pondělí 24. července 2017

333 tipů pro Windows 10 (331-333)

331.     Do kdy si můžu stáhnout Windows 10 zdarma?


Windows 10 jsou pro všechny uživatele licencí Windows 7 a Windows 8/8.1 v edicích Home a Pro dostupné jako upgrade zcela zdarma. Tato nabídka je ale časově omezená a to po dobu jho roku od vydání Windows 10. Pokud tedy chcete přejít na Windows 10 zcela zdarma, máte čas přesně do 29. července 2016.

332.     Jaké jsou novinky v příkazové řádce?


Ve Windows 10 najdete novinky i u aplikací a funkcí, u kterých byste to možná ani po tak dlouhé době běžného fungování nečekali. Jedním z nich jsou i nové funkce v rámci příkazové řádky systému Windows.
·         Nově je možné zvětšit velikost okna příkazové řádky ve všech směrech a to klasickým roztažením pravého dolního rohu
·         Fungování běžných klávesových zkratek pro práci se schránkou jako jsou Ctrl+C, Ctrl+V a Ctrl+x
·         Možnost nastavit stupeň neprůhlednosti okna příkazové řádky
·         a další, které najdete, když klepnete v Příkazové řádce na horní lištu pravým tlačítkem a vyberete položku Vlastnosti.

333.     Jak naplánovat provedení aktualizací?


V rámci Windows 10 se uživatelům mohou aktualizace systému instalovat i bez předchozího upozornění, zejména co se bezpečnostních aktualizací týče. Uživatelé edice, které se používají ve firmách, nejčastěji tedy Pro a Enterprise, budou mít volbu odložení těchto aktualizací až o několik měsíců, přičemž uživatelé edice Home tuto možnost mít nebudou. Na jednu stranu je možné, že se takové nastavení nemusí někomu líbit, na druhou stranu většině uživatelů je to stejně jedno, protože měsíc co měsíc nechávali stahovat a instalovat pravidelné aktualizace, naopak to nyní budou mít o něco snazší.

334.     Jak vytisknout soubory do PDF formátu?


O formátu PDF už asi každý uživatel počítačů někdy slyšel. Jedná se o standardizovaný formát pro výměnu dat, mezi jehož základní vlastnosti patří bezproblémové čtení a naopak problémem jsou možnosti editace. Také tvorba dokumentu ve formátu PDF nemusí být věc úplně snadná, i když například Microsoft Office tuto funkci podporuje už od verze 2007. Jenže co když budete chtít do PDF formátu převést soubor z jiné aplikace? Pak jste až doposud museli sáhnout po nějaké aplikaci třetích stran. To se s příchodem Windows 10 změnilo, protože součástí systému je i virtuální tiskárna Microsoft Print to PDF, která funguje tak, že cokoliv na tuto tiskárnu pošlete vytisknout, výstupem bude daný soubor ve formátu PDF. A je jedno, zda se jedná o tabulku, prezentaci, nákres, obrázek či cokoliv jiného.

335.     Klávesové zkratkyTato příloha uvádí všechny klávesové zkratky tak, jak jsou uvedeny v nápovědě systému Windows 10.
Stisknutá klávesa
Akce
Klávesa s logem Windows+zahájení psaní
Prohledávání počítače
CTRL+PLUS (+) nebo CTRL+MÍNUS (-)
Přiblížení nebo oddálení mnoha položek, například aplikací připnutých na úvodní obrazovku
CTRL+rolovací kolečko myši
Přiblížení nebo oddálení mnoha položek, například aplikací připnutých na úvodní obrazovku
Klávesa s logem Windows‌ +C
Otevření ovládacích tlačítek
V aplikaci otevření příkazů pro aplikaci
Klávesa s logem Windows +F
Otevření ovládacího tlačítka Hledání pro vyhledávání souborů
Klávesa s logem Windows +H
Otevření ovládacího tlačítka Sdílení
Klávesa s logem Windows ‌ +I
Otevření ovládacího tlačítka Nastavení
Klávesa s logem Windows +J
Přepínání hlavní a přichycené aplikace
Klávesa s logem Windows +K
Otevření ovládacího tlačítka Zařízení
Klávesa s logemWindows +O
Uzamčení orientace obrazovky (na výšku nebo na šířku)
Klávesa s logemWindows +Q
Otevření ovládacího tlačítka Hledání pro vyhledávání aplikací
Klávesa s logemWindows +W
Otevření ovládacího tlačítka Hledání pro vyhledávání nastavení
Klávesa s logemWindows‌ +Z
Zobrazení příkazů dostupných v aplikaci
Klávesa s logem Windows‌ +MEZERNÍK
Přepínání jazyka zadávání a rozložení klávesnice
Klávesa s logem Windows +CTRL+MEZERNÍK
Změna na dříve vybrané zadávání
Klávesa s logem Windows +TAB
Procházení otevřených aplikací (kromě klasických aplikací)
Klávesa s logem Windows +CTRL+TAB
Procházení otevřených aplikací (kromě klasických aplikací) a jejich přichycení během procházení
Klávesa s logemWindows +SHIFT+TAB
Procházení otevřených aplikací (kromě klasických aplikací) v opačném pořadí
Klávesa s logemWindows ‌ +PAGE UP
Přesunutí úvodní obrazovky a aplikací na monitor vlevo (aplikace na ploše nemění monitory)
Klávesa s logem Windows +PAGE DOWN
Přesunutí úvodní obrazovky a aplikací na monitor vpravo (aplikace na ploše nemění monitory)
Klávesa s logemWindows ‌ +SHIFT+TEČKA (.)
Přichycení aplikace doleva
Klávesa s logem Windows +TEČKA (.)
Přichycení aplikace doprava
ESC
Zastavení nebo ukončení aktuální úlohy

