středa 28. prosince 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (181-185)

181.     Jak změnit orientaci textu v buňce?

                V buňce je možné v případě zápisu textové hodnoty změnit i orientaci zapsaného textu. Stačí klepnout na vybranou buňku pravým tlačítkem myši a ze zobrazené nabídky vybrat příkaz Formát buněk a přepnout se na záložku Zarovnání. K nastavení orientace slouží pravá horní část okna nazvaná Orientace. Zde je možné nastavit sklon textu buď pomocí myši, a to klepnutím do půlkruhovitého výřezu, nebo lze sklon přesně nastavit pomocí stupňů v dialogu – viz obrázek. Taktéž je zde možné nastavit psaní textu po jednotlivých znacích pod sebe.

182.     Jak zobrazit hodnotu ve formátu měny?

Pokud potřebujete v buňce za daným číslem nebo výsledkem zobrazit také symbol měny, např. Kč, v žádném případě jej nedopisujte ručně. Excel by od té chvíle totiž nepovažoval danou buňku za číselnou, ale textovou a nebylo by s ní dále možné běžným způsobem pracovat. K těmto nastavením se používá formát buněk. Označte si buňku nebo oblast, kterou chcete zobrazovat i s názvem měny, a klepněte na ni pravým tlačítkem. Ze zobrazené nabídky si vyberte příkaz Formát buněk a přepněte se na záložku Číslo. Ze zobrazeného seznamu zvolte položku Měna, vyberte si typ měny a počet desetinných míst a volbu potvrďte tlačítkem OK.

183.     Jak vložit do buňky minigraf?

Zajímavou novinkou od Excelu verze 2010 jsou tzv. minigrafy. Pomocí těchto minigrafů máte možnost jednoduše a rychle zobrazit graficky vývoj nějaké datové řady. Oproti standardnímu grafu je kromě velikosti a rychlosti také rozdíl v tom, že minigrafy nejsou vytvořeny v listu jako objekt, ale jsou součástí vybrané buňky.
Pro vytvoření minigrafu postupujte takto:
1. Vytvořte si tabulku s číselnými hodnotami.
Zajímal by nás rychlý grafický nástin vývoje tržeb, proto klepněte do buňky, kde chcete mít vložený minigraf, a na kartě Vložení ve skupině Minigrafy např. na typ Spojnicový.
2. V dialogovém okně vyberte oblast, z níž se mají čerpat data, v případě našeho příkazu to budou buňky B2:M2. Je zde také možnost nastavit, do jaké buňky se minigraf vloží. Pokud před vložením minigrafu jste byli na správně buňce, není nutné zde znovu adresu buňky zadávat, Excel minigraf vloží automaticky do aktivní buňky.
3. Po klepnutí na tlačítko OK se minigraf vloží do buňky, a tak má uživatel možnost jednoduše vidět graficky vývoj hodnot.
1.       Po vytvoření minigrafu se objeví nová kontextová karta Návrh, v níž je možné dále minigraf upravovat. Je možné změnit typ minigrafu, upravit oblast zdrojových dat, změnit styl a barvu minigrafu a samotný minigraf i vymazat.


184.     Jak označit nesouvislou oblast buněk?


Excel umožňuje označit současně několik bloků buněk a pracovat s nimi jako s jedním celkem (například naformátovat všechny najednou, smazat, zkopírovat apod.) Jak tedy vytvořit více bloků?
1. Běžným způsobem vytvořte první blok.
2. Stiskněte a držte klávesu Ctrl.
3. Začněte označovat druhý blok. Přitom stále držte klávesu Ctrl. Již při označování si všimněte, že první označený blok je stále na svém místě a zůstává označen.
4. Po označení druhého bloku můžete se stále stisknutou klávesou Ctrl začít označovat třetí a další blok. Počet celkově označených bloků není nijak omezen.
5. Uvolněte klávesu Ctrl.
 
6. Po označení všech potřebných bloků je možné s nimi začít pracovat stejně jako s jediným blokem, např. je hromadně naformátovat.

185.     Jak označit celý sešit?

Poměrně snadno lze označit do celý list. U takového bloku je zaručeno, že bude obsahovat skutečně vše, co se na daném listě nachází. Ruční označení je v tomto případě skoro nemožné, protože byste museli označit všechny buňky v 1 048 576 řádcích a 16 384 sloupcích (od A až po sloupec označený XFD).
Celou tabulku označíte do bloku tak, že klepnete jednou levým tlačítkem myši do prostoru (se šedivým trojúhelníkem) nad čísla, která označují řádky, a vlevo od písmen označujících sloupce. Tento prostor naleznete v levém horním rohu oblasti buněk. Jedná se o jedinou prázdnou oblast bez písmena či čísla, kde se protínají popisky sloupců a řádků.

Celý sešit do bloku lze také označit pomocí klávesové zkratky Ctrl+A.

Žádné komentáře:

Okomentovat