středa 19. dubna 2017

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (261-265)

261.     Jak smazat animaci objektu?


Také odstranění animace z objektu je velice jednoduchá záležitost, kterou lze provést tak, že si vyberete příslušný objekt a na kartě Animace v galerii animací zvolte první „animaci“ nazvanou Žádná.

262.     Jak spravovat animace na snímku?

Pokud je na snímku objektů s animacemi více, začne být situace z hlediska animací trochu nepřehledná. Nepoznáte na první pohled, jaká animace je nastavena pro který objekt nebo v jakém pořadí jdou animace za sebou (důležité kvůli začátku spuštění animace), popř. jakou akcí je animace spuštěna. U jednoho objektu jsou všechny tyto informace vidět na kartě Animace, u více objektů najednou nikoliv.
 
Pro správu animací v rámci snímku slouží tzv. Podokno animací. Po jeho aktivaci (karta Animace – skupina Rozšířené možnosti animací) se v pravé části aplikace PowerPoint zobrazí stejnojmenné okno, v němž je přehledně vidět, jaké je pořadí animací, délka trvání animace a pomocí ikonky je charakterizován i typ vybrané animace. Přes pravé tlačítko myši můžete pomocí kontextové nabídky na jednotlivých animacích provádět další úpravy, změny pořadí a detailnější nastavení.

263.     Jak nastavit, co spustí animaci?

Na kartě Animace naleznete ve skupině Časování příkaz pro podrobnější nastavení časování animace objektu, a to v nabídce začátek, která má tři volby:
• Při kliknutí – animace se spustí při kliknutí myši nebo aktivační klávesy na klávesnici (Enter, mezerník, šipka doprava). Při tomto nastavení se celá prezentace zastaví a čeká se na aktivaci animace, špatně nastavené časování bývá jedním z nejčastějších problémů, proč celá prezentace v případě potřeby neběží sama od začátku až do konce.
• S předchozím – animace objektu se spustí zároveň s předchozí animací. Je tedy možné nastavit souběžné spuštění dvou a více animací najednou. Např. na hlavní stránce může najednou přiletět název prezentace a jméno autora, i když se jedná o dvě samostatná textová pole. U tohoto nastavení není nutné klepat na myš nebo využívat aktivační klávesy, vše běží automaticky.
• Po předchozím – animace objektu čeká, až se kompletně dokončí animace předchozí, a teprve poté se spustí. Např. přiletí název prezentace, a jakmile je textové pole s názvem prezentace na svém místě (přiletělo, kam má), tak se automaticky spustí animace příletu jména autora. Taktéž u tohoto nastavení není nutné klepat na myš nebo využívat aktivační klávesy, vše běží automaticky.

264.     Jaké jsou základní skupiny animací?

Všechny animace, které jsou v PowerPointu k dispozici pro rozpohybování objektů, se dělí do čtyř základních skupin:
• Úvodní – efekty pro zobrazení objektů na snímku, tj. na snímku není vidět žádný objekt a má se efektním způsobem zobrazit;
• Zvýrazňující – efekty pro zdůraznění objektů na snímku, tj. objekt je na snímku vidět a je vhodné ho určitým způsobem zvýraznit a odlišit od ostatních;
• Závěrečné – skupina efektů pro efektní zmizení objektu ze snímku;
• Dráhy pohybu – možnosti pro nakreslení vlastních cest objektu po snímku.

265.     Jak spustit prezentaci?

Jakmile je prezentace hotova, je možné ji konečně spustit. Spuštěná prezentace se zobrazí přes celou obrazovku. Z plochy zmizí veškeré pracovní nástroje, jako jsou pásy karet, ikony, nabídky, tlačítka, dokonce i kurzor myši. Vše zabere pouze obraz prezentace, takže posluchače nebudou rušit prvky, které by ho stejně nezajímaly a které s prezentací nesouvisejí. Z monitoru se tak stane jakási projekční plocha (při projekci prezentace pomocí dataprojektoru na plátno pak skutečná).

Z jakéhokoliv snímku je možné prezentaci spustit stisknutím klávesy F5. Prezentace bude po stisku klávesy F5 spuštěna vždy od prvního snímku bez ohledu na to, na kterém snímku právě stojíte. 

Žádné komentáře:

Okomentovat