středa 30. listopadu 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (161-165)

161.     Jak využít funkci RANK?

Představte si, že máte tabulku s průměrnými výsledky žáků a chtěli byste rychle zjistit a hlavně zobrazit jejich pořadí. Čím větší tabulka by to byla, tím složitější a časově náročnější by to byla práce. Sice by se dalo využít seřazení tabulky dle hodnot, vyplnění aritmetické posloupnosti a následné seřazení, ale i to je zdlouhavý způsob. Pro zjištění pořadí totiž slouží v aplikaci Excel funkce RANK.
Tabulka před zjištěním pořadí by mohla vypadat tak, jak vidíte na obrázku:
Potřebujeme tedy zjistit pořadí jednotlivých žáků, což lze provést následovně:
1.       Klepněte do buňky C2 a vyvolejte průvodce vložením funkce (přes tlačítko fx na řádku vzorců nebo přes tlačítko Automatické shrnutí na kartě Domů)
2.       V nabídce funkcí nalezněte funkci RANK a klepněte na OK.
3.       Do pole Číslo se udává buňka, ve které je hodnota, jejíž pořadí chceme zjistit, v tomto případě to tedy bude buňka B2. Do pole odkaz se pak uvádí celý seznam hodnot, ze kterého budeme (resp. funkce RANK) určovat, kolikátá je daná hodnota vzhledem ke všem hodnotám. V tomto případě to tedy bude B2:B7. Položka pozadí je nepovinná, slouží k tomu, zda chceme výsledky řadit vzestupně nebo sestupně. Pokud by se v tabulce jednalo o počet bodů, kde vyšší znamená lepší, nemusíme vyplňovat nic. Pokud by se ale jednalo o průměr známek studentů, platí zde přesný opak – čím vyšší číslo, tím horší pořadí. V tom případě zde zadáme jakoukoliv hodnotu než 0, např. 1
4.       Po klepnutí na tlačítko OK se ihned zobrazí výsledek a zjistíme, že Petr je šestý. Nyní potřebujeme dopočítat i ostatní žáky a nabízí se možnost zkopírování vzorce z buňky C2 pomocí vyplňovacího úchytu. Pokud tak učiníte, výpočet proběhne, ale pokud se na výsledky podíváte blíže, zjistíte, že není něco v pořádku. Jana i Jirka mají jiný průměr, ale oba jsou třetí? Jak je toto možné? Při kopírování vzorců dochází i k jejich menším změnám tak, aby na každém řádku byl ten správný. Nicméně ne vždy tomu tak je, vzpomeňme na kapitolu o absolutním a relativním adresováním. A toto je právě další příklad, kdy bude nutné využít absolutní adresaci. Vzorec funkce RANK počítá se dvěma hodnotami – číslem a seznamem čísel. A zatímco na každém řádků chceme počítat s hodnotou průměru pro daný řádek, tak oblast, ze které pořadí počítáme, musí zůstat pořád stejná. A protože při kopírování vzorce Excel posouvá i tuto druhou část, je nutné ji „uzamknout“ pomocí klávesy F4 (viz kapitola o adresování). Správný vzorec, který bude možné dále zkopírovat tedy pro buňku C2 vypadá takto: =RANK(B2;$B$2:$B$7;1)


162.     Jak v jedné buňce zobrazit textový řetězec složený z jiných buněk?

Dejme tomu, že v jednom sloupci v tabulce budete mít jména zaměstnanců, ve druhém příjmení a ve třetím sloupci byste chtěli mít v buňce jméno i příjmení najednou. K tomu se používá textová funkce nazvaná CONCATENATE. Pokud tedy např. v buňce A1 bude jméno, v buňce B1 příjmení, potom do buňky C1 zadejte tento vzorec: =CONCATENATE(A1;" ";B1). Prázdná mezera ve vzorci je kvůli tomu, aby ve výsledné buňce byla i mezi jménem a příjmením mezera. A závorky se dávají, kdykoliv chcete do toho vzorce vložit jakoukoliv textovou hodnotu, tj. i mezeru.

163.     Jak zobrazit předchůdce a následníky buněk?

Zejména ve složitějších sešitech a tabulkách, v nichž se vyskytují desítky vzorců na jednom či více listech, je možné si nechat přehledně zobrazit, které buňky jsou pro daný vzorec zdrojové, tj. ze kterých vzorec počítá výslednou hodnotu. Těmto buňkám se říká předchůdce. Opakem předchůdce je následník, jenž ukazuje, pro které buňky je zdrojovou hodnotou. Stačí, když označíte buňku se vzorcem a na kartě Vzorce klepnete ve skupině Závislosti vzorců na příkaz Předchůdci, resp. Následníci.

