středa 7. září 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (101-105)

101.     Jak vypnout aktivní internetové odkazy?

V případě psaní adres internetových stránek nebo emailových adres Word automaticky zaktivuje tyto názvy a vytvoří z nich aktivní odkazy. Po klepnutí na daný odkaz se poté otevře příslušná webová stránka nebo emailový klient s adresou. Pokud chcete toto výchozí chování vypnout, je nutné v nabídce Soubor – Možnosti – Kontrola pravopisu a mluvnice klepnout na položku Možnosti automatických oprav. V nově zobrazeném okně klepněte na záložku Automatické opravy formátu při psaní a zde deaktivujte položku internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy.

Word má ve své databázi stovky slov, v nichž uživatelé dělají časté překlepy, a vedle těchto slov má uvedeny správné tvary. Jakmile při psaní textu dopíšete jakékoliv slovo a vložíte mezeru, Word jej zkontroluje, a pokud zjistí, že odpovídá chybnému slovu, okamžitě provede opravu z databáze. Uživatel si často oprav ani nevšimne, a tak mnohdy ani neví, že při psaní udělal chybu, kterou Word bleskově opravil.
Tato databáze kromě slov obsahuje i různé symboly. Například symbol smějícího se panáčka z dvojtečky, pomlčky a závorky :-) Word bleskově změní na symbol smajlíka J. Takových podobných symbolů je mnoho.
Do zmíněné databáze se můžete dostat a případně některá slova přidat či odebrat.
 
A jak se do této databáze automatických oprav dostat?
1. Klikněte na tlačítko Soubor a v dolní části nabídky zvolte Možnosti.
2. V levé části okna Možnosti aplikace Word klikněte na skupinu Kontrola pravopisu a mluvnice.
3. V pravé části klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav.
4. Word zobrazí okno Automatické opravy.
V dolní části okna je tabulka s dvěma sloupci. Zde se nachází kompletní seznam slov, jež databáze automatických oprav obsahuje. Jak bylo napsáno, Word automaticky při psaní textu zaměňuje slova v levém sloupci za slova v pravém sloupci.
Do databáze lze jakékoliv spojení často chybně psaného slova dopsat prostřednictvím textového pole Nahrazovat. Správný tvar napište do pole Za. Poté stačí kliknout na tlačítko Přidat. (Tlačítko Přidat se kryje s tlačítkem Nahradit – v závislosti na situaci.)
Z databáze lze ale velmi snadno jakékoliv slovní spojení odstranit. Stačí požadované slovo vyhledat a kliknout na něj tak, aby se zobrazilo v políčku Nahrazovat a jeho správný tvar v políčku Za. Poté stačí kliknout na tlačítko Odstranit v pravé dolní části okna. Slovo bude z databáze odstraněno.

102.     Jak vypnout velké písmeno po tečce?

Funkce automatických oprav ve Wordu automaticky za každou tečkou opraví/změní velikost písmene. Ve většině případů je tato funkce žádoucí, protože za tečkou na konci věty opravdu dle jazykových pravidel následuje slovo s počátečním velkým písmenem. Pokud ale tuto vlastnost automatických oprav chcete z nějakého důvodu vypnout (nicméně například Word má v sobě databázi zkratek, po kterých pochopitelně velké písmeno nedává), postupujte takto:
1. Klepněte na tlačítko Soubor - MožnostiKontrola pravopisu a mluvniceMožnosti automatických oprav.
2. Na zobrazené záložce odškrtněte volbu Velká písmena na začátku vět.

103.     Co je to Tezaurus?

Používání funkce Tezaurus není příliš časté, a proto jen stručně.
Kromě toho, že Word disponuje databází slov v podobě slovníků, má ještě databázi synonym, tedy slov stejného či podobného významu. Pokud se například v dokumentu bude vyskytovat stále jedno a totéž slovo a vy ho budete chtít nahradit jiným slovem stejného významu, může vám „poradit“ právě Tezaurus. Najdete jej na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu.

104.     Jak zjistit počet slov?

Počet slov v otevřeném dokumentu zjistíte v nabídce SouborInformace v pravé části zobrazeného okna nebo na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu po klepnutí na tlačítko Počet slov.
Počet slov lze také velice snadno zjistit pohledem na levou část stavového řádku aplikace Word.

105.     Jak přeložit dokument do cizího jazyka?

Od Wordu 2010 je příjemnou novinkou možnost nechat si přeložit napsaný text do jednoho ze světových jazyků. Je nutné si ale před samotným překladem uvědomit fakt, že veškerý překlad je strojový, tj. provádí jej počítač, a tak nemusí být cizojazyčný výstup vždy gramaticky správně.

Postup pro přeložení textu:
1. Otevřete si dokument, který chcete nechat přeložit.
2. Na kartě Revize ve skupině Jazyk klikněte na ikonu příkazu Přeložit.
3. Ze zobrazené nabídky vyberte příkaz Přeložit vybraný text, Word otevře okno Možnosti jazyka pro překlad, kde máte možnost nastavit, do jakého jazyka chcete nechat dokument přeložit. V případě, že jste tuto funkci již v minulosti využili, bude se automaticky nabízet již použitý jazyk.
4. Po kliknutí na tlačítko OK se zobrazí okno s upozorněním, že text musí být odeslán pomocí sítě internet na webový překladač společnosti Microsoft. Po kliknutí na tlačítko Odeslat se zobrazí vpravo panel s  již přeloženým textem do požadovaného jazyka.
Pokud se rozhodnete přeložit celý dokument, Word otevře webovou stránku s podobnými možnostmi a to z důvodu větší přehlednosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat