čtvrtek 29. září 2016

10 důvodů, proč si zamilujete Windows Server 2016


Dlouho očekávaná nová verze serverového operačního systému Windows Server je zde. Windows Server je robustní a výkonný základ velkého množství školních sítí a na jeho službách a rolích je závislých mnoho dalších školních aplikací a aktivit. Proto je vhodné mít toto jádro školní sítě vždy aktuální, bezpečné a stabilní.

V novém Windows Serveru 2016 je novinek opravdu mnoho, nicméně tady máte ve formě videa od tvůrců Windows Serveru 2016 těch 10 nejzajímavějších.

Kompletní přehled novinek najdete také na adrese https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-docs/get-started/what-s-new-in-windows-server-2016-technical-preview-5 a pochopitelně je k dispozici i zkušební verze, tu si pro změnu můžete stáhnout zde: https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2016. Testovat ji můžete až 180 dní.


1. PowerShell & DSC2. Active Directory & Identity


3. Server Management


4. Remote Desktop Services


5. Software-Defined Storage


6. Software-Defined Compute


7. Software-Defined Networking


8. Security


9. Containers


10. Nano Server


středa 28. září 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (116-120)

116.     Jak nastavit podrobnější možnosti tisku?     

Jedním ze základních předpokladů textového editoru je možnost vytisknout vytvořený dokument na tiskárně. Přitom dokument napsaný ve Wordu bude po vytištění na tiskárně vypadat stejně, jak je před tiskem vidět na náhledu.
Ještě před vytištěním dokumentu je možné prohlédnout si jej přesně tak, jak bude vypadat po vytištění. Tuto operaci doporučuji provádět zejména u delších nebo složitějších tisků, protože může zavčas odhalit mnohé chyby, například v zalomení stránek, nastavení okrajů atd.
K přechodu do režimu náhledu slouží zobrazení Backstage. Po kliknutí na tlačítko Soubor - Tisk se kromě možnosti nastavení tiskárny v pravé části zobrazí i náhled souboru před tiskem. Protože používání náhledu je jednou z nejčastějších operací, opět doporučuji přidat tuto funkci na panel Rychlý přístup.
Přímo z náhledu je možné tisknout kliknutím na tlačítko Tisk. Pro návrat do běžného režimu Wordu klikněte šipku v levém horním rohu nebo stiskněte klávesu Esc.
V horní části nastavení je možné navolit počet kopií tisku. Standardně je nastavena 1 kopie. Jejich počet lze do dialogu i přímo vepsat.

 

Výběr tiskárny
První položka možností nastavení se jmenuje Tiskárna a slouží k výběru tiskárny, na které se tisk provede. Dnes už je poměrně obvyklé, že uživatelé mají přístup na více tiskáren, proto zde vyberte tu, kterou chcete k vytištění dokumentu použít. Pod tímto výběrem je příkaz Vlastnosti tiskárny, který otevře podrobné okno s nastavením tiskárny. Toto okno je u každé tiskárny jiné, protože je součástí instalace tiskového ovladače výrobce tiskárny.
Rozsah tisku
Další možností je nastavení rozsahu stránek, které budou vytištěny. K dispozici jsou čtyři varianty:
• Tisknout všechny stránky. Volba zajistí, že bude vytištěn kompletně celý dokument, ať již je jakkoliv dlouhý.
• Tisknout výběr. Vytiskne se pouze označený text do bloku.
• Tisknout aktuální stránku. Vytiskne pouze tu stránku, v níž byl kurzor předtím, než bylo zobrazeno okno Tisk.
• Tisknout vlastní rozsah. Je možné zvolit, které konkrétní stránky z dokumentu budou vytištěny. Pokud je nutné určit jednotlivé na sebe nenavazující stránky, pak se jejich čísla uvedou do dialogu a oddělí se čárkou (například 3, 15, 24). Pokud má být ale vytištěna souvislá oblast po sobě jdoucích stránek, pak se první a poslední tištěná stránka oblasti oddělí pomlčkou (např.: 5-23). Tato dvě nastavení lze kombinovat a zadat například: 3,6-9,12-16,18,21-28.
Oboustranný tisk
Poměrně častou vlastností dnešních tiskáren je schopnost oboustranného tisku. Existují totiž desítky a stovky dokumentů, jako jsou formuláře, smlouvy apod., kde je využití oboustranného tisku velice žádoucí. Zároveň se při oboustranném tisku šetří náklady na papír. Proto se také možnost nastavení dostala mezi hlavní položky nastavení tisku. Uživatel zde má možnost nastavit, zda se bude dokument tisknout oboustranně, a v případě, že tiskárna touto vlastností nedisponuje, existuje možnost nastavit ruční oboustranný tisk. V tomto případě je nutné po vytištění všech lichých stran papíry obrátit a vložit opačně do zásobníku tiskárny. Většina výrobců má pro tyto postupy obrázkové návody, jež jsou součástí procesu ručního oboustranného tisku.
Kompletovat
Slouží k nastavení pořadí tisku stránek při více kopiích. Pokud je aktivní výběr Kompletováno, bude vytištěna vždy jedna kompletní kopie celého dokumentu a po vytištění poslední strany bude navazovat další kopie. Jestliže je vybrána možnost Nekompletováno, budou vytištěny všechny strany za sebou v takovém počtu, jaký byl počet kopií (například při pěti kopiích pětkrát první stránka, poté pětkrát druhá stránka atd.).
Orientace papíru
Zde je možné vybrat, zda se má dokument vytisknout na šířku, nebo na výšku. Většina dokumentů se tiskne na výšku, nicméně v případě tisků některých dokumentů, např. diplomů, je nutné v tomto nastavení orientaci papíru změnit.
Velikost papíru
V tomto nastavení uživatel upřesňuje velikost papíru vloženého v tiskárně. Opět v drtivé většině se jedná o formát A4 (21cm x 29,7cm), ale pokud budete tisknout obálky, oznámení, fotografie apod., změna formátu se provádí právě zde.
Okraje
Kromě klasického nastavení okrajů přímo při psaní dokumentů je možné změnit velikost okrajů i zde. Standardně jsou nastaveny okraje 2,5 cm na všech stranách, ale je možné si vybrat z několika předdefinovaných okrajů, popř. nastavit i svoje vlastní.
Počet stránek na list
Dalším prvkem, který v nastavení tisku stojí za zmínku, je počet stránek na jeden list papíru - rozevírací nabídka na konci nastavení. Jedná se o užitečnou volbu, která dovolí „zhustit“ na jeden vytištěný list papíru několik stránek najednou. Takovou možnost můžete využít například v okamžiku, kdy potřebujete pouze náhled na rozvržení stran nebo když pro „pracovní“ účely postačí zmenšená podoba tisku.
Vzhled stránky
Poslední, co lze na tomto zobrazení nalézt, je položka Vzhled stránky. Po kliknutí na tento odkaz se otevře stejnojmenné okno, v němž máte možnost na třech záložkách (Okraje, Papír, Rozložení) podrobněji nastavit vzhled dokumentu jako celku. Ale většinu hlavních a nejpoužívanějších položek najdete přímo ve výše popsaném nastavení tisku.

