středa 3. srpna 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (76-80)

76.     Jak uložit obrázek z dokumentu?

Pro velkou část uživatelů bylo při práci s dokumentem, který obsahuje obrázky, velkou překážkou nemožnost uložení obrázku do samostatného souboru. To je od Wordu 2010 minulostí. Stačí klepnout na vybraný obrázek pravým tlačítkem myši a ze zobrazené nabídky vybrat příkaz Uložit jako obrázek. Word zobrazí klasické dialogové okno pro uložení souboru, stačí tedy vybrat název, umístění a formát souboru, klepnout na tlačítko Uložit a obrázek je uložen.
 

77.     Jak najít obrázek či jiný objekt?

V rámci prohledávání a navigace v dokumentu je možné vyhledávat v dokumentu i obrázky. Stačí, když stisknete klávesovou zkratku Ctrl + F a v horní části podokna, kam zadáváte hledaný výraz, klepnete na šipku dolů. V části Najít zobrazí Word podrobnější možnosti vyhledávání. Stačí tedy klepnout na položku Grafiku a Word se bude nyní (za pomoci stisku šipek nahoru/dolů v okně navigace) přepínat po grafických objektech v dokumentu.

78.     Jak do Wordu vložit video?

S příchodem Wordu 2016 se objevila také jedna zajímavá funkce, kterou si asi většina uživatelů nedokázala ve Wordu dlouho představit a jak již z nadpisu tušíte, jedná se o možnost vkládat do dokumentu aplikace Word objekt online videa. Takovou funkci už nabídnul PowerPoint 2010, nyní se ve své vylepšené podobě dostává i do Wordu. A platí pro ni i podobná pravidla, tj. že se nevkládá video jako takové, ale pouze aktivní odkaz-okno, ve kterém je možné video přehrát. Jednak je to z důvodu ochrany autorských práv, jednak z důvodu, aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování velikosti dokumentu. A jak tedy takové video do dokumentu vložit?
1.       Klepněte na kartu Vložení a ve skupině Multimédia na položku Online video.
2.       Zobrazí se okno podobné tomu při vkládání obrázků. Na výběr tyto zdroje:
a.       Vyhledání pomocí Bing – slouží pro vyhledání videa v rámci celého internetu
b.       YouTube – prohledává portál YouTube, je zapotřebí být připojen do sady Office přes účet Microsoft a mít službu YouTube nastavenou jako jednu ze zdrojů
c.       Pomocí tzv. embed kódu, který je možné vygenerovat na mnoha dalších tuzemských i zahraničních videoportálech.
3.       Vyhledávání probíhá v prvních dvou případech pomocí klíčových slov, po nalezení výsledků stačí na náhled videa poklepat myší nebo jej označit a v dolní části klepnout na tlačítko Vložit. Užitečné je, že se na video ještě před vložením můžete podívat (pomocí ikony lupy) a zároveň v levém dolním rohu vidíte celkovou délku videa, autora a zdroj, což je zase přínosné pro správnou citaci.
4.       Po vložení videa stačí najet kurzorem myši na tento objekt a klepnout uprostřed náhledu na ikonu pro přehrání.
Vložené video není součástí dokumentu jako takového, jedná se pouze o odkaz na skutečné umístění videa na internetu, proto po vložení nedochází k žádnému výraznému nárůstu velikosti souboru. Na druhou stranu, a to je pochopitelné, je nutné být pro přehrání videa připojen na internet.

79.     Jak vytvořit aktivní odkaz na webovou stránku?

Ve výchozí konfiguraci je textový editor Word nastaven tak, že při psaní internetové adresy nebo e-mailové adresy „pochopí“, že se jedná o hypertextový odkaz na internet, změní typ a barvu písma u adresy a „vyrobí“ z ní hypertextový odkaz.
Zkuste kdekoliv v textu napsat jakoukoliv internetovou adresu. Podmínkou je, aby adresa začínala tak, jak má, tzn. buď http://, nebo www. Jakmile adresu dopíšete, Word ji okamžitě změní na internetový (resp. hypertextový) odkaz. Text bude modrý, podtržený, a pokud na text nastavíte šipku myši, změní se na symbol „ručičky“, kterou jistě znáte z prohlížeče. Příklad: http://www.computermedia.cz.
Naprosto stejným způsobem lze vytvořit hypertextový odkaz na e-mailovou adresu. Opět stačí e-mailovou adresu napsat kamkoliv do dokumentu. Po jejím dopsání ji Word změní na hypertextový odkaz. Příklad: info@iskola.cz.

80.     Jak vložit záhlaví a zápatí?

Záhlaví a zápatí tvoří velmi důležité prvky dokumentu. Všechno, co bude umístěno v záhlaví nebo v zápatí, se bude objevovat na každé stránce dokumentu. Do záhlaví či zápatí se proto nejčastěji vkládají údaje o stránkování dokumentu, datu vytvoření, názvu firmy, dále hlavička, logo apod. Záhlaví a zápatí však může být na sobě nezávislé, a dokonce je možné nastavit odlišné záhlaví u sudých a lichých stránek. Oblast záhlaví a zápatí je za normálních okolností pro editaci nepřístupná. Aby bylo možné záhlaví nebo zápatí změnit, je nutné se do této oblasti dostat poklepáním levého tlačítka myši na tuto oblast (většinou 2,5cm od horního a dolního okraje).
Word se přepne do režimu editace záhlaví a zápatí a text v normální části dokumentu zešedne. Do záhlaví a zápatí je teď možné napsat libovolný text nebo vložit obrázek a pak jej běžně naformátovat a upravit. Pro ukončení režimu editace stačí opět poklepat na běžnou část dokumentu.

Žádné komentáře:

Okomentovat