středa 22. ledna 2014

Přecházíme z Windows XP (4.díl)

V posledním díle tohoto seriálu o přechodu z Windows XP se podíváme na samotný průběh instalace systému Windows 8.1.

Po spuštění počítače, ve kterém je instalační USB disk nebo instalační DVD by se jako první měla zobrazit následující obrazovka.


V prvním kroku průvodce si můžete vybrat zejména formát času a měny a typ výchozí klávesnice, po výběru nezbývá než klepnout na tlačítko Další.V druhém kroku je možné zvolit instalaci systému (tlačítko Nainstalovat) nebo zvolit poměrně nenápadný odkaz v levém dolním rohu pro Opravu počítače. V tuto chvíli zvolíme tedy Nainstalovat.

Třetí krok průvodce slouží pro zadání produktového čísla Windows 8.1, najdete jej nejčastěji na štítku
nalepeném na počítači, ale můžete jej získat např. i v elektronické podobě. U některých typů instalací (zejména multilicenčních) tento klíč není vyžadován a je možné jej zadat až po kompletní instalaci.


Následuje povinný souhlas s licenčními podmínkami.


Dále se už dostáváme k zajímavějším nastavením. Zde si můžete zvolit, zda se bude jednat o upgrade (povýšení) systému z předchozí verze nebo zda provedete čistou, vlastní instalaci. Ačkoliv je upgrade u Windows 8.1 bezproblémový, většina IT specialistů vám při tak zásadní změně jakou je instalace zcela nového operačního systému doporučí právě čistou instalaci, kterou tedy zvolíme i my.


V každém počítači se nachází pevný disk, který je možné rozdělit na několik oddílů a to zejména kvůli větší přehlednosti. Nejčastěji uživatelé rozdělují disk na dva oddíly a to systémový a datový. Důvod je prostý – pokud se stane něco s operačním systémem tak vážného, že je nutná kompletní reinstalace, můžete ji provést bez ohledu na data na druhém, nesystémovém oddílu. Návrh takového rozložení je vidět i na následujícím snímku a rozdělení se provádí přes příkazy pod seznamem disků. Toto rozdělení se ale primárně používá spíše u soukromých počítačů, než školních, ale rozhodnutí je vás.


V rámci průvodce je to již téměř vše, stačí klepnout na tlačítko Další a začne docházet k instalaci systému, resp. rozbalování instalační image. U Windows 8.1 tento proces nezabere většinou více jak 15 minut, pokud namísto klasického pevného disku vlastníte SSD disk, tato doba je ještě kratší.

Jakmile se dokončí rozbalování image, dojde k restartu systému a uživatel si může vybrat barevné prostředí systému Windows a název počítače. Toto nastavení není pochopitelně neměnné a lze jej i později upravit.
V dalším kroku průvodce je poté možné ručně nebo expresně konfigurovat nastavení systému.


Poslední informace, kterou od vás bude průvodce instalací chtít, je jméno uživatelského účtu a vlastně tak hned v průběhu instalace lze narazit na jednu z největších novinek Windows 8 a Windows 8.1 a tou je možnost přihlášení pomocí účtu Microsoft. Jedná se o online účet, který máte, pokud využíváte některé služby společnosti Microsoft, jako jsou Hotmail, SkyDrive a další. Stačí tedy zadat název tohoto účtu a heslo a tento online účet bude zároveň i vaším uživatelským účtem v systému Windows 8.1. Pokud takový účet nemáte a chtěli byste tuto funkci využívat, můžete si rovnou v instalaci systému takový účet vytvořit (pokud jste v průběhu instalace připojeni na internet) a to klepnutím na položku Zaregistrovat si novou e-mailovou adresu. Využívání účtu Microsoft má totiž kromě jednoduchosti i některé další výhody, které s klasickým offline účtem nejsou a ani nemohou být dostupné. Jedná se zejména o synchronizaci některých dat a nastavení napříč více počítači. To znamená, že pokud budete využívat na více počítačích se systémem Windows 8.1 pro přihlášení stejný účet Microsoft, na všech těchto počítačích budete mít stejné pracovní prostředí.

Pokud si přesto nepřejete s takovým účtem přihlašovat nebo jej vytvářet, je možné si vytvořit klasický místní účet tak, jak bylo zvykem v předchozích verzích systému. Bohužel pro koncového uživatele byla tato volba poměrně skryta a tak máte pro vytvoření lokálního účtu dvě možnosti. Tou první je nebýt při instalaci připojeni na internet. Pokud ale připojeni jste, jste rovnou vyzváni k zadání přihlašovacích údajů již existujícího Microsoft účtu nebo k vytvoření nového, ale volba vytvoření místního účtu zde oproti instalaci ve Windows 8 chybí. Pokud ale zadáte v podobě Microsoft účtu záměrně špatné údaje, systém vám následně umožní si lokální účet vytvořit. Pro další práci se systémem a ukázky v knize bude ale využíván právě využíván Microsoft účet, protože výhody, které oproti standardnímu lokálnímu počtu nabízí, jsou nesporné.  

Pro následující krok v instalaci se Microsoft rozhodl pro malou inovaci. Namísto toho, aby uživatel sledoval, jak nabíhají procenta dokončení konfigurace systému, je uživatel seznámen s novinkami v systému Windows 8.1, zejména co se ovládání týče.


Po dokončení konfigurace a přehrání výukové animace se již zobrazí nabídka Start, která je ale zcela jiná, než na jakou byl uživatel od dob Windows 95 zvyklý.


Možná si říkáte, co k tomu společnost Microsoft vedlo, jak se s tím pracuje, k čemu je to dobré nebo jaké překvapení na vás ještě čeká. V následujících řádcích i kapitolách naleznete na tuto otázku odpověď.

Tím základním důvodem je myšlenka, že by všechny systémy od společnosti Microsoft měly být jednotné nebo minimálně velice podobné co se ovládání týče. Když si ale představíte, jak před několika lety vypadalo prostředí operačního systému Windows, herní konzole Xbox nebo chytrých telefonů se systémem Windows Mobile, nebyla mezi nimi zdaleka žádná podobnost. Uživatel, který si tak koupil tři různá zařízení s třemi operačními systémy od stejné společnosti, měl pokaždé jiné pracovní prostředí a to se Microsoft rozhodl změnit. Proto se objevil mobilní systém Windows Phone, proto dostala konzole Xbox aktualizaci svého tzv. dashboardu a proto je ve Windows 8.1 nabídka Start ve formě aktivních dlaždic, které se objevují ve všech systémech.

Po dokončení instalace je zapotřebí provést několik dalších nastavení, jako jsou např. nastavení síťového adaptéru (v případě, že nemáte ve škole DHCP server, který přiděluje adresy automaticky), instalace potřebných aplikací a především obnovu dat a případně i uživatelských účtu za pomoci nástroje Migrace profilu uživatele a to je vše, právě jste provedli kompletní instalaci operačního systému Windows 8.1 a jaké novinky v něm jsou a jaké vzdělávací aplikace můžete využívat si přečtěte na jiném místě tohoto blogu.

Žádné komentáře:

Okomentovat