čtvrtek 15. listopadu 2012

Zajímavá kniha o Windows 8 zdarma!

Nakladatelství Microsoft Press má pro Vás dárek: knihu Introducing Windows 8: An Overview for IT Professionals zcela zdarma. 
http://bit.ly/PSwido

pátek 9. listopadu 2012

Jak na formuláře ve službě SkyDrive?

Velice zajímavou a užitečnou funkcí, která byla v tomto týdnu přidána do služby SkyDrive, resp. aplikace Excel Web App, je možnost tvorby formulářů. Možnosti jejich využití jsou téměř neomezené, v rámci školních prostředí je můžete použít např. pro:

 • dotazníky, které mají žáci vyplňovat
 • registrace učitelů a žáků na nějakou školní akci
 • přihlášení na kurz konající se ve vaší škole 
 • a mnoho dalších případů
Základním předpokladem pro možnost tvorby takových dotazníků je vytvořený účet Microsoft. Pokud jej nemáte, stačí si takový během několika minut vytvořit např. na adrese www.skydrive.cz

Po přihlášení do služby SkyDrive stačí v horní části okna klepnout na položku Vytvořit a vybrat příkaz Sešit Excelu. Stačí zadat jeho název a po klepnutí na tlačítko Vytvořit se načte aplikace Excel Web App, ve které se na kartě Domů ve skupině Tabulky nachází tlačítko Průzkum. Po klepnutí na něj vyberte volbu Nový průzkum (při prvním vytváření průzkumu zde ani jiná možnost není, pokud ale na toto tlačítko klepnete již po vytvoření průzkumu, zobrazí se také nabídky Zobrazit průzkum, Upravit průzkum, Odstranit průzkum a Sdílet průzkum). Otevře se okno, ve kterém máte možnost zadat požadované otázky do vašeho dotazníku. V horní části okna máte možnost zadat název průzkumu, případně popis průzkumu, kde např. popíšete, za jakým účelem je dotazník vytvořen, na co budou sebraná data použita apod.

Pro zadání první otázky klepněte do připraveného pole a v zobrazeném dialogovém okně zadejte text otázky, případně nějaké její upřesnění. V položce Druh odezvy máte možnost nastavit, o jaký typ otázky se bude jednat. Na výběr máte z těchto variant:
 • Text
 • Text odstavce
 • Číslo
 • Datum
 • Čas
 • Ano/Ne
 • VolbaPo zadání všech údajů pro první otázku klepněte na Hotovo. Pravděpodobně se váš dotazník bude skládat z více otázek, proto nyní klepněte na Přidat novou otázku a postupujte analogicky dle předchozího popisu v této i v případných dalších otázkách. 

Jakmile budete mít zadány všechny otázky je možné klepnout na tlačítko Uložit a zobrazit, které provede přesně to co avizuje. Uloží dotazník a zobrazí vám jeho grafickou podobu, kterou uvidí koncoví uživatelé. 


Aby ale mohli váš dotazník vyplnit, je nejprve nutné ho k nim dostat a to nejčastěji v podobě odkazu, který jim předáte mailem, na Facebooku, Twitteru, na svých webových stránkách apod. Tento odkaz vytvoříte po klepnutí na tlačítko Sdílet průzkum. Následně jste informování, že pomocí odkazu může kdokoliv dotazník vyplnit i bez nutnosti přihlášení, ale pochopitelně se již nedostane k výsledkům (ty vidíte pouze vy ve formě přehledného souboru ve formátu aplikace Excel). Abyste uživatelům nepředávali vygenerovaný dlouhý odkaz, je možné jej pomocí tlačítka Zkrátit upravit na přijatelnější formu. 


Následně tedy jen stačí odkaz rozdistribuovat a sledovat, jak se vám vaše tabulka pro sběr odpovědí začíná plnit. Následně s ní můžete pracovat buď v Excel Web App nebo v klasickém Excelu.
středa 7. listopadu 2012

Jak aktivovat Windows 8?

U nového operačního systému Windows 8 máte jako školní zákazníci v případě použití tzv. MAK (Multiple Activation Key) aktivačních klíčů tři základní možnosti, jak takovou aktivaci provést. 

Jestliže používáte pro nasazení operačních systému některý z nástrojů pro tvorbu referenčního počítače, sejmutí image a její následné nakopírování na ostatní stanice, je možné již do této image přidat instalační klíč. Po zkopírování a prvním spuštění Windows 8 systém sám rozpozná, že byl již zadán produktový klíč a automaticky se aktivuje.

Druhou možností je ruční zadání před příkazový řádek, který je nutné spustit v režimu s administrátorským oprávněním. To provedete tak, že v nabídce Start vyhledáte příkaz „cmd“ a následně na výsledek hledání (Příkazový řádek) klepnete pravým tlačítkem myši. V dolní části okna se zobrazí nabídka, ve které zvolíte možnost Spustit jako správce. V nově otevřeném okně příkazového řádku pak zadejte následující příkaz (kde za X dosaďte platný MAK produktový klíč):

Slmgr.vbs –ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Třetí možností aktivace je přes grafické rozhraní. V nabídce Start spusťte příkazový řádek a zadejte příkaz „slui 3“ (bez uvozovek). V zobrazeném okně pak stačí jen zadat produktový klíč a systém aktivovat.

Group Policy Settings Reference for Windows 8 and Windows Server 2012

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25250

sobota 3. listopadu 2012

Zkopírování obsahu všech buněk v Excelu

V rámci jednoho projektu jsem potřeboval zkopírovat obsah všech buněk ze všech listů sešitu na poslední list Total a to tak, aby byly data pod sebou. Navíc se v prvním řádku na jednotlivých listech nachází záhlaví, takže kopírování dat musí začít až od řádku 2. Pokud byste někdy něco podobného potřebovali, tady na to máte makro:


Sub Kopirovani()

    Dim wSheet As Worksheet
    Dim rCopy As Range
    Dim rPaste As Range
    Dim lngLastRow As Long
    Dim lngLastRowCons As Long
    Dim strConsTab As String
   
    strConsTab = "Total" 'Consolidation sheet tab name
   
    'Clear any existing data from the consolidation tab or else each _
    sheet in the work will keep appending to it each time the macro is run.
    lngLastRowCons = Sheets(strConsTab).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    If lngLastRowCons > 1 Then
        Sheets(strConsTab).Range("A2:U" & lngLastRowCons).ClearContents
    End If
   
    For Each wSheet In Worksheets
        If wSheet.Name <> strConsTab Then
            With wSheet
                lngLastRow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
                Set rCopy = .Range("A2:U" & lngLastRow)
            End With
           
            lngLastRowCons = Sheets(strConsTab).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
            lngLastRowCons = lngLastRowCons + 1
                                 
            Set rPaste = Sheets(strConsTab).Range("A" & lngLastRowCons)
            rCopy.Copy
            rPaste.PasteSpecial xlValues
            Application.CutCopyMode = False
        End If
    Next wSheet

End Sub

Jak zadat produktový klíč ve Windows 8

Ve Windows 8 není úplně tak jednoduché zadat produktový klíč. Standardní a hlavně snadno dostupná grafická nabídka pro zadání klíče "zmizela". Jaké jsou tedy možnosti.

1. Spusťte si příkazový řádek s oprávněním správce a zadejte následující příkaz
"slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"

2. Spusťe si příkazový řádek a spusťte příkaz" slui 3". Zobrazí se standardní grafická nabídka pro zadání produktového klíče.