středa 23. listopadu 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (156-160)

156.     Jak zjistit, kolik dní uplynulo/zbývá od/do určitého data?

Stejným způsobem jako v předchozím tipu můžete po zadání příslušných hodnot zjistit, za jak dlouho budou Vánoce v příštím roce, za kolik dní je konec školního roku apod.

157.     Jak zjistit, za kolik dní bude určité datum?

Pokud potřebujete zjistit, jaké datum bude za určitý počet dní, stačí, když do jedné buňky napíšete dnešní datum, do druhé buňky zadáte počet dní a ve třetí buňce tyto dvě hodnoty sečtete. V případě zadání záporného čísla naopak zjišťujete, jaké datum bylo před daným počtem dní od zadaného data.
 

158.     Jak v buňce zobrazit aktuální datum?

Pro zobrazení aktuálního data v buňce slouží funkce DNES. Přesný zápis do buňky musí vypadat takto: =DNES()

159.     Jak v buňce zobrazit aktuální datum a čas?

Pokud chcete v buňce kromě aktuálního data zobrazit i aktuální čas, vložte do buňky tento vzorec: =NYNÍ()

160.     Jak využít funkci KDYŽ?

Podmínka je velmi důležitou funkcí tabulkového procesoru. Pomocí podmínky je možné vytvořit ve funkcích jakousi výhybku mezi dvěma možnostmi, ze kterých si vzorec podle výsledku sám vybere, jakým způsobem bude pokračovat.
Dejme tomu, že budete mít tabulku prodeje z různých poboček, přičemž limit pro prodej za daný rok byl stanoven např. na 200 kusů. A chcete vytvořit takovou tabulku, aby bylo pomocí textové hodnoty vyjádřeno, zda byl úkol splněn.
Podmínka se definuje následujícím způsobem:
1. Nastavte se do buňky, v níž bude vyhodnocení podmínky – ve které se bude nacházet vzorec, v tomto příkladu je to buňka G2.
2. Klepněte na šipku dolů u tlačítka Automatického shrnutí na kartě Domů a v zobrazené nabídce zvolte položku Další funkce. Další možností je přímo na řádku vzorců klepnout na tlačítko funkce (fx).
3. V okně Vložit funkci zvolte v nabídce kategorie funkce Logické a následně v hlavním seznamu funkcí uprostřed klepněte na podmiňovací funkci KDYŽ. Jakožto jedna z nejpoužívanějších funkcí bývá funkce KDYŽ k nalezení mezi naposledy použitými funkcemi.
4. Poté klepněte na tlačítko OK.
5. Excel zobrazí okno Argumenty funkce, ve kterém je třeba doplnit tři údaje:
 
a) Podmínka – doplňte znění podmínky. Podmínku je nutné doplnit tak, aby po jejím výpočtu bylo možné jednoznačně určit, zda byla, nebo nebyla splněna. Na příkladu je pomocí podmínky nutné zjistit, zda buňka F2 bude menší, nebo rovna 200, tedy F2>=200.
b) Ano – napište, co se má provést, pokud výše uvedená podmínka bude splněna. V našem případě napište text Ano, ale mohl by zde být i jakýkoliv jiný text, například „Prodej splněn“ apod.
c) Ne – doplňte, co se má provést, pokud výše uvedená podmínka nebude splněna. V našem případě napište text Ne.
6. Klepněte na tlačítko OK – podmínka je zadána a vyhodnocena. V buňce G2 by se měl objevit text Ne. Jestliže by se změnila hodnota v buňce na číslo větší než 200, pak se okamžitě v buňce G2 objeví text Ano - začne pracovat první část podmínky.

Žádné komentáře:

Okomentovat