čtvrtek 28. července 2016

Výukové nástroje pro OneNote

Skvělá zpráva pro všechny učitele pracující se studenty s poruchami učení. Máme pro Vás nový doplněk do aplikace OneNote, nazvaný Výukové nástroje, který je nově dostupný i v češtině.
Stáhnout zde

středa 27. července 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (71-75)

71.     Jak nastavit obtékání textu okolo obrázku?

Obtékání grafických objektů je naprostou nutností u každého textového editoru. Asi těžko si lze představit na stránce plné textu obrázek, který by nebyl obtékán. Word nabízí poměrně širokou škálu různých způsobů obtékání textu, včetně toho, kdy text může být buď nad, nebo pod grafickým objektem.
Word nedělá rozdíl mezi obtékáním obrazce nebo obrázku. Vše, co je grafickým objektem, je možné nechat obtékat, a to několika způsoby.
1. Klikněte na grafický objekt, který má být obtékán.
2. Na kontextové kartě Formát ve skupině Uspořádat si pomocí příkazu Zalamovat text vyberte požadovaný způsob obtékání.  Případně můžete klepnout pravým tlačítkem myši na vybraný obrázek a z kontextové nabídky vybrat příkaz Zalamovat text, kde se vám následně zobrazí stejný seznam možných zalomení. Posledním způsobem je označení obrázku a klepnutí na zobrazenou ikonu u pravého horního rohu obrázku.

72.     Jak změnit velikost obrázku?

Změnu velikosti každého objektu můžete provést pomocí některého z úchopných bodů. Úchopný bod je malý tvar na okrajích grafického objektu nebo po jeho stranách. Pokud na grafický objekt kliknete jednou levým tlačítkem myši, zobrazí se všechny úchopné body daného objektu. Například obrázek bude mít v každém rohu jeden úchopný bod a uprostřed každé strany další.
1. Klikněte na obrázek jednou levým tlačítkem myši (aby se zobrazily úchopné body).
2. Nastavte se myší nad některý úchopný bod tak, aby se tvar myši změnil na tvar oboustranné šipky.
3. Stiskněte a držte levé tlačítko myši.
4. Táhněte směrem dovnitř obrázku – obrázek se bude zmenšovat (pokud byste táhli směrem ven z obrázku, obrázek by se zvětšoval).
5. Po dosažení požadované velikosti uvolněte levé tlačítko myši – obrázek bude mít novou velikost.
V případě potřeby změny obrázku na přesnou velikost je tak možné učinit po klepnutí na obrázek na kartě Formát ve skupině Velikost.
73.     Jak oříznout obrázek?

V případě, že potřebujete oříznout obrázek na požadovanou velikost, stačí jej do Wordu vložit, klepnout na něj a na kontextové kartě Formát v poslední skupině příkazů Velikost klepnout na položku Oříznout. Na výběr máte mezi oříznutím pomocí myši nebo oříznutím do tvaru obrazce. 


74.     Jak získat přístup k obrázkům?

Součástí instalací dřívějších sad Office byl určitý počet obrázků, které měl uživatel k dispozici i offline. Druhou možností bylo přistupovat k tzv. klipartům, tj. online galerii fotek. Se vzrůstající významností internetu se v nové verzi Office 2016 přešlo na variantu vkládání online obrázků ne z galerie klipartů, ale přímo z internetu, kterému z pohledu obsáhlosti nemůže konkurovat žádná jiná galerie.
1. Nastavte se na místo v dokumentu, kam má být klipart vložen.
2. V pásu karet klikněte na kartu Vložení.
3. Klikněte na ikonu příkazu Online obrázky, která se nachází ve skupině Ilustrace.
4. V zobrazeném okně zadejte do prvního pole název hledaného obrázku (klíčové slovo).
6. Vyberte si z výsledku vyhledávání obrázek. Poklepáním levým tlačítkem myši na něj se obrázek vloží do dokumentu.

