středa 19. října 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (131-135)

131.     Jak rychle vytisknout tabulku?


Nejjednodušší způsob, jak lze vytisknout obsah listu, je pomocí příkazu Rychlý tisk. Tento příkaz není standardně na panelu nástrojů Rychlý přístup zobrazen, nicméně v jednom z tipů v úvodní kapitole je postup přidání nových příkazů popsán. Pro vytištění stačí klepnout na tlačítko tiskárny a Excel vytiskne veškerý obsah listu, na kterém právě stojíte.
Přitom tisk proběhne na tiskárnu, která je ve Windows nastavena jako výchozí, budou nastaveny standardní okraje a tisk bude proveden v jedné kopii. Uvedené parametry není možné pomocí tlačítka tiskárny měnit (nicméně tlačítko si pamatuje poslední nastavené hodnoty přes standardní postup vytištění sešitu). Proto se toto tlačítko používá hlavně u jednoduchých tabulek, které je třeba rychle a snadno vytisknout. Pokud nechcete používat tohoto zástupce, můžete spustit tisk také přes tlačítko Soubor-Tisk-Tisk.

132.     Jak zobrazit náhled tabulky před vytištěním?

Složitější a dlouhé tabulky se obvykle nevejdou na jednu stránku. Někdy na druhou stránku papíru přesahuje třeba pouze jeden sloupec. Ještě předtím, než tabulku vytisknete, se můžete podívat, jak přesně bude na papíře vypadat, na kolik papírů se vlastně vejde a zda by nebylo možné například rozšířit okraje, aby se na papír vešel ještě jeden sloupec.
Náhled zobrazíte klepnutím na ikonu lupy s papírem. Tato ikona není ve výchozím nastavení na panelu nástrojů Rychlý přístup zobrazena a musíte ji aktivovat ručně. Je také možné využít alternativní cestu přes tlačítko Soubor – Tisk.
Po klepnutí na ikonu lupy s papírem se Excel přepne do speciálního režimu. Aktivuje se zobrazení Backstage, pomocí kterého je možné nastavit parametry stránky před tiskem.
Vpravo se nachází náhled na papír s tabulkou zobrazenou tak, jak bude skutečně vypadat na papíře po vytištění. Vše je zobrazeno v měřítku a odpovídá skutečnosti. Můžete si všimnout, že pokud máte nainstalovanou například černobílou tiskárnu, potom v náhledu Excel převedl barvy do šedé škály – prostě tak, jak bude doopravdy vypadat po vytištění.
Uprostřed okna je možné přímo nastavit parametry tiskárny, odpadá tak tedy nutnost otevření dialogového okna s vlastnostmi tiskárny. Zde se naplno projevuje výhoda této novinky. Pokud byste přesto chtěli klasické okno s vlastnostmi tiskárny otevřít, můžete na to využít odkaz Vlastnosti tiskárny, který je umístěn pod výběrem tiskárny.
Na konci seznamu možností nastavení tiskárny a tisku je odkaz na příkaz Vzhled stránky. Po klepnutí na tento odkaz se otevře dialogové okno se čtyřmi záložkami, na kterých máte možnost podrobněji
nastavit parametry vzhledu stránky.

133.     Jak vytisknout tabulku z Excelu?

Jestliže jste úspěšně absolvovali všechna nastavení, zatržítka a konfigurace (viz předchozí tipy), je konečně čas k tisku.
1. Klepněte na tlačítko Soubor.
2. V otevřené nabídce klepněte na položku Tisk.
3. Excel zobrazí okno s možností konfigurace tiskové úlohy. Pomocí rozevírací nabídky Tiskárna můžete určit tiskárnu, na kterou bude tabulka vytištěna. V nabídce se standardně zobrazuje tiskárna, která je v systému Windows nastavena jako výchozí.
Chcete-li tabulku vytisknout několikrát, zadejte do dialogu Kopie odpovídající číslo. V sekci Nastavení se nachází volba Kompletováno. Jestliže bude Kompletováno povoleno, bude vytištěna vždy jedna kopie celé vícestránkové tabulky a poté bude následovat další a další. Pokud ovšem bude vybrána možnost Nekompletováno, vytisknou se nejprve všechny první stránky, pak všechny druhé stránky atd.
Klepnutím na tlačítko Tisk v horní části okna Backstage dojde k vytištění tabulky tak, jak bylo nastaveno. Pro vytištění sešitu je také možné využít klávesovou zkratku Ctrl + P.

134.     Jaké jsou limity aplikace Excel 2016?

Ačkoliv při běžné práci na ně pravděpodobně nenarazíte (jsou nastaveny velice vysoko), i aplikace Excel má pro svou funkcionalitu nastavené určité maximální limity a omezení.
Maximální velikost souboru: 32-bitová verze 2GB, 64-bitová: dle dostupnosti volné paměti
Maximální počet řádků: 1 048 576
Maximální počet sloupců: 16 384
Maximální počet listů: dle dostupnosti volné paměti
Maximální počet znaků v buňce: 32 767
Maximální velikost vzorce: 8192 znaků
Počet úrovní vzorce: 64
Počet kroků zpět: 100

135.     Jak sloučit více buněk do jedné?

Funkce Sloučit buňky slouží ke spojení dvou a více jinak samostatných buněk. Z několika sloučených buněk se po sloučení stane pouze jedna „velká“ buňka. Ta se pak chová úplně stejně a má tytéž vlastnosti jako jakákoliv jiná buňka v Excelu. Tuto funkci naleznete na kartě Domů ve skupině Zarovnání a jmenuje se Sloučit a zarovnat na střed.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat