pondělí 3. července 2017

333 tipů pro Windows 10 (316-320)

316.     Jak přenést data a nastavení z jednoho PC do druhého?


Ať již provádíte čistou instalaci nebo upgrade, je vždy silně doporučeno si stávající data zálohovat na nějaké externí úložiště typu přenosný pevný disk, USB flash disk, síťové uložiště apod. Nicméně ne pro všechny uživatele je toto věc snadná a může se stát, že na některé důležité soubory zapomenete apod. Kromě dat by ale běžný uživatel chtěl určitě mít i po čisté instalaci zpět svoje stávající prostředí včetně nastavení, uživatelských účtů a dalších položek. Proto Microsoft má již poměrně dlouho v nabídce nástroj Migrace profilu uživatele, který tyto, pro někoho technicky i časově náročné operace, provede za vás. V systémech Windows 7 a Windows 10 je tento nástroj již součástí systému, pro systémy Windows XP a Windows Vista je nutné jej nainstalovat/spustit.
Stáhnout si jej můžete na stránkách společnosti Microsoft:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows7/products/features/windows-easy-transfer,
– případně přímo na stránkách Microsoftu v tzv. Download centru, kde se nachází vše, co tato společnost nabízí ke stažení.
Filozofie práce tohoto nástroje je taková, že zejména před čistou instalací spustíte na starém PC, resp. starém operačním systému, tento nástroj, který prohledá celý počítač a dá vám vybrat, co a kam chcete zazálohovat. Po provedení zálohy nainstalujete čistý operační systém a v něm spustíte opět tento nástroj. Z dříve vytvořené zálohy obnovíte požadovaná data a nastavení.
V prvním, uvítacím kroku jste informováni o tom, že tento nástroj umí přenést na novou instalaci uživatelské účty, dokumenty, hudbu, obrázky, oblíbené položky internetového prohlížeče, videa a další soubory.
V druhém kroku průvodce vám jsou nabídnuty tři možnosti pro přenos dat do nového systému. První z nich je kabel nástroje Migrace profilu uživatele. Jedná se o speciální kabel pro tento nástroj, který umožňuje propojit dva počítače a výše uvedená data přenést. Tento kabel mezi uživateli není moc rozšířený, a to nejen pro jeho jednostranného využití, ale také proto, že neobsahuje žádnou vlastní paměť, a slouží tedy pro přímý přenos dat mezi starým a novým počítačem, nikoliv pro přenos mezi instalacemi na jednom počítači.
Druhou variantou je možnost přenosu dat po síti, kdy oba počítače musí být zapojeny do stejné sítě. Opět jako v předchozím případě je toto vhodná možnost pouze pro přenos dat ze starého na nový počítač.
Třetí, a zřejmě nejpoužívanější volbou je přenos pomocí externího pevného disku či USB flash disku. Kapacity dnešních disků dosahují stovek GB, a tak se dají použít i pro tyto účely. Výhodou je, že máte zálohu PC provedenou na externím úložišti, a tudíž je možné novou čistou instalaci provést kdykoliv později. V žádném případě ale nelze považovat toto uložení dat za bezpečnou zálohu, od toho jsou v systému Windows jiné nástroje.
Pokud tedy máte vybráno, stačí zvolit požadovanou variantu a na následující obrazovce odpovědět, zda se jedná o starý počítač (tedy kde chcete provést zálohu) nebo nový počítač (tedy kam chcete obnovit zálohu). Při prvotní záloze je pochopitelně nutné vybrat volbu Toto je můj starý počítač.
Nyní tento nástroj zanalyzuje stávající instalaci a uložená data, uživatelské účty a další nastavení a odhadne velikost souboru pro přenos dat. Jelikož někteří uživatelé jsou zvyklí ukládat na počítače poměrně velké množství dat, může se jednat řádově o desítky až stovky GB dat a s tím související desítky minut nutných pro zálohu a obnovu (záleží na rychlosti zápisu a čtení vybraného média).
Navrhované položky pro zálohování a obnovu můžete ještě upřesnit pomocí odkazu Přizpůsobit pod názvem vybrané položky, kdy se otevře okno podobné klasickému Průzkumníkovi ve Windows a vy můžete dále vybrat nebo odebrat, co bude zálohováno. V závislosti na tomto výběru se také změní výsledná velikost záložního souboru.
V dalším kroku je možné zadat heslo pro obnovu, které bude (jak již z názvu vyplývá) nutné zadat při obnově profilu. Je to z toho důvodu, aby se v případě ztráty externího disku nedostal nikdo nepovolaný k vašim datům, nicméně zadání tohoto hesla není povinné. Nyní jen stačí vybrat, na jaký disk chcete soubor uložit, a proces ukládání bude započat. Dejte si pozor, ať vyberete externí disk určený pro zálohu, resp. po vytvoření zálohy na vnitřním pevném disku ji zkopírujte na externí médium. Není nic horšího než zjistit po zformátování diskového oddílu v rámci instalace systému Windows, že jste soubor z Migrace profilu uživatele měli uložen právě na tomto oddíle.