164.     Jak seřadit data v tabulce?

Zejména u tabulek s větším počtem řádků je někdy potřeba tabulku abecedně seřadit podle určitého sloupce. Excel umí třídit jak podle textového obsahu buněk, tak i podle číselných hodnot. Třídění může být vzestupné (od A do Z či od 1 do 100) nebo sestupné.
1. Klikněte kamkoliv dovnitř tabulky s daty
2. Na pásu karet klepněte na kartu Data a ve skupině Seřadit a filtrovat na příkaz Seřadit.
3. Excel otevře okno Seřadit.
4. V nabídce Seřadit podle určete sloupec, podle nějž má být provedeno řazení. Na výběr bude tolik sloupců, kolik je jich v tabulce označeno do bloku. Sloupce budou označeny Sloupec A, Sloupec B atd. Pokud ovšem tabulka, kterou chcete seřadit, obsahuje záhlaví (nadpisy sloupců), pak se v nabídce budou zobrazovat přímo tyto názvy, a snadněji tak získáte informaci o tom, podle kterého sloupce bude řazena. Proto je psaní záhlaví doporučeno.
5. V poli Pořadí určete, zda se bude jednat o řazení vzestupné, nebo sestupné.
6. Klepněte na tlačítko OK – tabulka bude seřazena.
Druhou možností je kliknout v tabulce rovnou do sloupce, podle kterého chcete data seřadit a následně vybrat na kartě Domů v příkazu Seřadit a filtrovat volbu Seřadit od A do Z nebo Seřadit od Z do A. Stejné příkazy pak najdete i na kartě Data ve skupině příkazů Seřadit a filtrovat

165.     Jak seřadit data podle více kritérií?


V některých tabulkách se může stát, že bude několik položek v tabulce shodných (například se vyskytne několik stejných jmen nebo příjmení). V takovém případě Excel neví, jak má shodné položky seřadit, a proto je dobré při nastavování řazení přidat další řazení pomocí tlačítka Přidat úroveň. Tyto další úrovně se při řazení stanou aktivními právě tehdy, pokud v předchozím řazení Excel nalezne stejné hodnoty. Pokud bude několik řádků v seřazovaném sloupci shodných, aktivuje Excel druhou úroveň řazení. Kdyby se náhodou stalo, že i druhý sloupec bude obsahovat shodné položky, pak Excel aktivuje případně zadanou třetí podmínku atd.

pondělí 28. listopadu 2016

Záznam webináře o ochraně proti kyberútoky

Podívejte se na záznam webináře o tom, jak spolehlivě zabezpečit školu před různými typy kyberútoků.
333 tipů pro Windows 10 (161-165)

161.     Jak se připojit k neviditelné síti? (SSID)


Bezdrátové sítě jsou v dnešní době naprosto běžnou součástí firemního a často i domácího prostředí. Protože jejich signál nekončí u zdí domova/firmy, je nutné sítě ochránit před možným útokem. Možností zabezpečení je několik: silné heslo, silné šifrování, ověřování MAC adres apod. Nicméně existuje ještě jeden typ zabezpečení, který je naopak tak jednoduchý, že málokoho napadne. Jak zjistíte, že je ve vašem dosahu k dispozici nějaká bezdrátová síť? Díky tomu, že vás na ní systém nebo jiné zařízení upozorní a zobrazí vám její název. A to je právě ono. Proč si nenastavit síť tak, aby svůj název, tzv. SSID vůbec nevysílala. Pro případného útočníka je pak složitější zjistit, že vůbec nějaká síť v dosahu je a navíc by musel zjistit i její název. Proto je možné, aby bezdrátové routery SSID nevysílaly. Správce sítě vám pak jen řekne, že ve firmě je k dispozici po celé budově síť s názvem Firma123, typem zabezpečení WPA2, šifrováním AES a heslem BezpecneH3sl0, ale že je nastavena jako neviditelná. Jak se ale k takové síti připojit? To vám ukáže následující tip.

Otevřete si Ovládací panely – panel Centrum síťových připojení a sdílení a klikněte na příkaz Nastavit nové připojení nebo síť. Zde klikněte na možnost Ručně připojit k bezdrátové síti a spustí se průvodce pro vytvoření tohoto připojení. V dalším okně stačí zadat obdržené informace o bezdrátové síti (název, typ zabezpečení a šifrování a klíč-heslo) a kliknout na tlačítko Další. Profil je vytvořen a vy se můžete k síti připojit.

162.     Jak zjistit MAC adresu bezdrátového adaptéru?


MAC adresa je jedinečný identifikátor bezdrátové síťové karty a každá karta má svůj vlastní. Nenaleznete na světě dvě bezdrátové síťové karty, které mají stejnou MAC adresu, tj. i když si půjdete koupit do obchodu dvě stejné karty, každá bude mít MAC adresu jinou. Tento údaj je nastavený již od výrobce a je nezměnitelný (ale lze jej podvrhnout či naklonovat). Důvodem předchozích řádků je fakt, že se MAC adresa používá jako jeden ze způsobů zabezpečení bezdrátových sítí, kdy na bezdrátovém routeru nastavíte, že pouze vybraná zařízení s touto MAC adresou se mohou k síti připojit. Samozřejmostí je i nadále chránit síť bezpečným heslem apod., ale i toto omezení na MAC adresu zvyšuje bezpečnost sítě. Nejedná se ale v žádném případě o řešení neprůstřelné a jako skoro každé bezpečnostní řešení lze jistými způsoby obejít. Pokud tedy po vás váš správce sítě nebo někdo jiný, kdo vám poskytuje připojení k Internetu, bude chtít MAC adresu, zde jsou možnosti, jak ji zjistit:
·         Na samostatných adaptérech je většinou nálepka, kde je MAC adresa napsána
·         Na noteboocích a značkových počítačích je v případě přítomnosti bezdrátové karty taktéž na zadní straně nálepka, která MAC adresu zobrazuje
·         Pokud na kartě či zařízení nálepka není, lze zjistit MAC adresu v systému Windows a to takto:
o   Pomocí zadání příkazu ipconfig /all, který slouží k výpisu síťových karet včetně podrobných údajů. Jedním ze zobrazených údajů je právě MAC adresa, která je ve výstupu příkazu označena jako Fyzická adresa.