Obecné klávesové zkratky

Následující tabulka obsahuje obecné klávesové zkratky, které můžete použít k navigaci ve Windows.
Stisknutá klávesa
Akce
F1
Zobrazení nápovědy
F2
Přejmenování vybrané položky
F3
Vyhledání souboru nebo složky
F4
Zobrazení seznamu panelu Adresa v Průzkumníkovi souborů
F5
Aktualizace aktivního okna
F6
Přepínání mezi zobrazenými prvky v okně nebo na ploše
F10
Aktivace panelu nabídek v aktivní aplikaci
ALT+F4
Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivní aplikace
ALT+ESC
Přepínání mezi položkami v pořadí, v jakém byly otevřeny
ALT+podtržené písmeno
Provedení příkazu pro toto písmeno
ALT+ENTER
Zobrazení vlastností vybrané položky
ALT+MEZERNÍK
Otevření místní nabídky aktivního okna
ALT+ŠIPKA VLEVO
Zpět
ALT+ŠIPKA VPRAVO
Vpřed
ALT+PAGE UP
Přechod o jednu obrazovku směrem nahoru
ALT+PAGE DOWN
Přechod o jednu obrazovku směrem dolů
ALT+TAB
Přepínání otevřených aplikací (kromě klasických aplikací)
CTRL+F4
Zavření aktivního dokumentu (v aplikacích, které umožňují otevření více dokumentů současně)
CTRL+A
Výběr všech položek v dokumentu nebo okně
CTRL+C (nebo CTRL+INSERT)
Zkopírování vybrané položky
CTRL+D (nebo DELETE)
Odstranění vybrané položky a její přesunutí do složky Koš
CTRL+R (nebo F5)
Aktualizace aktivního okna
CTRL+V (nebo SHIFT+INSERT)
Vložení vybrané položky
CTRL+X
Vyjmutí vybrané položky
CTRL+Y
Opakování akce
CTRL+Z
Vrácení akce zpět
CTRL+PLUS (+) nebo CTRL+MÍNUS (-)
Přiblížení nebo oddálení mnoha položek, například aplikací připnutých na úvodní obrazovku
CTRL+rolovací kolečko myši
Změna velikosti ikon na ploše nebo přiblížení nebo oddálení mnoha položek, například aplikací připnutých na úvodní obrazovku
CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Přesun kurzoru na začátek dalšího slova
CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesun kurzoru na začátek předchozího slova
CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přesun kurzoru na začátek dalšího odstavce
CTRL+ŠIPKA NAHORU
Přesun kurzoru na začátek předchozího odstavce
CTRL+ALT+TAB
Použití kláves se šipkami k přepínání mezi všemi otevřenými aplikacemi
CTRL+klávesa se šipkou (pro přechod na položku)+MEZERNÍK
Výběr několika jednotlivých položek v okně nebo na ploše
CTRL+SHIFT s klávesou se šipkou
Výběr bloku textu
CTRL+ESC
Otevření úvodní obrazovky
CTRL+SHIFT+ESC
Spuštění Správce úloh
CTRL+SHIFT
Přepnutí rozložení klávesnice, pokud je k dispozici více rozložení klávesnice
CTRL+MEZERNÍK
Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro čínštinu
SHIFT+F10
Zobrazení místní nabídky u vybrané položky
SHIFT s libovolnou klávesou se šipkou
Výběr více než jedné položky v okně nebo na ploše nebo výběr textu v dokumentu
SHIFT+DELETE
Odstranění vybrané položky bez jejího přesunutí do složky Koš
ŠIPKA VPRAVO
Otevření další nabídky směrem doprava nebo otevření podnabídky
ŠIPKA VLEVO
Otevření další nabídky směrem doleva nebo zavření podnabídky
ESC
Zastavení nebo ukončení aktuální úlohy

Klávesové zkratky pro práci s dialogovými okny

Následující tabulka obsahuje obecné klávesové zkratky, které můžete použít k navigaci v dialogových oknech.
Stisknutá klávesa
Akce
F1
Zobrazení nápovědy
F4
Zobrazení položek aktivního seznamu
CTRL+TAB
Přechod na další kartu
CTRL+SHIFT+TAB
Přechod na předchozí kartu
CTRL+číslo (číslo 1–9)
Přechod na ntou kartu
Karta
Přechod k další možnosti
SHIFT+TAB
Přechod k předchozí možnosti
ALT+podtržené písmeno
Provedení příkazu (nebo výběr možnosti), který se váže na příslušné písmeno
MEZERNÍK
Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, pokud je aktuální možnost zaškrtávací políčko
BACKSPACE
Otevření složky o úroveň výš, pokud je vybrána složka v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít
Klávesy se šipkami
Výběr přepínače, pokud aktivní možnost je skupina přepínačů