117.     Jak nastavit barevné pozadí textu?

Ve Wordu je v případě potřeby možnost využití barevné výplně pozadí textu. K tomu slouží příkaz Stínování (s ikonou kyblíku), který najdete na kartě Domů ve skupině Odstavec.
Pokud u tohoto příkazu kliknete na tlačítko šipky dolů, Word nabídne škálu barev, které je možné použít ke zvýraznění pozadí textu.
Před kliknutím na tlačítko „kyblíku“ je opět nutné nejprve označit do bloku text, který má být barevně zvýrazněn. Pokud budete chtít barevné zvýraznění zrušit, zvolte v paletě barev Bez barvy.

118.     Jak zkopírovat formát z jednoho textu na druhý?

Může se stát, že v dokumentu je často použit jeden způsob zvýraznění slova. Dejme tomu, že důležitá slova zvýrazníte tučnou podtrženou kurzívou a ještě k tomu odlišným typem písma a jinou barvou než ostatní text - příklad. K provedení takové operace bylo zapotřebí provést několik kroků – změnit typ písma, zvýraznit, podtrhnout a změnit jeho barvu. Jestliže potřebujete zvýraznit podobným způsobem více slov, bylo by časově velmi náročné, kdyby se na každé slovo aplikovaly všechny změny zvlášť. Daleko jednodušší je použít funkci Kopírování formátu. Tím se rozumí přenesení řezu, velikosti a typu písma z jednoho slova na jiné slovo nebo část textu v dokumentu. Ke kopírování formátu slouží ikona štětce na pásu karet na kartě Domů ve skupině Schránka.
1. Klikněte na slovo, z něhož bude formát kopírován.
2. Klikněte na ikonu štětce na kartě Domů ve skupině Schránka (štětec se tím „namočí“). Ikona myši se změní na kurzor se štětcem.
3. Nyní můžete kliknout na slovo či označit (přetřít namočeným štětcem) více slov, která mají být změněna podle vzoru. Slova se změní a postup je možné opakovat.
Pokud namísto kliknutí na cílové slovo v bodě 3 označíte určitou část textu do bloku, změní se vše, co jste označili, na formát, ze kterého jste kopírovali. Prostřednictvím funkce kopírování formátu je možné kopírovat i styly nadpisů a odstavců.
Při poklepání na ikonu štětce zůstane „namočení“ aktivní i po přetření a je možné ho využít na více textů.

119.     Jak vložit celou prázdnou stránku?

Pokud potřebujete do dokumentu vložit celou prázdnou stránku, je pro tuto operaci ve Wordu přímo zabudován vlastní příkaz. Ten najdete na kartě Vložení ve skupině Stránky a jmenuje se Prázdná stránka. V žádném případě neprovádějte operaci vložení prázdné stránky přes mnohonásobné stisknutí klávesy Enter.

120.     Jak vložit ozdobný barevný nadpis?

Novinkou ve formátování písma od Wordu 2010 jsou textové efekty. Pomocí nich máte možnost jednoduše a rychle aplikovat profesionální textové efekty na vybraný text. Toto je zejména vhodné např. u velkých nadpisů apod., naopak je není vhodné používat v běžné korespondenci. Zkušenějším z vás by se mohlo zdát, že je tato funkce podobná WordArtu, který je z hlediska výsledku velice podobný. Částečně to pravda je, nicméně vložený WordArt je do dokumentu vložen jako objekt, zatímco po aplikaci textových efektů se s textem jako takovým kromě změny formátu nic neděje a i nadále s ním máte možnost pracovat jako s běžným textem.
Word 2016

Po kliknutí na ikonku stínovaného modrého A ve skupině Písmo na kartě Domů se vám otevře nabídka textových efektů, efekt se aplikuje pouhým kliknutím na něj. Všimněte si však, že nabízených 15 efektů není vše, co tato funkce nabízí, ale k dispozici je mnohem více možností. Pod galerií efektů jsou další možnosti nastavení obrysu, stínu, odrazu a záře textů. Tato nastavení vám tak dávají obrovské množství kombinací, jak bude váš výsledný text vypadat.