·         NastaveníSíť a internetWiFi a zde klepněte na položku Upřesnit možnosti.

163.     Jak zjistit, zda je počítač připojen k síti Internet?


Kromě klasického způsobu, že zkusíte otevřít oblíbenou webovou stránku, je také možné zjistit stav připojení k Internetu v Ovládacích panelech v panelu Centrum síťových připojení a sdílení. Zde se nachází položka Druh přístupu, ve které jste informováni, zda jste připojeni i do sítě Internet či nikoliv.
Ono totiž prosté vyzkoušení pomocí internetového prohlížeče není stoprocentní, protože počítač k Internetu být připojen může, ale internetový prohlížeč bude mít chybně nastavenou konfiguraci připojení (proxy server apod.). Také se může jednat o napadení počítače škodlivým virem apod. Proto je výše uvedený způsob v případě problému spolehlivější a proces ověřování (který probíhá na pozadí systému) a následného vyhodnocení mnohem komplexnější, než pouhé otevření webové stránky.

V případě kabelového připojení k síti lze také ověřit v oznamovací oblasti hlavního panelu. Pokud je ikona síťového připojení reprezentována monitorem s kabelem, počítač je připojen. U bezdrátového připojení je úspěšné připojení k Internetu reprezentováno sílou signálu, v případě chyby v přístupu na Internet je navíc u této ikonky zobrazen žlutý trojúhelník.

164.     Jak propojit počítače v síti?


Pokud chcete propojit mezi sebou počítače v síti, je nutné (v případě běžné domácí sítě), aby byly počítače zapojeny ideálně do stejné sítě a jejich síťové karty měly nastavené IP adresy ze stejného rozsahu (např. PC1 : 192.168.1.2 a PC2: 192.168.1.3). Samozřejmě, že se počítače dají propojit i v rámci velmi vzdálených sítí a IP adres, ale konfigurace takových sítí přesahuje zaměření této knihy.
Naštěstí v dnešní době, kdy se téměř běžnou součástí domácností stává i (bezdrátový) router je možné ruční zadávání IP adres vynechat a nechat vše na routeru, který počítačům sám přidělí IP adresu pomocí protokolu DHCP. Problém však může nastat, pokud chcete propojit mezi sebou počítače s různými operačními systémy Windows. Proto jsou popsány dvě následující nejběžnější situace:
1.       Všechny počítače v síti mají operační systém Windows 7 a novější – toto je nejideálnější stav, protože pro správnou komunikaci mezi sebou, pro sdílení dat a tiskáren apod. stačí vytvořit Domácí skupinu, což je novinka v systému od Windows 7 a která velice usnadňuje vytvoření domácí sítě i pro běžné uživatele.
2.       Počítače v síti mají operační systém Windows 10, Windows 7, Vista i XP – v tomto případě je nutné nastavit všem počítačům stejnou skupinu (Ovládací panelySystém – sekce Název počítačeZměnit nastavení – karta Název počítače – tlačítko Změnit). Poté by i tyto počítače měly být schopny se mezi sebou domluvit a komunikovat spolu, nicméně veškeré sdílené složky, tiskárny apod. bude nutné vytvářet a připojovat ručně.

165.     Jak vytvořit Domácí skupinu?


Asi brzo zjistíte, že pokud máte vytvořenou síť a do ní připojena různá zařízení, je mít je jen ve stejné síti bez dalšího užitku, možnosti komunikace a sdílení, je dost neefektivní. Pokud jsou tato zařízení se systémem Windows 7 a novější, máte o dost ulehčenou práci s nastavováním takového sdílení. Už ve Windows 7 totiž byla představena funkce Domácí skupina, která podstatným způsobem zjednodušuje konfigurace sdílení dat mezi více počítači, a to tak, že ji bez problémů zvládne i laik.
Celý proces funguje tak, že na jednom počítači v síti takovou domácí skupinu vytvoříte a všechny ostatní se k ní připojí. Pojďme se tedy podívat na to, jak se taková síť tvoří:
1. V Ovládacích panelech si otevřete ve skupině Síť a Internet položku Domácí skupina.
2. Stiskněte tlačítko Vytvořit domácí skupinu a v nově otevřeném okně klepněte na Další.
3. U přednastavených složek pro sdílení (Obrázky, Videa, Hudba, Dokumenty a Tiskárny a zařízení) zkontrolujte a případně upravte, jakým způsobem mají být sdíleny, a klepněte na Další.
4. Po chvíli konfigurace je vám zobrazeno bezpečnostní heslo, které bude nutné zadat u všech ostatních počítačů, které se budou snažit o připojení do skupiny. Nechte si heslo stále zobrazené nebo si jej zapište a klepněte na Dokončit.
5. Na jiném počítači, který chcete do domácí skupiny zapojit, si stejným způsobem jako v bodě 1 otevřete nastavení domácí skupiny. Na rozdíl ale od něj je v tuto chvíli již skupina vytvořena a vy nemáte možnost takovou skupinu vytvořit, ale pouze se do ní zapojit tlačítkem Připojit se. Opět klepněte na tlačítko Další, opět vyberte, co a jakým způsobem budete z tohoto druhého počítače s ostatními sdílet, a klepněte na Další.
6. Zadejte heslo pro připojení do domácí skupiny a klepněte na Další. Během chvíle je vše nastaveno a vaše domácí skupina aktivní a funkční.
Využití domácí skupiny a její správné fungování je nejsnazší ukázat v Průzkumníkovi, kde se v levé navigační části nachází položka Domácí skupina. Postupným procházením položek a podpoložek v rámci tohoto stromu se můžete dostat ke všem souborům, které byly na daném počítači nasdíleny pro další členy skupiny.
Pokud potřebujete i po připojení do skupiny změnit sdílené položky či další pokročilé nastavení sdílení, je to možné provést opět v Ovládacích panelech v Domácí skupině, kde nyní není ani možnost vytvoření, ani připojení do skupiny, ale právě možnosti týkající se pokročilého nastavení. To uskutečníte pomocí příkazů Změnit položky sdílené s domácí skupinou nebo Změnit rozšířená nastavení sdílení.

