středa 21. září 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (111-115)


111.     Jak zobrazit dvě místa jednoho dokumentu najednou?

U rozsáhlejších dokumentů se může stát, že při psaní na některé stránce potřebujete momentálně vidět údaje z jiné stránky. Například při psaní na straně 64 budete muset posuzovat údaje ze strany 5. V takovém případě by bylo ideální, kdybyste obrazovku mohli „rozdělit“ a dívat se na dvě části jednoho dokumentu zároveň.


A přesně to umí tzv. příčky. Příčka opticky rozdělí pracovní plochu Wordu na dvě části, přičemž v každé části můžete pracovat s jinou částí jednoho dokumentu.
Text rozdělíte příčkami následujícím způsobem:
1.       Na kartě Zobrazení ve skupině Okno klepněte na tlačítko Rozdělit.
2.       Uprostřed plochy Wordu se vytvoří příčka a rozdělení bude provedeno.
Plocha Wordu je nyní rozdělena na dvě oblasti. V obou je vidět jeden a tentýž dokument. Veškeré operace s textem v jedné oblasti se okamžitě promítají do druhé oblasti. Jediný rozdíl tvoří pohled na dokument. V jedné oblasti můžete procházet jinou částí dokumentu než ve druhé oblasti. Stejně tak např. nastavení přiblížení je na sobě nezávislé.

112.     Jak zrušit rozdělení obrazovky pomocí příček?

Rozdělení pohledu na dokument pomocí příček zrušíte tak, že poklepáte levým tlačítkem myši na vytvořenou příčku, příčka zmizí a můžete pracovat na dokumentu tak, jak jste zvyklí. Druhým způsobem je, ve stejném místě jako v předchozím tipu, klepnutí na tlačítko Odebrat příčky.

113.     Jak zobrazit více stránek najednou?

Pokud chcete na pracovní ploše monitoru zobrazit více stránek jednoho dokumentu najednou, stačí k tomu využít funkci Lupa. Pomocí posuvníků (nebo pomocí klávesy Ctrl + kolečka na myši) můžete změnit velikost pohledu na dokument od úrovně zobrazení jedné stránky až po zobrazení několika stránek najednou.

114.    Jak zobrazit dva dokumenty vedle sebe?

Pokud máte ve Wordu otevřené dva dokumenty, je možné je otevřít takovým způsobem, že na každé polovině monitoru bude vidět jeden dokument. Tuto funkci najdete na kartě Zobrazení ve skupině Okno, zde klepněte na položku Zobrazit vedle sebe.  Toto zobrazení se může hodit pro vizuální porovnání obsahu a vzhledu dokumentů.  Pro skutečné a obsahové porovnání je Word vybaven funkcí, o které jste se mohli dočíst v jiném tipu v této kapitole.
 
Při zobrazení dokumentů vedle sebe se při posouvání v jedné části automaticky posouvá i část druhá. Tato vlastnost výrazným způsobem usnadňuje samotné porovnávání. Pokud by se při zobrazení vedle sebe druhý dokument automaticky neposouval, zkontrolujte si, zda máte na kartě Zobrazení ve skupině Okno aktivovánu volbu Synchronní posuv.

115.     Jak vytisknout pouze vybrané stránky?


Pokud chcete při tisku dokumentu vytisknout pouze vybrané stránky, je nejjednodušší cesta přes tlačítko Soubor – Tisk. V zobrazeném okně ve střední části v poli Stránky zadejte číslo stránky, kterou chcete vytisknout, a oddělte jej čárkou. Pro větší rozsah stránek je možné použít pomlčku. Zápis by poté vypadal např. takto: 1,3,7-12,15

 

Žádné komentáře:

Okomentovat