středa 19. prosince 2012

O co přijdete v Outlooku 2013

Ač je to někdy smutné, vývoj nezastavíme a tak je zapotřebí se i v Outlooku 2013 rozloučit s některými funkcemi a vlastnostmi. Zde najdete jejich seznam a bližší popis: http://blogs.office.com/b/microsoft-outlook/archive/2012/12/19/outlook-2013-deprecated-features-and-components.aspx

pondělí 3. prosince 2012

Vydán Windows MultiPoint Server 2012

V minulých dnech byl dokončen vývoj dalšího zajímavého produktu z dílny společnosti Microsoft – Windows MultiPoint Serveru 2012. Nová verze přináší mnoho novinek, na které se nyní podíváme. Nutno podotknout, že řešení založené na Windows MultiPoint Serveru (dále jen WMS) je čím dál populárnější, a to i z důvodu ukončení vývoje produktů rodiny Small Business Serveru.

Pokud o WMS slyšíte poprvé, vězte, že se jedná o samostatný operační systém založený na známém Windows Serveru, doplněný o zajímavé funkcionality. Mezi ty nejzajímavější patří podpora tzv. zero klientů – multifunkčních hubů, které mohou sloužit jako samostatná počítačová stanice, kdy veškerá komunikace probíhá přes vzdálenou plochu či konzolu pro kontrolu a ovládání připojených stanic.

Primárně se jedná o nízkonákladové řešení, protože pořízení takových stanic je opravdu levné, a tak je jeho využití směřováno hlavně do škol, knihoven a využívání nenáročných kancelářských aplikací. Ale v případě potřeby může WMS (a zejména WMS2012) sloužit i jako výkonný terminálový server pro aplikace všech typů.

Ve Windows MultiPoint Serveru 2012 se můžete oproti předchozí verzi setkat zejména s těmito novinkami:

Prostředí Windows 8 – jelikož je WMS 2012 založen na Windows Serveru 2012 (a tím pádem má stejné jádro jako Windows 8), uživatelé tak pracují v prostředí Windows 8. Kromě nového vzhledu, nabídky Start a dalších novinek známých ve Windows 8 se uživatelé mohou těšit na vylepšenou podporu USB zařízení a podporu vícedotykového ovládání na přímo připojených klientech.

Nový MultiPoint Dashboard – až do verze 2011 byly správcovské a ovládací příkazy dostupné v jedné konzoli nazvané MultiPoint Manager. Toto řešení ale nebylo vhodné pro všechny situace, protože např. v oblasti školství správce nepotřebuje mít vždy přístup k ovládání učebny, ale hlavně by neměl mít učitel přístup ke správcovských nástrojům daného serveru. Proto vznikla nová konzole MultiPoint Dashboard, která je právě určena např. pro učitele, kdy tyto účty začleníte do nové skupiny Dashboard User. Takový člen pak bude mít přístup k monitorování stanic, blokování uživatelů, omezení přístupu k Internetu apod. Nově pak budou moci využívat funkce, jako jsou chatování s klienty či převzetí kontroly nad ovládáním stanice.

Ochrana disku a instalace – další významnou novinkou, která chrání instalaci WMS 2012 před neoprávněnými zásahy je funkce Disk Protection. Pomocí ní máte možnost při každém restartu serveru vrátit vše do původní podoby a uživatelé tak budou mít vždy funkční a čistý systém, jelikož se veškeré změny promítají pouze do dočasné cache paměti. Ideální je tedy např. pro odloučená pracoviště, kiosky a knihovny, obecně pro prostředí, kde není dostupná neustálá přítomnost technických pracovníků. Tato funkce vychází z populárního nástroje Windows SteadyState.

Monitorování klientů – další novinkou je možnost monitorování i těch klientů, kteří nejsou přímo připojeni k WMS 2012. Stačí, pokud na těchto počítačích běží operační systém Windows 7 nebo Windows 8, a po instalaci tzv. MultiPoint Connectoru je možné tyto stanice vidět i v Dashboardu a provádět s nimi stejné operace jako s klasickými MultiPoint stanicemi.

Virtualizace desktopů – v edici Premium je možné, aby správci povolili roli Hyper-V a vytvořili virtuální stroje se systémem Windows 7 nebo Windows 8. Celý proces je díky tomu, že vše běží na jednom serveru, velice jednoduchý a je pro něj připraven praktický průvodce. IT odborníci toto řešení znají pod zkratkou VDI. Důvody pro implementaci této funkce byly zejména dva:

a, výkon stanic – v případě, že uživatel potřeboval výkonnější stanici, v prostředí se zero klienty nebyla téměř možnost, jak toho docílit. V rámci virtualizovaných desktopů záleží pouze na nastavení klienta, kolik bude využívat systémových prostředků serveru.

b, kompatibilita aplikací – jak již bylo napsáno, celé řešení je založeno na principu vzdálené plochy. Ačkoliv většina softwarových produktů nemá v terminálovém prostředí problém, můžete narazit na některou, která není s tímto řešením kompatibilním. Po nasazení virtualizovaných desktopů vám odpadá i tento možný problém.