Pochopitelně můžete v případě potřeby kdykoliv členství v domácí skupině ukončit příkazem Opustit domácí skupinu.

Vše o nasazení Office 365 ProPlus v jednom

Při nasazování sady aplikací Office má většina škol na výběr ze dvou variant - standardní a hojně využíváná instalace pomocí ISO obrazu sady aplikací Office 2016 nebo novější varianty, Office365 ProPlus, na kterou mají nárok např. školy, které si platí předplatné software v licenčních programech jako jsou OVS-ES nebo EES.

V rámci Office365 ProPlus je každý měsíc uvolňováno do této sady plno novinek a zjaímavých funkcí a tak se studenti, žáci, ale i učitelé mohou učit stále něco nového. Nicméně nasazení a zejména to hromadné je pro mnoho správců velkou neznámou, ale není se čeho bát. V Microsoftu pro tyto účely vytvořili skvělou komplexní příručku a sadu návodů a praktických postupů, navíc ve formátu OneNote, takž je ihned, vždy a všude dostupná. Stahovat ji můžete zde.


středa 23. listopadu 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (156-160)

156.     Jak zjistit, kolik dní uplynulo/zbývá od/do určitého data?

Stejným způsobem jako v předchozím tipu můžete po zadání příslušných hodnot zjistit, za jak dlouho budou Vánoce v příštím roce, za kolik dní je konec školního roku apod.

157.     Jak zjistit, za kolik dní bude určité datum?

Pokud potřebujete zjistit, jaké datum bude za určitý počet dní, stačí, když do jedné buňky napíšete dnešní datum, do druhé buňky zadáte počet dní a ve třetí buňce tyto dvě hodnoty sečtete. V případě zadání záporného čísla naopak zjišťujete, jaké datum bylo před daným počtem dní od zadaného data.
 

158.     Jak v buňce zobrazit aktuální datum?

Pro zobrazení aktuálního data v buňce slouží funkce DNES. Přesný zápis do buňky musí vypadat takto: =DNES()

159.     Jak v buňce zobrazit aktuální datum a čas?

Pokud chcete v buňce kromě aktuálního data zobrazit i aktuální čas, vložte do buňky tento vzorec: =NYNÍ()

160.     Jak využít funkci KDYŽ?

Podmínka je velmi důležitou funkcí tabulkového procesoru. Pomocí podmínky je možné vytvořit ve funkcích jakousi výhybku mezi dvěma možnostmi, ze kterých si vzorec podle výsledku sám vybere, jakým způsobem bude pokračovat.
Dejme tomu, že budete mít tabulku prodeje z různých poboček, přičemž limit pro prodej za daný rok byl stanoven např. na 200 kusů. A chcete vytvořit takovou tabulku, aby bylo pomocí textové hodnoty vyjádřeno, zda byl úkol splněn.
Podmínka se definuje následujícím způsobem:
1. Nastavte se do buňky, v níž bude vyhodnocení podmínky – ve které se bude nacházet vzorec, v tomto příkladu je to buňka G2.
2. Klepněte na šipku dolů u tlačítka Automatického shrnutí na kartě Domů a v zobrazené nabídce zvolte položku Další funkce. Další možností je přímo na řádku vzorců klepnout na tlačítko funkce (fx).
3. V okně Vložit funkci zvolte v nabídce kategorie funkce Logické a následně v hlavním seznamu funkcí uprostřed klepněte na podmiňovací funkci KDYŽ. Jakožto jedna z nejpoužívanějších funkcí bývá funkce KDYŽ k nalezení mezi naposledy použitými funkcemi.
4. Poté klepněte na tlačítko OK.
5. Excel zobrazí okno Argumenty funkce, ve kterém je třeba doplnit tři údaje:
 
a) Podmínka – doplňte znění podmínky. Podmínku je nutné doplnit tak, aby po jejím výpočtu bylo možné jednoznačně určit, zda byla, nebo nebyla splněna. Na příkladu je pomocí podmínky nutné zjistit, zda buňka F2 bude menší, nebo rovna 200, tedy F2>=200.
b) Ano – napište, co se má provést, pokud výše uvedená podmínka bude splněna. V našem případě napište text Ano, ale mohl by zde být i jakýkoliv jiný text, například „Prodej splněn“ apod.
c) Ne – doplňte, co se má provést, pokud výše uvedená podmínka nebude splněna. V našem případě napište text Ne.
6. Klepněte na tlačítko OK – podmínka je zadána a vyhodnocena. V buňce G2 by se měl objevit text Ne. Jestliže by se změnila hodnota v buňce na číslo větší než 200, pak se okamžitě v buňce G2 objeví text Ano - začne pracovat první část podmínky.

pondělí 21. listopadu 2016

Windows aplikace (nejen) pro školství - 30. díl

V tomto jubilejním 30. díle se podíváme na sadu tematicky spjatých aplikací, které umožní i těm nejmenším si na tabletu kreslit a vybarvovat. Ano, přesně tak, jsou pro ně připraveny omalovánky.

