neděle 28. srpna 2016

Snadná tvorba testů pro žáky je tady!

Pro to, aby bylo možné ve školním prostředí vytvořit snadné a účinné elektronické testování je zapotřebí splnit dvě podmínky.
 • Mít nástroj, ve kterém test (nejčastěji online) vytvořím
 • Mít prostředí, ve kterém je možné test efektivně provést.

Co se týče nástrojů pro tvorbu testů, těch je pro školní prostředí dostupných mnoho. Pro školy využívající služby Office 365 to mohou být například Průzkumy v aplikaci Excel Online nebo relativně nová služba Microsoft Forms, která je aktuálně ve fázi Preview, ale která toho pro školní prostředí nabízí opravdu mnoho. Práce s takovými nástroji je velice snadná a není předmětem tohoto článku.

V něm se chci zaměřit právě na část druhou – na zajištění prostředí pro efektivní prostředí. Pokud totiž učitel vytvoří online test, při kterém se ale žáci mohou podívat do Wikipedie či jiných online zdrojů, mohou si kopírovat otázky do schránky apod., tak mi zcela jistě dáte za pravdu, že takovéto testování nemá smysl.

A právě v této oblasti se ve výroční aktualizaci ve Windows 10 objevila velká novinka a tou je dedikovaný účet pro efektivní testování, resp. aplikace Take a test, která toto vše řeší. Co konkrétně?
 • Student vidí pouze prostředí testu, žádné součásti operačního systému nebo aplikace
 • Student nemůže pracovat se schránkou operačního systému
 • Student nemůže v prohlížeči navštěvovat jiné webové stránky
 • Student nemůže spouštět jiné aplikace
 • Student nemůže snímat snímky obrazovky nebo ji nahrávat
 • Student nemůže používat rozšíření zobrazení na více monitorech či vidět nová oznámeníJak aplikace Take a test funguje? 

Nastavení Take a test pro využití na jednom počítači

Vytvoření účtu pro provádění testů

 1. Přihlaste se do počítače s operačním systémem Windows 10 ve verzi 1607 (výroční aktualizace)
 2. Přejděte do NastaveníÚčtyPřístup do práce nebo do školy a klepněte na tlačítko Nastavit účet pro provádění testů
 3. Vyberte účet pro provádění testů. Pokud takový účet ještě nemáte, přejděte do NastaveníÚčtyRodina a jiní uživateléPřidat do tohoto počítače někoho dalšího a v zobrazeném okně klepněte na Nemám přihlašovací údaje této osoby a následně na Přidat uživatele bez účtu Microsoft. Tím bude na počítači vytvořen lokální účet, který můžete ihned využít.
 4. Zadejte odkaz na stránku s testem.
 5. Klikněte na Uložit.
 6. Pro zobrazení a provedení testu stačí, když se kdokoliv přihlásí na tento účet.

Pozn.: Ukončení testovacího prostředí provedete stisknutím kláves Ctrl + Alt +Del.

Vytvoření odkazu na test

Druhou možností je vytvoření speciálního odkazu na stránku, který následně budete jakýmkoliv způsobem (sdílený OneNote, email, sociální síť, Skype, …) distribuovat svým studentům.

Odkaz je zapotřebí vytvořit ve speciálním formátu, kdy před URL adresou musí být text ms-edu-secureassessment: a za adresou pak !enforceLockdown

Takový odkaz pak může vypadat například takto:

ms-edu-secureassessment:www.microsoft.cz/skolstvi!enforceLockdown

Nastavení Take a test pro využití na více počítačích

Ve většině případů bude zřejmě ale zapotřebí takto nastavit více počítačů najednou, protože chcete realizovat testování pro více studentů. I na to se samozřejmě při vývoji této funkce myslelo a pro vytvoření takového účtu na více počítačů máte tyto možnosti:
 • Mobile Device Management nebo System Center Configuration Manager
 • Zřizovací balíček vytvořený pro Windows 10 v aplikaci Windows Imaging and Configuration Designer (ICD
 • Skupinová politika, která spouští Powershell skript

