středa 12. října 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (126-130)

126.     Jak ovládat Word pomocí klávesnice?

Ačkoliv se to nezdá, celou aplikaci Word lze ovládat i pomocí klávesnice. Stačí, když ve Wordu stisknete klávesu levý Alt a u všech příkazů a karet se zobrazí písmena reprezentující danou klávesovou zkratku.
 

127.     Jaké jsou nejčastější klávesové zkratky ve Wordu?

V následujících tabulkách je zobrazen seznam některých základních klávesových zkratek a funkčních kláves, jak jsou uvedeny v nápovědě pro aplikaci Word 2016.
Běžné úkoly v aplikaci Microsoft Word
AKCE
KLÁVESY
Vytvoření pevné mezery
CTRL+SHIFT+MEZERNÍK
Vytvoření pevné pomlčky
CTRL+SHIFT+POMLČKA
Nastavení tučného písma
CTRL+B
Nastavení kurzívy
CTRL+I
Nastavení podtrženého písma
CTRL+U
Zmenšení velikosti písma o jednu hodnotu
CTRL+;
Zvětšení velikosti písma o jednu hodnotu
CTRL+SHIFT+,
Zmenšení velikosti písma o jeden bod
CTRL+SHIFT+)
Zvětšení velikosti písma o jeden bod
CTRL+)
Odstranění formátování odstavce nebo znaků
CTRL+MEZERNÍK
Zkopírování vybraného textu nebo objektu
CTRL+C
Vyjmutí vybraného textu nebo objektu
CTRL+X
Vložení textu nebo objektu
CTRL+V
Provedení příkazu Vložit jinak
CTRL+ALT+V
Vložení pouze formátování
CTRL+SHIFT+V
Vrácení poslední akce zpět
CTRL+Z
Zopakování poslední akce
CTRL+Y
Otevření dialogového okna Počet slov
CTRL+SHIFT+G

Vytvoření, zobrazení a uložení dokumentu
AKCE
KLÁVESY
Vytvoření nového dokumentu
CTRL+N
Otevření dokumentu
CTRL+O
Zavření dokumentu
CTRL+W
Rozdělení okna dokumentu
ALT+CTRL+S
Zrušení rozdělení okna dokumentu
ALT+SHIFT+C nebo ALT+CTRL+S
Uložení dokumentu
CTRL+S

Vyhledání, nahrazení a procházení textu
AKCE
KLÁVESY
Otevření podokna úloh Navigace (za účelem prohledání dokumentu)
CTRL+F
Zopakování hledání (po zavření okna Najít a nahradit)
ALT+CTRL+Y
Nahrazení textu, formátování a speciálních položek
CTRL+H
Přechod na stránku, záložku, poznámku pod čarou, tabulku, komentář, obrázek nebo jiné místo
CTRL+G
Přepínání mezi posledními čtyřmi upravovanými místy
ALT+CTRL+Z
Otevření seznamu možností procházení. Požadovanou možnost vyberte stisknutím kláves se šipkami a poté stiskněte klávesu ENTER.
ALT+CTRL+HOME
Přechod na předchozí prohlížený objekt (nastavuje se v možnostech procházení)
CTRL+PAGE UP
Přechod na další prohlížený objekt (nastavuje se v možnostech procházení)
CTRL+PAGE DOWN

Tisk a náhled dokumentů
AKCE
KLÁVESY
Vytištění dokumentu
CTRL+P
Přepnutí do náhledu
ALT+CTRL+I
Přechod po stránce náhledu při zvětšení
Klávesy se šipkami
Přechod o jednu stránku náhledu při zmenšení
PAGE UP nebo PAGE DOWN
Přechod na první stránku náhledu při zmenšení
CTRL+HOME
Přechod na poslední stránku náhledu při zmenšení
CTRL+END

Odstranění textu a grafiky
AKCE
KLÁVESY
Odstranění jednoho znaku vlevo
BACKSPACE
Odstranění jednoho slova vlevo
CTRL+BACKSPACE
Odstranění jednoho znaku vpravo
DELETE
Odstranění jednoho slova vpravo
CTRL+DELETE
Vyjmutí vybraného textu a jeho vložení do schránky Office
CTRL+X
Vrácení poslední akce zpět
CTRL+Z
Vyjmutí do zásobníku
CTRL+F3