75.     Jak vložit snímek obrazovky?

Jednou z novinek v grafické oblasti aplikace Word 2010 byla možnost vložení snímku obrazovky do dokumentu. Snímkem obrazovky se myslí obrázek, na kterém je zobrazeno to, co přesně uživatel vidí v určitém okamžiku na svém monitoru. Využití této funkce je velice různorodé, přes psaní manuálů a návodů k aplikacím až po vkládání obrázků do Wordu v případě, že uživatele trápí na počítači nějaká chyba a chce IT odborníkovi předat informace o tom, jak se daná chyba projevuje nebo zobrazuje. Snímek obrazovky je samozřejmě rastrového typu, takže se zvětšováním velikosti se snižuje kvalita obrázku.
Postup pro vložení snímku obrazovky:
1. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit snímek obrazovky.
2. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klikněte na poslední položku – Snímek obrazovky.
3. Zobrazí se nabídka miniatur všech právě otevřených oken a aplikací na daném počítači.
4. Po kliknutí na některou z nich se vloží snímek do dokumentu a je možné s ním dále pracovat a upravovat jej jako běžný obrázek.
5. Klikněte na tlačítko OK – titulek bude vložen pod nebo nad obrázek.

středa 20. července 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (66-70)

66.     Jak vložit obrázek z počítače či internetu?

Do dokumentu ve Wordu (a obecně do aplikací sady Office) můžete vkládat obrázky ze dvou základních typů zdrojů. Jedním z nich je lokální počítač, druhým pak online zdroje. V dřívějších verzích pro tyto postupy sloužily příkazy Obrázek a Klipart. Nicméně protože se naprostá většina klipartů již neinstalovala společně s instalací sady Office, byl od verze 2016 tento druhý příkaz přejmenován na Online obrázky. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace tedy najdeme tyt dva základní příkazy:
Obrázky – slouží pro vložení obrázku z počítače (z plochy, ze složky Dokumenty, z flash disku apod.)
Online obrázky – slouží pro vložení obrázků z online zdrojů (internet, úložiště OneDrive apod.)
U lokálních obrázků stačí vybrat požadovaný obrázek, u online zdrojů je nejprve nutné vybrat typ zdroje a případně zadat i klíčová slova, protože se např. v případě klipartů na webu Office.com nachází několik desítek tisíc obrázků dostupných ihned pro vaše použití.

67.     Jak je to s licencí obrázků?

Čím dál více se při vytváření a publikování materiálů hlídá a ověřuje, zda máte pro použití obrázků a dalších audiovizuálních děl oprávnění pro jejich využití a např. i následné sdílení. Pokud vkládáte obrázky z vašeho počítače, víte sami nejlépe, z jakého zdroje obrázek pochází. Jestliže ale vkládáte obrázek z online zdroje, je to již složitější.
Klipart z Office.com – z tohoto zdroje můžete obrázky v dokumentu použít i pro komerční účely, s výjimkou toho, kdy by obrázek tvořil primární obsah dokumentu.
Hledání obrázků Bingem – v tomto případě se prohledává celý internet a jak již sami asi tušíte, zde nastává trochu problém. Naštěstí ale Microsoft v tomto ohledu vymyslel sofistikované řešení a to takové, že se jako první hledají obrázky dostupné pod licencí Creative Commons, která ve většině případů umožňuje při správném citování (zdroje a autora), obrázek použít. V případě, že by vyhledávání obrázků pod licencí Creative Commons nenašlo požadovaný obrázek nebo se vám žádný nelíbil, je možné toto filtrování vypnout a  to klepnutím na tlačítko Zobrazit všechny výsledky hledání na webu. V tom případě se nehledí na původ obrázku a je následně jen na vás, jak s daným materiálem následně naložíte. Obecně by se ale takový materiál neměl používat pro komerční účely a neměl by se dále sdílet.

68.     Jak si přiblížit obrázek?

Kromě klasického přiblížení zobrazení pomocí lupy v pravém dolním rohu aplikace, moc možností (v klasickém rozložení) nemáte. Nicméně v režimu pro čtení je integrována další novinka a tou je právě možnost přiblížit si libovolný grafický objekt. Stačí na něj dvakrát poklikat a obrázek se zvětší. Pokud by vám i takové zvětšení bylo málo, je možné u něj ještě v pravém horním rohu klepnout na ikonu lupy a přiblížit si jej ještě více.


