středa 30. dubna 2014

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 (13.díl)

61.     Jak vložit zalomení konce stránky?

Jednou z vlastností profesionálních dokumentů, knih, výročních zpráv či jiných tiskovin je způsob zalomení takového díla. V profesionální polygrafii či v nakladatelstvích se zalomením rozumí rozvržení a vyvážení stránek, obtékání obrázků, rozdělení textu tak, aby na jedné stránce nebylo zbytečně moc místa, zatímco na druhé by byl text přespříliš nahuštěn. Díky zalomení je většina knih, které čtete, uspořádána tak, že jedna věta z odstavce z předchozí stránky nepřetéká do druhé stránky a nepůsobí zde „osamoceně“ apod.
Nastavte se kurzorem v textu na takovou pozici, od které proběhne zalomení a kde bude stránka ukončena. Většinou se jedná o mezeru mezi odstavci či o začátek řádku, v němž se již nachází text.
1. Na pásu karet klikněte na kartu Vložení.
2. Ve skupině Stránky klikněte na položku Konec stránky.
3. Word automaticky vloží zalomení konce stránky a v psaní textu můžete pokračovat až na další stránce.62.     Jak ve Wordu vytvořit tabulku?

Tabulky již dnes neodmyslitelně patří ke každému textovému editoru. Dávno pryč jsou doby, kdy se tabulky v dokumentu musely vytvářet pomocí vodorovných a šikmých čar a k jejich úspěšnému dokončení bylo třeba až kouzelnické trpělivosti.
Rovněž poslední verze Wordu umožňuje provádět s tabulkami rozsáhlé operace. Libovolný počet řádků a sloupců, různé typy čar, slučování a rozdělování řádků a sloupců, poměrně široká škála grafických možností a mnoho dalších funkcí jsou samozřejmostí.
Ve Wordu je několik možností, jak navrhnout a vytvořit tabulku. Základním předpokladem je dobře vědět, jak má tabulka v konečné fázi vypadat. I když ji lze kdykoliv později téměř jakkoliv modifikovat, vždy je lepší navrhnout tabulku co nejvíce podobnou původním požadavkům.
Pokud přesně víte, jak bude budoucí tabulka vypadat, pak asi nejlepší způsob je vytvořit ji pomocí příkazu na pásu karet. Jedná se o nejpoužívanější postup vložení tabulky do Wordu.
1. Na pásu karet klikněte na kartu Vložení.
2. Ve skupině Tabulky klikněte na ikonu Tabulka.
3. Zobrazí se další podnabídka, v níž můžete pomocí pohybu myši v matici nastavit, kolik bude mít tabulka řádků a sloupců.
4. Klikněte levým tlačítkem myši, tabulka bude vytvořena.


63.     Jak naformátovat tabulku?

Vložená tabulka ve Wordu má pouze základní formát v podobě černé slabé čáry. Tento stav je však možné poměrně snadno změnit a to pomocí kontextových karet Návrh a Rozložení, které se zobrazí na konci pásu karet po klepnutí do tabulky. Na těchto kartách pak naleznete nejenom příkazy k formátování buněk a jejich ohraničení, ale i pro vkládání a odstraňování řádků a sloupců, slučování buněk či rozdělení tabulky. Stačí pouze klepnout do vybrané buňky nebo označit oblast buněk a následně vybrat příslušný příkaz.

64.     Jak provádět výpočty v tabulce?

Přestože tabulky ve Wordu jsou určeny především pro vizuální potřebu, Word umí v tabulkách i několik základních matematických funkcí – vzorců. Vzorce mají sloužit k tomu, aby uživatel nemusel ručně počítat hodnoty v tabulce, ale aby to za něj provedl Word. Zadávání vzorců ve Wordu a práce s nimi je sice méně pohodlná než např. v Excelu, ale pro použití základních výpočtů dostačující.
Vzorec je možné umístit do jakékoliv buňky v tabulce, přičemž vzorec může kalkulovat s jakýmikoliv ostatními buňkami v téže tabulce. Mimo tabulku se vzorec nacházet nesmí.
Ještě předtím, než se začneme zabývat postupem při zadávání vzorců, je nutné pochopit označování buněk v tabulce. Ve vzorcích budete muset nějakým způsobem Wordu sdělit, s jakými buňkami bude vzorec pracovat (například: sečti první dvě buňky ve druhém řádku apod.). Word má proto každou buňku logicky pojmenovanou podle následujícího pravidla: sloupce jsou označeny písmeny od A do Z, přičemž první sloupec vlevo je A a každý další sousedící směrem vpravo je vyšší o jedno písmeno. Řádky jsou očíslovány číslicemi 1 až X, přičemž číslování probíhá shora dolů. Takže například buňka ve třetím sloupci na druhém řádku nese označení C2 (viz následující tabulka).
A1
B1
C1
D1
E1
A2
B2
C2
D2
E2
A3
B3
C3
D3
E3
A4
B4
C4
D4
E4

Příklady často používaných funkcí
Funkce
Co dělá
Příklad zápisu
SUM
Sečte buňky nebo oblast buněk.
=SUM(C5:C20)
AVERAGE
Spočítá aritmetický průměr ze zadaných buněk.
=AVERAGE(C5:C20)
MIN
Vypíše minimální hodnotu ze zadané oblasti buněk.
=MIN(C5:C20)
MAX
Vypíše maximální hodnotu ze zadané oblasti buněk.
=MAX(C5:C20)

65.     Jak vložit obrázek z počítače či Internetu?


Do dokumentu ve Wordu (a obecně do aplikací sady Office) můžete vkládat obrázky ze dvou základních typů zdrojů. Jedním z nich je lokální počítač, druhým pak online zdroje. V dřívějších verzích pro tyto postupy sloužily příkazy Obrázek a Klipart. Nicméně protože se naprostá většina klipartů již neinstalovala společně s instalací sady Office, byl od verze 2013 tento druhý příkaz přejmenován na Online obrázky. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace tedy najdeme tyt dva základní příkazy:
Obrázky – slouží pro vložení obrázku z počítače (z plochy, ze složky Dokumenty, z flash disku apod.)
Online obrázky – slouží pro vložení obrázků z online zdrojů (Internet, úložiště SkyDrive apod.)