Klávesové zkratky Průzkumníka souborů


Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s okny a se složkami v Průzkumníkovi souborů.
Stisknutá klávesa
Akce
ALT+D
Výběr panelu Adresa
CTRL+E
Výběr vyhledávacího pole
CTRL+F
Výběr vyhledávacího pole
CTRL+N
Otevření nového okna
CTRL+W
Zavření aktuálního okna
CTRL+rolovací kolečko myši
Změna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek
CTRL+SHIFT+E
Zobrazení všech složek nad vybranou složkou
CTRL+SHIFT+N
Vytvoření nové složky
NUM LOCK+HVĚZDIČKA (*)
Zobrazení všech podsložek vybrané složky
NUM LOCK+PLUS (+)
Zobrazení obsahu vybrané složky
NUM LOCK+MÍNUS (-)
Sbalení vybrané složky
ALT+P
Zobrazení podokna náhledu
ALT+ENTER
Otevření dialogového okna Vlastnosti pro vybranou položku
ALT+ŠIPKA VPRAVO
Zobrazení další složky
ALT+ŠIPKA NAHORU
Zobrazení nadřazené složky
ALT+ŠIPKA VLEVO
Zobrazení předchozí složky
BACKSPACE
Zobrazení předchozí složky
ŠIPKA VPRAVO
Zobrazení aktuálně vybrané sbalené položky nebo výběr první podsložky
ŠIPKA VLEVO
Sbalení aktuálně vybrané rozbalené položky (pokud je rozbalená) nebo výběr nadřazené složky
END
Zobrazení spodní části aktivního okna
HOME
Zobrazení horní části aktivního okna
F11
Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna

Klávesové zkratky hlavního panelu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s položkami na hlavním panelu plochy.
Stisknutá klávesa
Akce
SHIFT+kliknutí na tlačítko na hlavním panelu
Otevření aplikace nebo rychlé otevření jiné instance aplikace
CTRL+SHIFT+kliknutí na tlačítko na hlavním panelu
Otevření aplikace s oprávněním správce
SHIFT+kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko na hlavním panelu
Zobrazení nabídky okna pro aplikaci
SHIFT+kliknutí pravým tlačítkem myši na seskupené tlačítko na hlavním panelu
Zobrazení nabídky okna pro skupinu
CTRL+kliknutí na seskupené tlačítko na hlavním panelu
Procházení okny skupiny

Klávesové zkratky používající klávesu s logem Windows

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky používající klávesu s logem Windows .
Stisknutá klávesa
Akce
Klávesa s logem Windows +F1
Otevření nápovědy a podpory pro Windows
Klávesa s logem Windows
Zobrazení nebo skrytí úvodní obrazovky
Klávesa s logem Windows +B
Nastavení fokusu do oznamovací oblasti
Klávesa s logem Windows +C
Otevření ovládacích tlačítek
Klávesa s logem Windows +D
Zobrazení a skrytí plochy
Klávesa s logem Windows +E
Otevření složky Počítač
Klávesa s logemWindows +F
Otevření ovládacího tlačítka Hledání a vyhledávání souborů
Klávesa s logem Windows +G
Přepínání mezi miniaplikacemi na ploše
Klávesa s logem Windows +H
Otevření ovládacího tlačítka Sdílení
Klávesa s logem Windows +I
Otevření ovládacího tlačítka Nastavení
Klávesa s logem Windows +J
Přepínání hlavní a přichycené aplikace
Klávesa s logem Windows +K
Otevření ovládacího tlačítka Zařízení
Klávesa s logem Windows +L
Uzamčení počítače nebo přepnutí uživatelů
Klávesa s logem Windows +M
Minimalizace všech oken
Klávesa s logem Windows +O
Uzamčení orientace zařízení
Klávesa s logem Windows +P
Aktivace prezentačního režimu zobrazení
Klávesa s logem Windows +Q
Otevření ovládacího tlačítka Hledání a vyhledávání aplikací
Klávesa s logem Windows +R
Otevření dialogového okna Spustit
Klávesa s logem Windows +T
Přepínání mezi aplikacemi na hlavním panelu
Klávesa s logem Windows +U
Otevření Centra usnadnění přístupu
Klávesa s logem Windows +V
Přepínání mezi oznámeními
Klávesa s logem Windows +SHIFT+V
Přepínání mezi oznámeními v opačném pořadí
Klávesa s logem Windows +W
Otevření ovládacího tlačítka Hledání a vyhledávání nastavení
Klávesa s logem Windows +X
Otevření nabídky rychlého odkazu
Klávesa s logem Windows +Z
Zobrazení příkazů dostupných v aplikaci
Klávesa s logemWindows +,
Dočasný náhled plochy
Klávesa s logemWindows +PAUSE
Zobrazení dialogového okna Vlastnosti systému
Klávesa s logem Windows +CTRL+F
Vyhledání počítačů (pokud jste v síti)
Klávesa s logemWindows +SHIFT+M
Obnovení minimalizovaných oken na plochu
Klávesa s logem Windows +číslo
Spuštění aplikace klasické pracovní plochy připnuté k hlavnímu panelu na pozici určené daným číslem Pokud je tato aplikace již spuštěná, přepne na ni.
Klávesa s logem Windows +SHIFT+číslo
Spuštění nové instance aplikace klasické pracovní plochy připnuté k hlavnímu panelu na pozici určené daným číslem
Klávesa s logem Windows +CTRL+číslo
Přepnutí do posledního aktivního okna aplikace klasické plochy připnuté k hlavnímu panelu na pozici určené daným číslem
Klávesa s logem Windows +ALT+číslo
Otevření seznamu odkazů pro aplikaci klasické pracovní plochy připnuté k hlavnímu panelu na pozici určené daným číslem
Klávesa s logem Windows +CTRL+SHIFT+číslo
Otevření nové instance aplikace klasické pracovní plochy na pozici určené daným číslem jako správce
Klávesa s logem Windows +TAB
Procházení otevřených aplikací (kromě klasických aplikací)
Klávesa s logem Windows +CTRL+TAB
Procházení otevřených aplikací (kromě klasických aplikací) a jejich přichycení během procházení
Klávesa s logem Windows +SHIFT+TAB
Procházení otevřených aplikací (kromě klasických aplikací) v opačném pořadí
Klávesa s logem Windows +CTRL+B
Přepnutí na aplikaci, která zobrazila zprávu v oznamovací oblasti.
Klávesa s logem Windows +ŠIPKA NAHORU
Maximalizace okna plochy
Klávesa s logem Windows +ŠIPKA DOLŮ
Minimalizace okna plochy
Klávesa s logem Windows +ŠIPKA VLEVO
Maximalizace okna plochy v levé části obrazovky
Klávesa s logem Windows +ŠIPKA VPRAVO
Maximalizace okna plochy v pravé části obrazovky
Klávesa s logem Windows +HOME
Minimalizace všech oken kromě aktivního okna plochy (druhým stisknutím obnoví všechna okna)
Klávesa s logem Windows +SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Roztažení okna plochy v horní a dolní části obrazovky
Klávesa s logem Windows +SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Obnovení/minimalizace aktivního okna plochy svisle se zachováním šířky
Klávesa s logem Windows +SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí okna na ploše z jednoho monitoru na druhý
Klávesa s logem Windows +MEZERNÍK
Přepínání jazyka zadávání a rozložení klávesnice
Klávesa s logem Windows +CTRL+MEZERNÍK
Změna na dříve vybrané zadávání
Klávesa s logem Windows +ENTER
Spuštění Předčítání
Klávesa s logem Windows +PAGE UP
Přesunutí úvodní obrazovky a aplikací na monitor vlevo (aplikace na ploše nemění monitory)
Klávesa s logem Windows +PAGE DOWN
Přesunutí úvodní obrazovky a aplikací na monitor vpravo (aplikace na ploše nemění monitory)
Klávesa s logemWindows ‌ +SHIFT+TEČKA (.)
Přichycení aplikace doleva
Klávesa s logem Windows +TEČKA (.)
Přichycení aplikace doprava
Klávesa s logemWindows +/
Spuštění rekonverze IME
Klávesa s logem Windows +ALT+ENTER
Spuštění aplikace Windows Media Center
Klávesa s logem Windows +PLUS (+) nebo MÍNUS (-)
Přiblížení nebo oddálení pomocí Lupy
Klávesa s logem Windows +ESC
Ukončení programu Lupa

