pondělí 29. května 2017

333 tipů pro Windows 10 (291-295)

291.     Jak zapnout vzdálenou plochu?


Vzdálená plocha umožňuje se připojit k danému počítači po síti a pracovat s ním, jako kdyby daný uživatel seděl u počítače fyzicky. Stačí znát plný název počítače nebo jeho IP adresu a je možné se k němu připojit. Technicky je to proces poměrně náročný a komplikovaný o nastavení firewallu, možnosti veřejné IP adresy apod., nicméně pokud některý uživatel chce vzdálenou plochu využít, zřejmě bude umět nastavit i tyto vlastnosti. Ve výchozím stavu je ale možnost se připojit k počítači se systémem Windows 10 vypnuta a je nutné ji povolit a to v Ovládacích panelech v panelu Systém. Zde klikněte v levé části na příkaz Nastavení vzdáleného přístupu a v dolní části okna povolte Vzdálenou plochu, případně vyberte uživatele, kteří se k počítači mohou vzdáleně připojit. Klientské operační systémy Windows umožňují připojení pouze jednoho uživatele najednou, tzn., že pokud se někdo vzdáleně přihlásí k počítači, stávající přihlášený uživatel bude automaticky odhlášen.

292.     Jak vymazat poslední adresu z klienta vzdálené plochy?


Pokud používáte pro připojení k jiným počítačům vzdálenou plochu, v klientovi pro toto připojení se automaticky ukládá adresa naposledy připojeného počítače. Pokud nechcete, aby ostatní věděli, na jaký počítač jste se naposledy přihlásili, stačí smazat po skončení připojení soubor Default.rdp, který se nachází v adresáři Dokumenty pod daným uživatelským účtem. Ve výchozím nastavení je označen jako skrytý, proto si buď musíte povolit zobrazování skrytých souborů nebo složek, popř. použít jiný souborový manažer než Průzkumník.


293.     Bezproblémové řešení problémů


Jednou z vylepšených funkcí systému Windows je nástroj Poradce při potížích. Je určen zejména začínajícím uživatelům, ale samozřejmě může pomoci i pokročilejším a najdete jej v Ovládacích panelech. Pomocí jeho průvodců můžete řešit problémy s nekompatibilními aplikacemi, odstraňovat problémy s hardware, s připojením k Internetu nebo řešit problémy s výkonem.  Po výběru oblasti, se kterou máte problém, nástroj nejdříve zanalyzuje stávající stav a na základě několika otázek o funkčnosti/nefunkčnosti jednotlivých částí vám nabídne řešení, které samozřejmě na konci za vás i provede.

294.     Jak řešit problémy na dálku


Již od Windows 7 je v systému nástroj s názvem Záznam postupu. Slouží k tomu, když chcete s nějakým IT odborníkem řešit na dálku váš problém a nemáte dostatečné znalosti pro přesné popsání problému. Tento nástroj zaznamená veškeré vaše kroky vedoucí k zobrazení problému a to včetně snímků obrazovek. To znamená, že IT odborník, kterému informace následně zašlete, vidí mj. přesný postup toho, co jste na počítači přesně prováděli za operace.

Postup záznamu problému je následovný:
1.       Spusťte si nástroj Záznam postupu – klikněte na nabídku Start, v dolní části pro vyhledávání zadejte „psr“ (z anglického Problem Steps Recorder) a klikněte na nalezený výsledek.
2.       Zobrazí se okno nástroje, kde nejdůležitějším tlačítkem je samozřejmě Zahájit záznam.
3.       Po kliknutí na toto tlačítko začne zahájení záznamu, proveďte běžný postup toho, co vyvolá chybu, kterou chcete řešit.
4.       Jakmile je chyba zobrazena, klikněte na tlačítko Ukončit záznam, otevře se okno pro uložení zaznamenaného postupu. Vyberte proto místo a název, pod kterým chcete soubor uložit a poté jej jakoukoliv formou (nejčastěji emailem) pošlete vašemu IT specialistovi, on již bude vědět, co s ním provést.


295.     Jak si nechat vzdáleně pomoci s problémem?Pokud řešíte nějaký problém a máte možnost si nechat poradit od někoho zkušenějšího, kdo je v té chvíli také u počítače, máte možnost využít nástroj Vzdálená pomoc systému Windows. Spustíte je, když v nabídce Start zadáte alespoň počáteční písmena věty „Pozvat někoho, aby se připojil…“. Většinou bude stačit zadat první slovo a systém nástroj nalezne. Po jeho spuštění máte na výběr, zda chcete o pomoc požádat, nebo naopak ji nabídnout. V tomto případě samozřejmě potřebujeme pomoci, zvolíme tedy první variantu. Aby bylo možné se do vašeho počítače připojit, je nutné, aby druhá strana dostala od vás pozvánku. Nejjednodušším způsobem je pomocí tzv. Snadného připojení, které vám vygeneruje dvanáctimístný kód, který předáte druhé straně (telefonicky, emailem, po chatu) a ona jej zadá do průvodce. V ideálním případě by mělo být vše propojeno a uživatel po vašem schválení vidí na svém počítači vaší pracovní plochu. Zároveň můžete spolu chatovat a řešit problém. Uživatel vás také může požádat o možnost ovládání vašeho počítače, opět až po vašem schválení může skutečně váš počítač ovládat. Vzdálenou pomoc můžete také kdykoliv ukončit. Jedná se o velice užitečný nástroj, a pokud máte někoho, kdo vám je ochoten s problémem pomoci, určitě tento nástroj využijte. 

Žádné komentáře:

Okomentovat