U lokálních obrázků stačí vybrat požadovaný obrázek, u online zdrojů je nejprve nutné vybrat typ zdroje a případně zadat i klíčová slova, protože se např. v případe klipartů na webu Office.com nachází několik desítek tisíc obrázků dostupných ihned pro vaše použití.

středa 23. dubna 2014

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 (12.díl)

56.     Jak vytvořit nový styl?

Lze předpokládat, že u většiny rozsáhlejších dokumentů se nespokojíte pouze se styly, které jsou standardní součástí Wordu. Zřejmě budete chtít mít k dispozici vlastní styly odstavce.
Pro jednoduché vytvoření vlastního stylu postupujte následujícím způsobem:

1. V dokumentu vytvořte text tak, jak bude později vypadat samotný styl. Například upravte nadpis podle toho, jak by měly vypadat všechny nadpisy v celém dokumentu (velikost písma, typ písma, zarovnání atd.).
2. Označte text do bloku.
3. Klikněte myší na rozevírací nabídku stylů na kartě Domů ve skupině Styly.
4. Klikněte na příkaz Vytvořit styl.
5. Zadejte vlastní název stylu (např. „Odstavcový styl - velký“) a klikněte na tlačítko OK.
Styl bude přenesen do seznamu stylů podle vlastností textu, který jste označili. Od této chvíle je možné ho v dokumentu kdykoliv později použít.

57.     Jak upravit styl?

Pokud již máte vytvořený svůj vlastní styl nebo chcete upravit jeden z předpřipravených stylů, stačí na vybraný styl klepnout pravým tlačítkem myši a klepnout na položku Změnit. V zobrazeném okně Úprava stylu a zejména po klepnutí na tlačítko Formát v dolní levé části tohoto okna máte k dispozici všechna nastavení, která lze u stylu konfigurovat.

58.     Jak najít výskyt slova v dokumentu?

Čím delší a obsáhlejší je textový dokument, tím je orientace v něm obtížnější. V takových situacích přijde vhod funkce Hledání, která dokáže v dokumentu nalézt zadaný textový řetězec, slovo nebo několik slovních spojení podle zadaného vzoru. Navíc od verze 2010 byla ve Wordu funkce hledání kompletně přepracována a nyní je hledání a orientace ve výsledcích hledání mnohonásobně snazší.
Jak tedy najít v dokumentu výskyt určitého slova?

1. V pásu karet klikněte na kartu Domů a ve skupině Úpravy klikněte na příkaz Najít. Nebo lze také okno pro hledání spustit klávesovou zkratkou Ctrl+F.
2. Word v levém okraji zobrazí okno Navigace a přepne se na třetí, poslední záložku v tomto okně. Zde se vyskytuje dialog Prohledat dokument, do něhož zadejte hledaný text. Může to být jedno slovo, více slov nebo jen část jednoho slova. Na rozsahu nezáleží. Po zadání konkrétního výrazu klikněte na klávesu Enter.
Pokud se hledané slovo v dokumentu vyskytuje, Word jej najde, zobrazí počet nalezených výskytů a zobrazí i část textu před a po výskytu slova. To umožňuje mnohem lépe rozlišit, v jakém kontextu se slovo vyskytuje. Výhodou také je, že na kterýkoliv nalezený výskyt můžete kliknout levým tlačítkem myši a Word se automaticky přepne na toto umístění v dokumentu. Přitom okno Navigace zůstane stále na obrazovce, aby bylo možné pracovat s dalšími výskyty daného slova.
Pomocí černých šipek nahoru a dolů se můžete mezi jednotlivými výskyty přepínat, včetně aktuálního zobrazení v samotném dokumentu.
Jste-li s hledáním spokojeni a nalezené slovo a jeho pozice vyhovují vašim požadavkům, je možné okno zavřít.
Všimněte si, že v dialogovém okně Navigace se v místě pro zadání hledaného slova na konci nachází malá šipka. Po kliknutí na tuto šipku se vám zobrazí nabídka, v které můžete upřesnit vaše vyhledávání.
Uživatel zde má možnost upřesnit možnosti vyhledávání, aktivovat rozšířené vyhledávání, nahradit text (viz další tip) nebo přejít okamžitě na určitou stránku, oddíl, komentář apod.


Také si můžete vybrat, jaký formát dat se bude vyhledávat. Standardně se samozřejmě v textovém editoru vyhledává text, ale jak vidíte z obrázku, je možné také vyhledávat grafické objekty, tabulky, rovnice apod.

59.     Jak nahradit slova v dokumentu?

Jestliže je třeba nahradit v celém dokumentu nějaké konkrétní slovo jiným slovem, je pro tuto operaci určena funkce Nahradit. Umožní vyhledat v dokumentu všechna slova podle zadaného řetězce a nahradit je jiným zadaným slovem, resp. řetězcem.


1. V pásu karet klikněte na kartu Domů a ve skupině Úpravy klikněte na příkaz Nahradit. Podobně jako u hledání lze využít klávesovou zkratku, tentokrát Ctrl+H.
2. Do dialogu Najít vepište hledané slovo, které má být zaměněno.
3. Do dialogu Nahradit čím vepište text, kterým bude předchozí text nahrazen.
4. Po vyplnění obou dialogů můžete kliknout na jedno z tlačítek Nahradit, Nahradit vše nebo Najít další.

• Nahradit – nahradí nejbližší nalezený řetězec řetězcem uvedeným v dialogu Nahradit čím.
• Nahradit vše – prohledá celý dokument a zamění všechny definované řetězce podle zadání.
• Najít další – nalezne další textový řetězec v pořadí, který je shodný s řetězcem zadaným v dialogu Najít. Neprovede ale žádné nahrazení, pouze vyhledání.
I v tomto případě platí, že nahrazovací okno zůstává i po nahrazení slov na obrazovce tak dlouho, dokud je nezavřete.

