neděle 19. ledna 2014

Přecházíme z Windows XP (3.díl)

V minulých dílech jste se dozvěděli, co všechno bude potřeba pro přechod na Windows XP připravit, jak zjistit, zda vaše počítače jsou vhodné pro běh systému Windows 8.1, jak otestovat kompatibilitu aplikací, jaké jsou možnosti pořízení systému Windows 8.1 a jak si vytvořit instalační USB disk. Možná je tedy ten správný čas se pustit do samotné čisté instalace. Ale počkat, není nic horšího, než že si po provedení instalace vzpomenete, že jste v počítači měli důležité soubory. Proto je nejprve potřeba vyřešit zálohování (a následně i obnovu) dat. Jak v takovém případě postupovat?

Nejprve je vhodné o zamýšleném upgradu a reinstalaci počítačů informovat učitele a žáky a dát jim určitý čas na to, aby si všechny své důležité soubory zazálohovali. Je celkem jedno, zda to bude na USB disk, na webové úložiště typu SkyDrive (které nabízí zdarma prostor o velikosti 7 GB) apod. Zálohování dat ve formě souborů a jejich obnova většinou složitá není. Horší to už ale bude s uživatelskými profily, emaily apod. Zálohování elektronické pošty naštěstí u menších škol není potřeba řešit, protože často využívají freemailových služeb typu Seznam.cz, případně zdarma dostupných řešení Office 365 apod., kdy samotné emaily nejsou uloženy na počítačích ve škole, ale na serverech poskytovatele služby. Pro jistotu si ale jen ověřte, že nevyužíváte služby typu POP3 a nemáte nastaveno stahování pošty do počítače bez ponechání kopie zpráv na serveru, v tom případě byste o poštu totiž přišli.

Jenže jak zajistit elegantní zálohování a obnovu všeho, co na počítači je? Nacházejí se tam uživatelské účty, dokumenty, oblíbené položky v internetovém prohlížeči a mnoho dalších souborů a nastavení rozesetých po celém počítači. A těžko asi budete v některých případech vedení školy vysvětlovat, že obnova možná není.

Proto Microsoft má již poměrně dlouho v nabídce nástroj Migrace profilu uživatele, který tyto, pro někoho technicky i časově náročné operace provede za Vás. V systémech Windows 7 a Windows 8.1 je tento nástroj již součástí systému, pro systémy Windows XP a Windows Vista je nutné jej nainstalovat/spustit. Stáhnout si jej můžete na stránkách společnosti Microsoft: http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows7/products/features/windows-easy-transfer, případně přímo v tzv. Download centru, kde se nachází vše, co Microsoft nabízí ke stažení.

Filozofie práce tohoto nástroje je taková, že před čistou instalací spustíte na starém PC, resp. starém operačním systému tento nástroj, který prohledá celý počítač a dá vám vybrat, co a kam chcete zazálohovat. Po provedení zálohy provedete čistou instalaci a po jejím provedení spustíte opět tento nástroj a z dříve vytvořené zálohy obnovíte požadovaná data a nastavení.

V prvním, uvítacím kroku jste informováni o tom, že tento nástroj umí přenést na novou instalaci uživatelské účty, dokumenty, hudbu, obrázky, oblíbené položky internetového prohlížeče, videa a další soubory.

V druhém kroku průvodce Vám jsou nabídnuty tři možnosti pro přenos dat do nového systému. První z nich je kabel nástroje Migrace profilu uživatele. Jedná se o speciální kabel pro tento nástroj, který umožňuje propojit dva počítače a výše uvedená data přenést. Tento kabel mezi uživateli není moc rozšířený a to z důvodu nejen jeho jednostranného využití, ale také pro to, že neobsahuje žádnou vlastní paměť a slouží tedy pro přímý přenos dat mezi starým a novým počítačem, nikoliv pro přenos mezi instalacemi na jednom počítači.

