středa 28. září 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (116-120)

116.     Jak nastavit podrobnější možnosti tisku?     

Jedním ze základních předpokladů textového editoru je možnost vytisknout vytvořený dokument na tiskárně. Přitom dokument napsaný ve Wordu bude po vytištění na tiskárně vypadat stejně, jak je před tiskem vidět na náhledu.
Ještě před vytištěním dokumentu je možné prohlédnout si jej přesně tak, jak bude vypadat po vytištění. Tuto operaci doporučuji provádět zejména u delších nebo složitějších tisků, protože může zavčas odhalit mnohé chyby, například v zalomení stránek, nastavení okrajů atd.
K přechodu do režimu náhledu slouží zobrazení Backstage. Po kliknutí na tlačítko Soubor - Tisk se kromě možnosti nastavení tiskárny v pravé části zobrazí i náhled souboru před tiskem. Protože používání náhledu je jednou z nejčastějších operací, opět doporučuji přidat tuto funkci na panel Rychlý přístup.
Přímo z náhledu je možné tisknout kliknutím na tlačítko Tisk. Pro návrat do běžného režimu Wordu klikněte šipku v levém horním rohu nebo stiskněte klávesu Esc.
V horní části nastavení je možné navolit počet kopií tisku. Standardně je nastavena 1 kopie. Jejich počet lze do dialogu i přímo vepsat.

 

Výběr tiskárny
První položka možností nastavení se jmenuje Tiskárna a slouží k výběru tiskárny, na které se tisk provede. Dnes už je poměrně obvyklé, že uživatelé mají přístup na více tiskáren, proto zde vyberte tu, kterou chcete k vytištění dokumentu použít. Pod tímto výběrem je příkaz Vlastnosti tiskárny, který otevře podrobné okno s nastavením tiskárny. Toto okno je u každé tiskárny jiné, protože je součástí instalace tiskového ovladače výrobce tiskárny.
Rozsah tisku
Další možností je nastavení rozsahu stránek, které budou vytištěny. K dispozici jsou čtyři varianty:
• Tisknout všechny stránky. Volba zajistí, že bude vytištěn kompletně celý dokument, ať již je jakkoliv dlouhý.
• Tisknout výběr. Vytiskne se pouze označený text do bloku.
• Tisknout aktuální stránku. Vytiskne pouze tu stránku, v níž byl kurzor předtím, než bylo zobrazeno okno Tisk.
• Tisknout vlastní rozsah. Je možné zvolit, které konkrétní stránky z dokumentu budou vytištěny. Pokud je nutné určit jednotlivé na sebe nenavazující stránky, pak se jejich čísla uvedou do dialogu a oddělí se čárkou (například 3, 15, 24). Pokud má být ale vytištěna souvislá oblast po sobě jdoucích stránek, pak se první a poslední tištěná stránka oblasti oddělí pomlčkou (např.: 5-23). Tato dvě nastavení lze kombinovat a zadat například: 3,6-9,12-16,18,21-28.
Oboustranný tisk
Poměrně častou vlastností dnešních tiskáren je schopnost oboustranného tisku. Existují totiž desítky a stovky dokumentů, jako jsou formuláře, smlouvy apod., kde je využití oboustranného tisku velice žádoucí. Zároveň se při oboustranném tisku šetří náklady na papír. Proto se také možnost nastavení dostala mezi hlavní položky nastavení tisku. Uživatel zde má možnost nastavit, zda se bude dokument tisknout oboustranně, a v případě, že tiskárna touto vlastností nedisponuje, existuje možnost nastavit ruční oboustranný tisk. V tomto případě je nutné po vytištění všech lichých stran papíry obrátit a vložit opačně do zásobníku tiskárny. Většina výrobců má pro tyto postupy obrázkové návody, jež jsou součástí procesu ručního oboustranného tisku.
Kompletovat
Slouží k nastavení pořadí tisku stránek při více kopiích. Pokud je aktivní výběr Kompletováno, bude vytištěna vždy jedna kompletní kopie celého dokumentu a po vytištění poslední strany bude navazovat další kopie. Jestliže je vybrána možnost Nekompletováno, budou vytištěny všechny strany za sebou v takovém počtu, jaký byl počet kopií (například při pěti kopiích pětkrát první stránka, poté pětkrát druhá stránka atd.).
Orientace papíru
Zde je možné vybrat, zda se má dokument vytisknout na šířku, nebo na výšku. Většina dokumentů se tiskne na výšku, nicméně v případě tisků některých dokumentů, např. diplomů, je nutné v tomto nastavení orientaci papíru změnit.
Velikost papíru
V tomto nastavení uživatel upřesňuje velikost papíru vloženého v tiskárně. Opět v drtivé většině se jedná o formát A4 (21cm x 29,7cm), ale pokud budete tisknout obálky, oznámení, fotografie apod., změna formátu se provádí právě zde.
Okraje
Kromě klasického nastavení okrajů přímo při psaní dokumentů je možné změnit velikost okrajů i zde. Standardně jsou nastaveny okraje 2,5 cm na všech stranách, ale je možné si vybrat z několika předdefinovaných okrajů, popř. nastavit i svoje vlastní.
Počet stránek na list
Dalším prvkem, který v nastavení tisku stojí za zmínku, je počet stránek na jeden list papíru - rozevírací nabídka na konci nastavení. Jedná se o užitečnou volbu, která dovolí „zhustit“ na jeden vytištěný list papíru několik stránek najednou. Takovou možnost můžete využít například v okamžiku, kdy potřebujete pouze náhled na rozvržení stran nebo když pro „pracovní“ účely postačí zmenšená podoba tisku.
Vzhled stránky
Poslední, co lze na tomto zobrazení nalézt, je položka Vzhled stránky. Po kliknutí na tento odkaz se otevře stejnojmenné okno, v němž máte možnost na třech záložkách (Okraje, Papír, Rozložení) podrobněji nastavit vzhled dokumentu jako celku. Ale většinu hlavních a nejpoužívanějších položek najdete přímo ve výše popsaném nastavení tisku.