Klávesové zkratky programu Kalkulačka

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s kalkulačkou.
Stisknutá klávesa
Akce
F1
Otevření nápovědy k programu Kalkulačka
F2
Úprava historie výpočtů
ALT+1
Přepnutí do standardního režimu
ALT+2
Přepnutí do vědeckého režimu
ALT+3
Přepnutí do programátorského režimu
ALT+4
Přepnutí do statistického režimu
ALT+C
Výpočet nebo vyřešení výpočtů s kalendářními daty či výpočtů tabulek
CTRL+E
Otevření datových výpočtů
CTRL+H
Zapnutí nebo vypnutí historie výpočtů
CTRL+L
Stisknutí tlačítka MC
CTRL+M
Stisknutí tlačítka MS
CTRL+P
Stisknutí tlačítka M+
CTRL+Q
Stisknutí tlačítka M-
CTRL+R
Stisknutí tlačítka MR
CTRL+U
Otevření převodu jednotek
CTRL+SHIFT+D
Vymazání historie výpočtů
F9
Stisknutí tlačítka +/–
R
Stisknutí tlačítka 1/×
@
Stisknutí tlačítka druhé odmocniny
DEL
Stisknutí tlačítka CE
ŠIPKA NAHORU
Procházení historie výpočtů směrem nahoru
ŠIPKA DOLŮ
Procházení historie výpočtů směrem dolů
ESC
Stisknutí tlačítka C nebo ukončení úprav historie kalkulačky
ENTER
Přepočet historie výpočtů po provedení úprav
F3
Výběr možnosti Stupně ve vědeckém režimu
F4
Výběr možnosti Radiány ve vědeckém režimu
F5
Výběr možnosti Grady ve vědeckém režimu
CTRL+B
Stisknutí tlačítka 3√x ve vědeckém režimu
CTRL+G
Stisknutí tlačítka 10x ve vědeckém režimu
CTRL+O
Stisknutí tlačítka cosh ve vědeckém režimu
CTRL+S
Stisknutí tlačítka sinh ve vědeckém režimu
CTRL+T
Stisknutí tlačítka tanh ve vědeckém režimu
CTRL+Y
Stisknutí tlačítka y√x ve vědeckém režimu
D
Stisknutí tlačítka Mod ve vědeckém režimu
I
Stisknutí tlačítka Inv ve vědeckém režimu
L
Stisknutí tlačítka log ve vědeckém režimu
M
Stisknutí tlačítka dms ve vědeckém režimu
N
Stisknutí tlačítka ln ve vědeckém režimu
O
Stisknutí tlačítka cos ve vědeckém režimu
P
Stisknutí tlačítka pi ve vědeckém režimu
Q
Stisknutí tlačítka x^2 ve vědeckém režimu
S
Stisknutí tlačítka sin ve vědeckém režimu
T
Stisknutí tlačítka tan ve vědeckém režimu
V
Stisknutí tlačítka F-E ve vědeckém režimu
X
Stisknutí tlačítka Exp ve vědeckém režimu
A
Stisknutí tlačítka x^y ve vědeckém režimu
#
Stisknutí tlačítka x^3 ve vědeckém režimu
;
Stisknutí tlačítka Int ve vědeckém režimu
!
Stisknutí tlačítka n! ve vědeckém režimu
F2
Výběr možnosti Dword v programátorském režimu
F3
Výběr možnosti Word v programátorském režimu
F4
Výběr možnosti Byte v programátorském režimu
F5
Výběr možnosti Hex v programátorském režimu
F6
Výběr možnosti Dec v programátorském režimu
F7
Výběr možnosti Oct v programátorském režimu
F8
Výběr možnosti Bin v programátorském režimu
F12
Výběr možnosti Qword v programátorském režimu
A–F
Stisknutí tlačítek A–F v programátorském režimu
J
Stisknutí tlačítka RoL v programátorském režimu
K
Stisknutí tlačítka RoR v programátorském režimu
< 
Stisknutí tlačítka Lsh v programátorském režimu
> 
Stisknutí tlačítka Rsh v programátorském režimu
%
Stisknutí tlačítka Mod v programátorském režimu
|
Stisknutí tlačítka Or v programátorském režimu
^
Stisknutí tlačítka Xor v programátorském režimu
~
Stisknutí tlačítka Not v programátorském režimu
&
Stisknutí tlačítka And v programátorském režimu
MEZERNÍK
Přepínání hodnoty bitu v programátorském režimu
A
Stisknutí tlačítka Průměr ve statistickém režimu
CTRL+A
Stisknutí tlačítka Průměr druhých mocnin ve statistickém režimu
S
Stisknutí tlačítka Součet ve statistickém režimu
CTRL+S
Stisknutí tlačítka Součet druhých mocnin ve statistickém režimu
T
Stisknutí tlačítka Směrodatná odchylka ve statistickém režimu
CTRL+T
Stisknutí tlačítka Inverze směrodatné odchylky ve statistickém režimu
D
Stisknutí tlačítka CAD ve statistickém režimu