Zkušební verzi si můžete stáhnout zde a v případě zájmu a potřeby ji bez problémů přeměnit na plnou verzi prostým zadáním produktového klíče.

čtvrtek 15. listopadu 2012

Zajímavá kniha o Windows 8 zdarma!

Nakladatelství Microsoft Press má pro Vás dárek: knihu Introducing Windows 8: An Overview for IT Professionals zcela zdarma. 
http://bit.ly/PSwido

pátek 9. listopadu 2012

Jak na formuláře ve službě SkyDrive?

Velice zajímavou a užitečnou funkcí, která byla v tomto týdnu přidána do služby SkyDrive, resp. aplikace Excel Web App, je možnost tvorby formulářů. Možnosti jejich využití jsou téměř neomezené, v rámci školních prostředí je můžete použít např. pro:

 • dotazníky, které mají žáci vyplňovat
 • registrace učitelů a žáků na nějakou školní akci
 • přihlášení na kurz konající se ve vaší škole 
 • a mnoho dalších případů
Základním předpokladem pro možnost tvorby takových dotazníků je vytvořený účet Microsoft. Pokud jej nemáte, stačí si takový během několika minut vytvořit např. na adrese www.skydrive.cz

Po přihlášení do služby SkyDrive stačí v horní části okna klepnout na položku Vytvořit a vybrat příkaz Sešit Excelu. Stačí zadat jeho název a po klepnutí na tlačítko Vytvořit se načte aplikace Excel Web App, ve které se na kartě Domů ve skupině Tabulky nachází tlačítko Průzkum. Po klepnutí na něj vyberte volbu Nový průzkum (při prvním vytváření průzkumu zde ani jiná možnost není, pokud ale na toto tlačítko klepnete již po vytvoření průzkumu, zobrazí se také nabídky Zobrazit průzkum, Upravit průzkum, Odstranit průzkum a Sdílet průzkum). Otevře se okno, ve kterém máte možnost zadat požadované otázky do vašeho dotazníku. V horní části okna máte možnost zadat název průzkumu, případně popis průzkumu, kde např. popíšete, za jakým účelem je dotazník vytvořen, na co budou sebraná data použita apod.

Pro zadání první otázky klepněte do připraveného pole a v zobrazeném dialogovém okně zadejte text otázky, případně nějaké její upřesnění. V položce Druh odezvy máte možnost nastavit, o jaký typ otázky se bude jednat. Na výběr máte z těchto variant:
 • Text
 • Text odstavce
 • Číslo
 • Datum
 • Čas
 • Ano/Ne
 • VolbaPo zadání všech údajů pro první otázku klepněte na Hotovo. Pravděpodobně se váš dotazník bude skládat z více otázek, proto nyní klepněte na Přidat novou otázku a postupujte analogicky dle předchozího popisu v této i v případných dalších otázkách. 

Jakmile budete mít zadány všechny otázky je možné klepnout na tlačítko Uložit a zobrazit, které provede přesně to co avizuje. Uloží dotazník a zobrazí vám jeho grafickou podobu, kterou uvidí koncoví uživatelé. 


Aby ale mohli váš dotazník vyplnit, je nejprve nutné ho k nim dostat a to nejčastěji v podobě odkazu, který jim předáte mailem, na Facebooku, Twitteru, na svých webových stránkách apod. Tento odkaz vytvoříte po klepnutí na tlačítko Sdílet průzkum. Následně jste informování, že pomocí odkazu může kdokoliv dotazník vyplnit i bez nutnosti přihlášení, ale pochopitelně se již nedostane k výsledkům (ty vidíte pouze vy ve formě přehledného souboru ve formátu aplikace Excel). Abyste uživatelům nepředávali vygenerovaný dlouhý odkaz, je možné jej pomocí tlačítka Zkrátit upravit na přijatelnější formu. 


Následně tedy jen stačí odkaz rozdistribuovat a sledovat, jak se vám vaše tabulka pro sběr odpovědí začíná plnit. Následně s ní můžete pracovat buď v Excel Web App nebo v klasickém Excelu.
středa 7. listopadu 2012

Jak aktivovat Windows 8?

U nového operačního systému Windows 8 máte jako školní zákazníci v případě použití tzv. MAK (Multiple Activation Key) aktivačních klíčů tři základní možnosti, jak takovou aktivaci provést. 

Jestliže používáte pro nasazení operačních systému některý z nástrojů pro tvorbu referenčního počítače, sejmutí image a její následné nakopírování na ostatní stanice, je možné již do této image přidat instalační klíč. Po zkopírování a prvním spuštění Windows 8 systém sám rozpozná, že byl již zadán produktový klíč a automaticky se aktivuje.

