středa 22. března 2017

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (241-245)

241.     Jak odebrat pozadí u obrázku?


Tato funkce je novinkou od verze 2010 a umožňuje jednoduchým způsobem odebrat z obrázku pozadí, ponechaný objekt je pak možné dále využít v prezentaci. Postup pro odebrání je velice jednoduchý:
1. Vložte na libovolný snímek obrázek, u kterého chcete odebrat pozadí, a klepněte na něj myší.
2. Klepněte na kartě Formát na ikonu Odebrat pozadí, PowerPoint vloží na obrázek fialové zabarvení a obdélník s 8 úchopnými body. Pomocí těchto bodů co nejpřesněji označte část obrázku, kterou si chcete ponechat.
3. Klepněte na pozměněné kartě Formát na tlačítko Zachovat změny.
4. Pozadí je odebráno a na snímku zůstal pouze požadovaný objekt.

242.     Jak vložit číslo snímku?

PowerPoint disponuje funkcí, která umí vložit do snímku číslo snímku tak, aby se zobrazovalo na každém snímku prezentace, a to v zápatí snímku. Pozor, znáte-li funkci záhlaví a zápatí například z textového editoru Word, je nutné podotknout, že PowerPoint má tuto funkci velmi omezenou. Prakticky se jedná pouze o možnost vložit datum a čas, jednoduchý textový řetězec nebo číslo snímku. Vložit do zápatí například nějakou grafiku nebo jiné objekty není v PowerPointu možné. Ani editaci zápatí nelze provést přímo poklepáním myší jako například u zmíněného Wordu, ale pouze přes k tomu určený příkaz.
Postup při vkládání údajů do zápatí je následující:
1. V pásu karet na kartě Vložení ve skupině Text klepněte na ikonu Číslo snímku.
Okno Záhlaví a zápatí (jmenuje se tak i přesto, že lze nastavit pouze zápatí) obsahuje dvě záložky. Pro zobrazení stejné informace na všech snímcích je třeba zvolit záložku Snímek. Zde lze za pomoci jednotlivých prvků umístit do zápatí Datum a čas, Číslo snímku a libovolný vepsaný text.
 
Po nastavení všech parametrů můžete klepnout buď na tlačítko Použít, nebo Použít u všech. Vzhledem k tomu, že zápatí se většinou používá proto, aby se stejná informace zobrazila na všech snímcích, klepněte na tlačítko Použít u všech. Ještě před potvrzením okna můžete zatrhnout rovněž položku Nezobrazovat na úvodním snímku, jenž způsobí, že zápatí nebude zobrazováno na prvním snímku, který bývá obvykle úvodní, a kde by mohlo zobrazení číslo snímku graficky „rušit“.

243.     Jak vložit do prezentace video ze souboru?

Součástí prezentace může být například část filmové ukázky, nahrávka z videokamery, mobilního telefonu, určitý klip na internetu a podobně. Přitom video se vzhledem k PowerPointu chová jako jakýkoliv jiný objekt. To znamená, že podobně jako třeba obrázek může být video umístěno na kterémkoliv snímku, okno s videem může mít jakoukoliv pozici v rámci snímku a libovolnou velikost nebo je mu možné přiřadit efekt animace. Práce s multimediálními prvky, zejména s videem, byla ve verzi PowerPoint 2010 výrazně rozšířena a patřila mezi nejvýraznější novinky této verze. Co všechno je možné s videem v PowerPointu provést, se dozvíte na následujících řádcích.
Aby bylo možné s videem v PowerPointu vůbec pracovat, je nutné video nejprve do prezentace vložit.
Video vložíte do prezentace následujícím způsobem:
1.       Na pásu karet na kartě Vložení ve skupině Multimédia klepněte na šipku dolů u ikony Video. V otevřené podnabídce máte na výběr dvě možnosti – Online video a Video v mém počítači.
 
1. Po klepnutí na možnost Video v mém počítači zobrazí okno pro procházení stromovou strukturou disku vašeho počítače.
2. Nalezněte tedy soubor videa, který chcete do prezentace vložit, klepněte na něj a následně klepněte na OK.
3. Video bude vloženo do prezentace jako objekt, který je možné přetažením pomocí levého tlačítka myši umístit na požadované místo ve snímku.
Do prezentace je možné vložit pouze video v takovém formátu souboru, který PowerPoint podporuje. PowerPoint ve verzi 2016 podporuje práci s videosoubory ve formátech AVI, Windows Media, QuickTime, MPEG s příponami souborů AVI, ASF, MPG, MP4, M4V, SWF, MPEG, MOV a WMV, což je naprostá většina všech videosouborů a tak byste s vložením vlastního videa a jeho přehráváním neměli mít žádný problém.

244.     Jak vložit do prezentace video z YouTube?

Tato funkce umožňuje vložit „aktivní odkaz“ na video uložené na webových serverech typu YouTube a podobně. Stačí v nabídce z předchozího tipu vybrat volbu Online video.
1.       Po klepnutí na tuto položku se otevře okno s různými zdroji pro online videa jako jsou:
·         Hledání videa Bingem – prohledá celý internet nezávisle na zdroji videa
·         OneDrive – umožňuje vložit video z vašeho úložiště OneDrive
·         YouTube - umožňuje vložit video z nejpopulárnějšího videoportálu YouTube. Oproti předchozí verzi PowerPointu zde bylo zapracováno na zjednodušení celého procesu, viz další řádky
·         Z kódu pro vložení vida – slouží pro vložení videa z libovolného webu, který umožňuje vygenerovat odkaz pro vložení (tzv. embed kód)
·         Facebook - umožňuje vložit video z Facebooku.
Asi nejčastější volbou bude možnost využití portálu YouTube. Stačí tedy v příslušném řádku zadat název tématu (klíčové slovo) toho, co hledáte a ihned se vám ve formě miniatur zobrazí nalezené výsledky. Po najetí kurzorem myši na náhled je vidět v dolním levém rohu okna název, délka a autor videa a klepnutím na ikonu lupy v dolním pravém rohu miniatury je možné se na video ještě před jeho vložením podívat. Jakmile jste s výběrem spokojeni, stačí klepnout na tlačítko Vložit.
 
Po vložení se vytvoří v prezentaci nový objekt – video a při spuštění prezentace je možné jej přehrát. Uvědomte si však, že se jedná pouze o odkaz na toto video, v žádném případě se video nestává součástí prezentace jako takové. To znamená, že pokud někdo změní adresu videa nebo video smaže, přehrávání videa ve vaší prezentaci se stane nefunkčním. Stejně tak se nebude video přehrávat, pokud nebudete mít při prezentování funkční připojení k síti internet. Na druhou stranu nedochází k téměř žádnému navýšení velikosti prezentace a také z pohledu autorského zákona je vše v pořádku, protože video není součástí vaší prezentace, ale na video je vytvořen (i když aktivní) odkaz.

245.     Jak vložit úvodní snímek videa?


Úvodním snímkem videa se myslí takový obrázek, který se zobrazí při prezentování posluchačům ještě před spuštěním samotného videa na snímku. Standardně je totiž objekt videa reprezentován pomocí černého obdélníku, což nevypadá příliš esteticky. Proto je možné po klepnutí na vložené video ze souboru využít příkaz Úvodní snímek, který se nachází na kartě Formát ve skupině Upravit. Je možné vložit buď snímek ze samostatného souboru, nebo obraz z určité stopáže vloženého videa (nelze u online videa).

Žádné komentáře:

Okomentovat