Klávesové zkratky v kalendáři

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Kalendář.
Stisknutá klávesa
Akce
CTRL+1
Otevření zobrazení dne
CTRL+2
Otevření zobrazení týdne
CTRL+3
Otevření zobrazení měsíce
CTRL+T
Přechod na stránku Dnes
CTRL+N
Vytvoření nové události
PAGE UP
V zobrazení měsíce přechod na předchozí měsíc
V zobrazení týdne přechod na předchozí týden
V zobrazení dne přechod na předchozí dva dny
CTRL+H
V zobrazení měsíce přechod na předchozí měsíc
V zobrazení týdne přechod na předchozí týden
V zobrazení dne přechod na předchozí dva dny
PAGE DOWN
V zobrazení měsíce přechod na příští měsíc
V zobrazení týdne přechod na příští týden
V zobrazení dne přechod na příští dva dny
CTRL+J
V zobrazení měsíce přechod na příští měsíc
V zobrazení týdne přechod na příští týden
V zobrazení dne přechod na příští dva dny
ŠIPKA VPRAVO
V zobrazení přechod na další den
ŠIPKA VLEVO
V zobrazení přechod na předchozí den
ŠIPKA DOLŮ
V zobrazení přechod na další hodinu
ŠIPKA NAHORU
V zobrazení přechod na předchozí hodinu
ESC
Přechod zpět
CTRL+S
Uložení nebo odeslání události
CTRL+P, použití ŠIPEK NAHORU a DOLŮ pro výběr
Odpověď na událost
CTRL+D
Odstranění události

Klávesové zkratky funkcí pro usnadnění přístupu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které vám zjednoduší používání počítače.
Stisknutá klávesa
Akce
Pravý SHIFT po dobu osmi sekund
Zapnutí a vypnutí funkce Filtrování kláves
Levý ALT+levý SHIFT+PRINT SCREEN
Zapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast
Levý ALT+levý SHIFT+NUM LOCK
Zapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí
SHIFT pětkrát po sobě
Zapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem
NUM LOCK po dobu pěti sekund
Zapnutí nebo vypnutí funkce Ozvučení kláves
Klávesa s logem Windows +U
Otevření Centra usnadnění přístupu

Klávesové zkratky aplikace Internet Explorer

Klávesové zkratky pro aplikaci Internet Explorer naleznete v tématu Klávesové zkratky aplikace Internet Explorer.

Klávesové zkratky nástroje Lupa

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s nástrojem Lupa.
Stisknutá klávesa
Akce
Klávesa s logem Windows +PLUS (+) nebo MÍNUS (-)
Přiblížení nebo oddálení
CTRL+ALT+MEZERNÍK
Zobrazení náhledu plochy v režimu zobrazení na celé obrazovce
CTRL+ALT+D
Přepnutí do ukotveného režimu
CTRL+ALT+F
Přepnutí do režimu zobrazení na celé obrazovce
CTRL+ALT+I
Inverze barev
CTRL+ALT+L
Přepnutí do režimu objektivu
CTRL+ALT+R
Změna velikosti objektivu
CTRL+ALT+klávesy se šipkami
Posouvání ve směru kláves se šipkami
Klávesa s logem Windows +ESC
Ukončení programu Lupa

