středa 9. listopadu 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (146-150)

146.     Jak nahrazovat obsah buněk?

Nahrazování pracuje na stejném principu jako hledání, ale s tím rozdílem, že nalezené slovo je možné nechat automaticky nahradit jiným slovem nebo jakýmkoliv řetězcem. Aktivovat okno (záložku) Nahradit je možné buď z okna Najít a nahradit (viz předchozí postup), nebo přímo z pásu karet Excelu.
1. Na pásu karet klepněte na kartu Domů a ve skupině Úpravy na příkaz Najít a vybrat.
2. V rozevřené nabídce klepněte na položku Nahradit.
3. Excel zobrazí okno Najít a nahradit se dvěma hlavními položkami: Najít pro zadání textu nebo čísla, které má být nalezeno, a Nahradit pro zadání textu nebo čísla, kterým má být nalezený řetězec nahrazen.
4. I v tomto případě je nyní možné buď přímo začít nahrazovat, nebo upřesnit vyhledávání podobně jako v předchozím případě (u pouhého nahrazování) klepnutím na tlačítko Možnosti. Postup rozšířeného nastavení (v nabídkách Hledat, zatržítka Rozlišovat malá a velká písmena a Pouze celé buňky) je naprosto stejný jako u hledání popsaného v předchozí stati týkající se hledání.
5. Klepněte na tlačítko Najít další. Bude nalezen první výskyt hledaného slova.
6. Nyní můžete tlačítkem Nahradit zaměnit nalezené slovo náhradním slovem.
 
Pokud jste rozhodnuti nahradit úplně všechna hledaná slova na aktuálním listu nahrazovanými slovy, klepněte na tlačítko Nahradit vše. Tlačítko Nahradit je zde především pro případ, že nechcete nahradit všechna slova, ale z nějakého důvodu raději postupně každé slovo nahradíte (potvrdíte) „ručně“ tímto tlačítkem.

147.     Jak vytvořit graf?

Vytváření grafů je jednou z nejčastějších operací, která se v Excelu provádí, a je jedním z důvodů, proč se v Excelu tabulky zpracovávají. Excel disponuje velice podrobnými možnostmi tvorby a konfigurace grafu, proto se v následujících řádcích omezím jen na nejdůležitější informace.
Postup pro vytvoření grafu je následující:
1. Vytvořte tabulku se zdrojovými daty a označte tabulku (včetně popisků sloupců a řádků) do bloku.
2. Na pásu karet klepněte na kartu Vložení a ve skupině Grafy na tlačítko Doporučené grafy. Pokud jste zkušenější uživatelé, můžete rovnou vybrat typ grafu sami a to klepnutím na příslušnou ikonu. Správný výběr typu grafu je základem tvorby grafů. Při výběru špatného typu se vám může stát, že z grafu nevyčtete požadované údaje.
3. V zobrazené nabídce klepněte např. na první typ grafu. Graf bude vytvořen.
Po vytvoření tímto způsobem se graf umístí do speciálního rámu ohraničeného jednoduchou plnou čarou. Kdykoliv je možné na tento objekt klepnout tlačítkem myši a graf bude „aktivní“ – okolo grafu se zobrazí rámeček s rohovými úchopnými body a zároveň budou v tabulce v sešitě barevně odlišena data, ze kterých graf čerpá.
 
Bezprostředně po dokončení vytváření grafu bude graf zobrazen tak, jak jej vygeneruje Excel. Graf v takové podobě je sice „použitelný“, ale zdaleka není optimálně vizuálně upraven. Často je graf příliš malý, popisy os kategorií jsou zbytečně velké a zabírají příliš mnoho místa, jednotlivé sloupce či výseče grafu by mohly být výrazněji barevně nebo rastrově odlišeny, chybí nadpis grafu apod. Všechny tyto další úpravy lze ale samozřejmě možné v Excelu provádět.

148.     Jak naformátovat prvky grafu?

Po vytvoření grafu je popiskům os, nadpisu a údajům v legendě přiřazeno písmo určité velikosti, ale zpravidla však není vyhovující, co se velikosti nebo formátu obecně týče. Změnit jej můžete takto:
1. Klepněte na text popisků, u kterých si přejete změnit velikost a typ písma.
2. Nyní můžete provést změnu velikosti písma a případně typu písma na pásu karet na kartě Domů ve skupině Písmo.
Novinkou v Excelu 2016 je možnost přímo na daný objekt (popisky, legenda apod.) poklepat levým tlačítkem myši, kdy se následně v pravé části okna zobrazí panel s možnostmi pro formátování vybrané položky.
Nadpis (název) grafu a legendu lze změnit stejným způsobem jako v předchozím tipu, jen s tím rozdílem, že před započetím postupu je nutné označit název nebo legendu grafu.

149.     Jak změnit oblast zdrojových dat grafu?
Pokud již máte vytvořený a naformátovaný graf a zjistíte, že jste označili v listu špatnou tabulku nebo jen část dat, následující příkaz vám umožňuje znovu vybrat zdrojová data pro vytvořený graf. Nemusíte tak vytvářet a formátovat celý graf od začátku. Stačí, když na graf klepnete pravým tlačítkem myši a klepnete na možnost Vybrat data.

150.     Jak vytvořit graf na samostatném listu

Vytvořený graf je automaticky umístěn jako grafický objekt do listu, ve kterém se nacházíte při tvorbě grafu. Excel však umí vytvořit graf přes celý list na novém listu. Stačí, když klepnete pravým tlačítkem myši na oblast pozadí grafu, ze zobrazené nabídky vyberete možnost Přesunout graf a následně vyberete možnost Nový list.

Žádné komentáře:

Okomentovat