sobota 22. října 2011

Hotfix pro WMS

Pokud se vám na vašem WMS serveru stává, že se klienti připojení přes LAN neustále odpojují, určitě zkuste nainstalovat tento nově vydaný hotfix

http://support.microsoft.com/kb/2524478/en-us

čtvrtek 20. října 2011

Přichází nová verze webového správce sítě - Windows Intune


O tom, co je Windows Intune, k čemu slouží a jak se používá jsme vám již na portále psali (http://www.modernivyuka.cz/Hlavn%C3%ADstr%C3%A1nka/tabid/70/ItemId/799/ctl/Details/mid/675/language/cs-CZ/Default.aspx). Microsoft nyní vydává druhou verzi tohoto nástroje, ve které najdete mnoho nových funkcí a vylepšení. Díky tomu, že se jedná o webovou aplikaci, není nutné nic instalovat či upgradovat, novinky se vám objeví ve správcovské konzoli zcela automaticky. Pojďme se tedy podívat, co na vás nového čeká.

·  Instalace software a aktualizací – pomocí této nové funkce můžete nejenom centrálně a hromadně instalovat aplikace a aktualizace společnosti Microsoft, ale nově i produktů třetích stran a to opět i včetně aktualizací. Zdrojem pro takové instalace může být jakýkoliv EXE, MSI nebo MSP instalační balíček. Pomocí jednoduchého průvodce si nastavíte parametry instalátoru a na jeho konci dojde ke kompresi, zašifrování a uploadu připraveného instalačního balíčku do prostoru Windows Azure, kde jej můžete kdykoliv využíti pro instalaci. Během zkušební verze máte k dispozici 2GB takového prostoru, zákazníci se standardně pořízenou službou mají prostoru více. Jakmile dojde k publikování takového balíčku, je vidět v konzoli Spravovaný software a z něj jej rovnou můžete instalovat na vybrané počítače nebo skupiny počítačů. Jakmile bude některý z cílových počítačů online, software se začne automaticky instalovat a pochopitelně jako správci máte možnost sledovat průběh a stav těchto instalací.

·  Vzdálené úlohy – Pokud ve správcovské konzoli klepnete pravým tlačítkem na vybraný počítač, zobrazí se kontextová nabídka s různými příkazy (Přidat do skupiny, Vyřadit z provozu, Vzdálené úlohy a další). Po klepnutí na poslední jmenovanou položku je možné spustit na tomto počítači velké množství úloh jako jsou např.:
o   Spustit kompletní malwarovou kontrolu
o   Spustit rychlou malwarovou kontrolu
o   Aktualizovat malwarové definice
o   Restartovat PC

·  Vylepšená správa softwarových licencí – v první verzi Windows Intune bylo možné porovnávat pořízené licence v rámci Microsoft Volume Licensing a skutečný stav instalací. Nově je možné přidávat a porovnávat se skutečným stavem i retailové licence, OEM licence a dokonce i licence produktů třetích stran.

·  Vylepšené reportování – nově se zde objevují HW filtry, které vám umožňují vytvářet ještě přesnější inventář vašeho vybavení. Vaše spravované počítače můžete filtrovat a vytvářet reporty na základě výrobce, dostupného místa na disku, velikosti RAM nebo rychlosti procesoru. Je tak možné si např. vytvořit seznam všech počítačů, kde dochází místo na disku a mají méně než 2GB operační paměti.

·  Výstrahy a upozornění – jako správci sítí byste se měli chovat proaktivně, tj. řešit problémy dříve než nastanou a tato funkce je k tomu přesně určena. Máte možnost si např. nastavit upozornění, když na daném počítači dojde k zaplnění více jak 90 % volného místa na disku apod.

·  Administrátor s omezenými právy – se stále větší a větší síti bude zřejmě zapotřebí, aby vaší sít monitorovalo více osob. Nově je však možné nastavit tzv. Administrátora pro čtení. Takový uživatel bude moci přistupovat ke všem údajům v rámci Windows Intune, ale jak už vyplývá z názvu, tak tyto údaje bude moci pouze číst a případně je předávat hlavnímu administrátorovi, který pak rozhodne, jak v dané situaci postupovat. Tato funkce je využitelná např. v případě zaučování nového správce nebo rozdílných úrovní znalostí jednotlivých správců. A pochopitelně je možné kdykoliv udělat z takového účtu pro čtení plnohodnotného administrátora.
  
·  Offline Instalace – v dřívější verzi bylo nutné, aby byl při instalaci klienta Intune počítač připojen k Internetu. Tato podmínka nyní odpadá a tak je možné si jednotlivé stanice předpřipravit nebo dokonce klienta Intune zahrnout do referenční image.

·  Nové jazykové verze – pro některé z vás zřejmě nejdůležitější vylepšení a tím je česká jazyková verze Windows Intune.

·  Další novinky a vylepšení – správcovská konzole založená na technologii Silverlight nyní umožňuje nové způsoby ovládání, práce a správy. Mezi ty nejdůležitější patří:
o   Nabídky po klepnutí pravým tlačítkem myši
o   Podpora funkce drag&drop
o   Zapínání a vypínání jednotlivých sloupců s informacemi

Pokud vás tyto změny zaujaly a máte zájem si novou verzi Windows Intune vyzkoušet, máte tak možnost učinit zde (http://www.microsoft.com/cs-cz/windows/windowsintune/try-and-buy.aspx). Zkušební verzi je možné využívat 30 dní a to až na 25 počítačích.
pondělí 3. října 2011

Příručka pro Windows InTune

Pokud vás jako správce sítí zaujal produkt Windows Intune, tj. možnost spravovat počítače přes cloud, určitě vám přijde vhod nová příručka o tomto produktu. Na 50 stránkách naleznete podrobné průvodce včetně obrázků pro všechny možné aktivity a operace, které je možné přes Windows Intune provádět. Případní zájemci mohou stahovat příručku zde, a pokud byste si chtěli Windows Intune vyzkoušet, je stále k dispozici možnost 30 denní zkušební verze a to přímo na hlavní stránce produktu.