Druhou možností je ruční zadání před příkazový řádek, který je nutné spustit v režimu s administrátorským oprávněním. To provedete tak, že v nabídce Start vyhledáte příkaz „cmd“ a následně na výsledek hledání (Příkazový řádek) klepnete pravým tlačítkem myši. V dolní části okna se zobrazí nabídka, ve které zvolíte možnost Spustit jako správce. V nově otevřeném okně příkazového řádku pak zadejte následující příkaz (kde za X dosaďte platný MAK produktový klíč):

Slmgr.vbs –ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Třetí možností aktivace je přes grafické rozhraní. V nabídce Start spusťte příkazový řádek a zadejte příkaz „slui 3“ (bez uvozovek). V zobrazeném okně pak stačí jen zadat produktový klíč a systém aktivovat.

Group Policy Settings Reference for Windows 8 and Windows Server 2012

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25250

sobota 3. listopadu 2012

Zkopírování obsahu všech buněk v Excelu

V rámci jednoho projektu jsem potřeboval zkopírovat obsah všech buněk ze všech listů sešitu na poslední list Total a to tak, aby byly data pod sebou. Navíc se v prvním řádku na jednotlivých listech nachází záhlaví, takže kopírování dat musí začít až od řádku 2. Pokud byste někdy něco podobného potřebovali, tady na to máte makro:


Sub Kopirovani()

    Dim wSheet As Worksheet
    Dim rCopy As Range
    Dim rPaste As Range
    Dim lngLastRow As Long
    Dim lngLastRowCons As Long
    Dim strConsTab As String
   
    strConsTab = "Total" 'Consolidation sheet tab name
   
    'Clear any existing data from the consolidation tab or else each _
    sheet in the work will keep appending to it each time the macro is run.
    lngLastRowCons = Sheets(strConsTab).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    If lngLastRowCons > 1 Then
        Sheets(strConsTab).Range("A2:U" & lngLastRowCons).ClearContents
    End If
   
    For Each wSheet In Worksheets
        If wSheet.Name <> strConsTab Then
            With wSheet
                lngLastRow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
                Set rCopy = .Range("A2:U" & lngLastRow)
            End With
           
            lngLastRowCons = Sheets(strConsTab).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
            lngLastRowCons = lngLastRowCons + 1
                                 
            Set rPaste = Sheets(strConsTab).Range("A" & lngLastRowCons)
            rCopy.Copy
            rPaste.PasteSpecial xlValues
            Application.CutCopyMode = False
        End If
    Next wSheet

End Sub

Jak zadat produktový klíč ve Windows 8

Ve Windows 8 není úplně tak jednoduché zadat produktový klíč. Standardní a hlavně snadno dostupná grafická nabídka pro zadání klíče "zmizela". Jaké jsou tedy možnosti.

1. Spusťte si příkazový řádek s oprávněním správce a zadejte následující příkaz
"slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"

2. Spusťe si příkazový řádek a spusťte příkaz" slui 3". Zobrazí se standardní grafická nabídka pro zadání produktového klíče.úterý 30. října 2012

Možnosti upgrade na Windows 8

S příchodem nového systému Windows 8 čím dál více uživatelů shání informace o tom, jaké jsou možné cesty upgradu (tj. povýšení stávající verze operačního systému) na Windows 8. Ačkoliv vám většina IT odborníků doporučí při takové zásadní změně čistou instalaci, je nutné přiznat, že ve Windows 8 je upgrade zpracován opravdu výborně a po zkušenosti s upgradem více jak 50 stanic můžu říct, že i bezproblémově. Pokud jste se tedy rozhodli pro cestu upgrade, tady jsou vaše možnosti:

Upgrade na Windows 8
Na Windows 8 při zachování nastavení systému, osobních dat a aplikací je možné upgradovat z:
 • Windows 7 Starter 
 • Windows 7 Home Basic 
 • Windows 7 Home Premium

Upgrade na Windows 8 Pro
Na Windows 8 Pro při zachování nastavení systému, osobních dat a aplikací je možné upgradovat z:
 • Windows 7 Starter 
 • Windows 7 Home Basic 
 • Windows 7 Home Premium 
 • Windows 7 Professional 
 • Windows 7 Ultimate

Další varianty upgrade:
Možnosti instalace na Windows Zachování nastavení systému, osobních dat a aplikacíZachování nastavení systému a osobních datZachování osobních datNezachovat nic
Windows XP (Service Pack 3)
Ne
Ne
Ano
Ano
Windows Vista
Ne
Ne
Ano
Ano
Windows Vista se SP1
Ne
Ano
Ano
Ano
Instalace jiné verze (32-bit na 64-bit) Windows Vista se SP1 a pozdější
Ne
Ne
Ne
Ne
Instalace jiné jazykové verze Windows Vista se SP1 a pozdější
Ne
Ne
Ano
Ano
Windows 7
Ano
Ne
Ano
Ano
Instalace jiné verze (32-bit na 64-bit) Windows 7
Ne
Ne
Ne
Ne
Instalace jiné jazykové verze Windows 7
Ne
Ne
Ano
Ano

