středa 17. srpna 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (86-90)

86.     Jak zobrazit v dokumentu aktuální čas?


Vložení aktuálního data a času jsou proměnné, které se v dokumentech Wordu někdy vyskytují. Často se umísťují např. do zápatí dokumentu v souvislosti s textem:
Tento dokument byl vytištěn: <aktuální datum>.
To zajistí, že po vytištění bude v zápatí dokumentu vždy aktuální a pravdivé datum vytištění.
1. Nastavte se kurzorem na pozici, kam chcete vložit datum nebo čas.
2. Na pásu karet klikněte na kartu Vložení a ve skupině Text klikněte na Datum a čas.
3. Word zobrazí okno Datum a čas s velkou škálou formátů data a času. Zde si můžete vybrat jeden ze způsobů zápisu data, času nebo obou údajů. Výběr proveďte kliknutím na jeden z řádků v levé části okna.

  

4. V pravé dolní části je velmi důležité zatržítko Aktualizovat automaticky. Pokud toto zatržítko bude označeno, pak se datum či čas vloží do dokumentu jako proměnná, tzn. s každým otevřením nebo tiskem dokumentu bude tento údaj aktualizován. Pokud zatržítko nebude označeno, vloží se datum či čas do dokumentu pouze jako prostý text. Zatrhněte jej tedy dle potřeby.
5. Klikněte na tlačítko OK. Na aktuální pozici kurzoru bude vloženo pole s aktuálním datem a časem.

87.     Jak do dokumentu vložit rovnici?

Při zpracování různých matematických nebo fyzikálních úloh na počítači se většinou nelze obejít bez speciálních značek ( ∞ ≠ √ apod.). Protože vkládání těchto vzorců by bylo velmi složité nebo někdy i nemožné, Word obsahuje editor rovnic s nástroji pro jednoduchou tvorbu a úpravu vzorců.
Postup vložení rovnice, resp. matematického symbolu do dokumentu:
1. Nastavte se kurzorem v dokumentu na místo, kam má být vložena rovnice nebo matematický symbol.
2. Na pásu karet klikněte na kartu Vložení a ve skupině Symboly klikněte na horní část ikony příkazu Rovnice.
3. Na pásu karet se zobrazí kontextová karta Návrh, na níž máte k dispozici veškeré nástroje pro tvorbu vzorců.

Klikněte na značku, kterou potřebujete vložit do dokumentu. Ta bude přenesena do dokumentu. Můžete vepsat libovolný text a čísla, různě je upravovat a měnit konečnou podobu vzorce nebo značek, které jsou do rámu vloženy. Rovněž každá značka se chová jako jakýkoliv znak, takže ji lze i pohodlně smazat. Do jednoho textového pole můžete přidat libovolné množství matematických symbolů.
Po dokončení editace rovnice klikněte myší mimo vzorec. Kontextová karta Návrh zmizí, textové pole se stane běžně nepřístupným a lze pokračovat v práci na dokumentu.

88.     Jak do dokumentu vložit rovnici ručně?

Jednou z novinek v Office 2016 je i  možnost vkládat rovnice ručně, pomocí zápisu dotykově. A je jedná, zda se jedná o prst nebo stylus. Stačí, když klepnete na kartu Vložení – Rovnice – Rukopisná rovnice. Zobrazí se speciální prostor pro zápis rovnice, přičemž přímo při psaní Word automaticky rozpoznává zadanou rovnici. Nenechte se však vyvést z míry, pokud se při psaní zobrazuje něco jiného, než jste chtěli – Word automaticky upravuje výsledný tvar dle toho, co píšete dále. Proto případně opravy nechte až skutečně po dopsání celé rovnice.

89.     Jak vložit libovolný symbol?         

Kamkoliv do dokumentu můžete vložit některý ze symbolů a znaků, které Word nabízí.
Nejjednodušší způsob výběru a vložení symbolu je prostřednictvím okna Symbol.
1. Klikněte na kartu Vložení a ve skupině Symboly na příkaz Symbol.
2. V otevřené podnabídce si vyberte jeden z nabízených symbolů. Pokud se zde nenachází ten, který hledáte, klikněte na položku Další symboly – Word zobrazí stejnojmenné okno.
3. Na záložce Symboly zvolte v rozevírací nabídce požadované symboly.
4. Uprostřed okna se zobrazí čtverečky se symboly. Jestliže na některý symbol jednou kliknete levým tlačítkem myši, zobrazí se zvětšený. Pokud na symbol kliknete dvakrát, bude vložen do dokumentu.

90.     Jak nastavit okraje stránky?

Po každém spuštění Wordu je automaticky vytvořen nový prázdný dokument s názvem Dokument1. Protože většina dopisů, zpráv a dokumentů tvořených ve Wordu je vytištěna na tiskárně na papír formátu A4, má Word nastaveno, aby každý nový dokument byl právě ve formátu A4 s předem nastavenou vzdáleností okrajů.
Tyto parametry ale nejsou neměnné. Jednak je možné nastavit, aby Word napříště nové dokumenty vytvářel v jiném formátu, a jednak lze ve Wordu vytvořit podle zadaného rozměru téměř libovolný formát papíru.
Většinu nastavení, která se týkají formátu, lze provést na kartě Rozložení stránky, a to ve skupině Vzhled stránky.
Pokud chcete zobrazit všechny možnosti nastavení, jež jsou pro vzhled stránky k dispozici, klikněte opět na malý čtvereček v pravém dolním rohu této skupiny nebo na poslední příkaz Vlastní okraje.

Pomocí zobrazené záložky Okraje pak máte možnost nastavit jeden z přednastavených stylů okrajů stránky nebo si vytvořit svoje vlastní. 

Žádné komentáře:

Okomentovat