Omalovánky - Psi

Cena: Zdarma
Odkaz je stažení

První z představených omalovánek se týká zvířat, konkrétně psů. A že jich máte na výběr opravdu hodně. Stačí si jen vybrat oblíbenou rasu a začít vybarvovat podle kreativity a nálady. Obrázky si samozřejmě můžete ukládat, přibližovat nebo dokonce zaznamenávat vaše kreslení jako video. Omalovánky - Oceán

Cena: Zdarma
Odkaz je stažení

Pro ty z Vás, kteří máte raději moře a mořské prostředí je pak určena tato verze omalovánek, ve které najděte opravdu rozmanitý podmořský život. Ryby, hvězdice, želvy, hady a mnoho dalšího. A pokud jste některé z těchto zvířat ještě neviděli, nezoufejte, u každého obrázku je připravena již hotová předloha. Pro jistotu.Omalovánky - Halloween

Cena: Zdarma
Odkaz ke stažení


Svátek Halloween je u nás čím dál více populární. A čím dál více populárnější jsou i kresby s ním spojené. Zde je máte všechny na jednom místě. Strašidla, čarodějnice, hrůzostrašné dýně a mnoho dalšího na Vás čeká v tomto vydání aplikace Omalovánky. Omalovánky - Monsters

Cena: Zdarma
Odkaz ke stažení

Příšerky jsou u dětí vděčné téma. Ať už se jedná o malé strašidýlka nebo obrovské strašáky, je to něco, co děti baví a zajímá. A proč si rovnou některého z nich nenamalovat a nevybarvit? Opět je pro Vás připravena sada nejrůznějších postaviček. Přistupte blíž, uvidíte, co jste ještě neviděli.
středa 16. listopadu 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (151-155)

151.     Jak vytvořit graf stiskem jedné klávesy?

Pokud potřebujete rychle zobrazit data v tabulce v grafickém formátu a nejde vám tolik o estetickou úroveň vytvořeného grafu, pak stačí jen označit oblast, která tvoří zdrojová data budoucího grafu, a stisknout klávesu F11

152.     Jak přiřadit buňce či oblasti vlastní název?

V Excelu je možné přiřadit určité oblasti buněk vlastní název, který je pro vás lépe zapamatovatelný. Ten pak lze využít i při tvorbě vzorců apod. Stačí, když označíte buňku nebo oblast, kterou chcete pojmenovat, a v poli názvů (oblast nad názvem prvního sloupce, kde se zobrazuje název buňky) zadáte váš vlastní název a potvrdíte jej stiskem klávesy Enter.

153.     Jak zobrazit konce stránek?

U Excelu na rozdíl od Wordu nemusí být na první pohled vždy patrné, jaké sloupce se ještě při tisku vejdou na jednu stránku a jaké už ne. Naštěstí existuje na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení sešitů funkce Zobrazit konce stránek, která vám zobrazí, jak budou data na listu v případě tisku rozložena na stránku.
 

154.     Jak nastavit záhlaví a zápatí?

Pokud chcete nastavit v Excelu záhlaví a zápatí v sešitu, je nutné klepnout na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky na malý čtvereček v dolním pravém rohu této skupiny příkazů. Na záložce Záhlaví a zápatí je poté možné nastavit text, který se bude objevovat na každé vytištěné stránce. Záhlaví a zápatí se obvykle používá k nastavení číslování stránek, někdy též k zveřejnění jména autora tabulky, případně data a času vytvoření tabulky.
Záložka obsahuje dvě bílé oblasti, které v náhledu zobrazují, jaké záhlaví (nahoře) a zápatí (dole) je právě nastaveno. Uprostřed jsou dvě rozbalovací nabídky, které obsahují několik variant přednastavených záhlaví a zápatí.
Pokud ale chcete vytvořit vlastní záhlaví nebo zápatí, klepněte na tlačítko Vlastní záhlaví (příp. Vlastní zápatí). Excel zobrazí okno s třemi oblastmi. Do každé oblasti můžete vložit proměnnou hodnotu (např. datum, čas, stránku, počet stránek apod.). Oblasti jsou tři a jsou rozděleny podle toho, v které části se budou tisknout (zleva, uprostřed, zprava).
 

155.     Jak zjistit, kolik dní jste již na světě?

Aplikace Excel toho umí spočítat opravdu mnoho. Jedním z těch základních výpočtů, pro které nepotřebujete ani speciální funkci a vystačíte si s obyčejným odečítáním, vám umožní zjistit, kolik dní jste na světě. A jak už to u Excelu bývá, výpočet je opravdu přesný, protože Excel samozřejmě ví, kolik dní má každý měsíc a dokonce i kdy byly přestupné roky.
1. Vytvořte tabulku tak, že např. v buňce A1 budete mít datum vašeho narození a v buňce A2 dnešní datum.
2. Do buňky A3 napište vzorec pro výpočet rozdílu mezi těmito daty. Platí vždy, že od „staršího“ data odečítáme „mladší“. Vzorec tedy bude vypadat =A2-A1.
3. Po klepnutí na klávesu Enter se ihned zobrazí výsledek.

pondělí 14. listopadu 2016

333 tipů pro Windows 10 (151-155)