69.     Jak změnit styl vloženého obrázku?

Word umožňuje provádět na vloženém obrázku mnoho úprav. Jednou z nich je i změna stylu obrázku. Stylem obrázku se rozumí jeho oříznutí, ohraničení, stínování a přidání efektů. Abyste nemuseli všechny tyto operace dělat ručně, Word má připraveno mnoho stylů pro rychlé použití. Tato funkce je ve Wordu často využívána a dokáže s obrázkem provést úpravy téměř profesionálního vzhledu.
Postup při změně stylu je následující:
1. Označte obrázek – klikněte na něj levým tlačítkem myši.
2. Na kontextové kartě Formát ve skupině Styly obrázků klikněte na rozevírací šipku.
3. Z nabídky stylů si jeden vyberte a klikněte na něj.
4. Styl je aplikován.

70.     Jak otočit obrázek?     


Obrázky, tvary, WordArt a další objekty vložené do dokumentu lze i otáčet. Postup je velmi jednoduchý.
1. Klikněte na objekt, který chcete pootočit.
2. Klikněte na kolečko nad obrázkem a tlačítko myši držte stisknuté.
3. Pohybujte myší ve směru požadovaného otočení.

4. Pusťte tlačítko myši.

pondělí 18. července 2016

333 tipů pro Windows 10 (66-70)

66.     Jaké jsou novinky v aplikaci Průzkumník?


Aplikace Průzkumník je součástí systému Windows velice dlouho. A stejně v každé nové verzi se objeví nějaké novinky, které Průzkumníka posunou zase o úroveň výše. Jaké to tedy jsou ve verzi Windows 10?
Tou nejzásadnější a nejviditelnější jsou přepracované karty Domů a Sdílení. Na kartě Domů najdete všechny základní příkazy vztahující se k vybrané položce v rámci aplikace Průzkumník. Na kartě Sdílení pak vylepšené možnosti sdílení, které např. ve Windows 8 byly umístěny v postranním panelu Šém.  
 

67.     Jak rychle otevřít Průzkumníka?

                           
Pro rychlé otevření Průzkumníka slouží klávesová zkratka Win+E nebo je možné kliknout pravým tlačítkem myši do levého dolního okraje pracovní plochy a vybrat příkaz Průzkumník souborů.

68.     Jak zjistit velikost souboru či složky?


Při kopírování souborů a složek např. na flashdisk je dobré vědět před samotnou operací, zda se vybraná data na flashdisku vůbec vejdou. Systém sice při kopírování tuto kontrolu dělá za vás a v případě nedostatku místa vás na tento problém upozorní, ale vhodnější je vědět předem, jaké místo dané složky na disku zabírají. Zjištění velikosti složky či souboru se také hodí v případě, že máte na disku nedostatek místa a chcete zjistit, která složka vám zabírá nejvíce. Stačí, když v Průzkumníkovi kliknete pravým tlačítkem myši na vybranou složku a kliknete na tlačítko Vlastnosti.  Hned na první kartě se vám zobrazí informace, kolik MB/GB dat daná složka obsahuje a také počet souborů a podsložek uvnitř této vybrané složky.
 

69.     Jaká je klávesová zkratka pro vytvoření nové složky?


Novou složku můžete v Průzkumníkovi vytvořit buď přes pravé tlačítko myši, kdy z nabídky vyberete příkaz Nový – Složka, nebo můžete využít klávesovou zkratku Ctrl + Shift + N. Případně je možné využít pás karet, kde se na kartě Domů ve skupině Nový nachází příkaz Nová složka.

70.     Jak v Průzkumníkovi o úroveň výš?Pokud potřebujete při procházení souborů a složek v Průzkumníkovi se dostat rychle o úroveň výše, tj. do nadřazeného adresáře, stačí stisknout klávesu Backspace (šipka zpět nad velkým Enterem), využít klávesovou zkratku Alt + šipka nahoru nebo klepnout na ikonu šipky nahoru vlevo od adresního řádku Průzkumníka.