 Nastavení pomocí MDM nebo SCCM

 1. Spusťte si správcovskou konzoli
 2. Vytvořte politiku pro nastavení kioskového módu s následujícími hodnotami:

Uživatelské jméno může být zadáno v jednom z následujících formátů


 Vytvořte politiku pro nastavení odkazu na zadaný test a to s těmito parametry:

 • Custom OMA-DM URI = ./Vendor/MSFT/SecureAssessment/LaunchURI 
 • String value = URL adresa

Vytvořte politiku, která spáruje vybraný uživatelský účet a zadanou URL adresu a to takto:
 • Custom OMA-DM URI = ./Vendor/MSFT/SecureAssessment/TesterAccount 
 • String value = zadejte nazev uživatelského uctu ve stejnem formatu jako v prvním kroku.

Nastavení pomocí zřizovacího balíčku

Nejprve je zapotřebí si stáhnout Windows ADK pro Windows 10, verzi 1607 a nainstalovat Windows Imaging and Configuration Designer (ICD).

 1. Otevřete si Windows ICD (ve výchozím nastavení, %windir%\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Imaging and Configuration Designer\x86\ICD.exe).
 2. Vyberte Advanced provisioning.
 3. Pojmenujte projekt a klepněte na Next.
 4. Vyberte All Windows desktop editions a klepněte na Next.
 5. Klepněte na Finish.
 6. Přejděte na Runtime settings > AssignedAccess > AssignedAccessSettings.
 7. Zadejte {"Account":"domena\uzivatelske jmeno","AUMID":”Microsoft.Windows.SecureAssessmentBrowser_cw5n1h2txyewy!App "},
 8. Přejděte na Runtime settings > TakeATest.
 9. Do LaunchURI zadejte požadovanou adresu.
 10. V položce TesterAccount zadejte účet nastavený v sedmém kroku . V nabídce File klepněte na Save.
 11. V nabídce Export vyberte Provisioning package.
 12. Změňte položku Owner na IT Admin a klepněte na Next.
 13. Volitelně si můžete zvolit, zda chcete balíček zašifrovat. 
 14. Klikněte na Next a vyberte výstupní adresář. 
 15. Klikněte na Next.
 16. Pro zahájení tvorby balíčku klikněte na Build.
 17. Po úspěšném dokončení je balíček vytvořen a vy jej ihned můžete nasadit pomocí dvojkliku. 
Více informací o tom, jak nasadit zřizovací balíček v režimu auditu nebo v zobrazení prvního spuštění počítače (OOBE).

Nastavení účtu pro provádění testů pomocí skupinových politik

Nejprve je zapotřebí vytvořit Powershellový skript a následně vytvořit naplánovanou úlohu, která tento skript spustí. 

Vytvoření Powershellového skriptu

 • URL adresa se nastavuje pomocí $obj.LaunchURI 
 • Testovací účet se vytváří pomocí $obj.TesterAccount 
 • Propojení se vytváří pomocí -UserName

Jak takový skript může vypadat se můžete podívat na příkladu níže
$obj = get-wmiobject -namespace root/cimv2/mdm/dmmap -class MDM_SecureAssessment -filter "InstanceID='SecureAssessment' AND ParentID='./Vendor/MSFT'"; 
$obj.LaunchURI='http://www.adresa.cz'; 
$obj.TesterAccount='TestovaciUcet'; 
$obj.put()
Set-AssignedAccess -AppUserModelId Microsoft.Windows.SecureAssessmentBrowser_cw5n1h2txyewy!App -UzivatelskeJmeno TestAccount

Následně jen stačí např. na Windows Serveru vytvořit naplánovanou úlohu, která takový skript spustí. 

Žádné komentáře:

Okomentovat