středa 13. července 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (61-65)

61.     Jak vložit titulní stranu?

Novinkou ve Wordu od verze 2007 je možnost vložit titulní stránku dokumentu. Nemusíte již složitě vytvářet nadpisy, vkládat obrázky a další grafické objekty, protože Word má profesionálně vypadající šablony v sobě uloženy. Chcete-li do dokumentu vložit titulní stranu, postupujte takto:
  1.        Na pásu karet klikněte na kartu Vložení a ve skupině Stránky na Titulní strana.
  2.        V rozevírací nabídce klikněte na jeden ze stylů titulní strany.
  3.        Titulní stránka je vložena na začátek dokumentu.
  4.        Zbývá jen upravit text, obrázky a barvy na titulní straně.

 

V základní nabídce je mnoho různých titulních stran, pokud však kliknete v dolní části na nabídku Další titulní stránky z webu Office.com, rozbalí se další nabídka titulních stran uložených na tomto webu.
V případě, že potřebujete titulní stranu odebrat, není nutné pracně a ručně mazat všechny objekty na titulní straně. Stačí, když ve stejné nabídce, v níž jste titulní stranu vytvářeli, kliknete v dolní části na příkaz Odebrat aktuální titulní stranu.

62.     Jak vložit zalomení konce stránky?

Jednou z vlastností profesionálních dokumentů, knih, výročních zpráv či jiných tiskovin je způsob zalomení takového díla. V profesionální polygrafii či v nakladatelstvích se zalomením rozumí rozvržení a vyvážení stránek, obtékání obrázků, rozdělení textu tak, aby na jedné stránce nebylo zbytečně moc místa, zatímco na druhé by byl text přespříliš nahuštěn. Díky zalomení je většina knih, které čtete, uspořádána tak, že jedna věta z odstavce z předchozí stránky nepřetéká do druhé stránky a nepůsobí zde „osamoceně“ apod.
Nastavte se kurzorem v textu na takovou pozici, od které proběhne zalomení a kde bude stránka ukončena. Většinou se jedná o mezeru mezi odstavci či o začátek řádku, v němž se již nachází text.
1. Na pásu karet klikněte na kartu Vložení.
2. Ve skupině Stránky klikněte na položku Konec stránky.
3. Word automaticky vloží zalomení konce stránky a v psaní textu můžete pokračovat až na další stránce.

63.     Jak ve Wordu vytvořit tabulku?

Tabulky již dnes neodmyslitelně patří ke každému textovému editoru. Dávno pryč jsou doby, kdy se tabulky v dokumentu musely vytvářet pomocí vodorovných a šikmých čar a k jejich úspěšnému dokončení bylo třeba až kouzelnické trpělivosti.
Rovněž poslední verze Wordu umožňuje provádět s tabulkami rozsáhlé operace. Libovolný počet řádků a sloupců, různé typy čar, slučování a rozdělování řádků a sloupců, poměrně široká škála grafických možností a mnoho dalších funkcí jsou samozřejmostí.
Ve Wordu je několik možností, jak navrhnout a vytvořit tabulku. Základním předpokladem je dobře vědět, jak má tabulka v konečné fázi vypadat. I když ji lze kdykoliv později téměř jakkoliv modifikovat, vždy je lepší navrhnout tabulku co nejvíce podobnou původním požadavkům.
Pokud přesně víte, jak bude budoucí tabulka vypadat, pak asi nejlepší způsob je vytvořit ji pomocí příkazu na pásu karet. Jedná se o nejpoužívanější postup vložení tabulky do Wordu.
1. Na pásu karet klikněte na kartu Vložení.
2. Ve skupině Tabulky klikněte na ikonu Tabulka.
3. Zobrazí se další podnabídka, v níž můžete pomocí pohybu myši v matici nastavit, kolik bude mít tabulka řádků a sloupců.
4. Klikněte levým tlačítkem myši, tabulka bude vytvořena.

64.     Jak naformátovat tabulku?

Vložená tabulka ve Wordu má pouze základní formát v podobě černé slabé čáry. Tento stav je však možné poměrně snadno změnit a to pomocí kontextových karet Návrh a Rozložení, které se zobrazí na konci pásu karet po klepnutí do tabulky. Na těchto kartách pak naleznete nejenom příkazy k formátování buněk a jejich ohraničení, ale i pro vkládání a odstraňování řádků a sloupců, slučování buněk či rozdělení tabulky. Stačí pouze klepnout do vybrané buňky nebo označit oblast buněk a následně vybrat příslušný příkaz.

65.     Jak provádět výpočty v tabulce?

Přestože tabulky ve Wordu jsou určeny především pro vizuální potřebu, Word umí v tabulkách i několik základních matematických funkcí – vzorců. Vzorce mají sloužit k tomu, aby uživatel nemusel ručně počítat hodnoty v tabulce, ale aby to za něj provedl Word. Zadávání vzorců ve Wordu a práce s nimi je sice méně pohodlná než např. v Excelu, ale pro použití základních výpočtů dostačující.
Vzorec je možné umístit do jakékoliv buňky v tabulce, přičemž vzorec může kalkulovat s jakýmikoliv ostatními buňkami v téže tabulce. Mimo tabulku se vzorec nacházet nesmí.
Ještě předtím, než se začneme zabývat postupem při zadávání vzorců, je nutné pochopit označování buněk v tabulce. Ve vzorcích budete muset nějakým způsobem Wordu sdělit, s jakými buňkami bude vzorec pracovat (například: sečti první dvě buňky ve druhém řádku apod.). Word má proto každou buňku logicky pojmenovanou podle následujícího pravidla: sloupce jsou označeny písmeny od A do Z, přičemž první sloupec vlevo je A a každý další sousedící směrem vpravo je vyšší o jedno písmeno. Řádky jsou očíslovány číslicemi 1 až X, přičemž číslování probíhá shora dolů. Takže například buňka ve třetím sloupci na druhém řádku nese označení C2 (viz následující tabulka).
A1
B1
C1
D1
E1
A2
B2
C2
D2
E2
A3
B3
C3
D3
E3
A4
B4
C4
D4
E4

Příklady často používaných funkcí
Funkce
Co dělá
Příklad zápisu
SUM
Sečte buňky nebo oblast buněk.
=SUM(C5:C20)
AVERAGE
Spočítá aritmetický průměr ze zadaných buněk.
=AVERAGE(C5:C20)
MIN
Vypíše minimální hodnotu ze zadané oblasti buněk.
=MIN(C5:C20)
MAX
Vypíše maximální hodnotu ze zadané oblasti buněk.
=MAX(C5:C20)


Žádné komentáře:

Okomentovat