pondělí 26. září 2016

333 tipů pro Windows 10 (116-120)

116.     Jaké jsou pokročilé nástroje Kalkulačky?


Aplikace Kalkulačka je v systému Windows již také téměř nedílnou součástí, nicméně od první verze se velice odlišuje a překvapivě málo uživatelů o tom ví. Popisovat základní funkce kalkulačky nemá smysl, ale jaké další funkce nabízí určitě ano. Tyto „skryté“ funkce najdete v nabídce Zobrazit. Zde se nachází následujících 10 možností:
·         Standardní – zobrazí základní zobrazení tak, jak ho zná většina uživatelů
·         Vědecká – rozšíří základní verzi o další nabídku funkcí, jako jsou sinus, cosinus, logaritmy, faktoriály a další
·         Programátorská – zobrazí kalkulačku s operátory, možností přepínání číselných soustav apod.
·         Převod jednotek – rozšíří základní verzi o možnost rychlého převodu jednotek času, délky, energie apod.
·        


117.     Jak používat aplikaci Pošta?

Jednou z nejpoužívanějších Windows 10 aplikací bude pravděpodobně Pošta. U této aplikace (a pochopitelně i dalších) poznáte jednu z mnoha výhod přihlašování pomocí účtu Microsoft. Není totiž potřeba konfigurovat žádné poštovní nastavení, vše je provedeno naprosto automaticky a po prvním spuštění (a vlastně v závislosti na nastavení aktivních dlaždic i v nabídce Start) vidíte svoje emaily. Vzhled aplikace vychází jak ze vzhledu klasické desktopové aplikace Outlook, tak ze vzhledu webové freemailové služby Outlook (dříve Hotmail). To znamená, že v levém sloupci máte přehled všech svých složek, další sloupec ukazuje seznam emailů v dané složce a další, poslední sloupec pak zobrazuje už samotný email.
Prostředí tohoto emailového klienta je velice prosté, ale pro základní použití zcela dostačující. Po klepnutí na doručený email se email okamžitě otevře a v horním řádku se zobrazí příkazy pro jeho další zpracování (Odpovědět, Odpovědět všem a další), přičemž další příkazy se zobrazí po klepnutí na ikonu tří teček v pravém rohu. Kromě toho je možné klepnout kdekoliv v aplikaci pravým tlačítkem myši na email pro zobrazení nabídky dalších příkazů.
 
Jakmile kliknete na tlačítko pro vytvoření nového emailu (+ Nová pošta), zobrazí se nové prostředí, ve kterém v horní části máte možnost zadat příjemce emailu, přes tlačítko Kopie a Skrytá kopie pak můžete vložit příjemce do kopie a skryté kopie. V horní části se nachází karty Formát, Vložení a Možnosti s příkazy pro další pokročilejší funkce při správě emailu.
Pokud chcete změnit další nastavení aplikace Pošta, je možné klepnout v dolní části na ikonu ozubeného kola. V zobrazené nabídce pak naleznete příkazy pro správu emailových účtů, podpisů, obrázku na pozadí a mnoho dalších nastavení.
A na závěr podobně jako v klasické desktopové aplikaci Outlook, pomocí ikony kalendáře v levém dolním rohu máte možnost se ihned přepnout do stejnojmenné aplikace.

118.     Jak používat aplikaci Kalendář?

Jelikož součástí freemailové služby Outlook je kromě samotných emailů také adresář kontaktů a kalendář akcí daného uživatele, je jasné, že ani tato aplikace nemohla chybět mezi těmi základními v rámci Windows 10. A stejně jako Pošta si i tato automaticky převezme přihlašovací údaje.
V základním zobrazení je ukázán náhled na měsíční agendu, s tím, že změna na týdenní nebo dokonce denní se provádí pomocí příkazů v pravém horním rohu aplikace.
 
Jestliže chcete do kalendáře přidat novou událost, stačí klepnout na prázdné místo v příslušném dni a v novém okně zadat údaje o vytvářené události jako jsou název, poznámka, kdy akce začíná a jak dlouho trvá, kde se koná, případně přes příkaz Další podrobnosti nastavit opakování akce, váš stav v průběhu akce či možnost pozvat na akci vybrané lidi. Po vyplnění potřebných údajů stačí událost uložit a ihned se bude v kalendáři zobrazovat.
Pochopitelně, že všechny provedené změny nejen v této aplikaci Kalendář, ale i v aplikaci Lidé či Pošta se pochopitelně zpětně synchronizují do datového centra společnosti Microsoft, kde je skutečně váš účet uložen. A tak, když se přihlásíte se stejným Microsoft účtem do systému Windows 10 na jiném počítači, tyto nově přidané či změněné položky tam uvidíte také, stejně tak když se přihlásíte na jakémkoliv počítači přes webové rozhraní služby Outlook na adrese outlook.com a dalších.

119.     Jak používat aplikaci Lidé?

Abyste mohli posílat emaily, potřebujete znát nějaké kontakty. Abyste mohli zvát lidi na události ve svém kalendáři, potřebujete kontakty. A to je přesně to, co aplikace Lidé dělá. Můžete si zde nechat zobrazit kontakty z vašich účtů Outlook.com, Exchange, Office 365, Gmail iCloud a další. Výhodou je, že v případě propojení s těmito cloudovými službami můžete pracovat s kontakty v pohodlí této aplikace, přičemž jakékoliv změny budou okamžitě synchronizovány a profily jednotlivých osob můžete mezi sebou propojovat. Pokud chcete upravit vybraný kontakt, stačí jej vybrat a v pravém horním rohu klepnout na ikonu tužky pro úpravy. A v případě, že chcete vytvořit kontakt nový, podobně jako v aplikaci Pošta, klepněte na ikonu se symbolem +. Otevře se nové okno, ve kterém jen stačí zadat požadované údaje.


120.     Jak používat aplikaci OneDrive?


Součástí instalace systému Windows 10 je i plná integrace úložiště OneDrive a to zejména v aplikaci Průzkumník.

Ta funguje tak, že pokud jste připojeni se svým Microsoft účtem, v Průzkumníkovi okamžitě vidíte v levé rozbalovací nabídce položku OneDrive, která je vaší aktivní lokální kopií úložiště. Slovem aktivní se myslí to, že po dokončení prvotní synchronizace se jakákoliv změna provedena na počítači v dané složce okamžitě nahraje i do webového úložiště. Nezáleží na tom, zda do složky uložíte jeden dopis ve Wordu nebo 1000 fotek z dovolené, jakákoliv změna (vytvoření, editace, smazání) se ihned promítne do úložiště. Právě toto úložiště, které je uloženo v zabezpečených serverech společnosti Microsoft, je centrálním bodem, kde jsou data uložena. Všechno ostatní (mobilní aplikace, desktopová aplikace, aplikace na starších systémech) jsou jen klienti, kteří synchronizují změny. Uživatel na nic nemusí myslet a má vše automaticky zálohováno. Pokud se tedy naučíte do této jedné složky nahrávat vše potřebné (není problém si vytvořit složku OneDrive, v ní podadresáře Dokumenty, Fotky apod.), máte o zálohu a vzdálený přístup k těmto datům vždy postaráno. A pokud jste zvyklí používat knihovny Dokumenty, Obrázky apod., i to není žádný problém. Stačí např. adresář OneDrive zahrnout do knihovny Dokumenty a její obsah bude vidět i v této knihovně, samozřejmě s funkční synchronizací. 

středa 21. září 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (111-115)


111.     Jak zobrazit dvě místa jednoho dokumentu najednou?

U rozsáhlejších dokumentů se může stát, že při psaní na některé stránce potřebujete momentálně vidět údaje z jiné stránky. Například při psaní na straně 64 budete muset posuzovat údaje ze strany 5. V takovém případě by bylo ideální, kdybyste obrazovku mohli „rozdělit“ a dívat se na dvě části jednoho dokumentu zároveň.


A přesně to umí tzv. příčky. Příčka opticky rozdělí pracovní plochu Wordu na dvě části, přičemž v každé části můžete pracovat s jinou částí jednoho dokumentu.
Text rozdělíte příčkami následujícím způsobem:
1.       Na kartě Zobrazení ve skupině Okno klepněte na tlačítko Rozdělit.
2.       Uprostřed plochy Wordu se vytvoří příčka a rozdělení bude provedeno.
Plocha Wordu je nyní rozdělena na dvě oblasti. V obou je vidět jeden a tentýž dokument. Veškeré operace s textem v jedné oblasti se okamžitě promítají do druhé oblasti. Jediný rozdíl tvoří pohled na dokument. V jedné oblasti můžete procházet jinou částí dokumentu než ve druhé oblasti. Stejně tak např. nastavení přiblížení je na sobě nezávislé.

112.     Jak zrušit rozdělení obrazovky pomocí příček?

Rozdělení pohledu na dokument pomocí příček zrušíte tak, že poklepáte levým tlačítkem myši na vytvořenou příčku, příčka zmizí a můžete pracovat na dokumentu tak, jak jste zvyklí. Druhým způsobem je, ve stejném místě jako v předchozím tipu, klepnutí na tlačítko Odebrat příčky.

113.     Jak zobrazit více stránek najednou?

Pokud chcete na pracovní ploše monitoru zobrazit více stránek jednoho dokumentu najednou, stačí k tomu využít funkci Lupa. Pomocí posuvníků (nebo pomocí klávesy Ctrl + kolečka na myši) můžete změnit velikost pohledu na dokument od úrovně zobrazení jedné stránky až po zobrazení několika stránek najednou.

114.    Jak zobrazit dva dokumenty vedle sebe?

Pokud máte ve Wordu otevřené dva dokumenty, je možné je otevřít takovým způsobem, že na každé polovině monitoru bude vidět jeden dokument. Tuto funkci najdete na kartě Zobrazení ve skupině Okno, zde klepněte na položku Zobrazit vedle sebe.  Toto zobrazení se může hodit pro vizuální porovnání obsahu a vzhledu dokumentů.  Pro skutečné a obsahové porovnání je Word vybaven funkcí, o které jste se mohli dočíst v jiném tipu v této kapitole.
 
Při zobrazení dokumentů vedle sebe se při posouvání v jedné části automaticky posouvá i část druhá. Tato vlastnost výrazným způsobem usnadňuje samotné porovnávání. Pokud by se při zobrazení vedle sebe druhý dokument automaticky neposouval, zkontrolujte si, zda máte na kartě Zobrazení ve skupině Okno aktivovánu volbu Synchronní posuv.