čtvrtek 14. července 2016

Zálohujte zodpovědně a bezpečně, zálohujte pomocí Azure Backup.Letní měsíce jsou pro IT správce časem, kdy je možné provést ve škole větší změny, na které není během školního roku prostor ani čas, protože je škola plná učitelů a studentů. Proto většina reinstalací, upgradů, instalace nových PC, instalace serverů, nových Wi-Fi sítí apod. probíhá právě v tomto čase.

Nicméně z pohledu změn se nemusí jednat jen o změny související s konkrétním HW nebo SW vybavením, ale je to ideální doba i na zvážení změn, které jsou trochu širšího charakteru. A jednou z nich je zálohování dat.

Asi není potřeba vysvětlovat, jak důležité je v dnešní době provádět zálohy. V době, kdy většina materiálů je tvořena elektronicky, kdy třídní knihy a matriční záznamy jsou také elektronicky a do elektronické podoby často převádíme i fyzické servery v podobě virtuálních strojů. K tomu každá větší aplikace má nějakou databázi a nakonec zjistíte, že těch dat, souborů, virtuálních počítačů nebo databází je potřeba zálohovat poměrně hodně.

Jednou z možností, která se pro zálohování dat používá, jsou lokální úložiště. Ať již v podobě páskových systému nebo spíše nyní aktuálnějších externích úložišť či populárních NASů.
První nevýhodou takového řešení je fakt, že při nákupu je potřeba vynaložit poměrně vysokou částku na pořízení pro školu dostatečně kapacity a ideálně takové úložiště pořídit dvě, z důvodu replikace záloh, případně využít více disků v rámci jednoho NASu, čímž ale zase přicházíte o polovinu kapacity. A jakmile Vám kapacita dojde, je potřeba koupit nové větší úložiště a tím pádem opět vynaložit poměrně vysokou částku.

Nevýhodou těchto řešení je, že pokud máte opravdu důležitá data (což třeba databáze a matriční systémy, virtuální stroje nebo výstupy z EU projektů zcela jistě jsou), měly by tyto zálohy být uloženy na geograficky jiné lokalitě. Někdy stačí jiné místo ve škole, ale z bezpečnostních důvodů (krádež, požár,..) ja vhodně, aby byly opravdu na vzdáleném místě. Na vzdáleném, ale bezpečném.
Slovo bezpečnost je tady opravdu na místě, protože se stačí podívat na mnoho známých veřejných serverů, kde zjistíte, že stále některé školy právě zde ukládají své zálohy matričních dat. Ano, těch dat, které obsahují i rodná čísla, známky studentů apod.

Pro školu by se hodilo tedy řešení, které:
 • nevyžaduje žádné větší počáteční náklady
 • je bezpečné
 • je umístěno v jiné lokalitě, než škola
 • umožňuje snadné navýšení kapacity za minimální prostředky
 • umožňuje automaticky zálohovat nejenom standardní soubory a složky, ale i virtuální počítače, SQL databáze, SharePoint Server, Exchanger Server a další.
 • Vás stojí jen to, co opravdu využijete


Odpovědí a řešením na všechny předchozí body je služba Azure Backup a v tomto článku se dozvíte, jak ji snadno zprovoznit a využívat. Azure je soubor cloudových služeb od společnosti Microsoft, který nabízí několik desítek řešení od virtuálních počítačů, přes databáze, weby a mnoho dalšího. Ukázku, toho, co vše však Azure nabízí naleznete na tomto obrázku.

 1. Nejprve je zapotřebí mít předplatné ve službě Azure, případně zkušební předplatné zdarma a následně se přihlásit do portálu Azure, což můžete provést na této stránce https://portal.azure.com/
 2. Po přihlášení klepněte v levém menu na položku Procházet a ve filtru všech služeb zadejte Recovery Services Vault.