Příručka pro nasazení Office 2013

Pokud zvažujete nebo dokonce již připravujete nasazení Office 2013, určitě se vám bude hodit tato 353 stránková dokumentace právě o nasazení tohoto produktu:

http://blogs.msdn.com/b/mssmallbiz/archive/2012/10/22/free-microsoft-ebook-deployment-guide-for-microsoft-office-2013.aspx

sobota 27. října 2012

SkyDrive v číslech

Pár aktuálních zajímavých čísel o úložišti SkyDrive: využívá jej více jak 200 milionů uživatelů, je na něm 11 miliard fotek, 550 milionu uživatelů a celkově více jak 14 PB dat. Každý měsíc přibudou další 2 PB.

Windows 8 Media Center Pack

O tom, že ve Windows 8 nebude ve výchozím stavu aplikace Media Center a možnost přehrávání DVD jsem Vám již psal. Řešením je dokoupení tzv. Media Center Packu, který, a teď pozor, Microsoft jej má pro Vás po omezenou dobu zcela zdarma. O svůj vlastní produktový klíč pro tento přídavek si můžete požádat zde: http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-8/feature-packs

Windows 8 - snadno, rychle a levně

Nejsnazší cesta, jak mít nainstalované Windows 8 ještě dnes -http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows/buy?ocid=GA8_O_WOL_DIS_ShopHP_FPP_Light

Office 2013

Finální verze Office 2013 je již ke stažení na MSDN/Technet. Prozatím jen v angličtině...

Finální Office Web Apps

Ve službě SkyDrive je již finální (ve stylu Office 2013) a česká verze aplikací OfficeWebApps!

pondělí 8. října 2012

Aktualizace SkyDrive ve Windows 8

Vestavěná aplikace SkyDrive ve Windows 8 byla nyní aktualizována, nově umí například vyhledávání mezi soubory, přejmenovat a přesouvat soubory, zobrazovat koš či nastavovat sdílení. Aktualizovat můžete ve Store....

úterý 4. září 2012

Zdroje informací pro Windows Server 2012

http://technet.microsoft.com/cs-CZ/evalcenter/hh708766.aspx?ocid=&wt.mc_id=TEC_109_1_27

Product and Evaluation Guide
This Product and Evaluation Guide offers step-by-step introductions to many features and capabilities of Windows Server 2012.
Videos: Windows Server 2012 Jump Start: Preparing for the Datacenter Evolution
Windows Server 2012 is one of the most significant releases of Windows Server to date, and there are a vast number of new features in this release that will enable you to Cloud-Optimize your IT. These accelerated, engaging and demo-heavy HD video sessions are guaranteed to get you excited and ready to try them yourself.
Windows Server 2012 Virtual Labs
It's simple. No complex setup or installation is required to try Windows Server 2012 running in a full-featured virtual lab. You can test drive new and improved features and functionality, including server management and Windows PowerShell, networking, Hyper-V, and new storage solutions.
TechEd Video: Modernizing Your Datacenter
Find out how Windows Server 2012 allows you to respond to business needs faster and more efficiently.
TechEd Video: Inside Windows Server 2012 Multi-Server Management Capabilities
This session overviews Server Manager and Windows PowerShell 3.0 in detail and prepares you for enhancing your management capability.
TechEd Video: Windows Server 2012 DirectAccess: How to Quickly and Easily Deploy Your Next Generation Remote Access Experience
This session overviews the new integrated remote access solution that is easier to deploy, enabling employees access to corporate network resources while they work remotely, and IT administrators to manage corporate computers that are located outside the internal network.
TechEd Video: Windows Server 2012 NIC Teaming and Multichannel Solutions
Windows Server 2012 includes two great new features to increase both performance and reliability: NIC teaming and SMB multichannel.This session delves deep into both of these great new features, and how to use them in your organization.
TechEd Video: Continuously Available File Server: Under the Hood
For the first time Microsoft will have a zero downtime file server solution for both planned and unplanned downtime. This session provides a technical drilldown into the new Scale Out File Server for file-based storage with Microsoft Hyper-V and Microsoft SQL Server.
TechEd Video: What's New with Internet Information Services (IIS) 8: Open Web Platform for Cloud
This session focuses on how IIS is evolving as a hosting platform in the areas of sand-boxing resources, scalability, and manageability. It's packed with live demos of these investments to highlight how they can be used in real deployment.
TechEd Video: Deploying Windows Server 2012: From Bare Metal, Server Core, Minimal Server Interface, and More
What’s the best way to deploy Windows Server 2012? This TechEd North America 2012 session overviews new deployment options for Windows Server 2012 from bare metal deployments to choosing full GUI, Server Core or Minimal Server Interface installations. It covers server feature deployment on multiple servers, and more, with practical ways to design your deployment.
Library: Windows Server Installation Options
Choose between multiple installation options available for Windows Server 2012. This also includes the features that are installed with each option, the management options available after installation, and how to switch between the installation options during use.
Library: Release Notes: Important Issues in Windows Server 2012
Sometimes, even final released software faces challenges with unusual hardware, particular configurations, or unusual situations. Read here about known issues.
TechEd Video: Windows Server 2012 File and Storage Services Management
This session delves into new ways to manage your storage environment, as well as managing the de-duplication policies to save storage capacity, remote/network access to Windows storage including SMB and NFS file shares for Information Workers and Applications as well as iSCSI block storage for diskless boot and application data, and ways to investigate and troubleshoot common end-user issues.
Library: Dynamic Access Control Scenario Overview
In Windows Server 2012, you can apply data governance across your file servers to control who can access information and to audit who has accessed information.
Library: Networking Overview
This collection contains detailed information about networking products and features for the IT professional to design, deploy, and maintain Windows Server® 2012.
Library: Common Management Tasks and Navigation in Windows Server 2012
This topic will help you find and open common management tools, create shortcuts to frequently-used programs, run programs with elevated privileges, and perform common tasks like signing in and out, restarting, and shutting down computers running Windows Server 2012 and Windows 8 Release Preview.
Library: Migrate Roles and Features to Windows Server 2012
By using migration guides linked to on this page to migrate roles, role services, and features, you can simplify deployment of new servers, reduce migration downtime, increase accuracy of the migration process, and help eliminate conflicts that could otherwise occur during the migration process.
Windows Server 2012 PowerShell Deployment Guide
Windows PowerShell 3.0 includes significant investments that make Windows PowerShell a comprehensive management platform for all aspects of the data center, including servers, network, and storage.


