úterý 29. září 2020

Jak v Microsoft Forms zapisovat chemické vzorce?

To, že Microsoft Forms mají poměrně silnou podporu pro matematiku, asi víte. Pokud ne, doporučuji vám si přečíst můj článek Microsoft Forms - písemky, co se nově vytváří samy A tak bylo jen otázkou času, než se ozvou (a zcela oprávněn) učitelé dalšího předmětu, který pracuje se speciálními symboly a tím jsou chemické vzorce. Přímo ve Forms žádná speciální podpora pro chemii sice není, ale to neznamená, že tam nejdou chemické vzorce napsat. Forms mají totiž takovou jednu lehce skrytou funkci a to, že umí zpracovat zadání otázky v HTML kódu. Vyučující chemie nebojte, nebudete se učit tvořit webové stránky, jen je potřeba znát jeden speciální zápis, pomocí kterého dosáhnete kýženého cíle, tj. dolního indexu.

Pokud chcete zapsat dolní index, stačí před dané číslo napsat <sub> a za toto číslo </sub>. Správně zapsaná kyselina sírová pak bude vypadat takto: H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Je zřejmě, že ručně vypisovat takto každý počet prvků je dost zdlouhavé a ve výsledku nereálné, ale pro ulehčení lze využít jakýkoliv HTML online editor, například tento, celou otázku tam jednoduše napsat (nebo třeba zkopírovat z již vytvořeného wordovského dokumentu) a následně zkopírovat vygenerovaný "kódovaný" text do Forms. 
Jen pozor, nekopírujte do Forms počáteční a koncové značky <p> a </p>. 

A pokud potřebujete, tyto možnosti kódování je možné použít i v samotných odpovědích, takže můžete naopak využít otázku typu: Jaký vzorec má kyselina sírová a jednotlivé vzorce mít pak v konkrétních volbách odpovědí. 


1 komentář:

  1. Já jsem si včera pomohla psaním v módu matematiky - tam je dolní index také. Jen jsou vzorce napsané kurzivou...

    OdpovědětSmazat