60.     Jak vložit titulní stranu?

Novinkou ve Wordu od verze 2007 je možnost vložit titulní stránku dokumentu. Nemusíte již složitě vytvářet nadpisy, vkládat obrázky a další grafické objekty, protože Word má profesionálně vypadající šablony v sobě uloženy. Chcete-li do dokumentu vložit titulní stranu, postupujte takto:
1.       Na pásu karet klikněte na kartu Vložení a ve skupině Stránky na Titulní strana.
2.       V rozevírací nabídce klikněte na jeden ze stylů titulní strany.
3.       Titulní stránka je vložena na začátek dokumentu. 
4.       Zbývá jen upravit text, obrázky a barvy na titulní straně.


V základní nabídce je mnoho různých titulních stran, pokud však kliknete v dolní části na nabídku Další titulní stránky z webu Office.com, rozbalí se další nabídka titulních stran uložených na tomto webu.

V případě, že potřebujete titulní stranu odebrat, není nutné pracně a ručně mazat všechny objekty na titulní straně. Stačí, když ve stejné nabídce, v níž jste titulní stranu vytvářeli, kliknete v dolní části na příkaz Odebrat aktuální titulní stranu

středa 16. dubna 2014

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 (11.díl)

51.     Jaké jsou možnosti formátování odstavce?

Hned vedle skupiny příkazů Písmo se nachází skupina Odstavec, kde naleznete příkazy pro formátování odstavce. 


  
1. Tvorba odrážek
2. Číslování textu
3. Víceúrovňové číslování
4. Snížení úrovně textu
5. Zvýšení úrovně textu
6. Řazení textu
7. Zobrazení netisknutelných znaků
8. Zarovnání vlevo
9. Zarovnání na střed
10. Zarovnání vpravo
11. Zarovnání do bloku
12. Řádkování a vzdálenost odstavců
13. Stínování
14. Ohraničení odstavce

52.     Jaká je minimální a maximální velikost písma?

Velikost písma je udávána v bodech. Nejsou to tedy žádné centimetry, milimetry, palce anebo jiné jednotky. Minimální velikost písma je 1, maximální 1638 bodů. Z toho vyplývá, že nabídka zobrazená při formátování písma zobrazuje pouze vybrané hodnoty od velikosti 8 do velikosti 72, ale že skutečný rozsah je mnohem větší.

53.     Jak napsat ve Wordu chemický vzorec?

Chemický vzorec se z hlediska běžného psaní ve Wordu liší dolním indexem udávajícím počet atomů daného prvku. Pomocí funkce dolního indexu, kterou najdete na kartě Domů ve skupině Písmo, stačí označit čísla, která se mají stát dolním indexem, a klepnout na danou ikonu. 


54.     Jaké jsou možnosti označování textu?

Jedno slovo
Na slovo dvakrát klikněte levým tlačítkem myši.
Dvě a více slov
Jednou levým tlačítkem myši klikněte na první slovo, které si přejete označit, držte tlačítko stisknuté a táhněte směrem k dalšímu slovu vpravo nebo vlevo. Tímto způsobem je možné označit i rozsáhlý blok.
Celá věta
Stiskněte Ctrl a klepněte kamkoliv do věty.
Celý odstavec
Kdekoliv v odstavci třikrát klikněte levým tlačítkem myši.
Celý řádek
Nastavte kurzor myši za levý okraj dokumentu tak, aby se šipka myši zobrazila zrcadlově překlopená, a klikněte levým tlačítkem myši. Řádek, u kterého byla myš nastavena, bude označen.
Celý dokument
Někdy je třeba provést změnu v celém dokumentu. Označovat celý soubor některým z uvedených způsobů může být v případě desítek stran nepříjemné. Pro označení celého dokumentu do bloku nastavte myš za levý okraj dokumentu tak, aby se šipka zrcadlově překlopila. Poté klikněte třikrát za sebou levým tlačítkem myši. Označit celý dokument lze také pomocí klávesové zkratky Ctrl + A
Klávesami
Blok lze označit i prostřednictvím klávesnice. Nastavte se na začátek budoucího bloku a stiskněte klávesu Shift. Za současného držení klávesy Shift stiskněte a držte některou z kurzorových kláves (šipek). Blok se začne označovat.

55.     K čemu slouží styly?

Jednoduše řečeno, styl je souhrn vlastností textu, který lze aktivovat pouze jediným krokem. Jinými slovy, dejme tomu, že veškeré nadpisy v dokumentu máte tučným písmem, větší velikostí než normální text, odlišným typem písma, a navíc zarovnané například na střed. Pokud byste každý nadpis museli ztučnit, zvětšit, vystředit a změnit jeho typ písma, pak by vás tyto operace zřejmě u dvacátého nadpisu přestaly bavit. Styl vám umožní definovat všechny tyto vlastnosti a uložit je pod jediným názvem, např. „Můj nadpis“. Při práci v dokumentu pak pouze na určený text aplikujete styl a všechny jeho vlastnosti se aktivují.
Kompletní seznam stylů se zobrazí po kliknutí na rozevírací nabídku. Tu naleznete na pásu karet na kartě Domů ve skupině Styly. Nabídka obsahuje několik základních a předdefinovaných stylů Wordu. Před použitím stylu je nutné označit text do bloku.


pondělí 14. dubna 2014

Další aktualizace Office Online

Office Online získaly další velkou aktualizaci. Excel Online nyní podporuje VBA soubory, funkci Tell Me a práci s komentáři. Ve Word Online nově můžete upravovat komentáře, zjednodušila se práce se záhlavím a zápatím a vylepšena byla i práce se seznamy. V PowerPointu Online byla zdokonalena práce s textem a také zlepšen celkový výkon aplikace a přehrávání videa, včetně možnosti přehrávat vložená videa z YouTube. A nakonec OneNote Online - zde byla nově přidána podpora pro tisk poznámkových bloků.

středa 9. dubna 2014

Co přináší dubnové aktualizace Office 2013?