Windows Server 2012 uvolněn

Dnes je pro většinu administrátorů velice významný den, protože Microsoft veřejně uvolnil finální verzi produktu Windows Server 2012. Sice je už pár týdnů je stažení na VLSC, ale nyní je mj. i na MSDN či Technetu. Zájemci o zkušební verzi mohou stahovat zde:

http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/hh670538.aspx?wt.mc_id=TEC_108_1_5

Více informací včetně datasheetu apod. naleznete na oficiálních stránkách

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/default.aspx

pátek 31. srpna 2012

Pár příkazů pro Windows 8

Pokud potřebujete změnit produktový klíč ve Windows 8, zkuste v admin příkazové řádce toto:

slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

A pro nainstalování jazykového balíčku zkuste: lpksetup

středa 29. srpna 2012

Windows 8 - mýty a fakta

S příchodem každé nové verze operačního systému či jakéhokoliv jiného většího softwarového produktu, který používají miliony uživatelů po celém světě, se téměř vždy objeví určité mýty, polopravdy či nepřesné informace, které často vedou ke zmatení koncových uživatelů a někdy i IT pracovníků. Nejinak je tomu i u nového operačního systému Windows 8. Pojďme se tedy společně podívat na některé mýty a uvést je na správnou míru.

Windows 8 jsou náročnější než Windows 7

Tento poměrně dlouho zažitý mýtus o tom, že každá nová verze OS musí být náročnější než ta předchozí, má možná zčásti své kořeny u systému Windows Vista, který v porovnání s předchozím OS Windows XP náročnější opravdu byl. Je nutné si ale uvědomit, že mezi vydáním těchto OS uplynulo přes 6 let, což je v IT oblasti velice dlouhý čas, a za tu domu se výrazně posunul i svět HW komponent. Nehledě na to, že systém Windows Vista obsahoval mnoho nových technologií a pokročilých funkcí. Už u Windows 7 vzal tento mýtus za své a i Windows 8 na tom nejsou jinak. Pro demonstraci vyvrácení tohoto mýtu použiji porovnání čistých instalací systémů Windows 7 a Windows 8, resp.počet procesů a množství využité paměti tak, jak je vidět ve Správci úloh.


Jak je z obrázku vidět, rozdíl je to opravdu značný, a nejenom tedy, že na počítačích, na nichž máte Windows 7, vám systém Windows 8 poběží bez problémů také, ale on vám poběží dokonce rychleji. Velice výrazným způsobem bylo také zapracováno na procesech spouštění a vypínání systému, které jsou také znatelně rychlejší než v předchozích verzích.

