středa 4. ledna 2017

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (186-190)

186.     Jak označit celý sloupec či řádek?

Velmi snadno je možné označit také jeden či více sloupců. Opět se jedná o označení kompletně celého sloupce, to znamená od prvního do úplně posledního řádku listu (řádek 1 048 576).
K označení stačí klepnout na název takového sloupce v záhlaví sloupců. Například chcete-li označit sloupec C, klepněte v záhlaví na šedé políčko C. Nikdy neoznačujte sloupec tak, že začnete od buňky C1 a tažením myši budete označovat jednotlivé buňky až po poslední buňku!
Postup označení celého řádku je velmi podobný označení sloupce. I zde platí, že řádek bude tímto způsobem označen kompletně celý, tedy od písmene A až do konce (XFD).
K označení stačí klepnout v záhlaví řádků na číslo řádku, které potřebujete označit.

187.     Jak upravit obsah buňky?


Úprava obsahu buňky se hodí v případě, kdy zjistíte, že v obsahu buňky (text, číslo nebo vzorec) je špatně například jen jeden znak a ten chcete opravit. Nemusíte tak buňku mazat a zadávat její celý obsah znovu. Postup je následovný:
1. Nastavte se na buňku, jejíž obsah má být opraven.
2. Stiskněte na klávesnici klávesu F2. Excel přejde do režimu editace buňky a v buňce začne blikat kurzor.
3. Proveďte požadovanou změnu a stiskněte klávesu Enter.

188.     Jak zobrazit skutečný obsah buňky?

Termín „skutečný obsah“ je zde použit proto, že ne vždy musí být skutečný obsah takový, jaký vidíte v buňce. Může být pozměněn formátem, může být delší apod. Nehledě na to, že například v případě vzorců se v buňce zobrazí výsledek vzorce a ne vzorec, který je ale skutečným obsahem. Tento vzorec (a další původní obsahy) zjistíte v řádku vzorců nad záhlavím sloupců. Skutečný vzorec si také můžete zobrazit poklepáním myši na výsledek v buňce.
 

189.     Jak nastavit výšku řádku a šířku sloupce?

Pokud potřebujete ve vaší tabulce provést změnu výšky řádku, je možné postupovat jedním z těchto postupů:
1.       Najeďte kurzorem myši na dělící čáru mezi názvy řádků (např. mezi 1 a 2), stiskněte levé tlačítko myši a tažením změňte výšku řádku.
2.       Klepněte do řádku, jehož výšku chcete změnit, a na kartě Domů ve skupině Buňky klepněte na položku FormátVýška řádku.
Podobně jako v předchozím odstavci lze nastavit i šířku sloupce, jen s tím rozdílem, že první možností je najet myší na rozhraní mezi názvy sloupců (např. A a B) a druhou vybrat v nabídce Formát položku Šířka sloupce.

190.     Jak přizpůsobit šířku sloupce/výšku řádku vloženému obsahu?


Pro efektivní práci zejména s většími tabulkami je vhodné, aby sloupce měly co nejmenší šířku (aby byl vidět co největší počet dat na listu) a aby zároveň nebyly tak úzké, že by některá data (ale např. až na řádku 150) nebyla vidět. Bylo by prostě vhodné mít co nejmenší šířku dle vloženého obsahu. Toho lze docílit velice jednoduchým způsobem. Stačí, když najedete myší na rozhraní sloupců (příp. řádků) a poklepete levým tlačítkem myši na něj. Šířka sloupce/výška řádku před tímto rozhraním se automaticky zmenší na co nejmenší velikost při zachování čitelnosti i toho nejdelšího údaje. Tento postup lze využít i pro více řádků/sloupců najednou, jen je zapotřebí je mít označené všechny. Pak jen stačí klepnout na jakékoliv rozhraní řádků/sloupců uvnitř takto označených sloupců.

Žádné komentáře:

Okomentovat