Možná jste si včera všimli, že kromě Windows 8.1 Update 1 se na Windows Update objevilo také poměrně velké množství aktualizací na Office 2013 a to konkrétně 13 bezpečnostních a 28 ostatních. K čemu vlastně jsou a co vylepšují? Následující seznam vám to objasní:

Zlepšení stability a výkonu aplikace Word:
 • Update for Microsoft Word 2013 (KB2863909)  

Zlepšení stability a výkonu aplikace Excel:
 • Update for Microsoft Excel 2013 (KB2752087)

Zlepšení stability a výkonu aplikace PowerPoint a vyřešení kompatibility se serverem YouTube:
 • Update for Microsoft PowerPoint 2010 (KB2837579)
 • Update for Microsoft PowerPoint Viewer 2010 (KB2837586)
 • Update for Microsoft Office 2013 (KB2760544)  
 • Update for Microsoft PowerPoint 2013 (KB2837627)  

Zlepšení stability a výkonu aplikace OneNote:
 • Update for Microsoft Office 2013 (KB2760344)
 • Update for Microsoft OneNote 2013 (KB2817628)  

Zlepšení stability a výkonu aplikace Visio:
 • Update for Microsoft Visio 2010 (KB2553444)
 • Update for Microsoft Office 2013 (KB2863843)  
 • Update for Microsoft Visio 2013 (KB2837632)  
 • Update for Microsoft Visio Viewer 2013 (KB2817301)  

Zlepšení kompatibility hesel se servery SharePoint:
 • Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB2863811)

Vylepšení limitů ve službě PerformancePoint na serveru SharePoint:
 • Update for 2010 Microsoft Business Productivity Servers (KB2553341)

Zlepšení kompatibility s ruským slovníkem na serveru SharePoint:
 • Update for 2010 Microsoft Business Productivity Servers (KB2760756)
 • Update for Microsoft Web Applications (KB2687504)

Zlepšení kompatiblity s ACM serverem v SharePointu:
 • Update for Microsoft Office 2013 (KB2837623)  

Zlepšení stability a výkonu napříč aplikacemi Office 2013:
 • Update for Microsoft Office 2013 (KB2768012)  
 • Update for Microsoft Office 2013 (KB2817636)  
 • Update for Microsoft Office 2013 (KB2825631)  
 • Update for Microsoft Office 2013 (KB2827272)  
 • Update for Microsoft Office 2013 (KB2863825)  
 • Update for Microsoft Office 2013 (KB2863844)  
 • Update for Microsoft Office 2013 (KB2863860)  

Zlepšení stability a výkonu aplikace OneDrive:
 • Update for Microsoft OneDrive for Business (KB2863864)  

Aktualizace spamových filtrů...
 • Definition Update for Microsoft Office 2013 (KB2760587)
 • Definition update for Microsoft Office 2010 (KB982726)
 • Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2878297)333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 (10.díl)

46.     Jak odeslat soubor emailem?

Pokud chcete otevřený soubor poslat jako přílohu emailu, není nutné jej ukládat, otevírat emailového klienta a vkládat tento soubor jako přílohu. Stačí v aplikaci klepnout na tlačítko Soubor – Sdílet – E-mail – Odeslat jako přílohu. Daná aplikace automaticky otevře výchozí poštovní program (např. Outlook), vytvoří novou zprávu a vloží do ní otevřený soubor jako přílohu. 


47.     Jaké jsou novinky v aplikaci Word 2013?

Ve Wordu jakožto hlavní aplikaci celého kancelářského balíku bylo provedeno poměrně velké množství příjemných a práci usnadňujících vylepšení. Mezi nejvýznamnější novinky aplikace Word 2013 patří tyto:
 • Podpora otevírání a editace PDF souborů
 • Rychlejší vkládání sloupců a řádků do tabulky
 • Možnost vložení videa
 • Vylepšený režim pro čtení
 • Přiblížení grafických objektů v režimu čtení
 • Pokračování v rozepsaném dokumentu na stejném místě
 • Vylepšená práce s oddíly
 • Okamžitá aktualizace rozložení textu při přesouvání objektů
 • Nové možnosti komentářů
 • Režimy pro revize 


48.     Jak můžu spustit Word?

Po instalaci balíku Microsoft Office 2013 se zástupci všech nainstalovaných programů umístí do nabídky Start, kde je můžete kliknutím na příslušnou ikonu spustit.
Druhou možností je v nabídce Start zadat příkaz winword a potvrdit jej stiskem klávesy Enter. Tento postup je také vhodný v případě, že nemůžete ani na pracovní ploše počítače, ani v nabídce Start zástupce pro spuštění této aplikace najít.

49.     Jak využívat šablony ve Wordu?

Tvůrci Wordu vytvořili pro nejpoužívanější typy dokumentů tzv. šablony. Šablona je prázdný formulář, například fax, životopis apod., který stačí pouze doplnit potřebnými údaji. Šablona tak velmi usnadňuje práci a čas – není nutné zabývat se tvorbou grafické úpravy dokumentu, stačí pouze údaje doplňovat. Zatímco ve verzi 2003 a starších verzích nebyl na šablony ještě kladen takový důraz, od verze 2007 jsou šablony důležitou součástí aplikace Word. Díky neustále rostoucímu množství šablon na webu Office.com a možnosti přístupu k těmto šablonám přímo z aplikace Word jejich důležitost nabrala na významu. V rámci zpracovaných šablon na vás čekají stovky typů šablon pro nejčastější použití (brožury, dárkové poukazy, faktury, kalendáře, rozpisy, štítky, smlouvy, vizitky a další). Jejich využití velice doporučuji, dokáží opravdu ušetřit spoustu drahocenného času. Navíc se nově nyní zobrazují rovnou po spuštění aplikace.
Postup při použití šablony je následující:
1. Klikněte na tlačítko Soubor.
2. V otevřené podnabídce vyberte položku Nový, podobně jako u vytvoření nového dokumentu.
3. Word v zobrazení Backstage zobrazí možnost otevření šablon, a to jak lokálně nainstalovaných (těch je minimálně), tak zejména těch uložených na webu Office.com, kterých je většina.
4. Klikněte na požadovanou šablonu a zobrazí její náhled. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit nebo po dvojkliku na miniaturu šablony se šablona stáhne a otevře v aplikaci Word.
5. Nyní stačí jen do šablony doplnit vlastní údaje.