Klávesové zkratky aplikace Pošta

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Pošta.
Stisknutá klávesa
Akce
CTRL+R
Odpověď
CTRL+SHIFT+R
Odpověď všem
CTRL+F
Předání dál
CTRL+SHIFT+F
Skrytí nebo zobrazení podokna Složka
CTRL+SHIFT+A
Skrytí nebo zobrazení podokna Účty
CTRL+U
Označení jako nepřečtené
CTRL+Q
Označení jako přečtené
CTRL+A
Výběr všech zpráv
CTRL+N
Nová zpráva
F5
Synchronizace
Alt+B
Umístění fokusu na tlačítko bcc
ALT+C
Umístění fokusu na tlačítko cc
Přijetí
ALT+D
Odmítnutí
ALT+S
Odeslání pošty
ALT+T
Umístění fokusu na tlačítko Komu
Nezávazné
Alt+V
Otevření pozvánky v Kalendáři
CTRL+ENTER
Odeslání pošty
CTRL+SHIFT+F
Výběr písma
CTRL+MEZERNÍK
Vymazání formátování
CTRL+Y
Znovu
F4
Znovu
CTRL+[
Zvětšení písma o jeden bod
CTRL+]
Zmenšení písma o jeden bod
CTRL+SHIFT+,
Zmenšení velikosti písma
CTRL+SHIFT+.
Zvětšení velikosti písma
CTRL+K
Přidání odkazu
CTRL+E
Na střed
CTRL+L
Doleva
CTRL+R
Doprava
CTRL+SHIFT+L
Odrážky
CTRL+M
Odsazení
CTRL+SHIFT+M
Zmenšení odsazení
TAB nebo SHIFT+TAB
Odsazení/zmenšení odsazení, pokud je vybrán text nebo pokud je fokus v seznamu
CTRL+'
Čárka nad vpravo
CTRL+,
Cedilla, ocásek vlevo
CTRL+SHIFT+6
Vokáň (průtažný přízvuk)
CTRL+SHIFT+;
Dvě tečky nad, přehláska
CTRL+`
Přízvuk
CTRL+SHIFT+7
Ligatura
CTRL+SHIFT+2
Kroužek
CTRL+/
Lomítko
CTRL+SHIFT+`
Tilda
ALT+CTRL+SHIFT+1
Znak obráceného vykřičníku
ALT+CTRL+SHIFT+/
Znak obráceného otazníku

Klávesové zkratky v aplikaci Zasílání zpráv

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Zasílání zpráv.
Stisknutá klávesa
Akce
CTRL+N
Zahájení nové konverzace
CTRL+N
Otevření výběru osob
CTRL+E
Otevření nebo zavření výběru emotikon
CTRL+>
Další konverzace
CTRL+<
Předchozí konverzace

Klávesové zkratky v programu Předčítání

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Předčítání.
Stisknutá klávesa
Akce
MEZERNÍK nebo ENTER
Aktivace aktuální položky
TAB a klávesy se šipkami
Pohyb po obrazovce
CTRL
Ukončení čtení
CAPS LOCK+D
Čtení položky
CAPS LOCK+M
Spuštění čtení
CAPS LOCK+H
Čtení dokumentu
CAPS LOCK+V
Opakování fráze
CAPS LOCK+W
Čtení okna
CAPS LOCK+PAGE UP nebo PAGE DOWN
Zvýšení nebo snížení hlasitosti hlasu
CAPS LOCK+PLUS (+) nebo MÍNUS (-)
Zvýšení nebo snížení rychlosti hlasu
CAPS LOCK+MEZERNÍK
Provedení výchozí akce
CAPS LOCK+ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Přechod na předchozí nebo další položku
CAPS LOCK+F2
Zobrazení příkazů pro aktuální položku
Stisknutí klávesy CAPS LOCK dvakrát rychle za sebou
Zapnutí nebo vypnutí funkce CAPS LOCK
CAPS LOCK+ESC
Ukončení programu Předčítání

Klávesové zkratky pro dotykové příkazy v programu Předčítání

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Předčítání v počítači vybaveném čtyřbodovým dotykovým ovládáním.
Stisknutá klávesa
Akce
Klepnutí jednou dvěma prsty
Zastavení čtení programem Předčítání
Klepnutí třikrát čtyřmi prsty
Zobrazení všech příkazů programu Předčítání (včetně příkazů neuvedených v tomto seznamu)
Dvojité klepnutí
Aktivace primární akce
Trojité klepnutí
Aktivace sekundární akce
Dotyk nebo přetažení jedním prstem
Čtení položek pod vašimi prsty
Rychlý pohyb doleva nebo doprava jedním prstem
Přechod na další nebo předchozí položku
Potáhnutí doleva, doprava, nahoru nebo dolů dvěma prsty
Posouvání
Potáhnutí dolů třemi prsty
Spuštění čtení textu, který umožňuje vyhledávání

Klávesové zkratky v programu Malování

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Malování.
Stisknutá klávesa
Akce
F1
Otevření nápovědy k programu Malování
F11
Zobrazení obrázku v režimu zobrazení na celé obrazovce
F12
Uložení obrázku jako nového souboru
CTRL+A
Výběr celého obrázku
CTRL+B
Nastavení tučného písma u vybraného textu
CTRL+C
Zkopírování vybraného obsahu do schránky
CTRL+E
Otevření dialogového okna Vlastnosti
CTRL+G
Zobrazení či skrytí mřížek
CTRL+I
Nastavení kurzívy u vybraného textu
CTRL+N
Vytvoření nového obrázku
CTRL+O
Otevření existujícího obrázku
CTRL+P
Tisk obrázku
CTRL+R
Zobrazení nebo skrytí pravítka
CTRL+S
Uložení změn v obrázku
CTRL+U
Podtržení vybraného textu
CTRL+V
Vložení vybraného obsahu ze schránky
CTRL+W
Otevření dialogového okna Změnit velikost a zkosit
CTRL+X
Vyjmutí vybraného obsahu
CTRL+Y
Opakování provedené změny
CTRL+Z
Vrácení provedené změny zpět
CTRL+PLUS (+)
Zvětšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel
CTRL+MÍNUS (-)
Zmenšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel
CTRL+PAGE UP
Přiblížení
CTRL+PAGE DOWN
Oddálení
ALT (nebo F10)
Zobrazení klávesových zkratek
ALT+F4
Zavření obrázku a okna programu Malování
ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doprava
ŠIPKA VLEVO
Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doleva
ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel dolů
ŠIPKA NAHORU
Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel nahoru
SHIFT+F10
Zobrazení aktuální místní nabídky