115.     Jak vytisknout pouze vybrané stránky?


Pokud chcete při tisku dokumentu vytisknout pouze vybrané stránky, je nejjednodušší cesta přes tlačítko Soubor – Tisk. V zobrazeném okně ve střední části v poli Stránky zadejte číslo stránky, kterou chcete vytisknout, a oddělte jej čárkou. Pro větší rozsah stránek je možné použít pomlčku. Zápis by poté vypadal např. takto: 1,3,7-12,15

 

pondělí 19. září 2016

333 tipů pro Windows 10 (111-115)

111.     Kde je Windows Movie Maker, Windows Mail apod.?


Již s uvedením operačního systému Windows 7 společnost Microsoft přišla s novou vizí doplňkových nástrojů a aplikací. V dřívějších verzích systému Windows jste se mohli setkat s nástroji typu Outlook Express, Windows Mail, Windows Movie Maker apod. což již od Windows 7 neplatí. Všechny tyto aplikace a některé další se staly součástí zdarma dostupného balíčku Windows Essentials. Výhodou je mnohem snazší vývoj těchto aplikací, protože již nejsou součástí operačního systému a mohou se vyvíjet zcela nezávisle. Pokud tedy chcete využívat program Movie Maker, stačí si stáhnout balíček Windows Essentials. Oproti předchozím verzím navíc tato verze aplikace Movie Maker obsahuje velké množství novinek a vylepšení.


112.     Jak napsat ve Windows 10 dopis?


Nejpoužívanější aplikací na světě pro psaní dokumentů je bezpochyby Microsoft Word. Jelikož se ale jedná o samostatný a placený produkt, který je nutné pořídit zvlášť (nejčastější v rámci sady Microsoft Office), nemusí být na všech počítačích nainstalován a k dispozici. Nicméně již standardně je součástí instalace operačního systému Windows aplikace s názvem WordPad, která slouží jako jednoduchý textový editor.
 


113.     Jak vložit speciální znak nebo symbol?


Pokud potřebujete do textu vložit speciální symbol nebo znak, který nenajdete na klávesnici a neznáte pro něj klávesovou zkratku, je možné využít nástroj Mapa znaků. Ve velké nabídce těchto znaků si můžete nalézt ten požadovaný, vybrat jej a zkopírovat jej do schránky. Jednoduchým vložením ze schránky (Ctrl+V) jej pak vložíte do libovolné aplikace dle vašich potřeb. Ve stavovém řádku mapy znaků také naleznete pro většinu z nich klávesovou zkratku. Pokud některý symbol používáte často, je efektivnější se naučit příslušnou klávesovou zkratku, než jej neustále přes mapu znaků kopírovat a vkládat.

114.     Jak si ve Windows 10 něco nakreslit?


Malování patří mezi nejznámější a nejpoužívanější grafické editory na světě. Na světě snad neexistuje uživatel systému Windows, který by si alespoň jednou nezkusil v Malování něco nakreslit. Již v předchozí verzi Windows tato aplikace prošla zejména grafickou revolucí a dostala nové ovládání pomocí pásu karet.
Po spuštění se zobrazí prázdná plocha pro kreslení obrázku a dvě karty – Domů a Zobrazení. Na kartě Domů naleznete všechny grafické nástroje, které je možné využít pro kreslení obrázku, a tak zde máte možnost práce s daty ve schránce (Vyjmout, Kopírovat, Vložit), základní operace s obrázkem (výběr, výřez, změna velikosti a otočení), využití grafických nástrojů pro kresbu (tužka, barevná výplň, text, guma, kapátko, lupa), výběr stylu štětce, využití pestré nabídky geometrických tvarů, změna tloušťky čáry a pochopitelně i barev. Většina z vás asi nepovažuje Malování za nějaký pokročilý nástroj pro kreslení obrázků, ale když se na tuto problematiku podíváte s odstupem, zjistíte, že tam moc funkcí pro základní kresbu nechybí. A jako důkaz se můžete podívat na desítky klipů na serveru YouTube a žasnout nad tím, co je všechno možné v „obyčejném“ Malování nakreslit.
Po nakreslení obrázku je možné jej pochopitelně také uložit, a to v nabídce Soubor. Výchozím formátem Malování je soubor PNG. Kromě toho je možné v nabídce Soubor vytvořit nové kreslící plátno, obrázek vytisknout nebo do Malování něco naskenovat. Pokud máte v Malování nakreslený nebo otevřený nějaký povedený obrázek, je možné jej v nabídce Soubor rovnou nastavit jako pozadí pracovní plochy.


115.     Jak si zadarmo volat s přáteli?


V době, kdy je velká penetrace počítačů a připojení k Internetu je také možné si po Internetu volat s přáteli a to zcela zdarma. Nástrojů a programů, které toto umí je několik, mezi nejrozšířenější patří Skype. Nutno podotknout, že všechny tyto aplikace jsou dostupné zdarma a kromě volání umožňují i chatování, posílání souborů a další. Stačí, aby oba uživatelé měli nainstalovaný vybraný program, byli v něm přihlášeni a měli reproduktor/sluchátka a mikrofon. Skype patří společnosti Microsoft a také to byla jedna z prvních aplikací, kterou je možné stáhnout jak v desktopové, tak Windows Store verzi.středa 14. září 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (106-110)

106.     Jak okomentovat dokument?

Každý dokument napsaný ve Wordu je možné opatřit vlastním komentářem, který může sloužit pouze jako pomocný text k hlavnímu textu v dokumentu. V závislosti na nastavení tisku pak je možné komentáře i vytisknout jako součást dokumentu.

Vložení komentáře do textu provedete takto:
1. Nastavte se kurzorem na místo, k němuž bude komentář připojen. Například ke konkrétnímu slovu, mezi odstavce apod.
2. Na pásu karet klikněte na kartu Revize a ve skupině Komentář na příkaz Nový komentář.
3. Word přidělí danému místu komentář ve formě „bubliny“.
Klikněte do ní a napište sem jakkoliv dlouhý text, jenž ale nebude standardní součástí dokumentu.