50.     Jaké jsou možnosti formátování písma?

Po napsání běžného textu je nejčastější úpravou, kterou uživatelé s textem dělají, právě formátování písma. Tím se myslí změna vzhledu. Jelikož se jedná o nejčastější úpravu, naleznete příkazy pro formátování hned na první kartě na pásu karet – Domů ve skupině Písmo.


1. Slouží pro nastavení typu písma
2. Umožňuje nastavit velikost písma
3. Zvětší velikost písma
4. Zmenší velikost písma
5. Slouží pro nastavení velikosti písmen
6. Vymaže veškeré formátování a ponechá pouze holý text v základním formátu
7. Nastaví řez tučné písmo
8. Nastaví řez kurzívy
9. Nastaví podtržené písmo
10. Přeškrtne vybraný text
11. Nastaví dolní index
12. Nastaví horní index
13. Aplikuje jeden z vybraných textových efektů
14. Nastaví barvu zvýraznění textu

15. Nastaví barvu textu

úterý 8. dubna 2014

Demonstrační videa pro Windows 8.1

Spolu s vydáním Windows 8.1 Update 1 jsou pro vás připraveny i nová demonstrační videa s úvodem do systému Windows 8.1, ukázkou práce s postranními panely, práce s plochou a úprav nastavení Windows 8.1.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42314&WT.mc_id=rss_alldownloads_all

Ideální tablet do školy?

Během posledních měsíců mi rukama prošlo poměrně velké množství různých typů tabletů s operačním systémem, se kterými jsem pracoval jak já, tak učitelé a ředitelé škol. A jelikož se neustálé mluví o větším začleňování tabletů do výuky či vznikají různé projekty nebo dokonce výzvy MŠMT pro podporu využívání tabletů ve školách, pokusím se některé své zkušenosti při práci s tablety se systémem Windows 8 shrnout do formy minirecenze několika vybraných kousků.

Ještě před několika měsíci, než byly dostupné tablety s novou generací procesorů Intel Atom s generací čipů Bay Trail, byla situace poměrně jednoduchá a to také díky obecně omezené nabídce tabletů. Mnoho škol tak sáhlo po tabletu Acer Iconia Tab W510, který díky svému poměru cena/výkon byl opravdu jedinečný. Plastové (tudíž lehké) a přitom relativně pevné tělo společně s 2GB operační paměti a dostatečnou velikostí disku 32GB bylo opravdu ideálním tabletem. Naprosto jedinečná pak byla výdrž, která v případě samotného tabletu činila cca 8-9 hodin, v případě připojení docku s klávesnicí a především integrovanou baterií, se zdvojnásobila na 16-18 hodin.Někteří by mohli protiargumentovat například tím, že tablet nenabízel FullHD (1920x1080) rozlišení a další funkce, ale pokud se bavíme o tabletu do školy, jsou tyto parametry mimo zájem většiny škol. Zastavil bych se však u procesoru tohoto tabletu, čímž byl Intel Atom Z2760, který byl v rámci „první“ generace tabletů s Windows, jakýmsi standardem. Výkonově sice nijak neoslňoval, ale opět, pro běžné školní potřeby byl víceméně dostačující. Jenže během těch několika měsíců se toho v oblasti tabletů s Windows 8 odehrálo poměrně hodně. 

Například se významným způsobem zvýšila obsahová a především grafická kvalita a detailnost propracování vzdělávacích aplikací ve Windows Store (např. Classroom B) a tento procesor už občas začal nedostačovat. Obecně ve využití tohoto procesoru vidím problém trošku jinde a tím je nepodpora bezdrátového přenosu obrazu a zvuku přes standard Miracast, někteří uživatelé pak zaznamenali problémy i s nefunkčností některých kláves apod.

Během posledních týdnů došlo u tabletů k výměně první generace za „druhou“, která se obecně změnila ve dvou faktorech. Tím prvním je to, že se čím dál častěji můžete setkat i u 10palcových zařízení s FullHD rozlišením a IPS displejem, což poskytuje opravdu kvalitní a jemný obraz (nicméně díky tomu musí zařízení vykreslovat mnohem více dat, což je náročnější jak na výpočetní výkon, tak na baterii viz dále), ale především se obměnily procesory a standardem se stal Intel Atom Z3740. Tento nový procesor je čtyřjádrový, používá DDR3 paměti, má mnohem lepší grafické jádro a podporuje bezdrátový přenos přes Miracast. Ostatně na celé srovnání těchto dvou typů se můžete podívat zde. Pokud vás zajímá nějaké srovnání pomocí benchmarků, tak vězte, že Z3740 je cca 3x-4x výkonnější než Z2760 a grafické jádro je výkonnější až o stovky procent dle typu testu. Přičemž si zachovává stejnou výdrž jako předchozí model a to také díky tomu, že je vyráběn 22nm technologií oproti 32nm u Z2760.

Z toho mi plyne naprosto jasné doporučení, na který procesor se při výběru tabletu s Windows 8 zaměřit. U většiny výrobců nemáte kromě velikosti disku navíc možnost volby dalších jiných komponent, takže na vás bude ve většině případů čekat 2GB operační paměti DDR3, Wi-Fi (zde si pohlídejte, že se jedná o adaptér s podporou dvou pásem, tedy 2,4GHz a 5Ghz) a Bluetooth adaptér. Z pohledu příslušenství bude škola asi řešit, zda tablet pořídit i s klávesnicí ve formě docku, s bezdrátovou Bluetooth klávesnicí nebo zkusí používat tablet pouze dotykově a snažit se oprostit od návyků práce jako s notebookem. Velice přínosný pohled na tuto problematiku popsal Ondřej Neumajer ve svém článku

Z pohledu konektorů na vás ve většině případů bude čekat čtečka microSD karet, která se dá využít jako další úložiště v případě nedostačující kapacity interního disku a microHDMI konektor pro připojení k projektoru nebo monitoru a to včetně podpory přenosu zvuku v digitální kvalitě, což je nesporná výhoda oproti stále rozšířenému VGA (D-SUB) konektoru, který audio neumí přenášet vůbec.. Standardem je pak výstup na sluchátka a webkamera (pozor, ne všechny zařízení nabízí přední i zadní kameru). Většina těchto nových tabletů má výdrž +- 8 hodin, takže by nemělo být potřeba řešit problematiku nabíjení během výuky.

