pondělí 29. ledna 2024

Z Formsů přímo do Excelu. A živě!

Microsoft Forms asi není potřeba představovat. Ideální nástroj pro formuláře, registrace, přihlášky, kvízy, písemky, co se opravují samy (a v případě matematiky i samy vytvářejí). Nedávno do Forms přišla jedna zásadní funkce - Živé hlasování pomocí funkce Prezentovat. A nyní je do Forms nasazována další "živá" Funkce - zobrazení výsledků v online Excel souboru.

Doposud totiž bylo možné přímo ve Forms stáhnout výsledky v offline Excel souboru. Případně se dalo pro živé výsledky využít vyvolání Forms z webové aplikace Excel. Díky příchodu této nové funkce se slučují tyto dvě možnosti do jedné v podobě zlaté střední cesty.

Stačí, když si vytvoříte ve Forms formulář, tak jak jste byli zvyklí, jediný rozdíl je v tom, že na kartě Odpovědi nevyužijete stažení Excel soubor s výsledky offline, ale klepnete na položku Otevřít výsledky v Excelu.
Forms otevřou online podkladový soubor ve webové verzi Excelu, se kterou můžete dále pracovat dle potřeby a která se samozřejmě v reálném čase aktualizuje tak, jak respondenti případně doplňují další odpovědi. 

Tato funkce je postupně nasazována aktuálně pro Microsoft 365 Insiders a do konce února by měla být nasazena pro všechny. 

Trenér čtení s podporou AI dostupný pro všechny

Jedním z nejběžnějších přínosů AI ve škole je zcela jistě personalizace. A v praktické části to naplno ukázala například funkce Pokrok ve čtení v Teamsech, která umožňuje učitelům zadat žákům text k přečtení a AI sama nalezne chyby při čtení a ví, s jakými slovy má jaký žák největší problém a umí pro něj vymyslet personalizované zadání na procvičování konkrétního textu. 

Tato funkce až doposud byla však součástí pouze školních Teams a to se nyní mění, protože díky uvolnění aplikace (aktuálně ve fázi public preview) Reading Coach jako samostatné webové nebo desktopové verze k ní má přístup každý. Zatím je dostupná jen pro čtení anglického jazyka, ale vzhledem k tomu, že v Teamsech jsou podporovány desítky jazyků včetně češtiny a slovenčiny, dá se očekávat brzy i zde. V rámci public preview je zatím možné se přihlásit jen soukromým účtem Microsoft, každopádně v budoucnu bude možné tento nástroj využít i v rámci školy. Učitelé se zájmem o tuto aplikaci a inspiraci se mohou přihlásit do komunity učitelů, kteří tuto aplikaci používají a sdílejí své nápady - zde, a stejně tak správci, kteří mají zájem o přednostní možnost využívání aplikace v rámci školy - zde.

Po jejím spuštění máte tři možnosti z pohledu zadání textu - prostým vložením vlastního textu (Add a passage), využití vestavěné knihovny s několika desítkami článků nebo tou asi nejzajímavější, generování textu s pomocí AI. 


Tato třetí možnost je skvělá v tom, že si vyberete, kdo má být hlavní postavou příběhu, kde se má příběh odehrávat a vybíráte i úroveň složitosti textu. Na generování příběhů pomocí AI je skvělá ještě jedna věc - první vygenerovanou částí příběh nekončí a žák si může po dočtení vybrat, jak se má třeba hlavní postava zachovat nebo co má udělat a následně se vygeneruje další část příběhu. Žáci jsou tak skvěle zapojeni do čtení i formou hry, ve které si vybírají, jak se má příběh dál odehrávat. 


Po dokončení čtení textu je pak vidět výsledek a úspěšnost čtení, je možné se samozřejmě podívat i na historii jednotlivých procvičování či si některá již přečtená zopakovat znovu.pátek 19. ledna 2024

Copilot (nejen) ve škole - přehled

Microsoft má pro své služby založené na generativní AI souhrnný název Copilot. Copilot je však dostupný v různých verzích, pro různá řešení, a proto se často uvádí s dovětkem pro jakou službu je (např. Copilot pro Microsoft 365, Copilot for Security apod.).

V rámci školních prostředí se školy a univerzity nejčastěji zajímají o služby základního Microsoft Copilota (chatbot založený na GPT-4) a Copilot pro Microsoft 365 (funkce generativní AI dostupná v aplikacích Microsoft 365 Apps (Office)). Zajímavým řešením pak může být i Azure OpenAI, což je služba pro využití natrénovaného modelu pro vlastní aplikace.

Microsoft Copilot

Jedná se o online službu chatbota založeného na jazykovém modelu GPT-4 a modelu DALL-E 3 pro generování obrázků. Je dostupná pro všechny učitele a studenty starších 18 let u služeb Office 365 A1 a Microsoft 365 A3/A5 po přihlášení školním účtem na adrese copilot.microsoft.com. Důležitým rozdílem mezi veřejně dostupným Copilotem a Copilotem pro školní účty je fakt, že „školní“ model se na pozadí dále neučí z dat v chatu a ze zadaných promptů.

Nicméně i žáci mladší 18 let si mohou základní, veřejnou verzi Copilota vyzkoušet a to opět na adrese copilot.microsoft.com a to bez přihlášení jakýmkoliv účtem. V této variantě bez přihlášení není možné např. generovat obrázky pomocí DALL-E 3 a využívat další pokročilé funkce, pro využívání chatbota Copilot je ale plně dostačující.