 3. Klepněte v horní části okna na tlačítko Přidat a zadejte název nového úložiště pro zálohování, vyberte, jaké předplatné chcete pro tuto službu využít, vytvořte novou skupinu prostředků, zadejte její název a vyberte umístění. Logicky, pro co nejmenší latenci vyberte umístění, které je Vám nejblíže. Jakmile máte všechny údaje zadány, klepněte v dolní části na tlačítko na tlačítko Vytvořit. Během několika desítek vteřin bude vše připraveno a vytvořené úložiště uvidíte v seznamu dostupných úložišť.
 4. Klepněte na název vytvořeného úložiště a ihned se zobrazí aktuální stav.

 5. V pravé části v Nastavení pod položkou SpravovatInfrastruktura zálohováníKonfigurace zálohy si můžete vybrat, zda chcete, aby zálohy byly replikovány lokálně v jednom datovém centru nebo aby byly replikovány napříč více datovými centry. Jakmile máte tyto základní konfigurace nastaveny, klepněte ve sloupci Nastavení na položku ZačínámeZálohování.
 6. V části Cíl zálohování vyberte, kde jsou data, která chcete zálohovat. Ve většině případů budete zálohovat to, co běží lokálně u Vás ve škole, vyberte tedy možnost místní. V položce Co chcete zálohovat, vyberte, jaký typ dat chcete zálohovat, pro účely tohoto článku vyberu položku Soubory a složky a klepněte na OK.

 7. V dalším kroku je potřeba stáhnout agenta pro zálohování a klíč k registraci klienta. Po stažení obou souborů spusťte soubor MARSAgentInstaller.exe

 8. V prvním kroku průvodce nechte ve většině případů standardní předvyplněné hodnoty. V druhém kroku vybíráte, zda jste připojeni na internet přes proxy server a ve třetím, posledním probíhá kontrola toho, zda je nainstalovaný .NET Framework 4.5 a Windows PowerShell. Pokud je vše v pořádku, stačí klepnout na tlačítko Install a klienta nainstalovat.
 9. Nyní je potřeba klienta zaregistrovat k vašemu předplatnému Azure, to provedete pomocí tlačítka Proceed to Registration. Zde vyberte pomocí tlačítko Browse soubor s přihlašovacími údaji, který jste si stáhli z Azure portálu a klepněte na Next. Zálohy v Azure jsou pochopitelně šifrované a to tak, že nikdo jiný k nim nemá přístup a ani nemá možnost je bez znalosti tohoto hesla obnovit. A právě toto heslo (minimálně 16 znaků), je zde potřeba zadat. Zadaný klíč je silně doporučeno uložit na bezpečné místo. Jakmile máte vše nastaveno, klepněte na Finish a dojde k registraci klienta na službě Azure. 10. Tento nástroj je velice podobný standardnímu zálohovacímu nástroji, který najdou správci IT např. ve Windows Serveru. Jako první je potřeba nastavit co se má zálohovat, jak často a jak dlouho mají být zálohy uchovávány. Klepněte tedy proto na Schedule Backup v pravé horní části okna. Spustí se průvodce, který Vás provede kompletním nastavením zálohy.
 11.  Jako první je potřeba vybrat, co se má zálohovat, to provedete přes tlačítko Add Items.

 12. Další nastavení se týká toho, jak často se mají zálohy provádět. Je možné nastavit až tři denně.

 13. Třetí nastavení se týká toho, jak dlouho mají být vytvořené denní a týdenní zálohy uchovávány. Standardně je nastaveno 180 dní.

 14. V dalším kroku průvodce je možné nastavit specifické nastavení pro vytvoření prvotní zálohy, ve většině případů nechte aktivní volbu Automatically over the network.
 15. V poslední části se pak zobrazí souhrn veškerého nastavení ohledně zálohování. Po klepnutí na tlačítko Finish dojde k uložení nastavení a první záloha bude probíhat dle nastaveného plánu.

 16. Pokud chcete první zálohování spustit ručně a ihned, klepněte na Back Up Now. Zobrazí se nové okno, ve kterém jsou informace o tom, co se bude zálohovat a klepnutím na tlačítko Back Up se spustí první zálohování. 17. Informace o proběhlé záloze pak naleznete i v hlavní obrazovce nástroje Microsoft Azure Backup.