151.     Jak zapnout účet Guest?


Již od Windows XP je součástí systému i účet s názvem Guest. Jedná se o speciální účet s nejmenším možným oprávněním a může sloužit například pro přístup na Internet pro menší děti apod. Majitel počítače tak má jistotu, že mu děti ať již vědomě nebo nevědomě něco se systémem neprovedou, nezmění konfiguraci, nenainstalují nové aplikace apod. Ve výchozím stavu je ale účet Guest zakázán a je nutné ho tímto postupem povolit:
1.       Klikněte pravým tlačítkem do levého dolního rohu plochy a z nabídky vyberte příkaz Správa počítače.
2.       Rozbalte položku Místní uživatelé a skupiny a v ní skupinu Uživatelé
3.       Ve střední části se zobrazí seznam lokálních uživatelů včetně uživatele Guest, stačí na něj dvakrát kliknout a v zobrazeném okně odškrtnout volbu Účet je zakázán.
Na druhou stranu, Windows 10 umožňují díky funkci Rodina vytvářet mnohem sofistikovanější řešení pro omezené účty, navíc s možností dohledu apod.

152.     Jak přejmenovat účet Guest?


Účet Guest slouží ve Windows 10 k umožnění přístupu uživatelům k prostředkům počítače, ale s co možná nejmenším možným oprávnění. Ve výchozím stavu je tento účet zakázán, proto je v předchozím tipu popsáno, jak jej aktivovat. Nicméně název Guest toho moc běžnému českému uživateli neřekne a je vhodné jej přejmenovat, např. na Host. To provedete stejným způsobem, jako přejmenování účtu Administrator.


153.     Jak změnit výchozí vyhledávač Microsoft Edge?


V aplikaci Microsoft Edge můžete rovnou do adresního řádku namísto internetové adresy zadat výraz, který hledáte na Internetu. Nemusíte tak nejdříve otevírat libovolný vyhledávací portál a teprve v něm informaci hledat, ale stačí zadat vyhledávaný výraz přímo do tohoto pole. Při standardní konfiguraci je jako výchozí vyhledávač v aplikaci Microsoft Edge nastaven Bing, což je vyhledávač od společnosti Microsoft a je tedy pochopitelná jeho výchozí pozice. Pokud jste však zvyklí na jiný (např. Seznam apod.), je možné jej změnit. Stačí, když v klepnete v horní pravé části prohlížeče na ikonu tří teček a z nabídky vyberete příkaz Zobrazit upřesňující nastavení.
Zobrazí se vám okno, kde v dolní části se nachází rozbalovací nabídka Hledání z panelu Adresa pomocí a zde si můžete vybrat, jakého poskytovatele hledání chcete zvolit. Pokud v nabídce není ten vámi požadovaný, klepněte v nabídce na položku Přidat nový a vyberte z dostupné nabídky poskytovatelů.154.     Jak nastavit domovskou stránku v Microsoft Edge?


Domovská stránka u internetového prohlížeče nastavuje, jaké stránka se vám zobrazí ihned po spuštění tohoto prohlížeče. Někteří uživatelé si jako domovskou stránku dávají portál Seznam.cz či jiné, někteří vyhledávače typu Google nebo Bing a někteří zase preferují stránky se zprávami apod. Nastavení domovské stránky dle vašich potřeb je v aplikaci Microsoft Edge věc velice jednoduchá.
1.       Otevřete si prohlížeč Microsoft Edge a klikněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu a vyberte položku Nastavení.
2.       V nabídce Otevřít v programu vyberte volbu Konkrétní stránka nebo stránky, z rozbalovací nabídky vyberte Vlastní a o řádek níže zadejte adresu webu, kterou chcete mít vždy automaticky otevřenou.
3.       Po uložení a opětovném spuštění prohlížeče již budou vámi zadané stránky otevřeny.

 

155.     Jak si přidat web v Internet Exploreru do oblíbených?Pokud si chcete přidat aktuální webovou stránku do oblíbených položek v prohlížeči Microsoft Edge, je to možné provést pomocí klávesové zkratky Ctrl + D. Internet Explorer se vás pouze zeptá na název oblíbené položky a po jeho potvrzení je již web přidán mezi oblíbenými. Druhou možností je klepnutí na ikonu hvězdičky v pravé horní části prohlížeče. 

středa 9. listopadu 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (146-150)

146.     Jak nahrazovat obsah buněk?

Nahrazování pracuje na stejném principu jako hledání, ale s tím rozdílem, že nalezené slovo je možné nechat automaticky nahradit jiným slovem nebo jakýmkoliv řetězcem. Aktivovat okno (záložku) Nahradit je možné buď z okna Najít a nahradit (viz předchozí postup), nebo přímo z pásu karet Excelu.
1. Na pásu karet klepněte na kartu Domů a ve skupině Úpravy na příkaz Najít a vybrat.
2. V rozevřené nabídce klepněte na položku Nahradit.
3. Excel zobrazí okno Najít a nahradit se dvěma hlavními položkami: Najít pro zadání textu nebo čísla, které má být nalezeno, a Nahradit pro zadání textu nebo čísla, kterým má být nalezený řetězec nahrazen.
4. I v tomto případě je nyní možné buď přímo začít nahrazovat, nebo upřesnit vyhledávání podobně jako v předchozím případě (u pouhého nahrazování) klepnutím na tlačítko Možnosti. Postup rozšířeného nastavení (v nabídkách Hledat, zatržítka Rozlišovat malá a velká písmena a Pouze celé buňky) je naprosto stejný jako u hledání popsaného v předchozí stati týkající se hledání.
5. Klepněte na tlačítko Najít další. Bude nalezen první výskyt hledaného slova.
6. Nyní můžete tlačítkem Nahradit zaměnit nalezené slovo náhradním slovem.
 