Další oblastí, u které se bude muset škola rozhodnout, jaké zařízení pořídí, je jeho velikost. V nabídce jsou 8palcové a 10palcové (a samozřejmě i větší) obrazovky a školy se rozhodují mezi nimi. Opět, z osobního pohledu vidím mnohem větší využití i větších modelů. Ano, 8palcový model se dá snadno držet v jedné ruce (ale mladší žáci ho stejně budou muset držet v obou rukách), ale pro dlouhodobější práci je tento displej moc malý.

Otázkou pak může být, jaké rozlišení u 10palcového tabletu zvolit. Na výběr máte mezi rozlišením 1366x768 nebo FullHD 1920x1080. Myslím si, že pro běžnou práci s tablety ve škole je dostačující i rozlišení 1366x768. Jednak na tak malém displeji většinou nepoznáte rozdíl a jednak, jak jsem již zmiňoval, je potřeba vykreslit mnohem méně grafických dat, což má menší nároky na výkon a spotřebu zařízení a tento rozdíl poznáte i při přenosu pomocí Miracastu – je mnohem plynulejší.

U obrazovky je ještě jeden parametr, který může (ale nemusí) být pro školu z hlediska využívání důležitý a tím je maximální počet dotyků, který je schopen tablet rozpoznat. Čím dál více jsou totiž populárnější aplikace, které se ovládají dotykovými gesty a v případě, že na takovém tabletu bude aplikaci nebo výukovou hru ovládat více žáků, může se i na první pohled dostačující podpora 5 dotyků, stát omezujícím faktorem.

Ve většině případů pak zjistíte, že z hlediska specifikací jsou nabízené 10palcové tablety vesměs stejné a že se liší vzhledem, zpracováním či příslušenstvím. Proto jsem se rozhodl na základě osobních zkušeností vybrat dva typy modelů, které jsou vhodné pro žáky (a někdy i učitele) a jeden pro učitele a tyto modely si nyní představíme. Samozřejmě, že požadavek každého učitele je jiný a někdo nedá dopustit na notebook, někdo na ultrabook, někdo zase naopak na notebook s možností proměny v tablet apod., ale toto srovnání není předmětem tohoto článku. Zajímavé srovnání těchto typů opět nabízí Ondřej Neumajer v tomto článku.
Z aktuální nabídky tabletů mi vychází pro žáky vhodné tyto modely:
Tablet od společnosti Asus je nabízen v několika různých variantách:
 • 32GB interní paměť + dokovací klávesnice
 • 32GB interní paměť + dokovací klávesnice s 500GB HDD
 • 64GB interní paměť + dokovací klávesnice
 • 64GB interní paměť + dokovací klávesnice s 500GB HDD
Pro školu to bude poměrně složité rozhodování, protože každá varianta má něco do sebe. První z nich je nejlevnější, oproti tomu poslední (a nejvyšší) je zase dražší pouze o několik stovek Kč. A pokud chytrý IT správce dokáže využít poskytnuté 500GB i pro jiné potřeby ve škole. Osobně bych se v této nabídce ale rozhodl asi pro variantu s 64GB interní paměť + dock a to ze dvou důvodů. Tím prvním je fakt, že 64GB pro běžného učitele stačí a to obzvláště v době úložišť OneDrive apod. Při tabletové výuce bude stejně škola řešit nějakým centrálním způsobem úložiště pro všechny výukové materiály. Tím druhým důvodem je to, že klasický HDD, který je v docku, je pořád stále náchylný na otřesy, přičemž tablet je více než mobilní zařízení, které se může půjčovat i žákům apod. A výhoda toho, že se mi v zařízení nic netočí a tudíž s ním můžu „třást“ jak chci, je zřejmá. 

Pochopitelně i Lenovo má pro uživatele v nabídce více variant:
 • 64GB interní paměť
 • 64GB interní paměť + dokovací klávesnice (bez HDD)
 • 128GB interní paměť
 • 18GB interní paměť + dokovací klávesnice (bez HDD)
Zařízení od Lenova má velice podobné specifikace (viz tabulka), jen se liší rozlišením displeje a nabízenými kapacitami interního úložiště. O využití a smysluplnosti FullHD již bylo v tomto článku napsáno, pokud s tabletem ale budete pracovat déle, lepší rozlišení oceníte. Rozhodnutí je opět na vás. Lenovo se také nabízí s dokovací klávesnicí nebo bez, ale s interní paměti 64GB nebo dokonce 128GB. Opět se nabízí otázka, zda má vyšší cena za 128GB model smysl, obzvláště když oba tablety nabízejí slot pro microSD kartu. Opět tedy osobně bych pořizoval model 64GB + dokovací klávesnici.


ASUS T100
LENOVO MIIX 2 10
Procesor
Intel Atom Z3740; 1,33GHz
Intel Atom Z3740; 1,33GHz
Paměť
2GB DDR3
2GB DDR3
Displej
1366 × 768, IPS
1920x1200, IPS
Interní úložiště
32GB, 64GB
64GB, 128GB
Rozhraní
microHDMI, microUSB, jack
3,5 mm
microHDMI, microUSB, jack
3,5 mm
Příslušenství
Dokovací klávesnice, dokovací klávesnice s 500GB HDD, obě bez baterie
Dokovací klávesnice bez baterie
Ostatní
Webkamera 1,2Mpx, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a/b/g/n, integrovaný mikrofon
Přední (2Mpx) i zadní (5Mpx) webkamera, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a/b/g/n, integrovaný mikrofon
Externí úložiště
microSD
microSD
Operační systém
Windows 8.1 32bitový + Office 2013
Windows 8.1 32bitový
Výdrž
až 11 hodin
až 8 hodin
Baterie
2článková: 31 Wh Polymer Battery

Hmotnost
0,55kg
0,58kg
Rozměry
263 x 171 x 10.5 mm
262 x 171 x 11 mm

Jak je vidět, obě zařízení se liší rozlišením displeje, nabídkou velikostí interního úložiště, možností dokovací klávesnice s pevným diskem a počtem a kvalitou webkamer. O výhodách a nevýhodách vyššího rozlišení displeje již bylo napsáno a stejně tak i o interním úložišti nebo dokovací klávesnici. Posledním rozdílem je tedy počet webkamer, kdy Lenovo má kromě té na přední straně i na zadní, což je možná pro mnohé uživatele nepodstatný rozdíl. Jakmile ale začnete využívat vzdělávací aplikace k zaznamenávání obsahu apod., jako je například Corinth Micro Anatomy, poměrně rychle zjistíte, jak vám zadní kamera chybí. Pokud ale takové aplikace využívat nehodláte, asi vám chybět nebude. Na druhou stranu, vývoj aplikací a využívání tabletů jde rychle dopředu a nikdo z nás neví, jaké aplikace budou na trhu za pár měsíců, a pak se absence této kamery může stát velkým omezením. Přední kamera u ASUSu navíc není umístěna přesně ve středu tabletu, což může v některých situacích také způsobovat možné problémy.