 18. Pokud byste někdy v budoucnu potřebovali data obnovit, je to možné přes tlačítko Recover Data. Aplikace se Vás zeptá, zda chcete obnovit data z tohoto počítače nebo z jiného a následně můžete procházet adresářovou strukturu nebo přímo zadat vyhledání určitého souboru. V případě již více uložených záloh je možné vybrat, ze kterého data a případně hodiny chcete zálohu obnovit. V dalším kroku je pak možné vybrat, zda se má záloha obnovit do původního umístěno nebo do nového a zda se má přepsat či vytvořit kopie. V předposledním okně je jen zobrazen sourhn obnovy a klepnutím na tlačítko Recover spustíte tento proces.


 19. Pokud budete zálohovat data i v rámci běžného pracovního dne, je možné v nástroji Microsoft Azure Backup nastavit omezení na využití přenosové rychlosti. To se provádí pomocí tlačítka Change Properties na záložce Throttling.


Jak vidíte, nastavení a především využívání zálohování online pomocí Azure je velice snadné a naprosto automatické. Není potřeba se o nic starat, vše probíhá zcela samostatně a škola má tak zajištěno skutečné a bezpečné zálohování svých cenných archivačních i produkčních dat.

Pokud by Vás zajímalo, kolik taková služba stojí, je možné si spočítat orientační náklady na adrese https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/. Je nutné si při porovnání ceny ale uvědomit, že nelze srovnávat výslednou cenu pouze např. s pořízením NASu, ale je nutné zohlednit i další výhody (možnost specifického zálohování databází, virtuálních PC, snadné navýšení kapacity, geografická redundance, žádná spotřeba elektrické energie ve škole apod.).

Podobně jako u ostatních služeb (kancelářské aplikace, specializovaný software, matriční systémy apod.) i u zálohování již nastala doba, kdy je vše možné přenést do cloudu, bez jakýchkoliv SW či HW dalších nároků a mít tak jistotu a klid, že o svá data nepřijdete.

Více informací o této službě naleznete na adrese https://azure.microsoft.com/cs-cz/services/backup/


středa 13. července 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (61-65)

61.     Jak vložit titulní stranu?

Novinkou ve Wordu od verze 2007 je možnost vložit titulní stránku dokumentu. Nemusíte již složitě vytvářet nadpisy, vkládat obrázky a další grafické objekty, protože Word má profesionálně vypadající šablony v sobě uloženy. Chcete-li do dokumentu vložit titulní stranu, postupujte takto:
 1.        Na pásu karet klikněte na kartu Vložení a ve skupině Stránky na Titulní strana.
 2.        V rozevírací nabídce klikněte na jeden ze stylů titulní strany.
 3.        Titulní stránka je vložena na začátek dokumentu.
 4.        Zbývá jen upravit text, obrázky a barvy na titulní straně.

 

V základní nabídce je mnoho různých titulních stran, pokud však kliknete v dolní části na nabídku Další titulní stránky z webu Office.com, rozbalí se další nabídka titulních stran uložených na tomto webu.
V případě, že potřebujete titulní stranu odebrat, není nutné pracně a ručně mazat všechny objekty na titulní straně. Stačí, když ve stejné nabídce, v níž jste titulní stranu vytvářeli, kliknete v dolní části na příkaz Odebrat aktuální titulní stranu.

62.     Jak vložit zalomení konce stránky?

Jednou z vlastností profesionálních dokumentů, knih, výročních zpráv či jiných tiskovin je způsob zalomení takového díla. V profesionální polygrafii či v nakladatelstvích se zalomením rozumí rozvržení a vyvážení stránek, obtékání obrázků, rozdělení textu tak, aby na jedné stránce nebylo zbytečně moc místa, zatímco na druhé by byl text přespříliš nahuštěn. Díky zalomení je většina knih, které čtete, uspořádána tak, že jedna věta z odstavce z předchozí stránky nepřetéká do druhé stránky a nepůsobí zde „osamoceně“ apod.
Nastavte se kurzorem v textu na takovou pozici, od které proběhne zalomení a kde bude stránka ukončena. Většinou se jedná o mezeru mezi odstavci či o začátek řádku, v němž se již nachází text.
1. Na pásu karet klikněte na kartu Vložení.
2. Ve skupině Stránky klikněte na položku Konec stránky.
3. Word automaticky vloží zalomení konce stránky a v psaní textu můžete pokračovat až na další stránce.