Ve Windows 8 není nabídka Start

Tato velice rozšířená nepravda se zakládá na neznalosti, nebo spíše záměně pojmů nabídka Start a tlačítko Start. Pravda je taková, že tlačítko Start ve Windows 8 opravdu nenajdete, ale nabídku Start pochopitelně ano. Nabídka Start je navíc zcela přepracovaná, zobrazena přes celou obrazovku, a to ve formě aktivních dlaždic, se kterými můžete dále pracovat, přesouvat je, měnit jejich velikost apod. Jedná se na první pohled zcela jistě o největší změnu pro běžného uživatele, ale nabízí se zde paralela s pásem karet v systému Office od verze 2007. Při jeho představení také většina uživatelů tvrdila, že si na něj nezvykne apod., a po pár týdnech užívání většinou museli dát za pravdu, že na tom něco je. A po pár letech pás karet převzali i jiní velcí výrobci softwarových produktů.S nabídkou Start, jak ji uživatelé doposud znali, každý pracoval běžně v řádech několika desítek použití denně. Proč tedy má uživatel sledovat něco, co používá tak často na ani ne čtvrtině obrazovky? Vy snad nemáte při práci otevřený Word, Excel, PowerPoint či jakékoliv jiné aplikace přes celou obrazovku? To byl také jeden z důvodů, proč se nabídka Start přesunula na celou obrazovku, kde je přehlednější a efektivnější.
Nabídku Start vyvoláte velice jednoduše stisknutím klávesy Windows na klávesnici (nejčastěji mezi klávesami levý Alt a levý Ctrl).

Windows 8 obsahují antivirový program

V systému Windows 7 byl dostupný antimalwarový a antispywarový nástroj Windows Defender. Uživatelé, kteří požadovali i antivirovou kontrolu, si mohli např. zdarma stáhnout antivirový produkt Security Essentials. Aby v novém systému bylo kompletní bezpečnostní řešení snazší a přehlednější, je ve Windows 8 jediný nástroj – Windows Defender, který ale obsahuje jak antimalwarovou a antispywarovou ochranu, tak i tu antivirovou a vzhledově vychází ze Security Essentials. Takže ano, Windows 8 obsahují skutečně plnohodnotný antivirový program a uživatelé tak nemusí hledat či kupovat programy jiných výrobců. Opět i zde Microsoft myslel v první řadě na uživatele.


Windows 8 nebudou umět přehrávat DVD

Vzpomínáte, kdy jste naposledy vzali klasické DVD s filmem a na počítači si jej přehráli? U většiny uživatelů to již bude nějaký ten měsíc zpět. V době rychlého internetu, snadného zapůjčení filmů, internetových úložišť a USB disků jsou CD a DVD již minulostí. Ponechme teď stranou problematiku autorských práv, protože i dnes již existují legální a oficiální internetové půjčovny filmů. Vždyť už v dnešní době existují desítky modelů notebooků a klasických počítačů, které CD/DVD mechaniky již z výroby ani nemají.
Proto se také Microsoft rozhodl, že ve Windows 8 nebude v základu podpora pro přehrávání DVD obsažena. Můžete si ale pochopitelně pořídit např. Windows Media Center či jiný produkt třetích stran, a pokud je pro vás podpora DVD důležitá, bez problémů si ji ihned doinstalovat.
Dalším důvodem je také to, že za každou prodanou licenci systému Windows musel Microsoft odvádět licenční poplatek za vestavěné přehrávání DVD příslušným vlastníkům patentů a licence. Mnoho uživatelů by tak v ceně licence platilo nepřímo za něco, co již nikdy nevyužijí. Odstranění podpory pro přehrávání DVD by se tak mělo mj. pozitivně projevit i na výsledné ceně produktu.

Windows 8 umí virtualizaci

Virtualizace je v oblasti IT trendem již několik let. Jedná se o možnost využít výkonu HW zařízení pro běh více virtuálních systémů, jako by běžely každý zvlášť na jednotlivém HW. Základním důvodem využití virtualizace je tak pochopitelně úspora nákladů, protože neplatí pravidlo 1 systém = 1 server, ale na jednom serveru může běžet systémů více.
I Microsoft má již několik let svoje produkty pro oblast virtualizace. Pro serverové řešení se jedná o Hyper-V, v klientské části (se jednalo) o Virtual PC. Aby i zde opět došlo ke sjednocení nabídky, je ve Windows 8 obsažena technologie Hyper-V, kterou tak můžou uživatelé využívat k virtualizaci systémů, běhu starších aplikací, výuce pro práci v jiných operačních systémech a podobně.  Na klientských
operačních systémech tak není již důvod pro využívání virtualizace nástrojů třetích stran.