Oba tablety váží víceméně stejně a dovedu si s nimi představit i delší práci. ASUS má zaoblené hrany displeje a zadní tmavé tělo pokryté lesklým plastem, na kterém jsou ihned vidět jakékoliv otisky prstů, což je ale zejména ve školství nepodstatný fakt.

Oproti tomu Lenovo vsadilo na ostřejší hrany a zadní hrana je pokryta matným stříbrným plastem, který je ale bohužel velice náchylný na poškrábání. Ačkoliv asi škola bude s pořizováním tabletů řešit možná i nákup nějakého ochranného pouzdra, škrábancům na zadní straně se bez speciální folie asi nevyhnete.
To, jestli je lepší mít u tabletu zaoblené nebo ostřejší hrany je opět ryze individuální záležitost, mně osobně se lépe drželo Lenovo.

Co se týče nabíjení, tak oba tablety mají malé nabíjecí adaptéry. ASUS pro nabíjení využívá microUSB port, zatímco Lenovo využívá svůj vlastní konektor, což může být v případě zapomenutí nabíječky problém. Na druhou stranu, pokud budete u ASUSu potřebovat dobíjet, přicházíte o jediný USB konektor na tabletu a musíte tak využít dokovací klávesnici nebo počkat, až dobíjení skončí.

Obě zařízení nabízejí stejně rozhraní pro připojení dalších periférií. Rozdíl je ve čtečce paměťových karet, která je u Lenova skrytá krytkou, zatímco u ASUSu bude zasunutá karta vidět.

Co se týče displeje, tak pokud se zaměříte na jeho kvalitu, zde díky lepšímu rozlišení vyhrává Lenovo. Běžný učitel však toto řešit určitě nebude, obzvláště když nebude mít možnost přímého srovnání. To ale neznamená, že by displej ASUSu byl špatný. Co je však na první pohled vidět je fakt, že ASUS má o dost větší horní a dolní okraj tabletu, což displej dělá na první pohled menším a užším. Dalším zajímavým rozdílem je fakt, že tablet od Lenova má na dolním rámečku tlačítko Windows, které je dotykové a po jeho stisknutí se zobrazí úvodní obrazovka systému Windows. Oproti tomu ASUS toto tlačítko zde nemá, resp. je umístěno na boku zařízení a navíc má poměrně špatný stisk, jednak z důvodu zpracování, jednak z důvodu toho, že jsou tlačítka (stejně jako celý tablet) zaoblená. Opět, na první pohled nepodstatná věc, ale uvědomte si, že mnoho uživatelů se bude se systémem Windows 8.1 setkávat poprvé a pro IT správce může být více než záchrana, když může učitelům pomoci tím, že když si nebudou vědět rady a ztratí se, ať zmáčknou zmiňované tlačítko Windows.

Z pohledu zvukové reprodukce nalezneme mezi tablety také rozdíly. Zatímco ASUS má své dva reproduktory na zadní straně zařízení, Lenovo má značkové reproduktory od společnosti JBL a umístilo je na boční strany zařízení. Tento malý rozdíl ale hraje v reprodukci zvuku poměrně velký rozdíl. Zatímco u ASUSu vám zvuk hraje do rukou (reproduktory si často zakryjete) a díky směru zvuku dozadu se ztrácí jejich stereo efekt, u Lenova jsou umístěny v horní polovině bočních stěn a tudíž k jejich zakrytí tak často nedochází, navíc je zde zvuk mnohem více stereofonní. Subjektivně hraje lépe Lenovo, které má čistší zvuk s relativně kvalitními výškami, zvuk u ASUSu je více plastový a přebasovaný. Na druhou stranu je nutné si přiznat, která ze škol bude toto řešit, zejména při využití tabletů ve třídě, kde je 20 a více studentů a zvuk z tabletu bude to poslední, co bude slyšet.

Oba tablety jsou chlazeny pasivně, při jejich běhu nedochází k žádnému výraznějšímu zahřívání jakékoliv části tabletu.

V případě využití tabletů s dokovací klávesnicí zde také nalezneme několik rozdílů. Tím prvním je fakt, že zatímco u ASUSu je tablet s klávesnicí spojen zacvaknutím, u Lenova je do klávesnice pouze zasunut. Pokud tak učitel chcete tablet využívat s klávesnicí a přenášet jej, bude lepší řešení nabízet ASUS. Lenovo má ale zase výhodu v nižším stisku kláves a v tom, že tablet lze do dokovací klávesnice zasunout oběma směry a tak z něj můžete udělat stejně tak rychle notebook (nebo spíše netbook) a zároveň stojánek. Klávesnice u Lenova nabízí další dva USB porty, zatímco ta od ASUSu pouze jeden.

Finální rozhodnutí tedy stojí vždy a pouze na škole. Při srovnání těchto tabletů jsem se snažil upozornit na fakta, která mohou být pro některé školy důležitá a naopak pro některé školy ne. Papírově tento „souboj“ by vyhrálo Lenovo, cenou zase vyhrává ASUS. Do školy jsou obě dvě zařízení naprosto dostačující a záleží tedy jak na způsobu využití, tak cenovém rozpočtu. Pokud by se tato zařízení kupovala pro žáky, bude asi lepší volbou ASUS. Pro učitele si pak dokážu představit „spravedlivý“ způsob rozdělení tabletů ve škole ve stylu, že běžný učitel dostane zařízení od ASUSu, zatímco učitelé IT a vedení školy ty od Lenova.