63.     Jak ve Wordu vytvořit tabulku?

Tabulky již dnes neodmyslitelně patří ke každému textovému editoru. Dávno pryč jsou doby, kdy se tabulky v dokumentu musely vytvářet pomocí vodorovných a šikmých čar a k jejich úspěšnému dokončení bylo třeba až kouzelnické trpělivosti.
Rovněž poslední verze Wordu umožňuje provádět s tabulkami rozsáhlé operace. Libovolný počet řádků a sloupců, různé typy čar, slučování a rozdělování řádků a sloupců, poměrně široká škála grafických možností a mnoho dalších funkcí jsou samozřejmostí.
Ve Wordu je několik možností, jak navrhnout a vytvořit tabulku. Základním předpokladem je dobře vědět, jak má tabulka v konečné fázi vypadat. I když ji lze kdykoliv později téměř jakkoliv modifikovat, vždy je lepší navrhnout tabulku co nejvíce podobnou původním požadavkům.
Pokud přesně víte, jak bude budoucí tabulka vypadat, pak asi nejlepší způsob je vytvořit ji pomocí příkazu na pásu karet. Jedná se o nejpoužívanější postup vložení tabulky do Wordu.
1. Na pásu karet klikněte na kartu Vložení.
2. Ve skupině Tabulky klikněte na ikonu Tabulka.
3. Zobrazí se další podnabídka, v níž můžete pomocí pohybu myši v matici nastavit, kolik bude mít tabulka řádků a sloupců.
4. Klikněte levým tlačítkem myši, tabulka bude vytvořena.

64.     Jak naformátovat tabulku?

Vložená tabulka ve Wordu má pouze základní formát v podobě černé slabé čáry. Tento stav je však možné poměrně snadno změnit a to pomocí kontextových karet Návrh a Rozložení, které se zobrazí na konci pásu karet po klepnutí do tabulky. Na těchto kartách pak naleznete nejenom příkazy k formátování buněk a jejich ohraničení, ale i pro vkládání a odstraňování řádků a sloupců, slučování buněk či rozdělení tabulky. Stačí pouze klepnout do vybrané buňky nebo označit oblast buněk a následně vybrat příslušný příkaz.

65.     Jak provádět výpočty v tabulce?

Přestože tabulky ve Wordu jsou určeny především pro vizuální potřebu, Word umí v tabulkách i několik základních matematických funkcí – vzorců. Vzorce mají sloužit k tomu, aby uživatel nemusel ručně počítat hodnoty v tabulce, ale aby to za něj provedl Word. Zadávání vzorců ve Wordu a práce s nimi je sice méně pohodlná než např. v Excelu, ale pro použití základních výpočtů dostačující.
Vzorec je možné umístit do jakékoliv buňky v tabulce, přičemž vzorec může kalkulovat s jakýmikoliv ostatními buňkami v téže tabulce. Mimo tabulku se vzorec nacházet nesmí.
Ještě předtím, než se začneme zabývat postupem při zadávání vzorců, je nutné pochopit označování buněk v tabulce. Ve vzorcích budete muset nějakým způsobem Wordu sdělit, s jakými buňkami bude vzorec pracovat (například: sečti první dvě buňky ve druhém řádku apod.). Word má proto každou buňku logicky pojmenovanou podle následujícího pravidla: sloupce jsou označeny písmeny od A do Z, přičemž první sloupec vlevo je A a každý další sousedící směrem vpravo je vyšší o jedno písmeno. Řádky jsou očíslovány číslicemi 1 až X, přičemž číslování probíhá shora dolů. Takže například buňka ve třetím sloupci na druhém řádku nese označení C2 (viz následující tabulka).
A1
B1
C1
D1
E1
A2
B2
C2
D2
E2
A3
B3
C3
D3
E3
A4
B4
C4
D4
E4