Klávesové zkratky pro aplikaci Lidé

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Lidé.
Stisknutá klávesa
Akce
CTRL+N
Přidání kontaktu
CTRL+S
Uložení změn
DELETE
Odstranění kontaktu
CTRL+F
Označení kontaktu jako oblíbeného
CTRL+SHIFT+1
Připnutí kontaktu na Úvodní obrazovku
ESC
Přechod zpět
HOME
Přechod na začátek seznamu kontaktů
PAGE DOWN
Přechod dopředu v seznamu kontaktů
PAGE UP
Přechod zpět v seznamu kontaktů
END
Přechod na konec seznamu kontaktů

Klávesové zkratky v aplikaci Čtečka

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Čtečka.
Stisknutá klávesa
Akce
F8
Použití rozložení na dvě stránky
CTRL+R
Otočení souboru o 90 stupňů po směru hodinových ručiček
CTRL+F
Vyhledání textu v souboru
F7
Použití výběrového režimu klávesnice
CTRL+P
Tisk souboru
CTRL+O
Otevření souboru
CTRL+W
Zavření souboru
CTRL+M
Domovská stránka aplikace Čtečka

Klávesové zkratky pro Připojení ke vzdálené ploše na ploše

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Připojení ke vzdálené ploše na ploše.
Stisknutá klávesa
Akce
ALT+PAGE UP
Přechod mezi aplikacemi zleva doprava
ALT+PAGE DOWN
Přechod mezi aplikacemi zprava doleva
ALT+INSERT
Přepínání ve smyčce mezi aplikacemi v pořadí, ve kterém byly spuštěny
ALT+HOME
Zobrazení úvodní obrazovky
CTRL+ALT+BREAK
Přepínání mezi oknem a režimem celé obrazovky
CTRL+ALT+END
Zobrazení dialogového okna Zabezpečení systému Windows
CTRL+ALT+HOME
V režimu celé obrazovky aktivace panelu připojení
ALT+DELETE
Zobrazení systémové nabídky
CTRL+ALT+MÍNUS (-) na numerické klávesnici
Umístění kopie aktivního okna v klientovi do schránky terminálového serveru (stejná funkce jako při stisknutí klávesové zkratky ALT+PRINT SCREEN v místním počítači)
CTRL+ALT+PLUS (+) na numerické klávesnici
Umístění kopie celého okna klienta do schránky terminálového serveru (stejná funkce jako při stisknutí klávesy PRINT SCREEN v místním počítači)
CTRL+ALT+ŠIPKA VPRAVO
Přechod z ovládacích prvků vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelské aplikaci (například tlačítko nebo textové pole). To je užitečné, když jsou ovládací prvky vzdálené plochy integrovány do jiné (hostitelské) aplikace
CTRL+ALT+ŠIPKA VLEVO
Přechod z ovládacích prvků vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelské aplikaci (například tlačítko nebo textové pole). To je užitečné, když jsou ovládací prvky vzdálené plochy integrovány do jiné (hostitelské) aplikace

Klávesové zkratky pro funkci Připojení ke vzdálené ploše

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s funkcí Připojení ke vzdálené ploše.
Stisknutá klávesa
Akce
CTRL+ALT+HOME
Přepínání panelů aplikací mezi vzdáleným počítačem a počítačem před vámi
CTRL+ALT+ŠIPKA VLEVO
Přepnutí zobrazení do předchozí relace (při zobrazení relace)
CTRL+ALT+ŠIPKA VPRAVO
Přepnutí zobrazení do další relace (při zobrazení relace)
CTRL+ALT+ŠIPKA NAHORU
Přepnutí zobrazení do první relace (při zobrazení relace)
CTRL+ALT+ŠIPKA DOLŮ
Přepnutí zobrazení do poslední relace (při zobrazení relace)

Klávesové zkratky aplikace OneDrive

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci se službou OneDrive.
Stisknutá klávesa
Akce
CTRL+A
Výběr všeho
CTRL+ALT+1
Změna zobrazení (podrobné/miniatury)
CTRL+U
Odeslání
CTRL+SHIFT+N
Nová složka
ESC
Vymazání výběru
CTRL+O
Otevření v programu
CTRL+ALT+O
Zobrazení složky
CTRL+SHIFT+V
Kopírování
CTRL+SHIFT+Y
Přesunutí
CTRL+S
Stažení
ALT+ŠIPKA NAHORU
Přechod o úroveň výš
F2
Přejmenování
F5
Aktualizace

Klávesové zkratky k prohlížeči nápovědy systému Windows

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s prohlížečem nápovědy.
Stisknutá klávesa
Akce
F3
Přesunutí kurzoru do vyhledávacího pole
F10
Zobrazení nabídky Možnosti
HOME
Přechod na začátek tématu
END
Přechod na konec tématu
ALT+ŠIPKA VLEVO
Přechod zpět na dříve zobrazené téma
ALT+ŠIPKA VPRAVO
Přechod vpřed na další (dříve zobrazené) téma
ALT+HOME
Zobrazení domovské stránky Nápovědy a podpory
ALT+A
Zobrazení stránky podpory zákazníků
ALT+C
Zobrazení obsahu
ALT+N
Zobrazení nabídky Nastavení připojení
CTRL+F
Hledání v aktuálním tématu
CTRL+P
Tisk tématu

Klávesové zkratky v programu Windows Deník

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Windows Deník.
Stisknutá klávesa
Akce
F1
Otevření nápovědy programu Deník
F5
Aktualizace seznamu poznámek
F6
Přepnutí mezi seznamem poznámek a poznámkou
F11
Zobrazení poznámky v režimu zobrazení na celé obrazovce
CTRL+A
Výběr všech položek na stránce
CTRL+C
Zkopírování vybraného obsahu do schránky
CTRL+F
Vyhledání textu v souboru
CTRL+G
Přechod na určenou stránku
CTRL+N
Vytvoření nové poznámky
CTRL+O
Otevření naposledy použité poznámky
CTRL+P
Tisk poznámky
CTRL+S
Uložení změn v poznámce
CTRL+V
Vložení vybraného obsahu ze schránky
CTRL+X
Vyjmutí vybraného obsahu
CTRL+Y
Opakování provedené změny
CTRL+Z
Vrácení provedené změny zpět
ALT+F4
Zavření poznámky a příslušného okna deníku
CTRL+SHIFT+C
Zobrazení místní nabídky pro záhlaví sloupce v seznamu poznámek
CTRL+SHIFT+V
Přesunutí poznámky do zadané složky
Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem WordPad.
Stisknutá klávesa
Akce
F1
Otevření nápovědy k programu WordPad
F3
Vyhledání další instance textu v dialogovém okně Hledat
F10
Zobrazení klávesových zkratek
F12
Uložení dokumentu jako nového souboru
CTRL+1
Nastavení jednoduchého řádkování (s hodnotou 1)
CTRL+2
Nastavení dvojnásobného řádkování (s hodnotou 2)
CTRL+5
Nastavení řádkování s hodnotou 1,5
CTRL+A
Výběr celého dokumentu
CTRL+B
Nastavení tučného písma u vybraného textu
CTRL+C
Zkopírování vybraného obsahu do schránky
CTRL+D
Vložení výkresu programu Microsoft Malování
CTRL+E
Zarovnání textu na střed
CTRL+F
Vyhledání textu v dokumentu
CTRL+H
Nahrazení textu v dokumentu
CTRL+I
Nastavení kurzívy u vybraného textu
CTRL+J
Zarovnání textu do bloku
CTRL+L
Zarovnání textu doleva
CTRL+N
Vytvoření nového dokumentu
CTRL+O
Otevření existujícího dokumentu
CTRL+P
Tisk dokumentu
CTRL+R
Zarovnání textu doprava
CTRL+S
Uložení změn v dokumentu
CTRL+U
Podtržení vybraného textu
CTRL+V
Vložení vybraného obsahu ze schránky
CTRL+X
Vyjmutí vybraného obsahu
CTRL+Y
Opakování provedené změny
CTRL+Z
Vrácení provedené změny zpět
CTRL+=
Nastavení písma dolního indexu u vybraného textu
CTRL+SHIFT+=
Nastavení písma horního indexu u vybraného textu
CTRL+SHIFT+>
Zvětšení velikosti písma
CTRL+SHIFT+<
Zmenšení velikosti písma
CTRL+SHIFT+A
Změna znaků na všechna velká písmena
CTRL+SHIFT+L
Změna stylu odrážek
CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doleva
CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doprava
CTRL+ŠIPKA NAHORU
Přesunutí kurzoru do předchozího řádku
CTRL+ŠIPKA DOLŮ
Přesunutí kurzoru o jeden řádek směrem dolů
CTRL+HOME
Přechod na začátek dokumentu
CTRL+END
Přechod na konec dokumentu
CTRL+PAGE UP
Přechod o jednu stránku směrem nahoru
CTRL+PAGE DOWN
Přechod o jednu stránku směrem dolů
CTRL+DELETE
Odstranění následujícího slova
ALT+F4
Zavření programu WordPad
SHIFT+F10
Zobrazení aktuální místní nabídky

Klávesové zkratky Edge

 • Ctrl + D – Přidání aktuální stránky do oblíbených
 • Ctrl + E – Otevření vyhledávacího pole
 • Ctrl + F – Vyhledávání na stránce
 • Ctrl + H – Otevření panelu historie
 • Ctrl + I – Otevření panelu s oblíbenými položkami
 • Ctrl + J – Otevření panelu stahování
 • Ctrl + K – Duplikování okna
 • Ctrl + L nebo F4 nebo Alt + D – Zaktivnění adresního řádku
 • Ctrl + N – Otevření nového okna
 • Ctrl + P – Tisk aktuální stránky
 • Ctrl + R nebo F5 – Obnovení stránky
 • Ctrl + T – Otevření nové záložky
 • Ctrl + W – Zavření aktuální záložky
 • Ctrl + Shift + P – Otevření nového okna v InPrivate modu
 • Ctrl + Shift + R – Zobrazení pro pohodlnější čtení
 • Ctrl + 1,2,3,…,8 – Přepnutí na konktrétní číslo záložky
 • Ctrl + 9 – Přepnutí na poslední okno
 • Ctrl + plus (+) – Přiblížit (25 %)
 • Ctrl + minus (-) – Oddálit (25 %)
 • Ctrl + 0 – Výchozí přiblížení
 • Mezerník nebo Alt + levá šipka – Zpět
 • Alt + pravá šipka – Vpřed
 • Esc – Zastavit načítání stránky
 • Ctrl + kliknutí – Otevření odkazu v nové záložce
 • Ctrl + Tab – Přepnutí na další záložku
 • Ctrl + Shift + Tab – Přepnutí na předchozí záložku
 • Ctrl + Shift + kliknutí – Otevření odkazu v novém okně a přepnutí na něj
 • Alt + Shift + kliknutí – Otevření odkazu v novém okně


Žádné komentáře:

Okomentovat