 

Windows 8 edice budou přehlednější

Pokud byste se podívali na přehled edic nabízených u operačního systému Windows 7, dostali byste se na poměrně zajímavé číslo a získali byste seznam, který by vypadal asi takto:
 •          Windows 7 Starter
 •          Windows 7 Home
 •          Windows 7 Home Premium
 •          Windows 7 Professional
 •          Windows 7 Enterprise
 •          Windows 7 Ultimate

Každá z těchto edic měla své opodstatnění, jen pro běžného uživatele to bylo poněkud nepřehledné. Proto došlo k výraznému zjednodušení počtu a názvu edic, a to takto:

 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enteprise
 • Windows 8 RTPro základní představu obsahu jednotlivých edic začněme od konce. Windows RT je verze určená pro tablety a Windows 8 Enteprise pro velké firmy a korporace. Tím se fakticky dostáváme ke dvěma edicím, Windows 8 a Windows 8 Pro. Jak už z názvu vyplývá, Windows 8 jsou určeny pro běžné domácí zákazníky, Windows 8 Pro pro zákazníky firemní, obsahují navíc podporu pro připojení do domény, skupinové politiky, šifrování apod. Lepší přehled o funkcionalitách jednotlivých edic si zcela jistě uděláte z následující tabulky:

Název funkce
Windows 8
Windows 8 Pro
Windows RT
Updgrade z Windows 7 Starter, Home Basic, Home Premium
x
x

Updgrade z Windows 7 Professional, Ultimate

x

Start screen, Semantic Zoom, Live Tiles
x
x
x
Windows Store
x
x
x
Aplikace (Pošta, Kalendář, Lidé, Zprávy, Fotky, SkyDrive, Čtečka, Hudba, Video)
x
x
x
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)


x
Internet Explorer 10
x
x
x
Přihlašování přes Microsoft účet
x
x
x
Plocha
x
x
x
Instalace x86/64 aplikací
x
x

Nový Windows Explorer
x
x
x
Windows Defender
x
x
x
SmartScreen
x
x
x
Windows Update
x
x
x
Vylepšený Task Manager
x
x
x
Změna jazykového prostředí
x
x
x
Vylepšená podpora pro práci s více monitory
x
x
x
Storage Spaces
x
x

Windows Media Player
x
x

Exchange ActiveSync
x
x
x
Historie souborů
x
x
x
Připojení ISO / VHD souborů
x
x
x
Podpora pro mobilní připojení
x
x
x
Obrázkové heslo
x
x
x
Vzdálená plocha (klient)
x
x
x
Častečné obnovení, Smazání
x
x
x
Snap
x
x
x
Touch keyboard
x
x
x
Trusted boot
x
x
x
VPN klient
x
x
x
BitLocker a BitLocker To Go

x

Bootování z VHD

x

Hyper-V

x

Připojení do domény

x

Encrypting File Systém

x

Skupinové politiky

x

Remote Desktop (host)

x


Plnohodnotně ovládat Windows 8 bude možné pouze přes dotykovou obrazovku

Pokud se někde v médiích mluvilo a psalo o Windows 8, téměř vždy to bylo doplněno o obrázek dotykového tabletu a nové nabídky Start s dlaždicemi. Velká část uživatelů tak získala pocit, že Windows 8 jsou jen pro dotykové obrazovky a bez nich není možné systém plnohodnotně ovládat, což pochopitelně není pravda. Pro uživatele klasického počítače se kromě chybějícího tlačítka Start nic nezmění, ba naopak s Windows 8 bude práce ještě efektivnější díky větší a přehlednější nabídce Start a díky dalším novým funkcím.


Stahování a aktualizace aplikací bude nyní snazší

V předchozích verzích systému Windows bylo stahování aplikací vždy o stejném scénáři. Najít si stránky výrobce softwarového produktu, najít na stránkách část pro příslušný produkt, najít odkaz pro stažení, stáhnout jej a nainstalovat. Pro IT pracovníky věc běžná, pro některé uživatele noční můra. Jistým východiskem byly internetové portály, které na jednom místě shromažďovaly stovky a tisíce produktů ze všech softwarových oblastí a uživatel si je zde mohl snadno stáhnout. Nicméně trendem dnešní doby jsou tzv. katalogy, obchody s aplikacemi, a proto i ve Windows 8 najdete tento nástroj/funkci také, a to pod názvem Obchod. Zde si můžete snadno prohlížet všechny dostupné aplikace, které softwaroví producenti do tohoto tzv. Windows Store umístili, a jedním klepnutím myši nainstalovat. Obrovským benefitem oproti jiným, dříve používaným variantám je fakt, že jste automaticky upozorněni na novou verzi aplikace, včetně možnosti automatického stažení.