Pokud jste rozhodnuti nahradit úplně všechna hledaná slova na aktuálním listu nahrazovanými slovy, klepněte na tlačítko Nahradit vše. Tlačítko Nahradit je zde především pro případ, že nechcete nahradit všechna slova, ale z nějakého důvodu raději postupně každé slovo nahradíte (potvrdíte) „ručně“ tímto tlačítkem.

147.     Jak vytvořit graf?

Vytváření grafů je jednou z nejčastějších operací, která se v Excelu provádí, a je jedním z důvodů, proč se v Excelu tabulky zpracovávají. Excel disponuje velice podrobnými možnostmi tvorby a konfigurace grafu, proto se v následujících řádcích omezím jen na nejdůležitější informace.
Postup pro vytvoření grafu je následující:
1. Vytvořte tabulku se zdrojovými daty a označte tabulku (včetně popisků sloupců a řádků) do bloku.
2. Na pásu karet klepněte na kartu Vložení a ve skupině Grafy na tlačítko Doporučené grafy. Pokud jste zkušenější uživatelé, můžete rovnou vybrat typ grafu sami a to klepnutím na příslušnou ikonu. Správný výběr typu grafu je základem tvorby grafů. Při výběru špatného typu se vám může stát, že z grafu nevyčtete požadované údaje.
3. V zobrazené nabídce klepněte např. na první typ grafu. Graf bude vytvořen.
Po vytvoření tímto způsobem se graf umístí do speciálního rámu ohraničeného jednoduchou plnou čarou. Kdykoliv je možné na tento objekt klepnout tlačítkem myši a graf bude „aktivní“ – okolo grafu se zobrazí rámeček s rohovými úchopnými body a zároveň budou v tabulce v sešitě barevně odlišena data, ze kterých graf čerpá.
 
Bezprostředně po dokončení vytváření grafu bude graf zobrazen tak, jak jej vygeneruje Excel. Graf v takové podobě je sice „použitelný“, ale zdaleka není optimálně vizuálně upraven. Často je graf příliš malý, popisy os kategorií jsou zbytečně velké a zabírají příliš mnoho místa, jednotlivé sloupce či výseče grafu by mohly být výrazněji barevně nebo rastrově odlišeny, chybí nadpis grafu apod. Všechny tyto další úpravy lze ale samozřejmě možné v Excelu provádět.

148.     Jak naformátovat prvky grafu?

Po vytvoření grafu je popiskům os, nadpisu a údajům v legendě přiřazeno písmo určité velikosti, ale zpravidla však není vyhovující, co se velikosti nebo formátu obecně týče. Změnit jej můžete takto:
1. Klepněte na text popisků, u kterých si přejete změnit velikost a typ písma.
2. Nyní můžete provést změnu velikosti písma a případně typu písma na pásu karet na kartě Domů ve skupině Písmo.
Novinkou v Excelu 2016 je možnost přímo na daný objekt (popisky, legenda apod.) poklepat levým tlačítkem myši, kdy se následně v pravé části okna zobrazí panel s možnostmi pro formátování vybrané položky.
Nadpis (název) grafu a legendu lze změnit stejným způsobem jako v předchozím tipu, jen s tím rozdílem, že před započetím postupu je nutné označit název nebo legendu grafu.

149.     Jak změnit oblast zdrojových dat grafu?
Pokud již máte vytvořený a naformátovaný graf a zjistíte, že jste označili v listu špatnou tabulku nebo jen část dat, následující příkaz vám umožňuje znovu vybrat zdrojová data pro vytvořený graf. Nemusíte tak vytvářet a formátovat celý graf od začátku. Stačí, když na graf klepnete pravým tlačítkem myši a klepnete na možnost Vybrat data.

150.     Jak vytvořit graf na samostatném listu

Vytvořený graf je automaticky umístěn jako grafický objekt do listu, ve kterém se nacházíte při tvorbě grafu. Excel však umí vytvořit graf přes celý list na novém listu. Stačí, když klepnete pravým tlačítkem myši na oblast pozadí grafu, ze zobrazené nabídky vyberete možnost Přesunout graf a následně vyberete možnost Nový list.

pondělí 7. listopadu 2016

333 tipů pro Windows 10 (146-150)

146.     Jak smazat uživatelský účet?


V případě, že chcete smazat již nepotřebný existující uživatelský účet v počítači, stačí, když opět v Nastavení počítače v panelu Účty klepnout v dolní části na účet, který chcete smazat a následně jen klepnout na tlačítko Odebrat.


147.     Jak změnit obrázek uživatelského účtu?


Pokud si přejete změnit obrázek účtu, slouží v položce NastaveníÚčtyVáš účet tlačítko Procházet, které se nachází pod vašim aktuálním obrázkem. Stačí tedy vybrat z počítače jakýkoliv jiný, popř. vytvořit nový za pomoci webkamery.

148.     Jak změnit heslo uživatele?


Změnu hesla uživatelského účtu je možné provést v Nastavení počítače v položce Účty, kde se v části Možnosti přihlášení nachází tlačítko Změnit. Uživatel je vyzván k zadání starého hesla a dvojího zadání hesla nového. Uvědomte si, že v případě změny hesla pro online účet je toto nové heslo nastaveno ve všech službách, které s tímto účtem používáte, typicky tedy třeba i pošta Outlook, Xbox, OneDrive a další.  


