úterý 9. ledna 2024

Vyplňujte, kreslete a opravujte PDF úkoly přímo v Teamsech.

Mnoho materiálů, se kterými se během zadávání domácích úkolů pracuje, jsou v rámci digitální podoby ve formátu PDF. Doposud nebylo možné napřímo do takových dokumentů cokoliv vepisovat a to ani v roli žáka a ani v roli učitele. To se s příchodem této nové funkce - podpory pro psaní do PDF mění a tak práce s PDF soubory v podobě spojovaček, doplňovaček či opravování práce učitelem dostává nový rozměr. 

Z pohledu tvorby zadání se pro učitele nic nemění - vytvoří se zadání, do něj se přidá PDF soubor jako součást zadání a jen je potřeba nezapomenout na nastavení, že studenti upravují vlastní kopii.


Následně, když student obdrží dané zadání a otevře PDF dokument, stačí, aby v horní pravé části okna klepnul na položku Upravit a v levé části okna se zobrazí panel se základními grafickými potřebami. Je možné tak do dokumentu cokoliv dopsat, dokreslit nebo pospojovat. Pokud je ze strany studenta vše hotovo, práci odevzdá jako klasické zadání.


Ale i učitel může po přijetí takové práce do PDF dokumentu cokoliv dopsat, zvýraznit, potrhnout nebo oznámkovat. Opět, přes tlačítko Upravit, opět pomocí levého panelu kreslících a psacích nástrojů.

Žádné komentáře:

Okomentovat