Příklady často používaných funkcí
Funkce
Co dělá
Příklad zápisu
SUM
Sečte buňky nebo oblast buněk.
=SUM(C5:C20)
AVERAGE
Spočítá aritmetický průměr ze zadaných buněk.
=AVERAGE(C5:C20)
MIN
Vypíše minimální hodnotu ze zadané oblasti buněk.
=MIN(C5:C20)
MAX
Vypíše maximální hodnotu ze zadané oblasti buněk.
=MAX(C5:C20)


pondělí 11. července 2016

333 tipů pro Windows 10 (61-65)

61.     Jak zobrazit obraz i na dalších monitorech a projektoru?


Dataprojektory umožňující promítat obraz se dnes staly naprosto běžnou součástí konferencí, přednášek, školení a porad. Stejně tak stále více uživatelů přichází na výhody práce na dvou monitorech. Nicméně přepínání obrazu z jednoho na druhý, aktivace výstupu na projektor apod. byla v dřívějších verzích věc poměrně složitá a často se řešila přes ovládací panel grafické karty. Ve Windows 10 je pro tento účel zabudován nástroj, který umožňuje rovnou a rychle vybrat, jak se má grafická karta chovat a které výstupy mají být aktivní, které ne. Nabídka pro výběr možnosti se zobrazí po stisku klávesové zkratky Win + P. Před tímto krokem je ale samozřejmě nutné mít fyzicky připojen projektor nebo druhý monitor k výstupu grafické karty. Nabídka zobrazuje základní možnosti toho, jak může být obraz zpracován:

·         Jenom obrazovka počítače – standardní nastavení, obraz je vidět pouze na výchozím monitoru počítače.
·         Duplikovat – obraz na monitoru je stejný, jako na druhém grafickém výstupu, používá se právě při připojeném projektoru.
·         Rozšířit – druhý monitor je pokračování pracovní plochy prvního, využívá se při připojení dvou monitorů k počítači, kdy na každém chcete mít něco jiného.
·         Jenom druhá obrazovka – zobrazí obraz pouze na projektoru nebo druhém monitoru.

62.     Jak upravit text ClearType


U LCD monitorů se často používá technologie nazvaná ClearType, která zlepšuje čitelnost textu, ale v tomto směru může každému vyhovovat zcela jiné podání této technologie. Proto je možné obraz kalibrovat i pro funkci ClearType. Konfigurační nástroj najdete v Ovládacích panelechZobrazení. V levé části je umístěna položka Upravit text ClearType. Po kliknutí na něj se zobrazí průvodce, který vám na celkem 4 obrazovkách zobrazí různé možnosti zobrazení. Postupným vybíráním té pro vás nejlepší si nastavíte, jak se bude následně v systému písmo vyhlazovat. 
 

63.     Jak na nic nezapomenout?


Čím dál více se na každého z nás valí množství informací a snažíme se na nic nezapomenout. Pokud nepoužíváte pokročilé nástroje pro agendu času (např. Outlook apod.), je možné využít Rychlé poznámky ve Windows 10. Jedná se elektronickou verzi klasických kancelářských žlutých papírků. Na pracovní ploše jich můžete mít, kolik chcete, můžete měnit jejich barvu i velikost. Najdete je v nabídce Start pod názvem Rychlé poznámky. Kromě vlastního psaní můžete na lepíky kopírovat i texty z jiných aplikací.

Výchozí barvou papírků nástroje Rychlé poznámky je žlutá, stejně jako ve skutečnosti. Nicméně máte možnost si po kliknutí pravým tlačítkem na poznámku vybrat i barvu jinou.

65.     Jak přiblížit obraz?

V případě, že potřebujete přiblížit určitou část obrazovky, je k tomu možné využít nástroj Lupa, který naleznete v nabídce Start. Po jeho spuštění se vám zobrazí tento nástroj s možností nastavení velikosti přiblížení i dalšími možnostmi usnadnění práce.