervalu krajních zadaných hodnot, není-li text příliš dlouhý, je-li datum zadáno ve správném formátu a mnoho dalších možností.
Ověření můžete nastavit následujícím způsobem:
1. Postavte se na tu buňku, které se má ověření týkat. Můžete označit do bloku i více buněk – v takovém případě se ověření bude vztahovat na všechny buňky označené do bloku
2. Na pásu karet klepněte na kartu Data a ve skupině Datové nástroje na příkaz Ověření dat.
3. Excel zobrazí okno Ověření dat, které obsahuje tři záložky – Nastavení, Zpráva při zadávání a Chybové hlášení. Nejdůležitější je záložka Nastavení.
4. Na záložce Nastavení klepněte na rozevírací nabídku Povolit. Zde můžete vybrat typ dat, která bude povoleno do buňky zadat, v tomto případě by tedy bylo vhodné povolit pouze celá čísla od 1 do 5. Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.
Od této chvíle nepůjdou do vybraných buněk zadat jiné hodnoty než 1, 2, 3, 4 nebo 5.

169.     Jak nastavit upozorňující zprávu při ověření dat?

V předchozím tipu jsme si ukázali, jak nastavit ověření dat. Pokud se ale uživateli zobrazí obecná chybová hláška, často uživatel neví, co vlastně za chybu provedl. Proto je možné v okně Ověření dat na záložce Chybové hlášení nastavit podrobnější a vysvětlující chybové hlášení.
To se zobrazí v okamžiku, kdy se někdo pokusí do buňky vepsat jinou hodnotu, než která je povolena v ověření. Vyplnění této záložky není povinné - pokud nebude vyplněna, zobrazí se standardní chybové hlášení Excelu.
 
a) v rozevírací nabídce Styl vyberte styl hlášení,
b) doplňte text do dialogů Nadpis (jedná se o nadpis okna s hlášením) a Chybové hlášení (text okna s hlášením k chybně prováděné operaci). Chybové hlášení bude doplněno charakteristickou ikonou.
Klepněte na OK – ověření včetně nastavení chybového hlášení bude aktivováno.
Nyní již můžete zkusit zadat nejprve správnou hodnotu (tu by ověření mělo přijmout) a poté záměrně špatnou hodnotu, kterou by ověření nemělo přijmout – mělo by se zobrazit nastavené chybové hlášení.

170.     Jak zobrazit dvě místa jednoho sešitu najednou?

U dlouhých nebo rozsáhlých tabulek je často potřeba vidět dvě části tabulky najednou. Jak už to ale bývá, obvykle je nutné vidět najednou zrovna ty části tabulky, které jsou každá na úplně jiné pozici, takže se na jednu obrazovku nikdy nemohou vejít. Pro tyto a podobné případy existuje možnost rozdělit jednu tabulku (jeden list) na dvě části příčkou tak, že s každou částí je možné pracovat naprosto samostatně a nezávisle na jiné části. Přitom ale obě části tvoří jedna tabulka - jeden soubor. Změna, která bude provedena v jedné části, se okamžitě projeví i v části druhé, protože se pořád jedná o jedny data.
1. Nastavte se do listu, který bude rozdělen.
2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Okno na příkaz Rozdělit. Příčka bude vytvořena.
Uprostřed plochy budou zobrazeny dvě čáry – příčky, které budou rozdělovat tabulku na dvě části. Od tohoto okamžiku můžete pracovat s každou částí tabulky nezávisle na ostatních částech. Pokud by se vám hodilo např. jen vodorovné rozvržení, stačí poklepat myší na svislou příčku, která se tímto odstraní. Podobným způsobem pak můžete v případě potřeby odstranit i druhou příčku.

pondělí 5. prosince 2016

333 tipů pro Windows 10 (166-170)

166.     Jak připojit počítač do domény?


Doménové prostředí se používá zejména ve firemním prostředí a je založeno na hlavních počítačích – serverech a běžných počítačích pro uživatele. Aby bylo možné snadno mezi sebou komunikovat, vzdáleně spravovat počítače, uživatelské účty apod., je nutné, aby všechny tyto počítače byly v doméně. Pokud potřebujete připojit počítač do domény, je nutné znát přesný název domény a mít uživatelské oprávnění pro přidání počítače do domény. Pak jen stačí kliknout v panelu Systém klepnout na položku Změnit nastavení, která se nachází ve skupině Nastavení názvu počítače, domény a pracovní skupiny.
Na kartě Název počítače klikněte na tlačítko Změnit, přepněte v dolní části tlačítko na Domény a zadejte celý název domény. Po chvíli se zobrazí okno pro zadání uživatelských údajů toho, kdo má oprávnění přidat daný počítač do domény. Pokud je vše v pořádku, zobrazí se okno Vítejte v doméně a po restartu počítače je již počítač připojen do domény a vy se můžete přihlásit svým doménovým účtem.

