středa 14. prosince 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (171-175)


171.     Jak zamknout buňky?


Excel disponuje funkcí, která umí zamknout vybrané buňky tak, aby s nimi nebylo možné do jejich odemknutí nijak manipulovat.
Zamykat je možné i pod heslem, což je někdy docela užitečné. Pokud například chcete někomu poslat tabulku, aby do ní vyplnil pouze některé buňky, pak zamknete celou tabulku kromě právě těchto buněk. Uživatel tak nebude moci zapsat údaje nikam jinam než do odemknutých buněk a vy budete mít jistotu, že žádná jiná data (a buňky) nejsou změněna.
U zamknutých buněk není možné:
• měnit jejich obsah;
• přepisovat je, mazat;
• přemísťovat je;
• měnit jakkoliv jejich formát (tzn. velikost, typ a barvu písma, barvu pozadí apod.), stejně tak není možné měnit formát číselných zamknutých buněk (např. z formátu měna na procenta apod.).
Zamknutí probíhá tak, že se uzamkne celý list, a pouze ty buňky, které předtím byly označeny jako odemčené, bude možné vyplnit.
Buňky mohou mít vzhledem k zámku dva stavy – zamčeno / odemčeno. Dokud ale nebude zamknutý celý list, případně sešit, je úplně jedno, v jakém stavu se nacházejí. Teprve po zamknutí listu není možné se zamknutými buňkami pracovat.
Buňky lze zamknout nebo odemknout následujícím způsobem:
1. Nastavte se na buňku, u které chcete nastavit její zamknutí nebo odemknutí. Pokud označíte do bloku více buněk, pak se nastavení bude vztahovat na všechny buňky v bloku.
2. Na pásu karet klepněte na kartu Domů a ve skupině Buňky na položku Formát.
3. V zobrazené nabídce klepněte na položku Uzamknout buňku.
Poznámka: Ve výchozím stavu jsou všechny buňky v sešitu uzamčeny.

172.     Jak zamknout list?

Teprve zamknutý list skutečně zamyká u buňky s atributem Uzamknout. List zamknete následovně:
1. Klepněte na list, který chcete zamknout.
2. Na pásu karet klepněte na kartu Revize a ve skupině Změny na tlačítko Zamknout list.
3. Excel zobrazí okno Uzamknout list. V horní části je dialog pro zadání hesla a v dolní části pak celá řada zatržítek. Zatržítka zastupují funkce, na které se zamknutí bude vztahovat. Funkce těch zatržítek, která budou aktivní (zatržena), budou povolena všem uživatelům i bez potřeby znát heslo. Pokud ovšem nechcete, heslo psát nemusíte.
4. Klepněte na tlačítko OK a list bude uzamčen.
Po uzamknutí listu můžete zkusit editovat zamknuté buňky. Určitě se vám to nepodaří. Bude možné pracovat pouze s těmi buňkami, které byly předtím označeny jako neuzamčené.

173.     Jak zamknout sešit?

Podobně jako jeden list je možné zamknout i celý sešit. Zamknutí sešitu se používá hlavně pro „zmrazení“ listů jako takových, tj. struktury sešitu (aby nikdo nemohl manipulovat s listy jako celkem).
Pozor, tato funkce nemá stejný význam jako zamknutí listu. Zamknutím sešitu nezajistíte, aby nebylo možné editovat buňky uvnitř listů! Toto umí jen uzamknutí listu.
1. Otevřete si sešit aplikace Excel, který si přejete zamknout.
2. Na pásu karet klepněte na kartu Revize a ve skupině Změny na tlačítko Zamknout sešit.
3. Excel zobrazí okno se dvěma zatržítky. Pokud označíte zatržítko Struktura, bude zajištěno, že nikdo nebude moci pracovat s listy uvnitř sešitu, tzn. přeuspořádávat je, přejmenovávat, vytvářet nové, mazat apod. Označíte-li zatržítko Okna, nebude možné měnit dokonce ani velikost okna sešitu. Přejete-li si uzamknout sešit pod heslem, napište heslo do dialogu Heslo. To je vhodné, když nechcete, aby vám mohl někdo uzamčené oblasti změnit.
 
5. Klepněte na tlačítko OK a celý sešit bude uzamčen.

174.     Jak nastavit barvu písma v buňce?

Barvu textu nebo čísla v buňce lze obarvit velice snadno a to následujícím způsobem:
1. Označte do bloku buňky, na které se barva textu bude vztahovat. Pokud to bude pouze jedna buňka, nastavte se na ni.
2. Na kartě Domů ve skupině Písmo klepněte na malou šipku směřující dolů u ikony velkého podtrženého písmene. Otevře se paleta barev, které jsou k dispozici pro „obarvení“ textu.
3. Vyberte požadovanou barvu a klepněte na ni. Barva textu označených buněk bude nastavena.

175.     Jak přidat do sešitu nový list?

Nový list do sešitu vložíte následujícím jednoduchým způsobem:
1. Na konci řady záložek listů klepněte ikonu se symbolem + 
2. List bude vložen do sešitu.
 


Žádné komentáře:

Okomentovat