středa 5. dubna 2017

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (251-255)

251.     Jak vložit do pozadí prezentace hudbu?

Pokud chcete do prezentace vložit hudbu tak, aby se přehrávala na pozadí celé prezentace, je vhodné tak učinit na prvním snímku, a to pomocí volby Zvuk na kartě Vložení ve skupině Mediální soubor. Z vybrané nabídky si zvolíte nejčastěji zřejmě Zvuk ze souboru a vyberte ve vašem počítači zvukový/hudební soubor, který chcete použít. Podporovány jsou formáty zvukových souborů jako jsou MP3, WAV, MIDI apod. Na vybraný snímek se vloží objekt zvuku reprezentovaný ikonou reproduktoru. Klepněte na něj a na kontextové kartě Přehrávání nastavte ve skupině Možnosti zvuku volby, tak, jak je vidíte na obrázku. V PowerPointu 2016 je oproti předchozí verzi toto podstatně ulehčeno, protože můžete vše najednou zapnout klepnutím na tlačítko Přehrát na pozadí, které se nachází ve skupině Přehrát na pozadí.
 

Začátek: Automaticky – umožní, že hudba začne hrát automaticky
Přehrávat na snímcích – zajistí přehrávání hudby na více snímcích.
Opakovat do ukončení uživatelem – v případě, že je hudba kratší než celá prezentace, se po dosažení konce písničky začne přehrávat znovu od začátku. Je tím zajištěno to, že celá prezentace bude vždy podbarvena (i když opakující se) hudbou.
Skrýt během prezentace – zajistí, že se při samotném prezentování nezobrazí ikona reproduktoru

252.     Jak nastavit rozetmění a stmívání při přehrávání videa?

Na kartě Přehrávání jsou i další zajímavé nástroje. Jedním z nich je možnost nastavení postupného zesilování či zeslabování. Pokud chcete umocnit pocit přehrávaného videa, je možnost nastavit jej tak, že se video nezačne ihned přehrávat s plným jasem a stejně tak neskončí, ale lze nastavit jeho postupné roztmívání a stmívání. Tato vlastnost se nastavuje pomocí položek Rozetmít a Setmít. Stačí tedy nastavit, kolik času dáte videu na rozetmění a setmění, a nastavené hodnoty se ve videu ihned projeví.

253.     Jak vytvořit plně automatickou prezentaci?

Dosud zmíněné způsoby prezentování byly popsány výlučně pro případy, kdy prezentující uživatel krok po kroku spouští další akce a snímky v pořadí a podává k nim výklad - například při firemní či výukové prezentaci promítané dataprojektorem na projekční plátno.
V mnoha případech je ale žádoucí, aby prezentace probíhala bez zásahu uživatele, tj. aby se jednotlivé akce s určitým časovým odstupem prováděly automaticky a PowerPoint by automaticky přecházel mezi snímky. Navíc by se prezentace po dokončení měla spustit znovu a opakovat se stále dokola. Automatické prezentování má smysl například na různých výstavách či veletrzích nebo za výkladními skříněmi, kam si prezentující společnost, firma, škola nebo instituce postaví monitor či TV, na kterých stále dokola běží prezentované informace.
Pokud si navíc představíte, že ke snímkům je možné přidat i hudební doprovod například s komentářem, může tak vzniknout docela zajímavá prezentace dlouhá i několik desítek minut bez jakéhokoliv zásahu uživatele.
Pokud má být celá prezentace plně automatizovaná, musí být nastaveny tři stupně automatizace:
• automatické zobrazování jednoho objektu za druhým v rámci jednoho snímku;
• automatický přechod z jednoho snímku do následujícího snímku;
• automatické nastavení neustálého opakování prezentace.
Každý z uvedených stupňů automatizace se přitom nastavuje zvlášť, nezávisle na ostatních stupních automatizace.
 

254.     Co to je a jak vložit objekt SmartArt?

Grafické objekty SmartArt jsou v sadě Microsoft Office od verze 2007 jednou ze stěžejních prvků a najdete je i v aplikacích Word a Excel. Jedná se o objekty sloužící k vytvoření organizačních diagramů, seznamů hierarchických struktur, zaznamenání procesů nebo cyklů, a to vše ve velmi pěkném grafickém provedení. Protože jejich největší využití je právě v aplikaci PowerPoint, je o nich v rámci této knihy napsáno právě zde. Důležitou vlastností všech objektů SmartArt je fakt, že se jedná o vektorové objekty, tj. můžete měnit mnoho jejich vlastností včetně velikosti a to bez ztráty kvality.
Příklad pro použití grafiky SmartArt:
1. Přepněte se na snímek, na nějž chcete objekt SmartArt vložit.
2. Na pásu karet na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na ikonu SmartArt. Příkaz otevře dialogové okno Zvolit obrázek SmartArt.
3. Z otevřeného dialogového okna si vyberte v levé části libovolnou kategorii objektů a v prostředním okně si vyberte konkrétní objekt z této skupiny, poté klepněte na tlačítko OK.
4. Na snímek se vloží požadovaný SmartArt a zároveň se zobrazí kontextové karty Návrh a Formát pro jeho další úpravu.
Na obrázku níže můžete vidět příklad objektu SmartArt.
 

255.     Jak u objektu SmartArt přidat nebo odebrat obrazec?


Při využívání objektů SmartArt může nastat situace, kdy budete potřebovat políček více, než je v základní šabloně objektu. Pokud tedy potřebujete zvýšit počet polí v objektu, postup je tedy následovný.
Přidání pole
1. Klepněte do zvoleného pole, vedle něhož zamýšlíte přidat pole nové.
2. Na pásu karet na kontextové kartě Návrh klepněte ve skupině Vytvořit obrázek na šipku u ikony Přidat obrazec a v zobrazené nabídce na položku Přidat obrazec před/za.
3. Před/za zvolené pole se vložilo nové pole, do nějž můžete vepsat příslušný text.
 

Stejně tak může nastat situace, kdy naopak je v objektu SmartArt tvarů více, než je zapotřebí. Jak je odebrat?
Odebrání pole
1. Klepněte na pole, které chcete odebrat, ovšem v místě, kde se nenachází žádný text, např. pod nebo nad textem (jinak by se aktivoval režim pro psaní textu v poli). Správné místo poznáte tak, že před klepnutím se k ikoně kurzorové šipky přidá černý kříž s šipkami.
2. Zmáčkněte klávesu Delete.

3. Pole bude odstraněno.

Žádné komentáře:

Okomentovat