středa 26. října 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (136-140)

136.     Jak nastavit formátování na základě podmínky?

Excel nabízí jednu alternativu ke standardnímu formátování - tzv. podmíněné formátování. Na rozdíl od funkcí je při splnění podmínky výsledkem nikoliv výsledek vzorce, ale vizuální změna formátu buňky - tučné písmo, odlišná barva pozadí, jiné orámování apod.
Nastavení podmíněného formátování se provádí následovně:
1. Otevřete si tabulku, u které chcete nastavit podmíněné formátování.
2. Označte do bloku hodnoty, které chcete naformátovat.
3. Na pásu karet klepněte na kartu Domů a ve skupině Styly na Podmíněné formátování.
4. V rozbalené nabídce klepněte na Nové pravidlo.
 
Excel zobrazí okno Nové pravidlo formátování, v němž máte možnost nastavit přesně pravidla podmíněného formátování tak, aby plně odpovídalo vašim potřebám.

137.     Jak rychle naformátovat buňku?

Excel má pro vás (stejně jako v případě formátu tabulky, viz další tip) připraveny desítky stylů buněk k okamžitému použití. Chcete-li použít již vytvořený, postupujte následovně:
 
1. Označte do bloku buňky, kterým chcete přiřadit nový styl.
2. Na kartě Domů ve skupině Styly rozbalte klepnutím na šipku dolů nabídku všech stylů.
3. Na vybraný styl klepněte.
4. Styl bude použit na předem označené buňky.

138.     Jak rychle naformátovat celou tabulku?

V minulém tipu jste se dočetli, jak rychle naformátovat jednu buňku. Ačkoliv by styl buňky šel použít i na více buněk najednou, a tím pádem i na celou tabulku, Excel má pro formátování tabulky jako celku připravené vlastní styly. Najdete je na kartě Domů ve skupině Styly pod příkazem Formátovat jako tabulku.

139.     Jak vložit nový řádek/sloupec?

Nový řádek lze do listu vložit následujícím způsobem kamkoliv, a to i do již vytvořené tabulky:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na název řádku (tj. jeho číslo), před který chcete vložit nový prázdný řádek.
2. V zobrazené nabídce zvolte položku Vložit buňky.
Řádek bude vložen. Přitom vlastnosti buněk na novém řádku převezme Excel z řádku, na kterém jste stáli kurzorem. Zůstane tedy zachován typ a velikost písma, barvy, čáry, ohraničení, zarovnání buněk atd.
Také sloupec lze rovněž vložit do již hotové tabulky a to takto:
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na název sloupce, před který chcete vložit nový prázdný sloupec.
2. V zobrazené nabídce zvolte položku Vložit buňky. I zde platí, že veškeré vlastnosti právě vloženého sloupce budou převzaty ze sloupce, na kterém jste stáli kurzorem.
Vkládat řádky a sloupce do tabulky můžete také pomocí příkazu Vložit, který najdete na ve skupině Buňky na kartě Domů.
Druhou možností je využít příslušné příkazy na kartě Domů ve skupině Buňky.

140.     Jak odstranit řádek/sloupec?

Odstranit jeden celý řádek nebo sloupec je velice snadné:
1. Klepněte pravým tlačítkem na název sloupce nebo řádku, který chcete odstranit.
2. V otevřené podnabídce klepněte na položku Odstranit.

Opět i zde můžete využít na kartě Domů ve skupině Buňky příkaz Odstranit.

Žádné komentáře:

Okomentovat