149.     Jak aktivovat účet uživatele Administrátor

Ve výchozím stavu není účet s názvem Administrátor aktivní, výchozím uživatelem s administrátorským oprávněním je uživatel zadaný při instalaci operačního systému. Nicméně účet s názvem Administrátor v systému Windows 10 existuje, jen je nutné jej aktivovat:
1.       Klikněte pravým tlačítkem do levého dolního rohu plochy a z nabídky vyberte příkaz Správa počítače.
2.       V okně Správa počítače rozbalte položku Místní uživatelé a skupinyUživatelé.
3.        Klikněte pravým tlačítkem na položku Administrator a vyberte příkaz Vlastnosti.
4.       V zobrazeném okně odškrtněte položku Účet je zakázán.


150.     Jak přejmenovat účet Administrátor?Přejmenování účtu s názvem Administrator provedete zcela stejným způsobem, jako v předchozím tipu s tím rozdílem, že po klepnutí pravým tlačítkem z nabídky vyberete příkaz Přejmenovat

neděle 6. listopadu 2016

Soutěž doplňků pro Office

Společnost Microsoft vyhlásila soutěž o nejlepší doplněk pro aplikace Microsoft Office, aby tak podpořila vývoj lokálních doplňků dostupných v českém jazyce. Nejlepší doplněk v soutěži získá kromě hodnotných cen i marketingovou podporu. V rámci této soutěže také proběhne pro zájemce dvouhodinový workshop s expertem ze společnosti Microsoft, zaměřený na vývoj doplňků pro Office Store.Do pátku 20. listopadu 2016 má kdokoli možnost přihlásit se do soutěže e-mailem na adresu office-soutez@microsoft.com. Mezi hodnotné ceny patří například:
 • 1x herní konzole Xbox One S,
 • 4x hry pro herní konzoli Xbox One S,
 • univerzální skládací klávesnice Microsoft a ergonomická myš Microsoft,
 • Microsoft Azure v hodnotě 100 $ na testování,
 • licence Office 365 pro domácnosti na 1 rok.


Každý, kdo se soutěže zúčastní, navíc získá pozvánku na slavnostní vyhlášení 16. února 2017 a exkluzivní prohlídku kanceláří a pohled do práce ve společnosti Microsoft.

Podmínky pro naprogramovaný doplněk pro kteroukoli aplikaci v sadě Office jsou:
 • rozšíří využití Office aplikací v běžném životě (zefektivní domácnost)
 • bude uživatelsky přívětivý
 • bude stažitelný z Office Store.


Jaký doplněk pro Office soutěžící vymyslí a naprogramují, je pouze na nich. Kreativitě se meze nekladou. Vybrané doplňky pak získají marketingovou a PR podporu se zaměřením na jejich propagaci a všeobecně zvýšení povědomí o Office Store. Více informací naleznou zájemci na stránce: https://aka.ms/soutez.


Při této příležitosti proběhne 16. února 2017 i dvouhodinový workshop v sídle společnosti Microsoft, ve kterém se zájemci dozví, jak se doplňky pro Office programují, nahrávají do Office Store a jak je možné Office Store dále využít.

středa 2. listopadu 2016

Zapojte se do Skype-a-thonu 2016

1

Podobně jako loňský rok i letos chystáme na konec listopadu skvělou akci Skype-a-thon. V rámci letošního ročníku, kdy máte možnost během 48 hodin navštívit různé země, se pokusíme překonat hranici 3 milionů nacestovaných virtuálních mil a chceme, abyste byli u toho.

Jak se zapojit?

Krok 1: Jděte na adresu Skypeathon.com, kde naleznete nejnovější informace o této akci a připojte se k Microsoft Educator Community. Z této stránky je možné vytvořit či upravit váš profil, nastavit dostupnost a volný čas a dát ostatním vědět, že v tom jedete (voláte) s námi.

Krok 2: Najděte si třídu nebo odborníka na přednášku v rámci těchto aktivit:
 • Mystery Skype – jednoduchá hra, kdy se dva učitelé domluví na stejném čase, ve kterém si zavolají a nechají hádat děti, aby na základě otázek typu ANO/NE uhodly, kam se vlastně dovolaly. Jedná se o skvělou možnost poznat své vrstevníky po celé planetě.
 • Odborná přednáška – propojte Vaši třídu s odborníky po celém světě napříč všemi oblastmi lidského poznání
 • Virtuální výlet – skvělá příležitost, jak vzít děti na dobrodružnou výpravu bez nutnosti opustit třídu. Chcete navštívit batyskaf, nejsevernější trvale obydlenou polární stanici nebo základní tábor na Everestu? Se Skypem to není problém.
Neváhejte a ještě dnes si na 29. a 30. listopadu naplánujte Vaše přednášky a výlety.

Krok 3: Uskutečněte během těchto dvou dnů naplánovanou akci a po ní sdílejte své zážitky a zkušenosti, počet nacestovaných mil a to, co se studenti naučili a dozvěděli, používejte při tom hashtag #skypeathon . Během akce se také nezapomeňte podívat na stránku Skypeathon.com či si na sociálních sítích vyhledat hashtag #skypeathon. Ihned uvidíte, co se děje po celém světě.Potřebujete pomoc?

Podívejte se například na tento Sway, kde uvidíte, jak to vypadalo v minulých letech. Těšíme se na slyšenou.