117.     Jak nastavit barevné pozadí textu?

Ve Wordu je v případě potřeby možnost využití barevné výplně pozadí textu. K tomu slouží příkaz Stínování (s ikonou kyblíku), který najdete na kartě Domů ve skupině Odstavec.
Pokud u tohoto příkazu kliknete na tlačítko šipky dolů, Word nabídne škálu barev, které je možné použít ke zvýraznění pozadí textu.
Před kliknutím na tlačítko „kyblíku“ je opět nutné nejprve označit do bloku text, který má být barevně zvýrazněn. Pokud budete chtít barevné zvýraznění zrušit, zvolte v paletě barev Bez barvy.

118.     Jak zkopírovat formát z jednoho textu na druhý?

Může se stát, že v dokumentu je často použit jeden způsob zvýraznění slova. Dejme tomu, že důležitá slova zvýrazníte tučnou podtrženou kurzívou a ještě k tomu odlišným typem písma a jinou barvou než ostatní text - příklad. K provedení takové operace bylo zapotřebí provést několik kroků – změnit typ písma, zvýraznit, podtrhnout a změnit jeho barvu. Jestliže potřebujete zvýraznit podobným způsobem více slov, bylo by časově velmi náročné, kdyby se na každé slovo aplikovaly všechny změny zvlášť. Daleko jednodušší je použít funkci Kopírování formátu. Tím se rozumí přenesení řezu, velikosti a typu písma z jednoho slova na jiné slovo nebo část textu v dokumentu. Ke kopírování formátu slouží ikona štětce na pásu karet na kartě Domů ve skupině Schránka.
1. Klikněte na slovo, z něhož bude formát kopírován.
2. Klikněte na ikonu štětce na kartě Domů ve skupině Schránka (štětec se tím „namočí“). Ikona myši se změní na kurzor se štětcem.
3. Nyní můžete kliknout na slovo či označit (přetřít namočeným štětcem) více slov, která mají být změněna podle vzoru. Slova se změní a postup je možné opakovat.
Pokud namísto kliknutí na cílové slovo v bodě 3 označíte určitou část textu do bloku, změní se vše, co jste označili, na formát, ze kterého jste kopírovali. Prostřednictvím funkce kopírování formátu je možné kopírovat i styly nadpisů a odstavců.
Při poklepání na ikonu štětce zůstane „namočení“ aktivní i po přetření a je možné ho využít na více textů.

119.     Jak vložit celou prázdnou stránku?

Pokud potřebujete do dokumentu vložit celou prázdnou stránku, je pro tuto operaci ve Wordu přímo zabudován vlastní příkaz. Ten najdete na kartě Vložení ve skupině Stránky a jmenuje se Prázdná stránka. V žádném případě neprovádějte operaci vložení prázdné stránky přes mnohonásobné stisknutí klávesy Enter.

120.     Jak vložit ozdobný barevný nadpis?

Novinkou ve formátování písma od Wordu 2010 jsou textové efekty. Pomocí nich máte možnost jednoduše a rychle aplikovat profesionální textové efekty na vybraný text. Toto je zejména vhodné např. u velkých nadpisů apod., naopak je není vhodné používat v běžné korespondenci. Zkušenějším z vás by se mohlo zdát, že je tato funkce podobná WordArtu, který je z hlediska výsledku velice podobný. Částečně to pravda je, nicméně vložený WordArt je do dokumentu vložen jako objekt, zatímco po aplikaci textových efektů se s textem jako takovým kromě změny formátu nic neděje a i nadále s ním máte možnost pracovat jako s běžným textem.
Word 2016

Po kliknutí na ikonku stínovaného modrého A ve skupině Písmo na kartě Domů se vám otevře nabídka textových efektů, efekt se aplikuje pouhým kliknutím na něj. Všimněte si však, že nabízených 15 efektů není vše, co tato funkce nabízí, ale k dispozici je mnohem více možností. Pod galerií efektů jsou další možnosti nastavení obrysu, stínu, odrazu a záře textů. Tato nastavení vám tak dávají obrovské množství kombinací, jak bude váš výsledný text vypadat.

Žádné komentáře:

Okomentovat