Obnova dat po instalaci systému je také velice snadná. Stačí opět spustit tento nástroj (tedy nástroj Migrace profilu uživatele), vybrat volbu, že data máte uložena na disku, a následně zvolit soubor se zálohou. Po zadání případného hesla se vám zobrazí nabídka toho, jaké položky a profily je možné obnovit do nové instalace, stačí jen zvolit požadovaný výběr a přenos může začít. Po úspěšném dokončení přenosu (obnovy) jste informováni o zdárném dokončení s informací, jaká data byla přenesena.

317.     Jak otestovat operační paměť?


Pokud se vám stává, že váš počítač často zamrzá, zobrazuje modré obrazovky apod. může být na vině kromě softwarové chyby i hardwarový problém. Nejčastěji je tento problém způsoben vadnou operační pamětí. Ve Windows 10 existuje nástroj, který umí paměť otestovat a diagnostikovat případný problém. Najdete jej v Ovládacích panelechNástroje pro správuDiagnostika paměti Windows. Po jeho spuštění máte na výběr buď okamžité testování (vyžaduje restart) nebo testování při příštím spuštění. Je to nutné z důvodu minimálního využití testované paměti, tj. aby v ní bylo nahráno co možná nejmenší množství dat. Při dalším spuštění nebo restartu se před spuštěním systému spustí tento diagnostický nástroj, který provede standardní diagnostický test. Možnosti tohoto nástroje zobrazíte stiskem klávesy F1, jedná se zejména o typ testu a počet opakování.

318.     Jak spravovat Windows Server z Windows 10?


Pokud jako správci Windows Serveru chcete své servery spravovat ze stanice, na které je nainstalován systém Windows 10, je toto možné díky sadě nástrojů pro vzdálenou správu serveru. Tyto nástroje se dají stáhnout na webových stránkách společnosti Microsoft (najdete je pod názvem Nástroje pro vzdálenou správu serveru pro Windows 10) a umožňují vám z počítače se systémem Windows 10 spravovat servery s operačním systémem Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Server 2012. Po instalaci balíčku je nutné povolit Nástroje pro vzdálenou správu serveru v okně Funkce systému Windows, které se nachází v panelu Programy a funkceOvládacích panelech.

