čtvrtek 19. března 2020

Nenechte se v Teamsech od žáků ztlumit

S tím jak školy začínají ve velké míře používat aplikaci Teams, vznikají i první kuriózní situace, které je potřeba řešit. Jednou z nich je to, že žáci při online hodině přes Teams ztlumují mikrofon učitele, což jak sami uznáte, není moc ideální. Řešení je v nastavení schůzky, kdy je potřeba nastavit, kdo může být v roli organizátora a kdo v roli posluchače.

1. Pokud vytváříte Teamsovou schůzku přímo v desktopové aplikaci Outlook, je součástí kontextové nabídky na kartě Schůzka i tlačítko Meeting Options. Zde si pak můžete zvolit, kdo bude mít ve výchozím nastavení schůzky oprávnění prezentátora a tím pádem i možnost ostatní ztlumit.

2. Druhou možností je vytvoření schůzky přímo v části Kalendář v aplikaci Teams. Jakmile vytvoříte takovou schůzku a přidáte do ní nějaké účastníky, zobrazí ze v detailu schůzky odkaz na připojení ke schůzce a pod ním úplně vpravo odkaz na Možnosti schůzky. Po klepnutí na tuto položku se opět otevře výše zobrazené okno.


V průběhu schůzky pak samozřejmě můžete jednotlivým žákům dávat oprávnění prezentátora, ale tímto postupem máte zajištěno, že vás o slovo už nikdo (minimálně v Teamsech) nepřipraví.

úterý 17. března 2020

Jak na vzdálenou pomoc ve Windows 10/11?

Možná teď více než kdy jindy je toto aktuální téma. Kolegové ze školy potřebují s něčím pomoci na počítači, ale nejste ve škole, studenti potřebují poradit nebo vaši příbuzní řeší nějaký problém na počítači a vy jim chcete pomoci. V dnešní době je jasné, že se za nimi nebudete vypravovat osobně, ale vyřešíte to online.

Mnozí z vás znají různé programy na vzdálenou pomoc, jako je např. Teamviewer a další. Ponechme stranou nějaké hlubší srovnání nebo to, že je zdarma pouze pro osobní použití a využijme to, co máte. To co má každý uživatel ve Windows 10 a to je aplikace Rychlý pomocník. Ano, mnozí z vás o něm asi slyší poprvé a jak se říká - pod svícnem je největší tma.Tento vestavěný nástroj dělá přesně to, co potřebujete - umožňuje se vzdáleně připojit na jiné počítače i s možnosti vzdáleného ovládání a jeho použití je více než snadné.

Jak tedy postupovat?

Co je potřeba udělat z pohledu toho, kdo potřebuje pomoci? 

  • Spustit si aplikaci Rychlý pomocník a čekat na kód od pomáhající osoby

  • Po sdělení kódu (telefonem, sms, nějakým online způsobem) zadat tento kód do položky Kód od pomáhající osoby a klepnout na tlačítko Sdílet obrazovku
  • Pokud osoba, která vám chce pomoci, zvolí připojení i s možností ovládání počítače, bude ještě potřeba povolit i tuto možnost. 

  • Následně již vidíte, jak se Vám na počítači hýbe sám kurzor a osoba na druhé straně vám může pomoci

Co je potřeba udělat z pohledu toho, kdo poskytuje pomoc? 
  • Spustit si aplikaci Rychlý pomocník, vybrat položku Poskytnout pomoc jiné osobě a po vygenerování tohoto kódu jej sdělit druhé straně

  • Vyčkat, až osoba zadá kód a potvrdí jej
  • Následně si vybrat, zda chcete pouze vidět pracovní plochu druhé strany nebo ji i ovládat

  • Po potvrzení možnosti ovládání druhé straně pomoci

Jako pomáhající osoba máte možnost si zvolit, který z monitorů uživatele s problémem chcete vidět (pokud jich má víc), můžete si vzdáleně kopírovat obsah schránky nebo třeba spustit i Správce úloh.
  

Jak vidíte, je to velice snadné a tento nástroj je opravdovým Rychlým pomocníkem.