167.     Jak nastavit IP adresu počítače?


V mnoha situacích při nastavování nové sítě, při konfiguraci nového připojení nebo při testování jste nuceni nastavit ručně IP adresu vašeho počítače. Pro každého IT odborníka je samozřejmě toto věc snadná, ale co když je o takový úkon požádán začínající uživatel. Není se čeho bát, nastavit IP adresu, pokud vám někdo řekl na jakou hodnotu, je věc snadná. Stačí, když si v Ovládacích panelech otevřete panel Centrum sítových připojení a sdílení, v levé části kliknete na položku Změnit nastavení adaptéru a na vybraném síťovém adapteru kliknete pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti. Nyní jen stačí v seznamu položek dvakrát kliknout na tu se jménem Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4). V nabídce je i protokol verze 6, což je nástupce protokolu verze 4, který řeší mj. nedostatek adres protokolu verze 4, pro domácí použití ale nemá zatím smysl se jím zabývat. Nyní jen stačí zadat poskytnuté hodnoty a kliknout na tlačítko OK. Naštěstí např. většina dostupných připojení k Internetu využívá k nastavení adres DHCP server, který se stará o přidělení IP adresy automaticky.


168.     Jak zjistit IP adresu počítače?


Mnohem častější situací ale může být, že naopak potřebujete zjistit, jakou má váš počítač IP adresu. Zde je ještě nutné navíc rozlišit, adresu jakého zařízení potřebujete zjistit. Jednu IP adresu má totiž většinou modem, pomocí kterého se připojujete k internetu. A pod touto IP adresou vás vidí celý svět. Druhou IP adresu má pak přímo síťová karta (drátová i bezdrátová) ve vašem počítači.
První typ adresy zjistíte např. na webové stránce http://whatismyipaddress.com/ (česky: jaká je moje IP adresa). To je ta, pod kterou vás vidí uživatelé internetu a bude se vám hodit např. když vám kolega bude chtít udělat zabezpečené připojení na FTP nebo do svého počítače apod.
Druhý typ adresy zjistíte tak, že v příkazové řádce zadáte příkaz ipconfig /all. Tento příkaz zobrazí všechny síťové adaptéry v počítači včetně kompletního nastavení IP adres. Zde si můžete ověřit, zda vám např. modem od poskytovatele přidělil pomocí protokolu DHCP adresu a pokud ano, tak jakou.

169.     Jak sdílet soubory mezi počítači?

Pro sdílení souborů mezi počítači je nejsnazší využít funkci Domácí skupina, jejíž vytvoření je popsáno v tipu č. Při vytváření této skupiny máte možnost nastavit, jaké složky, položky a zařízení budou sdílena a je tedy jen na vás, jaké soubory poskytnete ostatním uživatelům v síti.
Pokud ale chcete sdílet soubory mezi více počítači, které nejsou v jedné síti a mohou být od sebe i stovky kilometrů vzdálené, pak je možné využít např. sdílení souborů přes internet, případně jejich automatickou synchronizaci pomocí služby OneDrive, o které se pro změnu můžete dočíst v tipu č.

170.     Jak nastavit sdílení tiskárny?
Pokud chcete nasdílet tiskárnu i ostatním uživatelům v síti, je to možné provést dvěma způsoby. Prvním způsobem je možnost nasdílení v rámci vytvoření Domácí skupiny. Druhým způsobem je nasdílení samotné tiskárny. To provedete v panelu Zařízení a tiskárnyOvládacích panelech. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete sdílet a vyberte příkaz Vlastnosti tiskárny. Na kartě Sdílení povolte volbu Sdílet tuto tiskárnu a zadejte název sdílené tiskárny. Po kliknutí na tlačítko Použít bude tiskárna sdílena a ostatní uživatelé v síti budou moci tuto tiskárnu ze svých počítačů využívat.