Kopírování a přesunutí textu a grafiky


AKCE
KLÁVESY
O jeden znak vlevo
ŠIPKA VLEVO
O jeden znak vpravo
ŠIPKA VPRAVO
O jedno slovo vlevo
CTRL+ŠIPKA VLEVO
O jedno slovo vpravo
CTRL+ŠIPKA VPRAVO
O jeden odstavec nahoru
CTRL+ŠIPKA NAHORU
O jeden odstavec dolů
CTRL+ŠIPKA DOLŮ
O jednu buňku vlevo (v tabulce)
SHIFT+TABULÁTOR
O jednu buňku vpravo (v tabulce)
TABULÁTOR
O jeden řádek nahoru
ŠIPKA NAHORU
O jeden řádek dolů
ŠIPKA DOLŮ
Na konec řádku
END
Na začátek řádku
HOME
Na začátek okna
ALT+CTRL+PAGE UP
Na konec okna
ALT+CTRL+PAGE DOWN
O jednu obrazovku nahoru (posuv)
PAGE UP
O jednu obrazovku dolů (posuv)
PAGE DOWN
Na začátek následující stránky
CTRL+PAGE DOWN
Na začátek předchozí stránky
CTRL+PAGE UP
Na konec dokumentu
CTRL+END
Na začátek dokumentu
CTRL+HOME
Na předchozí revizi
SHIFT+F5
Po otevření dokumentu na místo, kde jste přestali pracovat při posledním zavření dokumentu
SHIFT+F5

V předchozích tabulkách jsou zobrazeny pouze nejčastější klávesové zkratky, pokud si chcete zobrazit všechny klávesové zkratky aplikace Word, najdete je po stisknutí klávesy F1 v nápovědě.


Excel

128.     Jaké jsou novinky v aplikaci Excel 2016?


I  v aplikaci Excel 2016 se setkáte s  množstvím novinek, dokonce je jich více než ve Wordu nebo PowerPointu, a jdou více do hloubky a jsou mnohem komplexnější. Jaké to tedy jsou?
·         Nové typy grafů
·         Vylepšená práce s kontingenčními tabulkami
·         Prognózy vývoje dat
·         Nové možnosti zdrojů zpracovávaných dat
·         Geografické interpretace vložených dat
·         a další

129.     Jak můžu spustit Excel?

Po instalaci balíku Microsoft Office 2016 se zástupci všech nainstalovaných programů umístí do nabídky Start, kde je můžete kliknutím na příslušnou ikonu spustit.
Druhou možností je v nabídce Start zadat příkaz excel a potvrdit jej stiskem klávesy Enter. Tento postup je také vhodný v případě, že nemůžete ani na pracovní ploše počítače, ani v nabídce Start zástupce pro spuštění této aplikace najít.

130.     Jak využívat šablony v Excelu?


Tvůrci Excelu vytvořili pro nejpoužívanější typy dokumentů tzv. šablony. Šablona je prázdná tabulka, například kalendář, sestava, výkaz apod., kterým stačí pouze doplnit potřebnými údaji. Šablona tak velmi usnadňuje práci a čas – není nutné zabývat se tvorbou grafické úpravy sešitu, stačí pouze údaje doplňovat. Zatímco ve verzi 2003 a starších verzích nebyl na šablony ještě kladen takový důraz, od verze 2007 jsou šablony důležitou součástí aplikace Excel. Díky neustále rostoucímu množství šablon na webu Office.com a možnosti přístupu k těmto šablonám přímo z aplikace Excel jejich důležitost nabrala na obrovském významu. V rámci nabízených šablon na vás čekají stovky typů šablon pro nejčastější použití (rozpisy, faktury, seznamy, rozpočty a další). Jejich využití velice doporučujeme, dokáží opravdu ušetřit spoustu drahocenného času.
 
Postup pro použití šablony je velice snadný, protože se nabídka šablon nově zobrazuje automaticky po spuštění Excelu. V případě již otevřené aplikace Excel se k nabídce šablon dostanete tímto způsobem:
1. Klikněte na tlačítko Soubor.
2. V otevřené podnabídce vyberte položku Nový, podobně jako u vytvoření nového dokumentu.
3. Excel v zobrazení Backstage zobrazí možnost otevření šablon uložených na webu Office.com.
4. Klikněte na požadovanou šablonu (popř. ji vyhledejte pomocí vyhledávacího pole v horní části okna) a zobrazí se její zvětšený náhled. Pokud ji chcete použít, klepněte na tlačítko Vytvořit, šablona se stáhne a otevře.
5. Nyní stačí jen do šablony doplnit vlastní údaje a upravit jí tak, jak potřebujete.

Žádné komentáře:

Okomentovat