S Windows 8 na všech počítačích budu mít stejné prostředí

Jednou z největších novinek ve Windows 8 je možnost přihlásit se do systému s online Microsoft (dříve LiveID) účtem. Není tedy nutné vytvářet lokální offline účet, ale pokud již takový účet máte (např. pro využívání služeb Hotmail, SkyDrive a dalších), můžete ho použít i pro přihlášení do systému Windows 8. Už to samo o sobě je velice zajímavé, ale mnohem zajímavější a užitečnější jsou další bonusy s tím spojené, a to zejména kompletní synchronizace takového profilu. To znamená, že pokud jste na jednom počítači s Windows 8 přihlášeni pomocí svého účtu Microsoft a personifikujete si pracovní prostředí, tak po přihlášení s tímto účtem na jiný (a klidně i zcela nový) počítač s Windows 8 budete mít naprosto stejné pracovní prostředí. Mezi synchronizované položky patří např.:
 •         Barevné prostředí, plocha, obrázek na startovní obrazovce, obrázek účtu
 •          Témata, hlavní panel
 •          Hesla
 •          Jazyková nastavení, nastavení aplikací
 •          Nastavení a historie prohlížeče
 •          Ostatní nastavení

Další výhodou přihlášení pomocí účtu Microsoft je fakt, že pokud využijete tento účet k přihlášení, automaticky se ihned nastaví aplikace Pošta, Kalendář, Lidé, SkyDrive a další na váš Microsoft účet a vy tak bez jakékoliv konfigurace máte přístup k těmto aplikacím naplněným vašimi maily, kontakty,
apod.Možná si ale říkáte: A co data ve formě souborů? I zde má Microsoft řešení, a to v podobě webového úložiště/disku SkyDrive. Pokud si tedy budete svá veškerá data ukládat na SkyDrive, tak je budete mít k dispozici na jakémkoliv počítači připojeném k Internetu. Aplikace SkyDrive je navíc ve Windows 8 dostupná rovnou v základu, případně je možné si stáhnout synchronizační část, která se vám v Průzkumníkovi zobrazí jako nová knihovna, do které si můžete ukládat, co chcete, a ona zajistí
automatické nahrání a synchronizaci s webovým úložištěm.


S Windows 8 bude práce bezpečnější

Bezpečnost je dnes tématem číslo jedna pro většinu IT firem či IT oddělení. Dnes už není hodnota majetku o fyzickém vybavení, když některému pracovníkovi např. odcizí notebook, téměř vždy se primárně řeší, jaká byla data na takovém zařízení, a ne hodnota zařízení jako takového. A stejným způsobem se řeší i ochrana proti virům apod. Proto Windows 8 přicházejí s mnoha novinkami v oblasti zabezpečení.
O přítomnosti antivirového, antimalwarového a anstispywarového řešení Windows Defender již bylo napsáno, dalším bodem je např. vylepšení Internet Explorer ve verzi 10, který je zase o něco bezpečnější než jeho předchůdci, a byla provedena zabezpečení i v oblasti startování systému.
Nicméně tou největší „novinkou“ je šifrovací technologie BitLocker. Bitlocker jakožto nástroj pro šifrování pevného disku tu byl přítomen již v systému Windows Vista. Z hlediska technologického se jednalo a jedná o velice kvalitní řešení, nicméně problém byl někde jinde, a to v tom, že uživatel si pro případ havárie pevného disku zálohoval data ještě na USB flash disk, který ale již zašifrován nebyl. A ztratit USB flash disk je tak snadné. Proto se ve Windows 7 objevil nástroj BitLockerToGo, který právě řešil šifrování výměnných zařízení (USB flash disk, externí pevný disk). Jistou nevýhodou bylo ale to, že Bitlocker byl dostupný pouze v edicích Enterprise a vyšších, což znamenalo ne vždy zcela ideální
dostupnost pro menší a střední firmy, školy apod. A to se ve Windows 8 změnilo.O zjednodušení počtu a nabídky edic již bylo napsáno, a pokud se podíváte na uvedenou tabulku ještě jednou, tak zjistíte, že BitLocker a BitLockerToGo je dostupný i v té „základní“ firemní verzi – Windows 8 Pro. Všechny firmy, organizace, společnosti a školy, které budou používat Windows 8 Pro, mají šifrování svých dat ihned dostupné. Navíc ve Windows 8 byl BitLocker vylepšen tím způsobem, že umožňuje šifrování i pouze obsazeného místa. To se hodí v  případě, že máte například nový počítač s 1TB pevným diskem, který chcete zašifrovat. Ve Windows 7 by bylo nutné čekat velice dlouhou dobu, protože bylo nutné zašifrovat celý disk. Ve Windows 8 máte možnost si vybrat mezi šifrováním pouze obsazené části (což právě u nových PC muže být otázkou malé chvíle) nebo šifrováním i prázdného místa. Při následném zaplňování pevného disku novými a novými daty dochází pak pochopitelně k jejich automatickému šifrování. Bonusem na závěr je pak fakt, že v rámci průvodce zašifrováním disku si můžete šifrovací klíč uložit i ke svému online Microsoft účtu (kromě klasických voleb vytištění či uložení na USB disk).