středa 16. listopadu 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (151-155)

151.     Jak vytvořit graf stiskem jedné klávesy?

Pokud potřebujete rychle zobrazit data v tabulce v grafickém formátu a nejde vám tolik o estetickou úroveň vytvořeného grafu, pak stačí jen označit oblast, která tvoří zdrojová data budoucího grafu, a stisknout klávesu F11

152.     Jak přiřadit buňce či oblasti vlastní název?

V Excelu je možné přiřadit určité oblasti buněk vlastní název, který je pro vás lépe zapamatovatelný. Ten pak lze využít i při tvorbě vzorců apod. Stačí, když označíte buňku nebo oblast, kterou chcete pojmenovat, a v poli názvů (oblast nad názvem prvního sloupce, kde se zobrazuje název buňky) zadáte váš vlastní název a potvrdíte jej stiskem klávesy Enter.

153.     Jak zobrazit konce stránek?

U Excelu na rozdíl od Wordu nemusí být na první pohled vždy patrné, jaké sloupce se ještě při tisku vejdou na jednu stránku a jaké už ne. Naštěstí existuje na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení sešitů funkce Zobrazit konce stránek, která vám zobrazí, jak budou data na listu v případě tisku rozložena na stránku.
 

154.     Jak nastavit záhlaví a zápatí?

Pokud chcete nastavit v Excelu záhlaví a zápatí v sešitu, je nutné klepnout na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky na malý čtvereček v dolním pravém rohu této skupiny příkazů. Na záložce Záhlaví a zápatí je poté možné nastavit text, který se bude objevovat na každé vytištěné stránce. Záhlaví a zápatí se obvykle používá k nastavení číslování stránek, někdy též k zveřejnění jména autora tabulky, případně data a času vytvoření tabulky.
Záložka obsahuje dvě bílé oblasti, které v náhledu zobrazují, jaké záhlaví (nahoře) a zápatí (dole) je právě nastaveno. Uprostřed jsou dvě rozbalovací nabídky, které obsahují několik variant přednastavených záhlaví a zápatí.
Pokud ale chcete vytvořit vlastní záhlaví nebo zápatí, klepněte na tlačítko Vlastní záhlaví (příp. Vlastní zápatí). Excel zobrazí okno s třemi oblastmi. Do každé oblasti můžete vložit proměnnou hodnotu (např. datum, čas, stránku, počet stránek apod.). Oblasti jsou tři a jsou rozděleny podle toho, v které části se budou tisknout (zleva, uprostřed, zprava).
 

155.     Jak zjistit, kolik dní jste již na světě?

Aplikace Excel toho umí spočítat opravdu mnoho. Jedním z těch základních výpočtů, pro které nepotřebujete ani speciální funkci a vystačíte si s obyčejným odečítáním, vám umožní zjistit, kolik dní jste na světě. A jak už to u Excelu bývá, výpočet je opravdu přesný, protože Excel samozřejmě ví, kolik dní má každý měsíc a dokonce i kdy byly přestupné roky.
1. Vytvořte tabulku tak, že např. v buňce A1 budete mít datum vašeho narození a v buňce A2 dnešní datum.
2. Do buňky A3 napište vzorec pro výpočet rozdílu mezi těmito daty. Platí vždy, že od „staršího“ data odečítáme „mladší“. Vzorec tedy bude vypadat =A2-A1.
3. Po klepnutí na klávesu Enter se ihned zobrazí výsledek.

Žádné komentáře:

Okomentovat