středa 29. března 2017

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (246-250)

246.     Jak upravit styl videa?

Pokud máte v prezentaci video vložené ze souboru, je velice snadné změnit styl vloženého videa. Již se nebude jednat o obyčejný pravoúhlý objekt s videem, ale je možné rychle změnit jeho ohraničení, pozici apod. Stačí, když klepnete na vybrané video a na kartě Formát si ve skupině Styly videa vyberete požadovanou změnu stylu.
 

247.     Jak změnit tvar ohraničení videa?

Pokud chcete změnit jenom tvar ohraničení videa, je to možné provést (po označení videa) pomocí příkazu Tvar videa ve skupině Styly videa na kartě Formát. Video tak dostane mnohem zajímavější vzhled, protože v nabídce jsou desítky různých tvarů, které můžete využít.
 

248.     Jak přidat záložku do videa?

Na kartě Přehrávání se ve skupině Záložky nachází možnost vytvořit v rámci vašeho videa v určité stopáži záložku. Ta může například oddělovat jednotlivé části videa, rozčlenit video do kapitol dle obsahu apod. V samotném přehrávání je pak velice jednoduché pouze klepnout na vybranou záložku a video se začne přehrávat od této záložky. Je to mnohem rychlejší a profesionálnější, než když začnete před publikem hledat tu správnou část videa.
Postup je následovný:
1. Klepněte na objekt videa a pomocí posuvníku pod objektem videa najeďte na požadované místo ve videu a klepněte na tlačítko Přidat záložku.
2. Na časové ose pod objektem se vytvoří kolečko, které značí umístěnou záložku.
3. V režimu editace i spuštěné prezentaci je možné jednoduchým klepnutím přejít v přehrávání videa na vybranou záložku.

249.     Jak odebrat záložku z videa?

Odebrání záložky je také velice jednoduchý proces, stačí na vybranou záložku na časové ose videa klepnout a ve skupině Záložky na kartě Přehrávání ji pomocí tlačítka Odebrat záložku odstranit.

250.     Jak provést střih videa?

Podstatnou funkcí od PowerPointu 2010 je možnost střihu videa. Již není nutné používat externí programy pro editaci videa a v nich nejprve vše připravit. Toto vše již PowerPoint umí. Je nutné si ale uvědomit, že střih videa je možný pouze u videa vloženého ze souboru a že není možné stříhat videa vložená např. ze serveru YouTube.
Pro střih videa postupujte takto:
1. Klepněte na vybraný objekt videa.
2. Na kartě Přehrávání klepněte na položku Střih videa.
3. PowerPoint otevře nové okno Střih videa, ve kterém máte možnost video jednoduše upravit.

4. Pomocí zeleného posuvníku můžete oříznout video na začátku, tj. jeho posunutím se video začne přehrávat až od stanovené chvíle. Pomocí červeného posuvníku naopak máte možnost video oříznout od konce, tj. video skončí dříve, než mělo. Nebo můžete samozřejmě využít posuvníky oba a z videa si vybrat pouze určitou část uvnitř. Hodnoty času spuštění a ukončení videa je také možno nastavovat přesně na tisíciny sekundy v políčkách pod časovou osou. Všimněte si, že i v tomto okně jsou vidět značky záložek. Po skončení úprav klikněte na tlačítko OK a video se od této chvíle bude přehrávat dle nastaveného střihu.

Žádné komentáře:

Okomentovat