pondělí 6. března 2017

333 tipů pro Windows 10 (231-235)

231.     Jak přejmenovat diskový oddíl?


Disky a diskové oddíly v počítači mají kromě přiděleného písmena také možnost mít svůj název. To se hodí zejména v případě většího poštu diskových oddílů a zvyšuje to přehlednost a efektivitu práce. Přejmenovat oddíl není nic složitého a v praxi se často používá rozdělení disku na dva oddíly, kdy jeden je systémový a druhý datový. Potom se tedy disku C přiřadí název Systém a disku D název Data. Pro přejmenování disku stačí v Průzkumníkovi v okně Tento počítač kliknout pravým tlačítkem na vybraný disk a z nabídky vybrat příkaz Přejmenovat. Zadejte nový název, potvrďte jej stiskem klávesy Enter a oddíl je přejmenován.


232.     Jak vyčistit disk?


V případě, že máte v počítači neustále nedostatek místa, můžete provést několik kroků k nápravě. Pokud nebudeme počítat variantu nákupu většího disku, je možné ručně smazat nepotřebné a velké soubory, zejména filmy apod. Nebo je možné využít i vestavěný nástroj k vyčištění disku. Stačí klepnout pravým tlačítkem myši v Průzkumníkovi na disk/oddíl, vybrat příkaz Vlastnosti a následně klepnout na tlačítko Vyčištění disku. Po spuštění nástroj začne analyzovat data na disku a spočítá, kolik místa může ušetřit. Doba trvání této analýzy je závislá na velikosti a rychlosti disku. Po jejím dokončení systém zobrazí skupiny dat a souborů, které je možné odstranit a kolik místa tím ušetříte. Mezi nejběžnější patří např. stažené soubory programů, dočasné soubory Internetu, soubory v Koši, miniatury obrázku apod. Po kliknutí na danou kategorii se vám vždy zobrazí bližší popis toho, co se pod touto kategorií skrývá za data. V žádném případě však nepůjde o vaše osobní data v Dokumentech apod. Navíc s navrženým výběrem toho, co se má odstranit a co ne máte možnost dále pracovat a vybrané kategorie vypnout nebo zapnout.

233.     Jak zkontrolovat a opravit chyby na pevném disku?

Pokud máte pocit, že pevný disk nepracuje tak jak má, že některé složky na disku mají divné názvy či prostě jen chcete provést běžnou údržbu pevného disku, je k tomu ve Windows určen nástroj Kontrola chyb. Ten spustíte kliknutím pravého tlačítka myši na disku, který chcete zkontrolovat, z nabídky vyberte příkaz Vlastnosti a na kartě Nástroje klikněte na první tlačítko – Zkontrolovat. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém máte možnost zapnout automatickou opravu chyb a obnovu chybných sektorů. Zatímco první položka se týká softwarové části disku, oprava chybných sektorů je již náprava fyzických chyb na disku. Z důvodu co nejmenšího možného přístupu na disk je při automaticky opravovaných chybách tato operace provedena až při následném restartu počítače. Tato kontrola je často zapínána i systémem samotným a to po nestandardním ukončení systému nebo vypnutí počítače.

234.     Jak optimalizovat pevný disk?

Fragmentace je nežádoucí proces, u kterého dochází k rozdělení částí souboru napříč celým diskem. V případě, že je pak daný soubor zapotřebí, dochází ke zpomalení odezvy, protože záznamová hlava na pevném disku musí přejíždět z jednoho místa na druhé, místo toho aby jej přečetla najednou. Pokud se vám tedy zdá, že je váš systém pomalý, je možné vyzkoušet defragmentaci pevného disku. Spustíte jí tak, že kliknete v Průzkumníkovi v okně Počítač pravým tlačítkem na diskový oddíl, u kterého chcete defragmentaci provést a z nabídky vyberete příkaz Vlastnosti. Nyní se přepněte na kartu Nástroje, ve které se nachází tlačítko Optimalizovat. Nejprve je nutné provést analýzu, zda je vůbec defragmentace zapotřebí, to provedete tlačítkem Analyzovat disk. Pokud je fragmentace nad hodnotou 15%, je vhodné defragmentaci provést. Nicméně v dnešní době jsou procesy a postupy ukládání souborů natolik optimalizované, že proces defragmentace nemá již zdaleka tak velký význam jako dříve a čím dál větší procento uživatelů dokonce nedefragmentuje vůbec.
 


235.     Jak optimalizovat pevné disky typu SSD?


Kromě analýzy stavu defragmentace je možné také provádět optimalizaci SSD pevných disků, což jsou disky založené na flash pamětích. Častá práce s těmito disky snižuje celkový počet paměťových buněk a tím i výslednou kapacitu disku. Proto je možné nechat tyto disky optimalizovat tzv. funkcí trim, která informuje řadič disku o volných buňkách a oddaluje tak proces jejich postupné degradace. A právě pro tuto funkci slouží v okně z minulého tipu tlačítko Optimalizovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat