středa 10. srpna 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (81-85)

81.     Jak mít v dokumentu různá záhlaví?

Všimněte si, že například u této knihy je vždy u každé kapitoly jiné záhlaví. To je způsobeno tím, že každá kapitola je vytvořena v jiném oddílu a Word umí na každý oddíl aplikovat odlišné záhlaví či zápatí.

Nejprve je tedy nutné, aby jednotlivé kapitoly byly odděleny pomocí oddílů. To zabezpečíte tak, že na konci každé kapitoly zvolíte na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky příkaz Konce a v rozevírací nabídce vyberete Další stránka. Jakmile je dokument rozdělen na několik oddílů, stačí u editace záhlaví či zápatí na kartě Návrh ve skupině Navigace kliknout na příkaz Propojit s předchozím, symbol má tvar dvou dokumentů. Pokud bude tlačítko stisknuto, bude záhlaví z předchozího oddílu svázané s aktuálním záhlavím. Nebude-li stisknuto, budou moci být záhlaví rozdílná.

82.     Jak vložit do dokumentu číslování stránek?


Číslování stránek je velice častou a používanou funkcí ve Wordu a umožňuje vám vložit automaticky na každou stránku její číslo. Ikonu pro vložení čísla stránky naleznete na kartě Vložení ve skupině Záhlaví a zápatí. Po klepnutí na příslušný příkaz si můžete vybrat styl a umístění čísla stránky.

83.     Jak nemít na první stránce číslo stránky?

Pokud nechcete mít na první stránce dokumentu vloženo např. z estetických důvodů číslo stránky, vložte do dokumentu číslování obvyklým způsobem a v režimu editace záhlaví a zápatí na kontextové kartě Návrh zaškrtněte ve skupině Možnosti položku Jiné na první stránce.

84.     Jak vložit křížový odkaz?    

Křížový odkaz nepřímo souvisí s obsahem a rejstříkem. Používá se většinou u rozsáhlejších dokumentů, jež čítají řádově desítky stran. Křížový odkaz je vlastně značka na určité pozici dokumentu, na kterou se můžete odkazovat v jakékoliv jiné části dokumentu. Nejprve je nutné na určitém místě či objektu vytvořit záložku (Vložení-Odkazy-Záložka) a teprve po jejím vytvoření je možné křížový odkaz vytvořit (Vložení-Odkazy-Křížový odkaz).
 

85.     Jak vložit iniciálu?

T
 ento odstavec obsahuje na první pohled jednu zvláštnost. Jeho první písmeno „T“ je zvětšené tak, jak to bývá u starších knih či jak si to pamatujeme z pohádkových knížek. Pokud budete potřebovat takový efekt někdy použít, Word má pro něj vytvořenou samostatnou funkci. Funkce Iniciála ve své podstatě pouze převede první písmeno z odstavce do textového rámu a tento rám nechá obtékat. Celý proces byste dokázali pomocí textového rámu vytvořit i sami, ale proč dělat složitě něco, co lze udělat jednoduše?
Jak takovou iniciálu tedy do textu vložit?
1. Klikněte do napsaného odstavce, u něhož má být použita iniciála.
2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na příkaz Iniciála a v otevřené nabídce vyberte jeden ze tří typů iniciály. V praxi je nejpoužívanější prostřední podoba.

Žádné komentáře:

Okomentovat