středa 27. července 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (71-75)

71.     Jak nastavit obtékání textu okolo obrázku?

Obtékání grafických objektů je naprostou nutností u každého textového editoru. Asi těžko si lze představit na stránce plné textu obrázek, který by nebyl obtékán. Word nabízí poměrně širokou škálu různých způsobů obtékání textu, včetně toho, kdy text může být buď nad, nebo pod grafickým objektem.
Word nedělá rozdíl mezi obtékáním obrazce nebo obrázku. Vše, co je grafickým objektem, je možné nechat obtékat, a to několika způsoby.
1. Klikněte na grafický objekt, který má být obtékán.
2. Na kontextové kartě Formát ve skupině Uspořádat si pomocí příkazu Zalamovat text vyberte požadovaný způsob obtékání.  Případně můžete klepnout pravým tlačítkem myši na vybraný obrázek a z kontextové nabídky vybrat příkaz Zalamovat text, kde se vám následně zobrazí stejný seznam možných zalomení. Posledním způsobem je označení obrázku a klepnutí na zobrazenou ikonu u pravého horního rohu obrázku.

72.     Jak změnit velikost obrázku?

Změnu velikosti každého objektu můžete provést pomocí některého z úchopných bodů. Úchopný bod je malý tvar na okrajích grafického objektu nebo po jeho stranách. Pokud na grafický objekt kliknete jednou levým tlačítkem myši, zobrazí se všechny úchopné body daného objektu. Například obrázek bude mít v každém rohu jeden úchopný bod a uprostřed každé strany další.
1. Klikněte na obrázek jednou levým tlačítkem myši (aby se zobrazily úchopné body).
2. Nastavte se myší nad některý úchopný bod tak, aby se tvar myši změnil na tvar oboustranné šipky.
3. Stiskněte a držte levé tlačítko myši.
4. Táhněte směrem dovnitř obrázku – obrázek se bude zmenšovat (pokud byste táhli směrem ven z obrázku, obrázek by se zvětšoval).
5. Po dosažení požadované velikosti uvolněte levé tlačítko myši – obrázek bude mít novou velikost.
V případě potřeby změny obrázku na přesnou velikost je tak možné učinit po klepnutí na obrázek na kartě Formát ve skupině Velikost.
73.     Jak oříznout obrázek?

V případě, že potřebujete oříznout obrázek na požadovanou velikost, stačí jej do Wordu vložit, klepnout na něj a na kontextové kartě Formát v poslední skupině příkazů Velikost klepnout na položku Oříznout. Na výběr máte mezi oříznutím pomocí myši nebo oříznutím do tvaru obrazce. 


74.     Jak získat přístup k obrázkům?

Součástí instalací dřívějších sad Office byl určitý počet obrázků, které měl uživatel k dispozici i offline. Druhou možností bylo přistupovat k tzv. klipartům, tj. online galerii fotek. Se vzrůstající významností internetu se v nové verzi Office 2016 přešlo na variantu vkládání online obrázků ne z galerie klipartů, ale přímo z internetu, kterému z pohledu obsáhlosti nemůže konkurovat žádná jiná galerie.
1. Nastavte se na místo v dokumentu, kam má být klipart vložen.
2. V pásu karet klikněte na kartu Vložení.
3. Klikněte na ikonu příkazu Online obrázky, která se nachází ve skupině Ilustrace.
4. V zobrazeném okně zadejte do prvního pole název hledaného obrázku (klíčové slovo).
6. Vyberte si z výsledku vyhledávání obrázek. Poklepáním levým tlačítkem myši na něj se obrázek vloží do dokumentu.

75.     Jak vložit snímek obrazovky?

Jednou z novinek v grafické oblasti aplikace Word 2010 byla možnost vložení snímku obrazovky do dokumentu. Snímkem obrazovky se myslí obrázek, na kterém je zobrazeno to, co přesně uživatel vidí v určitém okamžiku na svém monitoru. Využití této funkce je velice různorodé, přes psaní manuálů a návodů k aplikacím až po vkládání obrázků do Wordu v případě, že uživatele trápí na počítači nějaká chyba a chce IT odborníkovi předat informace o tom, jak se daná chyba projevuje nebo zobrazuje. Snímek obrazovky je samozřejmě rastrového typu, takže se zvětšováním velikosti se snižuje kvalita obrázku.
Postup pro vložení snímku obrazovky:
1. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit snímek obrazovky.
2. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klikněte na poslední položku – Snímek obrazovky.
3. Zobrazí se nabídka miniatur všech právě otevřených oken a aplikací na daném počítači.
4. Po kliknutí na některou z nich se vloží snímek do dokumentu a je možné s ním dále pracovat a upravovat jej jako běžný obrázek.
5. Klikněte na tlačítko OK – titulek bude vložen pod nebo nad obrázek.

Žádné komentáře:

Okomentovat