107.     Jak profesionálně spolupracovat na dokumentu?

Pokročilejším způsobem spolupráce více osob na jednom dokumentu je tzv. sledování změn. Využívá se v případě, kdy má jedna osoba za úkol zkontrolovat dokument druhé osobě a naopak. Možností, jak se toto dá provést, je několik, většinou ale mají tyto nevýhody:
• Častým způsobem bývá označování „špatného“ textu červenou barvou. Problémem je, že autor často z tohoto způsobu provedení nepozná, jaké chyby se dopustil a jak ji má napravit.
• Elegantnějším způsobem bývá využití výše zmíněných komentářů. Recenzent do samotné práce nijak nezasahuje, ale zároveň může autorovi napsat, jaké chyby se dopustil. Nevýhodou je, že recenzent musí při každé opravě vkládat nový komentář, pracně vysvětlovat, jak má chybu napravit, a nakonec samotný autor nejenom, že musí sám ve Wordu provést úkony k odstranění chyby, ale musí také smazat po recenzentovi vložené komentáře.
Třetím způsobem, který eliminuje nedostatky dvou uvedených a zároveň přidává na jednoduchosti a eleganci provedení, je sledování změn. Aby bylo i naprostým začátečníkům zřejmé, jak oprava chyb v rámci dokumentu s využitím sledování změn probíhá, je pro vás připraven následující postup.
1.  Autor napíše dokument a pošle jej na zhodnocení recenzentovi, oponentovi, svému učiteli apod.
2. Tato osoba si zapne funkci Sledovat změny (na kartě Revize) a provede všechny zamýšlené opravy a úpravy. Text odešle po provedení všech změn autorovi.
 Ve Wordu 2016 se setkáte u revizí s jednou zajímavou novinkou a tou jsou různé režimy zobrazení provedených změn. K dispozici jsou tyto:
Jednoduchá revize – dojde k přepsání textu, původní text není vidět, změna je identifikována dle svislé červené čáry na začátku řádku se změnou.
Všechny revize – nastavení tak jak ho někteří možná znáte z předchozích verzí Wordu. Jakýkoliv přidaný text je zobrazen červeně, jakýkoliv odstraněný text je zobrazen červeně a přeškrtnut. Původní text je tedy zachován.
Žádné – prováděné změny jsou zaznamenávány pouze „interně“, na venek není vidět, že k nějakým revizím došlo. Provedené změny se zobrazí teprve při změně režimu zobrazení revizí. To se může hodit, když někomu opravujete dokument a zobrazované červené prvky vás při práci ruší.
Původní – umožňuje návrat k původní verzi dokumentu.

3. Autor po otevření dokumentu vidí všechny změny (v závislosti na nastaveném režimu) provedené kontrolující osobou, má možnost jednotlivé změny procházet a provedené změny buď přijmout (pokud s nimi souhlasí), nebo odmítnout (pokud si myslí, že jeho původní text byl lepší).
4. Ve chvíli, kdy tvůrce práce dokončí procházení všemi změnami a rozhodne se, zda je přijme, či odmítne, je proces sledování změn hotov. V případě, že autor přijal všechny změny, má dokument podobu takovou, jakou zamýšlel např. učitel, pokud autor všechny změny odmítl, všechny provedené změny se zahodí a výsledný dokument bude mít naprosto stejnou podobu jako první, ještě nezkontrolovaný dokument.
Jak na sledování změn prakticky:
Veškeré operace týkající se sledování změn se nacházejí na kartě Revize ve skupinách Sledování a Změny. Student tedy odešle dokument svému učiteli, učitel si pomocí tlačítka Sledovat změny zapne sledování změn a Word od této chvíle speciálním způsobem zaznamenává veškeré provedené úpravy.

 

Poté, co učitel opraví celý dokument a provede změny, které se mu zdají správné a vhodné, jej pošle zpět (např. emailem) studentovi. Student si dokument otevře a vidí pomocí výše uvedeného zvýraznění, co učitel do dokumentu připsal, co smazal a jaké provedl změny formátování. Pomocí příkazů ve skupině Změny může přecházet na Další nebo Předchozí změnu a aktuálně označenou změnu buď Přijmout, nebo Odmítnout. Pomocí šipek u příkazů Přijmout a Odmítnout si může z nabídky vybrat přijetí nebo odmítnutí všech změn. Tím je proces sledování změn dokončen a jak je vidět, jedná se o rychlý a pokročilý nástroj pro kontrolu dokumentů druhou osobou.

108.     Jak porovnat více dokumentů?

Porovnat dva dokumenty můžete na kartě Revize pomocí tlačítka Porovnat ve stejnojmenné skupině. I když se oba dokumenty budou lišit v jednom slově, Word vás na to při vyhodnocení porovnání upozorní a takový rozdíl zvýrazní.

 

109.     Jak zobrazit ve Wordu pravítko?

1. Na pásu karet klikněte na kartu Zobrazení.
2. Ve skupině Zobrazit zatrhněte volbu Pravítko.

110.     Jak změnit zobrazení dokumentu?

Uprostřed okna Wordu je bílá prázdná plocha – sem se píše text. Způsob zobrazení papíru (bílé plochy) lze nastavit prostřednictvím tří tlačítek v pravém dolním rohu Wordu. Po kliknutí na kartu Zobrazení v pásu karet je možné provést ve skupině Zobrazení totéž.
·         Režim čtení (první tlačítko) – nabízí pohodlné zobrazení dokumentu pro čtení bez zobrazení pásu karet.• Rozložení při tisku (druhé tlačítko) – zobrazí papír se vším, co je třeba - s pravítky, záhlavím, zápatím, oddělovači stránek a s obrázky.
• Rozložení webové stránky (třetí tlačítko) – zobrazí dokument tak, aby vypadal jako webová stránka (používá se při tvorbě webových stránek ve Wordu).
• Osnova (čtvrté tlačítko) – zobrazí dokument jako osnovu včetně nástrojů pro práci s osnovou a kapitolami jako celky.

• Koncept (páté tlačítko) – slouží k rychlé úpravě textu, nebude se zobrazovat např. záhlaví a zápatí.

pondělí 12. září 2016

333 tipů pro Windows 10 (106-110)

106.     Jak změnit ikonu zástupce aplikace?


V případě, že jste si vytvořili zástupce na určitou aplikaci nebo soubor, je tomuto zástupci automaticky přidělena ikona, která vám ne vždy musí vyhovovat. Změna ikony zástupce je ale věc poměrně snadná. Stačí kliknout pravým tlačítkem na ikonu zástupce, z nabídky vybrat příkaz Vlastnosti a na kartě Zástupce kliknout na tlačítko Změnit ikonu. Systém Windows vám nabídne poměrně velké množství dostupných ikon, desítky dalších ikon jsou například obsaženy i v souboru C:\Windows\system32\imageres.dll

107.     Jak odstranit šipku u ikony zástupce aplikace?


Při standardním způsobu vytvoření zástupce aplikace na pracovní ploše se vytvoří u ikony tohoto zástupce pro někoho nevzhledná šipka. Této šipky se lze poměrně snadným způsobem zbavit a kochat se krásou samotné, ničím nerušené ikony.
1.       Spusťte si Editor registru (Start – regedit) a otevřete si strom HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile (pozor, první písmenko v názvu klíče je malé L, nikoliv velké I)
2.       V něm se nachází položka IsShortcut (zde se naopak o písmeno L nejedná), kterou je nutné smazat. Po restartu počítače již ikony na pracovní ploše budou bez šipky.

108.     Jak spustit aplikaci jako správce?


U některých aplikací zejména ve firemním prostředí je někdy zapotřebí spustit aplikaci pod jiným uživatelským účtem, než je ten aktuálně přihlášený. Může to být z důvodu oprávnění, testování apod. Pokud chcete spustit vybranou aplikaci jako správce, stačí ji nalézt v nabídce Start, kliknout na ikonu aplikace pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vyberte příkaz Spustit jako správce. Dané oprávnění se týká pouze vybrané aplikace, veškeré další aktivity, které budou pod přihlášeným účtem vykonány, budou prováděny v kontextu daného přihlášeného uživatele.

109.     Jak otevřít soubor v jiné aplikaci?

Každý typ souboru má v systému přiřazenou výchozí aplikaci, která slouží pro jeho otevření. Může nastat případ, že chcete například soubor s příponou .pdf otevřít namísto v aplikace Acrobat Reader v prohlížeči Microsoft Edge. Stačí, když kliknete pravým tlačítkem myši na PDF soubor a v nabídce vyberete položku Otevřít v programu. Systém rozbalí další nabídku s navrženými aplikacemi, ve kterých je možné soubor otevřít. Pokud je ta vaše požadovaná mezi zobrazenými, stačí na ní kliknout. Pokud není, je nutné kliknout na poslední položku Zvolit jinou aplikaci. V zobrazeném okně jsou opět navrženy doporučené programy, ale po kliknutí na položku Další aplikace (nachází se až dole) si můžete zobrazit další nabídku aplikací. Pokud ani zde požadovaný program není, stačí jej vybrat pomocí tlačítka Najít jinou aplikaci v tomto počítači v dolní části okna. Pozor na zaškrtávací tlačítko K otevírání souborů používat vždy tuto aplikaci. Pokud byste ho aktivovali, od příště by se všechny soubory PDF otevíraly v aplikaci Microsoft Edge. Naopak, pokud se jedná pouze o jednorázové otevření v jiném programu, určitě tuto volbu odškrtněte.

110.     Jak uzavřít nereagující aplikaci?


Pokud se vám stane, že nějaká aplikace nereaguje a „zamrzla“, řešením může být restart počítače. Nicméně je to postup zdlouhavý a kvůli jedné nereagující aplikaci musíte přerušit práci na všem, co jste na počítači právě dělali. Elegantnější je uzavřít pouze vybranou aplikaci. Například, pokud vám přestane reagovat aplikace Word a nejde uzavřít žádným standardním způsobem, stačí si spustit Správce úloh (klávesová zkratka Ctrl + Shift + Esc) a na kartě Procesy si daný program nalézt a přes tlačítko Ukončit úlohu jej vypnout. Někdy ovšem ani toto nezabírá (či zde aplikace-proces není zobrazen) a pak je nutné se přepnout na jinou kartu – Podrobnosti a zde si nalézt proces, který reprezentuje danou aplikaci. Pomocí posledního sloupce s názvem Popis to nebude problém. Například aplikace Word je reprezentována procesem winword.exe. Obdobně pak postupujte v případě jiných aplikací, pokud vám zamrzne celé pracovní prostředí systému a plochy, zkuste najít a ukončit proces nazvaný explorer.exe a po jeho ukončení jej z nabídky SouborSpustit novou úlohu znovu aktivovat.