Druhou variantou je možnost přenosu dat po síti, kdy oba počítače musí být zapojeny do stejné sítě. Opět jako v předchozím případě je toto vhodná možnost pro přenos dat ze starého na nový počítač.
Třetí, a zřejmě nejpoužívanější volbou, je přenos pomocí externího pevného disku či USB flash disku. Kapacity dnešních disků dosahují běžně stovek GB dat a tak se dají použít i pro tyto účely. Výhodou je, že máte zálohu PC provedenou na externím úložišti a tím pádem je možné novou čistou instalaci provést kdykoliv později. V žádném případě ale nelze považovat toto uložení dat za bezpečnou zálohu dat, od toho jsou v systému Windows jiné nástroje. Pokud tedy máte vybráno, stačí zvolit požadovanou variantu a na následující obrazovce odpovědět, zda se jedná o starý počítač (tedy kde chcete provést zálohu) nebo nový počítač (tedy kam chcete obnovit zálohu). Při prvotní záloze je pochopitelně nutné vybrat volbu Toto je můj starý počítač.Nyní tento nástroj zanalyzuje stávající instalaci a uložená data, uživatelské účty a další nastavení a odhadne velikost souboru pro přenos dat. Jelikož někteří uživatelé jsou zvyklí ukládat na počítače poměrně velké množství dat, může se jednat řádově o desítky až stovky GB dat a s tím související desítky minut nutných pro zálohu a obnovu (záleží na rychlosti zápisu a čtení vybraného média).

Navrhované položky pro zálohování a obnovu můžete ještě upřesnit pomocí odkazu Přizpůsobit pod názvem vybrané položky, kdy se otevře okno podobné klasickému Průzkumníkovi ve Windows a vy můžete dále vybrat nebo odebrat, co bude zálohováno. V závislosti na tomto výběru se také změní následná velikost záložního souboru.

V dalším kroku je možné zadat heslo pro obnovu, které bude (jak již z názvu vyplývá) nutné zadat při obnově profilu. Je to z toho důvodu, aby se v případě ztráty externího disku nedostal nikdo nepovolaný k Vašim datům, nicméně zadání tohoto hesla není povinné. Nyní jen stačí vybrat, na jaký disk chcete soubor uložit, a proces ukládání bude započat. Dejte si pozor, ať vyberete externí disk určený pro zálohu, resp. po nakopírování souboru na interní pevný disk tento soubor zkopírujte na externí médium.  Není nic horšího než zjistit po zformátování diskového oddílu v rámci instalace systému Windows, že jste soubor z Migrace profilu uživatele měli uložen právě na tomto oddíle.

Obnova dat po instalaci nového operačního systému  je také velice snadná. Stačí opět spustit tento nástroj, vybrat, že data máte uložena na disku a následně zvolit soubor se zálohou. Po zadání případného hesla se Vám zobrazí nabídka toho, jaké položky a profily je možné obnovit do nové instalace, stačí jen zvolit požadovaný výběr a přenos může začít. Po úspěšném dokončení přenosu (obnovy) jste informováni o zdárném dokončení s informací, jaká data byla přenesena.Pokud nechcete vždy před novou instalací či reinstalací systému provádět výše uvedené kroky, je možné využít rozdělení disku na tzv. diskové oddíly s tím, že mezi uživateli se nejčastěji používá rozdělení na dva oddíly, systémový (C) a datový (D), kdy na systémovém máte operační systém a aplikace, na datovém veškerá data (fotky, dokumenty, hudbu, filmy, …). V případě, že chcete provést čistou (re)instalaci systému, stačí smazat systémový oddíl a na něj nainstalovat nový systém s tím, že veškeré soubory na datovém oddíle zůstanou nedotčena. V tomto případě však nejsou zálohovány a synchronizovány uživatelské profily a některá další nastavení, což lze však poměrně snadno vyřešit pomocí novinky ve Windows 8.1 – přihlašování pomocí online účtů Microsoft.

Žádné komentáře:

Okomentovat