319.     Jaké jsou možnosti práce s více monitory?


Čím dál více uživatelů počítačů přichází na to, že roste efektivita práce při využívání více jak jednoho monitoru. Jsou totiž hodně časté situace, kdy je zapotřebí pracovat s více aplikacemi najednou, a ať chcete nebo ne, na jeden monitor se jich moc nevejde. Proto již zhruba pětina uživatelů (na základě výzkumu společnosti Microsoft) všech počítačů alespoň občas s více než jedním monitorem pracuje.
Ve Windows 10 byla práce s více monitory podstatným způsobem oproti svému předchůdci vylepšena, a proto je jí věnována i samostatná část. Na co se tedy při práci s více monitory oproti systému Windows 7 můžete těšit?
Po klepnutí pravého tlačítka myši na ploše a zvolení příkazu Rozlišení obrazovky se zobrazí okno s informacemi o připojených monitorech, možnosti nastavení rozlišení, orientace a způsoby zobrazení, když máte k počítači připojen více jak jeden monitor.
Proto se v horní části okna nachází vedle ikon monitorů tlačítko Rozpoznat, které znovu identifikuje připojené monitory a používá se v případě, kdy máte monitor fyzicky připojen k počítači, ale v této nabídce stále vidět není. Druhé tlačítko Identifikovat slouží k tomu, abyste v případě, že máte dva a více naprosto typově shodných monitorů, věděli, který z nich považuje systém za číslo 1, číslo 2 a další. Zejména při počáteční konfiguraci je vhodné přiřazené pořadí vědět. Po klepnutí na něj se tedy na každém z připojených monitorů zobrazí velké číslo.
Pokud nejsou monitory seřazeny tak, jak potřebujete, nemusíte fyzicky přehazovat kabely nebo dokonce monitory na stole, stačí zde prostě vzít ikonu jednoho monitoru a přemístit ji tam, kam potřebujete.
Mezi novinky ve Windows 10 vzhledem k práci s více monitory patří zejména tyto:
• Možnost nastavení odlišného pozadí na každém z monitorů. Stačí v okně, kde vybíráte obrázek na pozadí plochy, klepnout pravým tlačítkem na vybraný obrázek a zvolit, pro jaký monitor se má stát vybraný obrázek pozadím.
• Možnost použití jednoho širokoúhlého obrázku jako pozadí přes více monitorů.
• Nové možnosti hlavního panelu ve vztahu k více monitorům, a to zejména nastavení, zda se bude hlavní panel zobrazovat na všech nebo jen na primárním monitoru, zda tlačítka a ikony na hlavním panelu chcete vždy stejné nebo zda se bude na hlavním panelu zobrazovat vše a na ostatních pouze ikony oken, které jsou na daném monitoru.
• Snadné spuštění nabídky Start a ostatních „rohových“ nabídek na všech monitorech, a to díky tomu, že je v rozích nastavena oblast o velikosti 6 pixelů, ve které je možné příkaz vyvolat. Tato velikost je nastavena tak, že vám pomůže vyvolat daný příkaz, aniž by omezovala uživatele, kteří do rohu v daný moment klepnout nechtějí. Jinak by bylo poměrně obtížné na více monitorech trefit přesně roh, jelikož by vám kurzor často přejížděl ihned na ten vedlejší.


320.     Jak vyřešit problémy s výkonem počítače?


Poměrně častým „problémem“, kteří uživatelé řeší u svého počítače, je výkon. Pokud máte pocit, že se to týká i vás, následující tipy vám mohou pomoci v řešení, případně i se zvýšením výkonu.
• V panelu Systém se podívejte, kolik máte nainstalované operační paměti, pro Windows 10 je vhodná velikost okolo 4 GB.
• Ve stejném okně si zjistěte pomocí Hodnocení systému, jaká je vaše nejslabší součást počítače.
• Ověřte si, že nemáte více jak 4 GB operační paměti na 32bitovém systému. Takový systém nedokáže více operační paměti adresovat a využít.
• Zjistěte, zda máte nejnovější ovladače (zejména na grafickou kartu) a případně je aktualizujte.
• Aktualizujte BIOS počítače.
• Pokud máte klasický plotnový disk (ne SSD!), provádějte pravidelně defragmentaci.
• V panelu Systém klepněte na položku Upřesnit nastavení systému a na kartě Upřesnit klepněte ve skupině Výkon na tlačítko Nastavení. Následně si na kartě Vizuální efekty můžete upravit, resp. povypínat „zbytečné“ vizuální efekty.
• Programy, které nepoužíváte, odinstalujte.
• Zjistěte, jaké programy a nástroje se vám spouští automaticky po startu systému (zjistíte ve Správci úloh) na kartě Po spuštění a ty nepotřebné vypněte.

• Neinstalujte různé doplňky a lišty do internetových prohlížečů.

Žádné komentáře:

Okomentovat