 

středa 7. září 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (101-105)

101.     Jak vypnout aktivní internetové odkazy?

V případě psaní adres internetových stránek nebo emailových adres Word automaticky zaktivuje tyto názvy a vytvoří z nich aktivní odkazy. Po klepnutí na daný odkaz se poté otevře příslušná webová stránka nebo emailový klient s adresou. Pokud chcete toto výchozí chování vypnout, je nutné v nabídce Soubor – Možnosti – Kontrola pravopisu a mluvnice klepnout na položku Možnosti automatických oprav. V nově zobrazeném okně klepněte na záložku Automatické opravy formátu při psaní a zde deaktivujte položku internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy.

Word má ve své databázi stovky slov, v nichž uživatelé dělají časté překlepy, a vedle těchto slov má uvedeny správné tvary. Jakmile při psaní textu dopíšete jakékoliv slovo a vložíte mezeru, Word jej zkontroluje, a pokud zjistí, že odpovídá chybnému slovu, okamžitě provede opravu z databáze. Uživatel si často oprav ani nevšimne, a tak mnohdy ani neví, že při psaní udělal chybu, kterou Word bleskově opravil.
Tato databáze kromě slov obsahuje i různé symboly. Například symbol smějícího se panáčka z dvojtečky, pomlčky a závorky :-) Word bleskově změní na symbol smajlíka J. Takových podobných symbolů je mnoho.
Do zmíněné databáze se můžete dostat a případně některá slova přidat či odebrat.
 
A jak se do této databáze automatických oprav dostat?
1. Klikněte na tlačítko Soubor a v dolní části nabídky zvolte Možnosti.
2. V levé části okna Možnosti aplikace Word klikněte na skupinu Kontrola pravopisu a mluvnice.
3. V pravé části klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav.
4. Word zobrazí okno Automatické opravy.
V dolní části okna je tabulka s dvěma sloupci. Zde se nachází kompletní seznam slov, jež databáze automatických oprav obsahuje. Jak bylo napsáno, Word automaticky při psaní textu zaměňuje slova v levém sloupci za slova v pravém sloupci.
Do databáze lze jakékoliv spojení často chybně psaného slova dopsat prostřednictvím textového pole Nahrazovat. Správný tvar napište do pole Za. Poté stačí kliknout na tlačítko Přidat. (Tlačítko Přidat se kryje s tlačítkem Nahradit – v závislosti na situaci.)
Z databáze lze ale velmi snadno jakékoliv slovní spojení odstranit. Stačí požadované slovo vyhledat a kliknout na něj tak, aby se zobrazilo v políčku Nahrazovat a jeho správný tvar v políčku Za. Poté stačí kliknout na tlačítko Odstranit v pravé dolní části okna. Slovo bude z databáze odstraněno.

102.     Jak vypnout velké písmeno po tečce?

Funkce automatických oprav ve Wordu automaticky za každou tečkou opraví/změní velikost písmene. Ve většině případů je tato funkce žádoucí, protože za tečkou na konci věty opravdu dle jazykových pravidel následuje slovo s počátečním velkým písmenem. Pokud ale tuto vlastnost automatických oprav chcete z nějakého důvodu vypnout (nicméně například Word má v sobě databázi zkratek, po kterých pochopitelně velké písmeno nedává), postupujte takto:
1. Klepněte na tlačítko Soubor - MožnostiKontrola pravopisu a mluvniceMožnosti automatických oprav.
2. Na zobrazené záložce odškrtněte volbu Velká písmena na začátku vět.

103.     Co je to Tezaurus?

Používání funkce Tezaurus není příliš časté, a proto jen stručně.
Kromě toho, že Word disponuje databází slov v podobě slovníků, má ještě databázi synonym, tedy slov stejného či podobného významu. Pokud se například v dokumentu bude vyskytovat stále jedno a totéž slovo a vy ho budete chtít nahradit jiným slovem stejného významu, může vám „poradit“ právě Tezaurus. Najdete jej na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu.

104.     Jak zjistit počet slov?

Počet slov v otevřeném dokumentu zjistíte v nabídce SouborInformace v pravé části zobrazeného okna nebo na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu po klepnutí na tlačítko Počet slov.
Počet slov lze také velice snadno zjistit pohledem na levou část stavového řádku aplikace Word.

105.     Jak přeložit dokument do cizího jazyka?

Od Wordu 2010 je příjemnou novinkou možnost nechat si přeložit napsaný text do jednoho ze světových jazyků. Je nutné si ale před samotným překladem uvědomit fakt, že veškerý překlad je strojový, tj. provádí jej počítač, a tak nemusí být cizojazyčný výstup vždy gramaticky správně.

Postup pro přeložení textu:
1. Otevřete si dokument, který chcete nechat přeložit.
2. Na kartě Revize ve skupině Jazyk klikněte na ikonu příkazu Přeložit.
3. Ze zobrazené nabídky vyberte příkaz Přeložit vybraný text, Word otevře okno Možnosti jazyka pro překlad, kde máte možnost nastavit, do jakého jazyka chcete nechat dokument přeložit. V případě, že jste tuto funkci již v minulosti využili, bude se automaticky nabízet již použitý jazyk.
4. Po kliknutí na tlačítko OK se zobrazí okno s upozorněním, že text musí být odeslán pomocí sítě internet na webový překladač společnosti Microsoft. Po kliknutí na tlačítko Odeslat se zobrazí vpravo panel s  již přeloženým textem do požadovaného jazyka.
Pokud se rozhodnete přeložit celý dokument, Word otevře webovou stránku s podobnými možnostmi a to z důvodu větší přehlednosti.