středa 1. března 2017

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (226-230)

226.     Jak změnit pořadí snímků?

Pokud je potřeba, v PowerPoint je možné prohodit jednotlivé snímky mezi sebou. Prohození je možné provést buď přímo v Normálním zobrazení nebo v režimu zobrazení Řazení snímků.
Prohození snímků v zobrazení Řazení snímků:
1. V seznamu snímků stiskněte a držte levé tlačítko myši na miniatuře snímku, který si přejete přesunout na jinou pozici.
2. Táhněte myší směrem mezi snímky, kam si přejete snímek přesunout. Při tažení se zobrazuje svislá čára, která udává budoucí polohu přesouvaného snímku.
3. Jakmile dosáhnete požadované pozice, uvolněte levé tlačítko myši. Snímek bude přemístěn.
Obdobný způsob je možný i v Normálním zobrazení, jen se přetahování snímku provádí v levé části okna, kde jsou zobrazeny miniatury snímků svisle.

227.     Jak změnit rozložení snímku?

PowerPoint nabízí při vkládání nových snímků možnost vybrat si, jak bude nový snímek rozložen. Rozložením je myšleno přednastavené umístění a poloha objektů na snímku (jako jsou např. textová pole, grafy, obrázky apod.).
Volba rozložení při vkládání nového snímku se provádí takto:
1. Na kartě Domů ve skupině Snímky klepněte u ikony Nový snímek na šipku směřující dolů.
2. V zobrazené nabídce vyberte jedno z požadovaných rozložení.
 

228.     Jak rozdělit prezentaci na oddíly?

Novinkou od PowerPointu 2010 je možnost rozdělit prezentaci do jednotlivých logických oddílů. Tato vlastnost se využívá zejména u delších prezentací a přispívá k větší přehlednosti prezentace. Vytvořené oddíly totiž můžete jednoduše skrýt, odstraňovat nebo vytisknout pouze vybraný oddíl.
Pro vytvoření oddílu stačí klepnout pravým tlačítkem na miniaturu snímku a v zobrazené nabídce vybrat položku Přidat oddíl. Nový oddíl začne právě tímto snímkem, začátek nového oddílu je nad miniaturou snímku vyznačen.

229.     Jak přejmenovat oddíl?

Zatím je ale vytvořený oddíl z minulého tipu pojmenován jako Oddíl bez názvu. Pro změnu názvu stačí klepnout pravým tlačítkem na tento název. V zobrazené nabídce máte možnost Přejmenovat oddíl.
 

230.     Jak odstranit oddíl?

V uvedené nabídce z minulého tipu je i možnost, jak oddíl odstranit, a to pomocí příkazu Odebrat oddíl. Po klepnutí na tuto volbu se odstraní pouze oddíl jako takový, ale snímky, které byly součástí tohoto oddílu, zůstanou zachovány.

Nicméně je i možné odstranit oddíl takovým způsobem, že z prezentace smažete i snímky, které jsou součástí tohoto oddílu. V tom případě stačí ze zobrazené nabídky v předminulém tipu vybrat příkaz Odebrat oddíl a snímky.

Žádné komentáře:

Okomentovat