A nebylo by něco pro učitele?

U tabletu pro učitele může jít škola stejnou cestou, jako při pořizování tabletů pro studenty a pořídit jim např. jeden z testovaných 10palcových modelů. Pokud má však tablet učiteli sloužit jako skutečný pomocník, náhrada počítače za katedrou či notebooku, je potřeba se zaměřit na některé další parametry.
Tím prvním je určitě velikost displeje. Na 10palcovém monitoru toho pro učitelskou práci (zápis do online třídnice apod.) moc vidět není. Nehledě na fakt, že mnoho učitelů zcela jistě nemá tak dobrý zrak, jako jejich žáci. Druhým důvodem je např. využití software pro classroom management. Jednou z funkcí tohoto typu aplikace je možnost zobrazení náhledu obrazovek všech tabletů ve třídě a ano, tušíte správně, že na 10palcovém displeji bude učitel rád, když pozná, že se jedná o náhledy obrazovek např. 15 připojených tabletů. Zde je tedy závěr jasný – větší displej.

Druhým parametrem, u kterého bych viděl rozdíl při výběru tabletu pro učitele, je výkon. Učitel bude mít na tabletu většinou spuštěno více aplikací, např. ovládací aplikace pro interaktivní tabuli, třídní knihu, zmiňovaný classroom management a další, bude využívat bezdrátový přenos obrazu a zvuku přes Miracast a podobně a to vše vyžaduje vyšší výkon. Současné generace procesorů Intel Atom ale vyšší modely víceméně v tabletech nenabízejí a proto je nutné se poohlédnout výše a to v modelech i3, i5 a i7. Protože ale chceme, aby bylo zařízení lehké, ideálně nehlučné a s nízkou spotřebou, vychází mi nejlépe procesor z řady i3.
Posledním důležitým faktorem je ta vlastnost, že ačkoliv každý učitel má možnost využívat některá online úložiště, mnoho učitelů nedá i nadále dopustit na své USB flash disky. A i když předchozí modely nabízí USB port, jedná se o microUSB (na samotném tabletu, v dokovací klávesnici jsou plnohodnotné USB porty) a tudíž je potřebná redukce – další možnosti problémů – další možnosti ztráty kabelu a ztráta času se samotným připojováním a odpojováním. Tablety s větším displejem než 10 palců totiž většinou nabízí i minimálně jeden plnohodnotný (ideálně USB 3.0) port.

Pokud si spojíme všechny tyto požadavky do jednoho, vychází mi jako vhodný kandidát např. Lenovo Miix 2 11. Jedná se o vzhledově velice podobný model, jako ten testovaný, rozdíl je ale uvnitř.


V zařízení je procesor Intel i3 4012Y z poslední generace čipů Haswell, která nabízí velký výpočetní i grafický výkon s velice malou spotřebou. Proto se v horní části zařízení nachází větrací mřížka a samotný tablet má aktivní větrák, který je ale naprosto neslyšitelný a je tam spíš jen „pro jistotu“. Oproti 10palcovému tabletu je zde ale patrné již zahřívání zadní strany tabletu. Nejedná se o nic neobvyklého nebo nepříjemného, ale je poznat, že uvnitř tabletu tepe vyšší model.

V nabídce tohoto zařízení je kromě toho testovaného s procesorem Intel i3 i model s vyšším typem procesoru Intel i5, který ale bude díky vyšší ceně zřejmě pro většinou škol zbytečný.

To, že se jedná o vyšší model oproti tomu 10palcovému, poznáte i díky větší operační paměti, která je typu DDR3, ale ve velikosti 4 GB, což je velikost dostačující i pro náročnější operace. Změna je i ve velikosti interního úložiště, kdy testovaný model je nabízen se 128GB SSD úložištěm, zmiňovaná varianta s procesorem i5 pak nabídne rovnou 256GB SSD disk.

Obrazovka nabízí stejné rozlišení jako 10palcový model, tj. FullHD. Rozdíl je ale v úhlopříčce, jejíž délka je 11,6 palce a zde má FullHD již smysl. Menší rozlišení by zde bylo již poměrně viditelné.
Dalším rozdílem je způsob nabíjení, kdy Lenovo zde sáhlo po řešení nabíjení pomocí plnohodnotného USB konektoru. Pozor ale na omezení, že když budete tablet nabíjet, nemáte k dispozici žádný USB konektor (s výjimkou dokovací klávesnice). S ohledem na to, že tablet má výdrž okolo 8 hodin, by to ale nemusel být takový problém.

Dokovací klávesnice je velice podobná té u menšího modelu, tablet se do ní dá opět zasunout dvěma směry, díky větším rozměrům ale nabízí více místa pro psaní a po stranách kláves. Opět se zde nachází dva USB porty pro připojení dalších periferií.


Lenovo MIIX 2 11
Procesor
Intel Core i3 4012Y;, 1,5GHz
Paměť
4GB DDR3
Displej
1920x1080, IPS
Interní úložiště
128GB
Rozhraní
microHDMI, plnohodnotný USB 3.0, jack 3,5 mm
Příslušenství
Dokovací klávesnice, dokovací klávesnice s 500GB HDD
Ostatní
Webkamera 1,2Mpx, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a/b/g/n, integrovaný mikrofon
Externí úložiště
microSD
Operační systém
Windows 8.1 64bitový
Výdrž
až 8 hodin
Hmotnost
0,8 kg
Rozměry
300 x 190 x 11 mm

Samozřejmě, že se nejedná o jediný tablet, který by byl vhodný pro učitele, ale vzhledem k některým specifickým požadavkům vyplývající z běžné učitelské práce si myslím, že je to minimálně jeden z vážných kandidátů. V konečném součtu ale sama škola by měla vědět, co přesně od zařízení pro žáky a učitele očekává, jaké používá další výukové pomůcky či v jaké cenové relaci si může tablety dovolit a proto je pouze a jen na škole, jaké výsledné zařízení si zvolí.