Copilot je možné využít ke generování testů, nápadů a aktivit do hodin, souhrnu webových stránek a mnoho dalších aktivit. Díky integraci do prohlížeče Edge je pak možné Copilot použít i na práci s PDF dokumenty (vytvoření souhrnu nebo testu z otevřeného PDF dokumentu apod.)
Copilot pro Microsoft 365

Tato verze Copilota přidává možnosti generativní AI do populárních aplikací Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Whiteboard apod. Další zásadní funkcí je propojení obsahu a hledání obsahu v rámci daného školního tenantu. Zjednodušeně – Copilot pro Microsoft 365 si umí při vytváření obsahu sáhnout na všechna dostupná data pro daného uživatele a na základě toto vygenerovat jedinečný obsah.

Jednou ze základních možnosti Copilot pro Microsoft 365 je možnost generovat obsah dokumentu nebo prezentace na základě promptu a to přímo v aplikacích Word, PowerPoint a další. Další důležitou funkcí je možnost si od Copilotu nechat přeformulovat již vytvořený text a nebo vytvořit např. prezentaci na základě obsahu dokumentu ve Wordu. V PowerPointu je pak možné si např. říct o předělání prezentace, aby obsahovala méně textu a více relevantních obrázků apod.

Copilot v Outlooku pak pomůže se souhrnem e-mailové komunikace, kterou nemusíte v případě potřeby číst celou detailně a Copilot v Teams vám zase udělá souhrn schůzky a je pak možné se např. i doptávat, jaké úkoly jste např. ve schůzce dostali nebo jestli vás někdo ve schůzce zmínil apod.

Copilot pro Microsoft 365 je dostupný jako placený doplněk a stojí 30 dolarů/měsíc na jednoho uživatele.

Na závěr ješte rychlá zmínka o službě Copilot pro koncové uživatele. Ta je dostupná ve dvou variantách: Copilot(zdarma) a Copilot Pro (placená služba). Copilot Pro stojí 20 dolarů měsíčně, z důvodu prozatímní nepodpory českého jazyka ale není zatím možné službu Copilot Pro v České republice objednat. Podpora češtiny je plánována na první polovinu roku 2024. Copilot Pro umožňuje využít vždy nejnovější modely (jako GPT 4 Turbo) nebo generovat obrázky v lepší kvalitě a jiném rozložení stran než 1:1. 

úterý 9. ledna 2024

Vyplňujte, kreslete a opravujte PDF úkoly přímo v Teamsech.

Mnoho materiálů, se kterými se během zadávání domácích úkolů pracuje, jsou v rámci digitální podoby ve formátu PDF. Doposud nebylo možné napřímo do takových dokumentů cokoliv vepisovat a to ani v roli žáka a ani v roli učitele. To se s příchodem této nové funkce - podpory pro psaní do PDF mění a tak práce s PDF soubory v podobě spojovaček, doplňovaček či opravování práce učitelem dostává nový rozměr. 

Z pohledu tvorby zadání se pro učitele nic nemění - vytvoří se zadání, do něj se přidá PDF soubor jako součást zadání a jen je potřeba nezapomenout na nastavení, že studenti upravují vlastní kopii.


Následně, když student obdrží dané zadání a otevře PDF dokument, stačí, aby v horní pravé části okna klepnul na položku Upravit a v levé části okna se zobrazí panel se základními grafickými potřebami. Je možné tak do dokumentu cokoliv dopsat, dokreslit nebo pospojovat. Pokud je ze strany studenta vše hotovo, práci odevzdá jako klasické zadání.


Ale i učitel může po přijetí takové práce do PDF dokumentu cokoliv dopsat, zvýraznit, potrhnout nebo oznámkovat. Opět, přes tlačítko Upravit, opět pomocí levého panelu kreslících a psacích nástrojů.

pondělí 8. ledna 2024

Do Forms přibyl nový režim pro procvičování

Microsoft Forms dostaly nový režim pro procvičování testů, který může významně změnit to, jak v některých situacích s kvízy/testy/písemkami žáci pracují a přinést nové scénáře využití. Tou novou funkcí je režim procvičování. Pro něj je zásadní několik charakteristických vlastností:

  • otázky jsou žákům zobrazovány postupně po jedné
  • studenti po zodpovězení otázky ihned získávají zpětnou vazbu
  • pokud student odpoví špatně, je o tom informován a má možnost se opravit, případně otázku přeskočit
  • po dokončení testu se studentům zobrazí souhrnný přehled toho, jak dopadli
Režim procvičování lze zapnout na kvízech (nelze na materiálu typu obyčejný formulář, protože tam nejsou správné a špatné odpovědi) a zapnete jej v Nastavení - Možnost pro kvíz - Režim procvičování.

Výhodou je, že každý si může jet svým vlastním tempem, zjišťovat informace a rovnou se učit při odpovídání na otázky a okamžité zpětně vazbě.

Režim procvičování si můžete vyzkoušet třeba na tomto zvířecím testu nebo testu z anglické gramatiky.


Zapnutí režimu procvičování


Student ihned vidí, zda odpověděl správně


Při špatné odpovědi je ihned informován a může pokračovat dále


Souhrnný přehled po dokončení